image

Heling computergegevens wordt strafbaar

woensdag 28 juli 2010, 16:33 door Redactie, 26 reacties

Het zonder toestemming overnemen van niet-openbare gegevens en helen van computergegevens wordt strafbaar, daarnaast krijgen officieren van Justitie de bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Hirsch Ballin van Justitie naar verschillende instanties heeft gestuurd. De bewindsman wil naar eigen zeggen burgers met het wetsvoorstel tegen misbruik van computergegevens beschermen.

Medewerkers van bedrijven of instellingen die bijvoorbeeld opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander uit een computer kopiëren om deze aan derden door te verkopen, kunnen daarvoor straks een gevangenisstraf van maximaal een jaar krijgen. Dit was al strafbaar voor medewerkers van aanbieders van telecommunicatienetwerken.

Heling
Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Criminelen die digitaal gestolen informatie, zoals wachtwoorden, doorsluizen aan derden zijn nu niet strafbaar omdat deze informatie juridisch gezien geen 'goed' is. Een 'goed' is iets waarover je niet meer beschikt als een ander ermee vandoor gaat, zoals bijvoorbeeld een fiets.

Als een hacker een computerbestand kopieert en doorsluist, raakt de eigenaar de gegevens niet kwijt. De gegevens staan dan nog in zijn computer. Vervolging voor heling is nu daarom niet mogelijk. Het wetsvoorstel brengt daar verandering in. Straks hoeft de eigenaar de gegevens niet meer kwijt te zijn om derden te kunnen vervolgen voor heling. Voor een veroordeling blijft het van belang dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de informatie afkomstig is van een misdrijf.

Verwijderen
Een ander punt in het wetsvoorstel van de minister is de de bevoegdheid voor officieren van Justitie om strafbare informatie van internet te laten verwijderen. Veel internetproviders werken vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down-gedragscode. Zij verwijderen zelf gegevens als duidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is.

Wanneer de gedragscode niet afdoende is, dan kan de officier van Justitie opdracht geven om de informatie op internet ontoegankelijk te maken. Hij kan ook een dwangsom opleggen, bijvoorbeeld als gegevens snel geblokkeerd moeten worden om erger te voorkomen, en het nodig is zijn bevel kracht bij te zetten.

Reacties (26)
28-07-2010, 16:45 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
28-07-2010, 17:07 door Anoniem
"Het zonder toestemming overnemen van niet-openbare gegevens en helen van computergegevens wordt strafbaar, daarnaast krijgen officieren van Justitie de bevoegdheid om strafbare informatie van internet te laten verwijderen."

Geldt er een uitzondering voor klokkenluiders / journalisten ?

"Laat me raden....The Pirate Bay?"

Ik denk niet dat dit wetsvoorstel veel te maken heeft met illegaal kopieren van software, muziek of films. Ik denk dat het eerder gaat om het beschermen van informatie van bedrijven en overheden. Het gaat hier immers om 'niet openbare gegevens', en dat heeft erg weinig van doen met piraterij. Die gegevens zijn openbaar, maar kosten geld.
28-07-2010, 17:41 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
28-07-2010, 17:45 door jopiter
Geeft Hirsch Ballin ook de noodzaak aan van deze wetswijziging, of hoeft hij dit niet verder te motiveren ?
28-07-2010, 17:45 door Anoniem
Concept wetsartikel:

De officier van justitie kan van een aanbieder van een communicatiedienst of van degene
die de beschikkingsmacht heeft over een geautomatiseerd werk, vorderen om onverwijld
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om
gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit
nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare
feiten.
28-07-2010, 17:48 door jopiter
"Uiteindelijk heb ik hier de nieuwe wetstekst ook niet tot mijn beschikking."

De link staat in het artikel -

Wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/07/28/wetsvoorstel-versterking-bestrijding-computercriminaliteit/wetsvoorstel.pdf
28-07-2010, 17:49 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
28-07-2010, 17:53 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
28-07-2010, 17:54 door jopiter
@ PeterV: Ben met je eens dat dat deel van het wetsvoorstel hier wel voor gebruikt kan worden, zit het ook net te lezen. Ik reageerde voornamelijk op het stuk over heling van niet openbare gegevens. Het voorstel scherpt inderdaad de verantwoordelijkheid van providers verder aan, en dat kan ook tegen illegaal kopieren gebruikt worden.
28-07-2010, 17:59 door Anoniem
Dus we kunnen de regering zelf ook aanklagen, met de door hun aangekochte belastinggegevens, die overigens gewoon gepikt zijn.
Gelijke monniken gelijke kappen, zou ik ik zeggen.
28-07-2010, 18:12 door Anoniem
Hoe gaat dit dan om werken die gedaan worden bij een bedrijf,
Zeg ik heb code geschreven, of ik heb een stuk geschreven dan blijf ik ook eigenaar er van toch en niet dat bedrijf.
Typisch geval van mes snijdt aan 2 kanten. Ook deze mensen zijn nu beschermd ? middels deze wet ?
28-07-2010, 18:20 door SirDice
Als ik gestolen gegevens niet verkoop maar weggeef is het dan nog steeds heling?
28-07-2010, 18:48 door jopiter
@ SirDice

"Als ik gestolen gegevens niet verkoop maar weggeef is het dan nog steeds heling?"

Nee, maar in het wetsartikel komt heling in het geheel niet voor. Geen idee waarom de redactie het heeft over heling. De wet heeft het over het "beschikken over" en "voor zichzelf of voor een ander overnemen" van niet-publieke gegevens. In principe is bijvoorbeeld iedereen die een kopie heeft van materiaal op WikiLeaks strafbaar, omdat je kunt weten dat het gaat om niet-publieke gegevens die op wederrechtelijke wijze zijn geopenbaard.

"De bewindsman wil naar eigen zeggen burgers met het wetsvoorstel tegen misbruik van computergegevens beschermen."

Mijn indruk is heel anders. Het lijkt er eerder op alsof de minister met deze wet het lekken van gegevens strafbaar wil stellen, zowel voor degene die lekt, als anderen die over het gekopieerde materiaal beschikken, terwijl zij kunnen weten dat het om niet-openbaar materiaal gaat. Deze wet beschermt de overheid tegen klokkenluiders, journalisten en andere nieuwsgierige burgers. Ook bedrijven kunnen baat hebben bij deze wet doordat zij klokkenluiders en journalisten die vertrouwelijke stukken in handen krijgen kunnen vervolgen en via justitie kunnen verzoeken om een notice & takedown.

Indien een journalist een gelekt stuk online zet, en jij daar vervolgens een kopie van maakt dan ben je strafbaar. De journalist zelf is eveneens strafbaar, en Justitie kan het materiaal via een notice en takedown van het internet laten verwijderen. De enige overheidsstukken die we nog mogen zien, of in bezit mogen hebben, zijn die stukken die de overheid uit zichzelf publiceert, of vrijgeeft via de wet openbaarheid bestuur (WOB).

Wat dat betreft gaat dit wetsvoorstel heel erg ver !
28-07-2010, 19:01 door Anoniem
Zo zie ik het ook wel: sites als Pirate Bay en Wikileaks kunnen hiermee verboden worden.

De volgende stap zou zijn kritische weblogs af te sluiten die een ander licht laten schijnen op nieuws, (buitenlandse) regimes, en andere maatschappij-kritische geluiden.

Er wordt dus mogelijk straks voor ons bepaald welke sites er goed worden geacht om gezien te mogen worden net zoals in China. Een treurige ontwikkeling.
28-07-2010, 19:36 door jopiter
"Ook het helen van computergegevens wordt strafbaar. Criminelen die digitaal gestolen informatie, zoals wachtwoorden, doorsluizen aan derden zijn nu niet strafbaar omdat deze informatie juridisch gezien geen 'goed' is."

Dit was onder de wet computer criminaliteit al lang strafbaar, dus dit argument klopt simpelweg niet, zie art 138a, lid 2 van de huidige wet (http://www.ejure.nl/mode=display/dossier_id=265/id=35/downloads/Wetsvoorstel_Computercriminaliteit_II.pdf)

Het grote verschil in dit nieuwe voorstel is niet dat het vergaren, hebben of distribueren van deze informatie strafbaar wordt -aangezien dit al strafbaar was-, maar dat er geen voorwaarden meer in de wet staan dat er sprake moet zijn van ''wederrechtelijk binnendringen'' ?
28-07-2010, 20:48 door Jachra
Ik vraag me in hoeverre deze wet tegen Europese richtlijnen ingaat? Immers maakt deze wet het mogelijk om een ISP te vervolgen dan wel te dwingen als deze bijvoorbeeld The Pirate Bay niet blokkeert. Maar spreken we hier ook niet over aanpassingen waarmee men denkt ACTA makkelijker door te voeren?

Het is dan ook zeer de vraag of de Minister van Justitie dit überhaupt ter aanbieding mag geven aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Immers mag dit huidige demissionaire kabinet geen onomkeerbare besluiten nemen. Deze wetgeving neigt echter wel die kant op te gaan.

Artikel 125p en Artikel 125q van het wetsvoorstel scheppen ook nog eens een gevaarlijke precedent werking. Deze artikelen schenden immers onze rechtsbeginselen zoals we die in Nederland hanteren. Door de Officier van Justitie dergelijke macht te geven zoals wordt voorgesteld in die artikelen kan men zich nauwelijks goede verdediging hanteren. Immers zal het in praktijk vaker voorkomen dat de Officier van Justitie gelijk een dwangsom zal opleggen. Om de dwangsom en dus de mogelijke beslaglegging te ontlopen zal men sneller geneigd zijn om toe te geven aan datgene wat de Officier van Justitie eist. Men verklaart zich dan impliciet schuldig aan het gestelde.
28-07-2010, 21:27 door johanw
Door Peter V: Tja, wat is nu niet strafbaar in dit land?
Laat me raden....The Pirate Bay?

Ik denk eerder aan Wikileaks dat de door Verhagen zo gewenste oorlog in Afghanistan (hij heeft er zelfs een kabinet voor laten vallen) herhaaldelijk in een slecht daglicht zet. Gelukkig dat Wikileaks niet in Nederland gehost wordt.

Overigens mag hij dan wel beginnen om zijn collega De Jager aan te pakken die met gestolen gegevens belastingvluchtelingen opspoort.
28-07-2010, 21:43 door Blijbol
Dat verhaal over het handelen in illegaal verkregen informatie, kan ik inkomen, maar de bevoegdheid om websites te verwijderen hoort toch echt bij de rechter en niet bij de officier.

Edit: hier prijsschieten op internetconsultatie:
https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteit
28-07-2010, 22:43 door cjkos
Door SirDice: Als ik gestolen gegevens niet verkoop maar weggeef is het dan nog steeds heling?

Volgens de wet is het geven van een kopie aan iemand anders toch al strafbaar? Het zal dan niet onder heling vallen. Een kopie is alleen toegestaan indien dit voor eigen gebruik is.

Het nieuwe voorstel lijkt me een verkapte manier om een strengere auteursrecht via een omweg tot stand te brengen.

'Het zonder toestemming <..>' duidt volgens mij op het uploaden van wat voor een data dan ook. Inclusief muziek films etc. Die worden namelijk zonder toestemming gedeeld. En op deze manier wordt ook het 'linken' naar dit soort bestanden makkelijker te bestrijden ('ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten')
28-07-2010, 23:33 door SirDice
Ja, ok. Ik had en heb de specifieke wet nog niet gelezen (geen zin in). Het ging mij meer om heling. Dat is al strafbaar namelijk. Nu zijn dus ook, tussen neus en lippen door, een aantal andere zaken straks verboden.

En inderdaad, je kan zo een aantal voorbeelden noemen die nu eigenlijk zeer gewenst zijn (dat lekken van bepaalde gegevens) maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook die bendes aanpakken die volop bankgegevens en andere personalia aan het verhandelen is. Wat ik zo begrijp wordt daar weinig tot geen onderscheid in gemaakt.
29-07-2010, 00:38 door spatieman
GEIL ,Adolf Ballin, de digitale dictator!

* doet muis naar rechter boven hoek en weg klikken ballin banner *
29-07-2010, 01:12 door Jachra
Door Blijbol: Dat verhaal over het handelen in illegaal verkregen informatie, kan ik inkomen, maar de bevoegdheid om websites te verwijderen hoort toch echt bij de rechter en niet bij de officier.

Edit: hier prijsschieten op internetconsultatie:
https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteit

Werkende link: https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_versterking_bestrijding_computercriminaliteit

PS

Een mooie artikel van Arnout over dit is wel wenselijk.;-)
29-07-2010, 01:14 door Anoniem
Bezig bijtje toch he, die Ballin. IJverig mannetje. 45 dagen zonder kabinet, en die Ballin lekker door pezen om z'n vriendjes in hoge plaatsen tevreden te houden. Die kerel heeft de laatste maand meer wetten onderschreven dan de bijbel bladzijdes bevat.
29-07-2010, 09:45 door Anoniem
Ik wacht nog steeds op het volgende bericht: Hirsch Ballin wordt strafbaar
29-07-2010, 10:59 door Anoniem
Ik wist niet dat de Jager ook al illegaal cd-rommetjes met gegevens over belastingvluchtelingen had gekocht zoals in Duitsland recentelijk wel eens gebeurde. Dat mag hij nu dan niet meer doen, of staat hij of zijn opvolger dan weer boven de wet?.
30-07-2010, 18:54 door Anoniem
Waar de F*** is Hirsch Ballin mee bezig de laatste tijd?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.