image

Column: De veiligheidsbureaucratie

vrijdag 16 december 2011, 13:17 door Peter Rietveld, 10 reacties

2012 wordt een véél veiliger jaar dan 2011. Dan gaan namelijk het Nederlands Cyber Security Centrum NCSC, de Cyber Security Raad en de nationale cyber strategie van start. Onder het motto Slagkracht door Samenwerking zullen zij gezamenlijk onze digitale dijken bewaken. Vanaf 1 januari hebben wij een samenhangende aanpak van digitale beveiliging waarin alle relevante partijen meedoen. Het is op dit moment dus nog wat vroeg om iets over de resultaten van deze aanpak te zeggen. Toch ga ik dat doen.

Er komen geen resultaten.

Jeetje, Peter. Waarom nu meteen weer zo negatief?

Nou, het is namelijk een onmogelijke opgave. Ik zie vier levensgrote problemen.

Het eerste probleem is de algemene opzet. Het NCSC gaat coördineren tussen overheidsinstellingen en adviseren aan de rest. Dat houdt de digitale dijken niet dicht. Het is veel te vrijblijvend.

Bedrijven en burgers zullen er nog steeds alleen voorstaan. Coördineren en adviseren is niet genoeg. Daarmee krijg je nog geen samenhang tussen alle verdedigingen in ons land. De versnippering blijft. In cybercrime werken de bad guys steeds meer samen en onder steeds meer bitjes zit een Chinese hacker die onze bedrijfsgeheimen wil stelen om onze bedrijven weg te concurreren op de wereldmarkt. Bovendien leidt de sector onder een voortgaand gebrek aan onderlegd personeel. De noodzaak van verdere samenwerking is vrijwel iedereen duidelijk. Maar ja, hoe doe je zo iets?

Met coördineren en adviseren kom je er niet. Want ook probleem nummer 2 dient zich aan: cultuur. ICT Security kent van oudsher een sterke eilandencultuur. Iedere organisatie voor zich, en binnen iedere organisatie zit Security vaak ook op één of meer eilanden. Eilanden die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Er kan er immers maar één de beste zijn, en in Security geldt dat alleen het beste goed genoeg is. Het zien van de noodzaak tot samenwerken op rationeel niveau is niet hetzelfde als het ook emotioneel willen.

Samenwerken betekent autonomie inleveren. Dat willen we niet. Erger nog is dat samenwerken ook het inleveren van aanzien is. Binnen een organisatie de goeroe zijn, dat is nog wel te doen. Maar in een club van zeg honderd bedrijven kan er maar één de beste zijn, en dat is vast iemand anders. Zolang vrijwel iedere beveiliger vooral bezig is te bewijzen dat hij het beter weet dan een ander, zijn we nog helemaal niet toe aan een samenhangende aanpak.

Ten derde zie ik een vermelding dat het NCSC via de Cyber Security Raad werkt met deelname van alle relevante partijen. Wie zijn deze deelnemers en waarom zijn nemen ze deel? En vooral, waarom een heleboel anderen niet?

Hoe het ook zij; de IT bedrijven die er via ICT~Office bij zitten zullen – zoals het een commerciële instelling betaamt - het verkopen van hun diensten laten prevaleren boven het oplossen van het cyber security probleem van Nederland. Natuurlijk zullen zij dit als hetzelfde zien, maar stel je voor dat IBM wél en bijvoorbeeld Microsoft niet in de club zou zitten – zou de overheid dan niet te veel van de één afnemen en te weinig van de ander? En natuurlijk gaan we ook nog kibbelen over Open Source, of het gebrek daaraan.

ICT~Office vertegenwoordigt 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland, dat is maar een klein deel van al die bedrijven. De rest is dus volgens de overheid niet relevant. Nota bene cyberlieveling Fox-IT is geen lid. Dus hoe het NCSC dit ook doet, het is in alle gevallen verkeerd en schaadt het vertrouwen. Immers: als de overheid koopt van mijn concurrent, dan zal ik niet nalaten te benadrukken dat ze er nog steeds geen verstand van hebben. Bij ieder IT Security oplossinkje zal er wel een IT Security leverancier zijn die er zo over denkt en dat ventileert. Dat schaadt het aanzien van het NCSC, nog voordat ze het hebben kunnen opbouwen. Aanzien dat onmisbaar is voor een club die afhankelijk is van vrijwillige ondersteuning vanuit de markt.

Ten vierde en laatste is de rol van de overheid in het geheel nogal problematisch. De overheid voert de regie bij de ‘samenhangende aanpak’. Bij bedrijven heerst een zekere minachting voor de overheid, wat in informatiebeveiliging nog versterkt wordt door het verleden. Dat je nu geadviseerd wordt door overheidsdiensten die nog niet al te lang geleden door pure onkunde de antivirus op je mail overbelastten, is niet geloofwaardig. Ook de statuur in de pers door recente zaken rond DigID, OV Chipkaart en andere toestanden helpt niet echt. We zijn dus al helemaal niet toe aan een samenhangende aanpak als dat moet onder de regie van de overheid.

Kortom, zolang de samenwerking vrijblijvend is, wordt het niets en als de overheid gaat dwingen wordt het nog minder.

Maar goed, het gaat toch door.

Oké dan. Bedrijf A gaat deelnemen aan een cybersecurity overleg van onze spiksplinternieuwe Slagkracht Door Samenwerking. Wie gaat ernaartoe? De opperspecialist? Die heeft het erg druk en hij kan bovendien ‘niet zo goed communiceren’. En zijn haar is te lang. Ik vermoed dat de manager van de afdeling waar de opperspecialist werkt naar het overleg gaat. Of de manager boven de managers van alle afdelingen waar alle specialisten zitten. Het is natuurlijk een belangrijke samenwerking, met vertegenwoordiging van politie en inlichtingendiensten, dus de baas gaat het liefst zelf. En de baas, dat is vrijwel per definitie iemand die zich bezighoudt met hoofdlijnen en zeker niet met details. Laat Security nu toch eigenlijk gaan over details. En over details, en nog meer details, en nog eindeloos veel meer details. Daar zit de baas dus aan tafel, samen met alle andere bazen die zich bij voorkeur aan de oppervlakte bewegen. En daarna gaan deze bazen ons inhoudelijk advies geven.

Zo’n nieuwe bestuurlijke laag ontwikkelt haar eigen dynamiek. Die laag gaat groeien. Je kunt zeggen wat je wilt, maar je kunt met duizend man even goed adviseren en coördineren als met honderd man. Alleen: als je er duizend hebt, dan ben je belangrijker dan met honderd. Dat is marktwerking bij de overheid. Dus het worden tweeduizend man, minstens.

Tjeempie, Peter, dit is wel een heel zwartgallige visie. Kan het niet meevallen?

In sectoren waar er traditioneel een veiligheidscultuur bestaat, zal het inderdaad wel meevallen. Over de luchtvaart en de petrochemie maak ik me niet al te veel zorgen, omdat veiligheid daar in de genen zit, en alleen vertaald moet worden naar het digitale domein. Maar daarbuiten? Er zijn tal van sectoren die deel uitmaken van onze vitale infrastructuur die een dergelijke cultuur ontberen. Zeer verhelderend is dit al wat oudere stuk over hoe extra bestuurlijke aandacht voor beveiliging uitwerkte in een elektriciteitsbedrijf. Hier heeft “de intensivering van het bureaucratische veiligheidsbeleid vooralsnog niet tot sterk verbeterde veiligheidsprestaties geleid”, maar tot “acceptatie van de risico’s vanuit het idee dat er ‘toch niets aan te doen valt’”…elektriciteitsbedrijven staan nota bene bovenaan de lijst van vitale infrastructuur.

Misschien is het voor de digitale dijkbewakers nog niet te laat om te leren van een vergelijkbaar dossier, de nieuwe bestuurlijke laag in rampenbestrijding genaamd veiligheidsregio’s. De traditionele lokale brandweerkorpsen, grotendeels gedragen door vrijwilligers, werden van boven aangevuld met een bestuurlijke laag van veiligheidsregio’s. Met als doel om taken bij de lokale overheden weg te halen, omdat gebleken is dat deze bij grote rampen onvoldoende bestuurlijke slagkracht hebben, zoals bij Enschede en Volendam. De veiligheidsregio’s moeten voortaan deze slagkracht leveren. Het tweede doel is kwaliteitsverhoging, en het derde doel kostenbesparing.

Volgens de bestuurders van de veiligheidsregio’s loopt de operatie over het algemeen naar wens. Politiek Den Haag geeft zichzelf dan ook uitgebreid schouderklopjes en beschouwt de veiligheidsregio als bewezen oplossing, als Good Practice zo je wilt.

De uitvoerende mensen denken er echter faliekant anders over. Het recente rapport over de veiligheidsregio Limburg-Noord schetst een onthutsend beeld van een in zichzelf gekeerde bureaucratie die in alle bestuurlijke heisa van abstracties en strategieën geen millimeter extra slagkracht bij grote rampen op blijkt te leveren. En door de grotere afstand tot de lokale werkelijkheid, bij kleinere rampen juist minder slagkracht blijkt te leveren. De kamer heeft dit als een incident behandeld en minister Opstelten was daar dankbaar voor.

Maar is het wel een incident? Ook andere publicaties over de veiligheidsregio’s en de brandweer ondersteunen het beeld van een autocratische, kissebissende en falende bureaucratie, zoals recent rond de Moerdijkramp. Intussen herkennen de brandweervrijwilligers zich door de schaalvergroting niet meer in hun organisatie en sluiten er steeds vaker kazernes bij gebrek aan personeel. Want dat loopt weg.

Andere kazernes sluiten vanwege geldgebrek. Er worden namelijk ook bezuinigingen opgelegd aan de blusbrigades. Officieel natuurlijk niet om de hogere kosten voor de overhead te dragen, maar dat is natuurlijk wel zo: het geld moet ergens vandaan komen en de operatie was bedoeld als bezuiniging. De kwaliteitsverhoging blijkt ook al niet te lukken: op steeds meer plaatsen worden de aanrijtijden langer bij gebrek aan vrijwilligers. De oplossing van onze veiligheidsbestuurders is briljant in zijn eenvoud: de burger moet zelf meer geld uitgeven aan preventieve middelen want de brandweer komt wat later! Als het meezit krijgen we een gratis rookmelder.

Dit is ernstig. Dit is extreem ernstig. Maar ook waardevol, vanwege de lessen die we hieruit kunnen leren. Worden die geleerd? Opstelten ja, die van die schouderklopjes aan zichzelf is als minister van Veiligheid tevens de dossierhouder van het NCSC. Hij ziet de veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweer vast als een best practice voor het cyberdossier. Opstelten houdt wel van schaalvergroting, zoals ook de politie nu ondergaat.

Bedrijven die gaan bijdragen aan de nationale cyberbescherming zullen net als de brandweerlieden een soort vrijwilligers zijn. De nationale coördinatie ervan zal vooral een bestuurlijk karakter krijgen, met een grote kans op bodemloze bureaucratische putten, en bovenal op afhakende deelnemers: na een tijdje passen ze ervoor om nog langer de overheid te helpen met bestuurlijke luchtverplaatsing. Wat kost dat allemaal wel niet, en wat levert het op? Die Good Practices staan toch al lang gratis op internet. De enige die over zullen blijven in de samenwerking zijn bedrijven die de overheid iets willen verkopen.

Slagkracht Door Samenwerking? Het zou me niet verbazen als we in de praktijk minder veiligheid krijgen voor meer geld. Uit de Nationale Strategie: “Alle gebruikers burgers, bedrijven, instellingen en overheden nemen passende maatregelen om hun eigen ICT-systemen en –netwerken te beveiligen en veiligheidsrisico’s voor anderen te voorkomen”. Juist. Uiteindelijk moet je toch alles zelf doen. Misschien blijft er ergens nog een klein gemeentelijk potje over om scharen uit te delen. Daar kunnen we dan onze internetverbinding mee doorknippen. Opdat het veilig worde.

Door Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Laatste 10 columns


Meer columns van Peter Rietveld.
Reacties (10)
16-12-2011, 15:05 door Anoniem
Alle ict security 'incidenten' bij de overheid van de afgelopen jaar zijn door een handje vol mensen gemeld.
Misschien een idee om deze er bij te betrekken ? en ze contractueel de mond te snoeren?

Dat wekt iig de schijn dat het 'veiliger' is geworden. :P
Anders gaan deze 'rotzakken' gewoon door met het aantonen van de onwil/onkunde van onze overheid.


KoekKoek!!
16-12-2011, 16:45 door Anoniem
Tjeempie Peet, wat kan je toch lekker schrijven :P

Bedankt voor je inzet.

Het grootste van al onze problemen is bestuurlijke incapabiliteit. Schaalvergroting werkt best wel, alleen niet op zichzelf staand. Deze bestuurders weten niet meer in te schatten welk gedeelte gelocaliseerd dient te worden en wat niet. Bovendien weigeren ze feiten aan te kijken en daarover te informeren. Grote rommel zo, en gezien het feit dat dit al inmiddels zeker tien jaar gaande is, heb ik er een heel hard hoofd in.

Onze bestuurders kunnen niet meer besturen. Ze zijn de weg kwijt in de massaliteit van de realiteit. Ze bedrijven paniekvoetbal. Ze verergeren problematiek, op vrijwel alle vlak. Het is nog net zo (en dat hoop ik dan maar) dat er een intentie voor goed bestuur is. We zijn beter af zonder dat bestuur.

Op het moment dat je als burger met cijfers komt, ze hierin probeert te helpen, hierop probeert aan te spreken; is de staatsveiligheid in het geding! Ze worden aangevallen, dat kan niet, dat maakt de burger maar onzeker! De burger MOET en ZAL zien dat zij de touwtjes in handen hebben, helaas hebben ze de touwtjes niet meer in handen. Helaas heeft de burger dat meer dan goed in de gaten.

Sterker nog, je wordt als burger aangevallen! JA, met feiten en al! Serieus, en ze proberen maar zo imposant en sterk mogelijk hierin over te komen. Het is werkelijk stuitend en schandalig te noemen, tot het plafond van deze begrippen, op welke manier zij dit gewoon doen!

Wat mij betreft zijn deze bestuurders schuldig. Niet alleen aan het ontkennen van informatie vrijheid (en het nut hiervan) alsmede het ontkennen van feiten en democratie (en informeren hierover), wat RECHT tegen de plicht indruist. Zij brengen inmiddels onze staatsveiligheid in gevaar, met dat achterlijke rondjes rennen van ze. De decadente pretentieuze manier waarop vindt ik regelrecht strafbaar naast een onbehoorlijke mate van incompetentie blootleggend.

En niet alleen het publieke bestuur. Ook burgers en bedrijven hebben zichzelf VEEL te lang op de borst geklopt en zullen, naar mijn WETEN, ECHT heel snel moeten opstaan of anders de gevolgen lijdzaam moeten toegeven. En ik ga het niet meer afwachten. Wat jullie daar ook van vinden, de manier waarop argumenten weerlegd zijn door zogenaamd onderlegde bestuurders, burgers over een (voor mij) periode van NEGEN jaar, geeft mij alle reden om hier nog wat over te schrijven en je verder lekker in je sop gaar te laten koken.

Als ik per ongeluk tegen iemand aanrijdt, en ik zit duidelijk fout (diegene kan dat gewoon bewijzen) en ik reageer daarop vervolgens door nog minder vragen te stellen en nog meer tegen diegene aan te schoppen (op alle mogelijke manieren negatief te raken) waarbij ik niet alleen mijn eigen aandeel ontken alleen ook nog eens zoveel als mogelijk die ander probeer 'uit te schakelen' omdat het mij allemaal teveel raakt (daar waar het mijn taak is precies andersom te handelen, diegene en zijn waarheid te beschermen), kan ik na vele jaren pogingen van diegene niet meer verwachten dan dat ie mij in mijn sop laat gaarkoken.

En ik hoef slechts wat steekproefsgewijze vragen te stellen rondom mij heen, zowel bij veel ondernemers als bij medemensen (vooral op het gebied van SAMENleving), om werkelijk te geloven (of zelfs zeker te weten) dat dit land nog veel ergere en meer negatieve dingen te wachten staat dan wat er nu al gebeurd. Dit is voor mij slechts het topje van de ijsberg.

Weet je nu waar het ECHT door komt?

Verwende rotmensen die helemaal prat gaan op een zakje met geld en zichzelf. Alsmaar om zich heen slaand om op decadente wijze te laten zien hoe goed ze wel niet zijn, zonder argumenten te gebruiken, het liefst over andermans rug. En dat noemen ze dan 'ieder zijn eigen verantwoordelijkheid'. Ga voor de grap eens turven hoeveel 'humor' van onze volwassenen tegenwoordig (zowel de meer prominente laag als de onderkant van de samenleving (alhoewel dat laatste het nog erger weet te maken)) tijdens ontspanning over de rug van anderen gaat. Dat heet dan humor. Dat heet dan onstpanning. Dat moet ik dan fatsoenlijk vinden, daar moet ik achteraan hobbelen om op hun manier hun systeem in stand te houden en dat heet dan welvaart. Ik wens je fucking veel succes. En maak je alsjeblieft geen zorgen over mij, ik heb zelfs een paar miljardairs achter me staan; wat je er ook van denkt, het is de waarheid en het geeft mij de mogelijkheid na al die jaren om je gewoon achter me te laten. En bedankt, vooral voor mijn inzet en jullie reactie hierop om dit te veranderen. Dat is helemaal nou ja, daar heb ik geen woorden voor.

Ik heb dat turven ettelijk ontelbare malen gedaan, alleen dat al verteld je genoeg. Het lijkt humor, kijk wat verder en je ziet een grote bult gedachteloos vlees wat alleen maar aan zichzelf denkt en puur en alleen van zichzelf overtuigd is, geen ruimte heeft voor andere perspectieven. BAH wat leuk weer. Denk daar maar eens over na, als je je pilsje staat weg te tikken. Ik zal van een afstandje wel toekijken hoe lang je dat nog volhoudt.

Ik denk: had ik mijn tijd daar maar nooit aan verspilt, nu zit ik met een paar gevolgen die je godverdomme je vijand nog niet gunt (ik wilde de waarheid weten, ben er tussen gaan staan - er precies boven op gaan zitten, dat heeft mij alle reden tot vertrouwen in mijn medemens ontnomen, zo ontegenzeggelijk dat ik niet anders meer kan dan zonder jullie; eigen schuld dikke bult nietwaar? FUCK NEDERLAND). Door dat zogenaamde netjesgeklede oh zo slimme bestuur waar de meeste van jullie (al tien jaar duidelijk) als een stel koeien achter aan rennen of naar staan te loeien.

'Gelukkig' rest mij nog wat bijzonder rijke/kundige mensen, die je lachend en over je eigen rug heen uitbuiten. Die me hier tien jaar geleden al voor gewaarschuwd hebben en me al uitgelegd hebben wat nu werkelijk de uitkomst blijkt. Pff, tis maar waar je trots op bent. Niet heel lang meer, dan sta ik er dus niet meer middenin. Vrijgekomen ruimte mogen jullie koeien invullen. Veel succes he? Dat dan weer wel.

p.s. is helemaal geen rant hoor modje, dit hele epistel is woord voor woord keiharde waarheid. Tot en met het feit dat ik hier bewust en ook buiten het beschermde netwerk om in ben gaan staan, om de waarheid werkelijk te kunnen vinden. GODVERDOMME wees er maar trots op. Op die momenten dat ik mij via en middels mijn eigen netwerk logischerwijs (zoals het normaal gesproken gebeurd) profileerde, boog er ineens van alles en nog wat in plaats van te trappen. Als knipmessen. Dat wilde ik ook nog even toevoegen, weet je meteen waarom ik er NOOIT meer voor zal buigen. Misschien wordt het een keer tijd voor een wat hardere frisse wind zoals een oorlog ofzo. Om balans te houden.

geen reacties aub, bespaar jezelf, je hoeft ook niet te vragen, bespaar je dat ook. je achter me laten doe ik met recht en ik maak geen weloverwogen keuzes om er op terug te komen, dat is niet de manier waarop je ook maar iets bereikt. van mij verwachten dat ik me hier nog actief voor ga inzetten ipv mijn eigen leven is letterlijk BEZOPEN en GESTOORD. Wat je wel kan verwachten is nog eens een boek, dat zie je dan vanzelf wel liggen. Misschien helpt dat nog wat. En nou maar een welverdiend biertje wegtikken.

Zal wel niet zo leuk zijn om dit te lezen he? Was nog minder leuk om het al die jaren mee te maken, geloof dat maar gewoon.
16-12-2011, 19:38 door anoniem lafbekje
Mischien kunnen we beter geld stoppen in cyber warfare net als de britten? /sarcasme
16-12-2011, 20:44 door SLight
Ik vraag me af of dit direct 't eerste jaar goed loopt, je hebt altijd de kinderziektes na het opzetten van een nieuwe organisatie, Het belangrijkste is preventie en communicatie mocht er iets gebeuren. Pentesten lijkt me een van de belangrijkste dingen en als tweede een goed plan van aanpak mocht er iets gebeuren. (2e diginotar)
16-12-2011, 22:15 door quikfit
Alles opgezet door de regering mislukt!
17-12-2011, 09:24 door WhizzMan
Pfff Peter, het is wel een heeeeeel lang stuk geworden. Misschien is het handig om er de volgende keer een drieluik van te maken?
17-12-2011, 20:30 door Anoniem
Door WhizzMan: Pfff Peter, het is wel een heeeeeel lang stuk geworden. Misschien is het handig om er de volgende keer een drieluik van te maken?
Valt toch wel mee? Ik vond het goed samenhangend. Dat verlies je totaal als je dat verspreidt over meerdere losse stukken. Nee hoor, als het het waard is om er wat meer tekst aan te besteden (en dat vond ik het zeker) dan moet het maar iets langer zijn. Liever dan dat je een verhaal gebaseerd op alleen kretologie leest.

Mooi stuk weer. Ik hoop dat er iemand iets mee doet bij de overheid...
19-12-2011, 15:13 door Anoniem
@anoniem 'lafbekje?' (19:38);

toch is dat wel belangrijk. je kan in de huidige situatie waarbij cyberwarfare allang plaatsvindt zoiets echt niet negeren, wil je in ieder geval defensief capabel zijn, that is. Alleen als je bedoeld dat dat geld wat er nu in gestoken wordt min of minder ZONDER resultaat en ZONDER beleid ZO in een put donderd, tja daar stoor ik me al jaren helemaal kapot aan. Ongelooflijk, laat ik de rest maar even inslikken.

@Slight (20:44);
Er wordt tegenwoordig al op basis van 'kinderziektes' gerekend. Je houdt rekening met kinderziektes, je baseerd je er NIET op. Dat is heel wat anders, daar gaat het meeste van het geld in zitten en heeft NIETS met fatsoenlijk bestuur te maken. Diginotar was te verwachten, dat gaat ook nog wel vaker gebeuren. Dat heeft te maken met onze gemeenschappelijke ontkenning van de incompatibiliteit van het binaire systeem (naast bijzonder onfatsoenlijk bestuur). Preventie, communicatie en/door pen/stress testing zijn zeker heel belangrijk. Jammer genoeg zijn het nu wat loze spannend klinkende termen die 'geil' klinken maar waar al jaren in afnemende mate wat mee gebeurd. In plaats van deze begrippen weer op hun plek te zetten, zijn onze bestuurders nu paniekvoetbal aan het spelen, om maar vooral niet bloot te leggen dat genoemde begrippen binnen de overheid jarenlang waarde zijn verloren (om met dit doofpot gedrag inmiddels meer onzekerheid te maken dan te voorkomen, regelrecht tegen de bestuurlijke verantwoordelijkheid in). Ik zie tot en met vandaag geen verandering, geen informatie hierover en nog steeds worden harde argumenten met onzin weerlegd. Weinig vertrouwen, hierin.

@quikfit (22:15);
daar lijkt het langzamerhand wel op, alleen dat valt gelukkig (nog) wel mee. De mensen helpen ook niet echt, de burgers zuipen namelijk liever 'in denial' in plaats van over problemen na te denken, de jongeren ook. Aanstormende jonge wetenschappers lijken meer op gecultiveerde machines die in hokjes perfect functioneren maar daarbuiten de denk capaciteit hebben verloren. Als je met een probleem komt is de neiging van de een kind om dit niet te willen horen, hier van weg te rennen. Het is inmiddels ook de neiging van de volwassenen (die kinderen opvoeden) tot en met in het onderwijs en overheid. Dit gedrag is een nog veel groter probleem wat de overheid onmogelijk maakt om veel te laten lukken.

@whizzman en anoniem;

Heel mooi stuk, daar wordt tenminste nog nagedacht. En hoewel ik in behoorlijk wat onderlegde kringen sta en gestaan heb, is dat tegenwoordig zeldzaam. Een drieluik zou afdoen aan de inhoud van dit bericht. Nogmaals bedankt voor dit schitterende informerende staaltje schrijfwerk.

Zuipen, snoepjes eten en humor over de rug van derden in de vorm van maar geen problemen (jezelf) hoeven aankijken (naast natuurlijk de gewenste en ook noodzakelijke hoeveelheid NORMALE humor; wat geen enkel probleem is) is de regel. Liever dat dan je volwassen moeten gedragen en meedenken met oplossingen. Bijvoorbeeld aangaande de staatsveiligheid, nee nog erger, we leven in een maatschappij waar in toenemende mate minder ruimte is voor nadenken. Leven tussen grote bergen met medemensen (op alle niveaus) die liever van zichzelf uitgaan dan vragen te stellen (dit wordt dan noodzakelijk overleven genoemd, het maakt overleven juist steeds minder mogelijk). Alhoewel die leiders veel beter hadden moeten weten, as is gebrande turf, ik heb er ook regelmatig echt medelijden mee, wordt een hele harde dobber dit nog op te lossen.

met het vingertje naar anderen wijzen, en maar verwend genoeg zijn om niet langzamerhand een keer te realiseren dat we het uiteindelijk SAMEN zullen moeten doen om te behouden wat op SAMEN gebaseerd is. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt, hoe meer deze wijzende reflex ingebakken wordt. Totdat het echt zoveel gaat kosten dat mensen niet meer anders kunnen, tegen die tijd kun je een paar decennia gaan modderen voor je de rommel weer op poten hebt.

Nogmaals, voor modjes en anderen, dit is geen rant. dit is geschreven in de hoop dat ze nou eens niet eigenwijs blijven doen en dit eens gaan realiseren. van veiligheid in de samenleving, tot samen werken, tot willen luisteren tot problemen samen oplossen en niet alleen met je hand op staan en naar de verantwoordelijken wijzen (je hebt slechts verantwoordelijken zolang daar geld voor is, die verantwoordelijken worden langzamerhand zo gefrustreerd van dit gewijs dat ze gewoon hun werk eigenlijk niet meer (kunnen) doen, hoe GEK wil je het nu hebben?).

Wat de topman van google al gezegd heeft (en vele anderen); door de bomen het bos niet meer zien. In een veelheid van informatie het overzicht verliezen, teruggaan in je eigen schulp en maar wijzen uit zogenaamd zelfverdediging.

En een logisch parabolisch leven in ook onze kapitalistische implementatie. Zo is het met diensten, producten en zelfs het communisme. Ook met het kapitalisme. De drijvende kracht in het kapitalisme is het concurrentie model.

In dit parabolische leven zitten wij nu inmiddels al een ruime tien jaar in de terugval, al zeker over twintig jaar in de VS. Door deze feiten niet bekend te maken, hierover onvoldoende te praten worden deuren naar oplossingen dichtgehouden, dichtgedaan. Zo werken wij inmiddels al met een decline/terugval alsof het gezond is. Dat is het niet. Een van de gevolgen is een misvormde marketing.

Marketing heeft zich middels terugval en corporatisme (en uitiendelijk concurrentie model) doorgeconcurreerd naar het maken van menselijke behoefte in plaats van het creeren hiervan. Dit maakt mensen onzeker want zekere mensen laten hun behoefte niet maken. In samenhang met het niet erkennen van terugval in het logische parabolische 'leven' van ons concurrentie model EN economische feiten als een logisch rekensommetje over het huidige kapitalisme (uiteindelijk heeft een persoon alles) heeft dit geleid tot een toenemende oneerlijke verdeling van welvaart.

Het maken van behoefte, het (onbewust) stimuleren van onzekerheid gebeurd door opponeren. Dit maakt ons wijzen naar anderen. Dit maakt ons tot angstige mensen voor onze medemensen. Dit vermaakt ons tot omzet garantie in plaats van kwaliteitsgarantie (waar Nietzsches bedoeling met het kapitalisme lag, en waar het ook heel lang goed gefunctioneerd heeft, KWALITEITSGARANTIE en NIET omzetgarantie).

Onbewust omdat het niet expres gebeurd, het is gegroeid. Door marketing bedrijven en multinationals die met de tijd (terugval in concurrentiemodel, waarvan zij slechts de resultaten zien vaak niet eens deze oorzaak) door concurrentie op deze manier hun hoofd boven water houden.

Deze onzekerheid maakt dat we liever zuipen dan problemen aankijken, omdat we tegen over elkaar staan (opponeren) omdat we zo naar elkaar kunnen wijzen en zeggen 'DAT MOET IK OOK KOPEN'.

Bovendien zorgt die onzekerheid voor slechte wetgeving waarmee we pleisters op resultaten van problemen plakken in plaats van problemen zelf aanpakken. Wat nog meer onzekerheid (en slachtoffers) maakt.

Dit MOET internationaal worden aangepakt. Door globalisatie, individualisering zijn we namelijk een GLOBALE bevolking geworden, niet een nationale (zie o.a. internet). Bovendien heeft zelfs duitsland al gezegt (en als landen dat publiek maken is dat dus slechts het topje van de ijsberg) dat de UN gereorganiseerd moeten worden. Logisch ook, omdat;

1. de UN vrijwel niets bereikt heeft op gebied van mensen beschermen (zie Joegoslavie, zie vele voorbeelden in Afrika, zie Libie/Syria/Egypte/Korea/Israel/Iran et al)
2. de UN langzamerhand de initiele taak van SAMEN door opponeren aan het verliezen is. De potentie van resoluties valt in het water. De taak van het internationaal gerechtshof wordt door middel van resoluties overgenomen, het internationaal gerechtshof zou de enige moeten zijn die beslist of een resolutie tot interventie doorgang kan vinden (of die zoiets initieerd - EN ALLEEN OP BASIS VAN MENSENRECHTEN).
3. Ecologische feiten die internationale bezittingen als de oceanen aangaan een gereformeerde UN BROODNODIG MAKEN.
4. Het huidige UN meer corrupt bureaucratisch spel is (zie israel) dan de rol die ze na de Neurenberg processen eigenlijk aangaf te moeten vervullen.
5. Door middel van gereformeerde UN kunnen ook multinationals aangepakt worden die internationaal belasting ontduiken door middel van bijvoorbeeld triangulatie valuta
6. Door middel van gereformeerde UN kan marketing worden teruggebracht (in samenhang met belastingzaken van corporates, beloningssysteem) naar omlijning van menselijke behoefte
7. Door middel van gereformeerde UN zouden banken en IMF beter gecontroleerd kunnen worden
8. Door middel van gereformeerde UN kunnen landen die de top in hun concurrentie bestel nog niet hebben bereikt, dit TOCH als KWALITEITSGARANTIE kunnen blijven benutten TERWIJL wij een verbreding van het model doorvoeren om het nut van kapitalisme weer te ervaren ipv steeds minder mensen steeds rijker maken en dus steeds meer mensen steeds armer.
9. Nog veel meer redenen zoals drugs legalisatie/regulatie (beter dan criminalisatie, hoeft niet iedereen het mee eens te zijn (zoals singapore) om dit toch in gang te zetten OVERDUIDELIJKE STATISTIEKEN TONEN AAN DAT DE FIGHT AGAINST DRUGS GEEN ENKELE ZIN HEEFT, MENSEN DOMMER MAAKT DOOR SLECHTE WETGEVING EN GEEN SLACHTOFFERS VOORKOMT MAAR JUIST MAAKT)

En wat doen wij? Wat doen onze bestuuders? In plaats van logische wetenschappelijk aantoonbare feiten aan te halen waar president Carter (en ettelijk DUIZENDEN anderen) al DERTIG jaar geleden over gepraat hebben, het parabolische leven van ook ons kapitalisme (het is nooit anders geweest, alles heeft zon parabolisch leven) aan te halen?

Regelrecht het tegenover gestelde; Bestuur wordt nog meer gecentraliseerd op de verkeerde punten (zie IMF en bank controle), nog meer wetgeving om terroristen (die uit onzekerheid en oneerlijke verdeling van welvaart komen et al) nog meer in een hoek te zetten, jaja dat gaat het echt voorkomen hoor! Bankbelasting is een lachertje, UN wordt alsmaar erger, etc.

Ze zijn niet eens aan het informeren!!! Scholing wordt slechter etc.

JA natuurlijk gaan we wel wat tijdelijke oplossingen vinden, de basis van het probleem is het verschil tussen vorm en inhoud, het opponeren (marketing). Zie onze verkiezingen. Zie concessie politiek, zie onze media. We zijn gewoon nog steeds rijk genoeg om liever het oog te strelen dat werkelijk achterliggende inhoud. Heb je al eens naar zelfdoding en vereenzamingstatistieken gekeken? Het lijkt wel bevolkingsgroeiregulatie.

Zolang die basis van het probleem niet opgelost wordt, WEET IK ZEKER DAT;

1. je meer terrorisme kan verwachten
2. meer armoede
3. meer niet waargemaakte beloftes
4. meer onnodige producten
5. meer ecologisiche problemen (acidification vindt al plaats, visstand is met een aangenomen 80% in vijftig jaar afgenomen)
6. meer onzekerheid
7. minder aanspreekbare banken en overheden
8. etc.

En nou kan het me geen fucking ruk schelen hoe gek je mij nog vindt, IK HEB WAARSCHIJNLIJK MEER VERSTAND VAN ECONOMIE DAN JOU. HEB VOOR MULTINATIONALS GEWERKT EN DIT JAREN LANG ONDERZOCHT. WEET BEHOORLIJK VEEL VAN COMPUTERS/INTERNET SECURITY MAN ALS IK ME NEUS SNUIT LIGGEN ER AL TIG ZERODAYS. DENK GODVERDOMME NA VOOR JE BEGINT TE WIJZEN. DENK NA, HET DOET PIJN, MAAR DENK NA. hebben we nou geleerd van de tweede wereldoorlog of laten we ons middels omzet garantie kapot opponeren / onzeker maken? One for the billboard the billboard for all? DENK NA EN BESPAAR JE DE MOEITE OM MIJN VERHAAL AF TE ZEIKEN, IK BEN NIET DE ENIGE DIE DIT WEET, IK WEET HET ZEKER EN IK ZIT NIET MEER TE WACHTEN OP JULLIE COMMENTAAR. Zie mijn hopelijk provocerende evenzo lange epistel hierboven (16:45). laat die godverrekte leiders een keer feiten die DERTIG jaar geleden al besproken zijn afhandelen, ja het is moeilijk DAT IS HUN FUCKING WERK IN PLAATS VAN ALS EEN STEL LAMA'S ALLES VOOR ZICH UIT TE SCHUIVEN.
30-12-2011, 22:45 door Anoniem
Deze "overheid" bestaat uit verschillende kliekjes, met complexe onderlinge relaties.

Zo heeft de overheid al meer dan genoeg spyware in huis. Er lopen geheime afspraken lopen met Microsoft.
Zaak is het dan om uit te zoeken welk kliekje binnen de overheid dergelijke macht gebruikt/heeft.
Twijfelachtig dat de KLPD spyware ging ontwikkelen of heeft ontwikkeld, want dat kan gemakkelijker via een Microsoft interface. Die spyware is mogelijk voor Apple, Linux en/of Unix. Alleen, bijna alle spyware komt van overheids instanties, internationaal. Hun kranten zeggen dat het hackende pubers zijn, zo komen ze er mee weg.

Het zijn door het schoolsysteem geselecteerde intelligentsia die doorgaans bespioneerd worden.
Ik had de indruk dat dergelijke bezoekers hier ook komen.
Uw dossier kan best pas over 20 of 30 jaar misbruikt gaan worden.
Wie dat doet, dat zullen ze u niet vertellen.

Als dergelijke intelligentsia onder inquisitie dreiging vanwege hun nationaliteit geloven dat Dick Turpin (=de KLPD) boeven vangt, dan wordt het misschien toch eens tijd zich te verlichten naar de loop waar de kogel uit vandaan komt, in plaats van het vogeltje achter u. Ik bedoel, een bedrijf dat berooft wordt voor 1 miljoen, maar inmiddels 30 miljoen belasting betaald om Opium oorlogen in Afghanistan mee te bekostigen, kan het woord "dief" misschien eens herdefiniëren. Is de zoon of dochter al verslaafd?

De medische corruptie is niet eens bespreekbaar.
Politici worden niet geselecteerd op wijsheid of intellect, maar pop-vaardigheid, want bestuurd met foto's van perverse vrijetijdsbesteding bekostigd door de belastingbetaler/slachtoffer van belastiging, en de roofovervallen van Dick Turpin. Een dergelijke constructie garandeert landverraad, een woord waar nogal veel propaganda tegen wordt gemaakt. Dus, landverraad is niet dat men weigert Taliban te schieten, omdat religieuzen geen Opium velden in hun dorpen wensen, neen, landverraad is verkopen van vrienden en familie voor kortstondige zaken als status en bescherming door een machtige partij, die betrouwbaar ogende beloftes maakt.

Reformatie van de UN is onmogelijk, hun logo is romanistisch.
Ook de RKKerk heeft zich onlangs Maarten Luther nooit gereformeerd, noch zal dit ooit doen.
Navo, die is misschien nog wel eens te reformeren.

Oja, dat bezuinigen is een leugen, trap er niet in. Als men geld over wil houden, moet men efficiënter werken, dat weet iedereen. Behalve de overheid. Het woord "efficiënt" past niet in het vocabulaire van de ambtenaar. Hun middelen noemen ze koek of taart, niet brood zoals het hoort. Hoe hare Majesteit dergelijke onbeschaafdheden maar blijft gedogen van haar personeel, wonderen zijn blijkbaar de wereld nog niet uit.
07-03-2012, 10:04 door Anoniem
Als je al weet dat er in sommige gemeentes geen microsoft updates geïnstalleerd worden met de commentaar "we hebben toch een dikke vette firewall" weet je al hoe het gesteld is met de kennis van de managers! gewoon lachwekkend. en zo'n NCSC gaat dan iets doen? Van welk geld? het is toch allemaal bezuinigen?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.