Computerbeveiliging - Hoe je bad guys buiten de deur houdt

DNA afstaan

28-05-2013, 23:27 door Anoniem, 34 reacties
Hoi, Ik heb een leuke vraag voor jullie privacy minded people.

Ik word ten onrechte verdacht van een strafbaar feit hiervoor heb ik gisteren een brief ontvangen dat ik DNA moet afstaan voor de centrale database. Hier kan ik niet tegen in hoger beroep gaan en indien ik word vrijgesproken worden de gegevens (zeggen ze) na 2 weken uit hun database verwijderd. Nu zit ik persoonlijk met een dillema, ik weiger principieel mijn DNA af te geven aan de overheid omdat ik hun niet bekwaam acht om deze gevoelige data veilig op te slaan.

Mogelijk hebben jullie suggesties ?
Reacties (34)
30-05-2013, 10:18 door Anoniem
Dit is toch wat we willen met z'n allen? De regering heeft dit toch beslist? De overheid is toch compleet en 100% gegarandeerd te vertrouwen? De regels hebben toch altijd gelijk? Wat moet je dan nog met suggesties?

Je kan hooguit burgerlijk ongehoorzaam zijn en onderduiken, maarja, dat is zo goed als een schuldbekentenis tegenwoordig.

Dit is, in het kort, waarom je vooraf op je privacy moet passen. Als je denkt dat het je tijd wel zal duren en dat duurt het niet, nuja, tegen de tijd dat je zo'n "uitnodiging" tot afstaan DNA voor de database aan je broek hebt is het gewoon te laat.
30-05-2013, 11:00 door CommandteB
Is het voor een misdrijf waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat?

U bent verplicht DNA af te staan als u bent veroordeeld voor een misdrijf waarvoor de rechter u in voorlopige hechtenis stelt. Dit is meestal een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat. Het geldt ook voor een aantal misdrijven met een lagere maximale gevangenisstraf.

Wie een oproep om DNA af te staan negeert, kan worden aangehouden. Tegen de DNA-afname kan geen bezwaar worden gemaakt. Tegen het opslaan van het DNA-profiel kan wel bezwaar worden gemaakt. U doet dat binnen 2 weken na de DNA-afname, bij de rechter die u veroordeeld heeft. Als de rechter het bezwaar toekent, geeft hij het NFI opdracht het materiaal te vernietigen.

Wanneer je wilt voorkomen dat je DNA-profiel wordt opgenomen in de DNA-databank, dan kun je mogelijk gebruik maken van de onderstaande argumenten. Bedenk dat veel argumenten een toelichting behoeven om tot een goed betoog te komen.

De verdachte is een minderjarige dan wel een jong meerderjarige. De afname van DNA is een inbreuk op de privacy. Strijd met IVRK.
Het Openbaar Ministerie had tijdens het vooronderzoek DNA kunnen laten afnemen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
Het Openbaar Ministerie had op de zitting bij wijze van bijzondere voorwaarde dan wel maatregel de afname van DNA kunnen vorderen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
De afname van DNA en de opname van het DNA-profiel in een zogenaamde DNA-databank is een vervolging/sanctie die door een rechter behoort te worden opgelegd.
Er is geen sprake van een onherroepelijke rechterlijke veroordeling (er is hoger beroep dan wel cassatie ingesteld).
Er is geen sprake van een veroordeling voor een soort feit waarbij de afname van DNA relevant is.
De veroordeling ziet op een incident.
De veroordeling ziet op een feit waarvoor een taakstraf van minder dan honderd uur is opgelegd.
Er is geen aanwijzing dat de veroordeelde andere strafbare feiten zou hebben gepleegd.
De kans op herhaling is klein (dit blijkt uit een rapport van een deskundige en/of de omstandigheid dat geen voorwaardelijke straf is opgelegd).
Er zijn vele maanden verstreken tussen datum feit en datum oproep afname DNA.
Er is geen argument dat de afname van DNA van betekenis is voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten door de veroordeelde.
Ingeval er een vervolging zou lopen, dan dient met de afname van DNA te worden gewacht totdat deze vervolging tot een einde is gekomen.
DNA suggereert betrouwbaar te zijn, maar schijn kan bedriegen: - vaak is er sprake van verontreiniging; - vaak is er sprake van mengsel met ander DNA; - niet het volledige profiel, maar alleen de toppen van het profiel worden vergeleken; - het is denkbaar dat opzettelijk DNA-materiaal van een ander op de plaats van een misdrijf wordt achtergelaten om te proberen de politie op een dwaalspoor te zetten; - de voorlichting vanuit justitie over de afname van DNA is onvolledig: er wordt niet vermeld dat het celmateriaal (waarvan het profiel al dan niet wordt opgenomen in een databank) wordt ingevroren om te worden bewaard (voor toekomstig onderzoek).
De afname van DNA is in strijd met de geloofsovertuiging van de veroordeelde.
30-05-2013, 11:14 door Anoniem
Dacht dat je niet mee hoefde te werken aan je eigen veroordeling.?
30-05-2013, 11:24 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 11:56 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 12:12 door Anoniem
"U bent verplicht DNA af te staan als u bent veroordeeld voor een misdrijf waarvoor de rechter u in voorlopige hechtenis stelt."

Indien iemand in voorlopige hechtenis wordt geplaatst dan is die persoon verdacht, en niet niet veroordeeld. De schuldvraag moet dan nog behandeld worden. Ik neem dus aan dat je bedoeld dat iemand verdacht wordt van een feit waar een straf van 4+ jaar voor geldt.
30-05-2013, 12:15 door Anoniem
Volgens onderstaande website van de overheid kan men pas DNA afnemen voor de databank *nadat* er een veroordeling is uitgesproken -

Ben ik na een veroordeling voor een misdrijf verplicht mijn DNA af te staan?

U bent verplicht DNA af te staan als u bent *veroordeeld* voor een misdrijf waarvoor de rechter u in voorlopige hechtenis stelt. Dit is meestal een misdrijf waarop een gevangenisstraf van 4 jaar of meer staat. Het geldt ook voor een aantal misdrijven met een lagere maximale gevangenisstraf.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/vraag-en-antwoord/ben-ik-na-een-veroordeling-voor-een-misdrijf-verplicht-mijn-dna-af-te-staan.html

De topicstarter heeft het over een verdenking, en niet over een veroordeling. In dat geval moet denk ik onderzoeksbelang m.b.t. het ten laste gelegde feit aangetoond moeten worden. Al zal een advocaat daar beter advies over kunnen geven ;)
30-05-2013, 12:47 door sjonniev
Voldoe je hieraan? Dan ben je inderdaad wettelijk een verdachte.

Volgens de wet bent u een verdachte in drie gevallen:

Als uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden naar voren komt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.
Als u door de overheid daadwerkelijk wordt vervolgd voor een strafbaar feit.
Als er tegen u een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt of als u voor een strafbaar feit bent veroordeeld en de officier van justitie probeert bepaalde goederen of geld dat u door een strafbaar feit verkregen heeft, aan u te ontnemen.

http://www.judex.nl/rechtsgebied/strafrecht/de-verdachte/artikelen/250/wanneer-ben-ik-een-verdachte_.htm

Is voor het delict waarvan je verdacht wordt preventieve hechtenis toegestaan? Ben je in de gelegenheid gesteld gehoord te worden in aanwezigheid van je raadsman? Dan mag de officier van justitie DNA-afname bevelen.

http://dnadatabank.forensischinstituut.nl/wet_en_regelgeving/dna_de_regels_op_hoofdlijnen/
30-05-2013, 12:47 door Anoniem
"Als u zegt dat u niets gedaan heeft meneer inzender, dan stel ik maar voor om het DNA af te geven. Na 2 weken wordt het spul immers verwijderd, zoals u zelf aangeeft. "

Indien hij niets heeft gedaan, waarom zou hij dan uberhaupt DNA af moeten staan ? Het is aan justitie om schuld te bewijzen, en niet aan jezelf om aan te tonen dat je onschuldig bent. Innocent until proven guilty ?
30-05-2013, 13:20 door Anoniem
Als dat DNA helpt om je onschuld onomstotelijk te bewijzen wist ik het wel. Waarom het risico lopen om anders op grond van aanwijzingen veroordeeld te worden.

Ik heb recentelijk ook DNA afgestaan. Dat was om op mijn kleding DNA van overvallers te kunnen identificeren. Het hoger beroep in die zaak loopt nog, dus mijn DNA is nog niet vernietigd, maar zal na een definitieve veroordeling ook vernietigd worden. (Is mij 18 maand geleden toegezegd)
30-05-2013, 13:24 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 13:30 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 14:06 door Anoniem
Principes kosten geld dus succes met je gevecht.
30-05-2013, 14:16 door Preddie
Door Windmolentje: Als u zegt dat u niets gedaan heeft meneer inzender, dan stel ik maar voor om het DNA af te geven. Na 2 weken wordt het spul immers verwijderd, zoals u zelf aangeeft.

Als je niks gedaan hebt waarom zou hij dan zijn DNA afstaan? Om zijn eigen onschuld te bewijzen? De wet schrijft voor dat je onschuldig bent tenzij het tegendeel is bewezen.

In theorie kan men jou gewoon klonen als ze in het bezit zijn van je DNA, het zal misschien niet snel gebeuren maargoed je houd dat soort zaken toch liever in eigen hand. Meer realistischer is dat er een leider opstaat die ongeveer dezelfde ideeën als een man die 70 jaar terug europa probeerde over te nemen en zijn sterk ras op wilde zetten ..... je moet je toch niet voorstellen dat ze toen al toegang hadden tot een DNA bank....
30-05-2013, 14:20 door Preddie
Door Hugo:
Door Krakatau:
Daarna worden ze verwijderd dus is het probleem er niet meer, toch...
Onze overheid staat niet bekend om het spreken van de waarheid en het nakomen van beloften en afspraken...

Exact, jou in een systeem zetten kunnen ze heel goed.... Echter jou uit het systeem halen blijkt net iets te moeilijk te zijn, kijk maar naar Ron Kowsoleaa (google maar even ;) )
30-05-2013, 15:43 door Anoniem
Ik snap niet waar je je zo druk over maakt. je mag best een beetje vertrouwen hebben in je regering anders word het natuurlijk nooit wat met Nederland. En ookal krijgt iemand jou "DNA" van een data ik heb niet zozeer het idee dat hier veel gedaan mee kan worden.

Naja "ignorance is bliss" dan maar in mijn geval?
30-05-2013, 15:52 door Anoniem
lees ook het boek "over misbruik gesproken" van iemand die ook als verdachte weigerde DNA af te staan. En bereid je voor op een lange strijd.
30-05-2013, 15:52 door freediver
De regering houdt zich alleen maar bezig met de gevolgen van iets, en niet met de oorzaken. Anders zou er wel verbetering waargenomen kunnen worden. In plaats van ons te verzoeken onze tracebility te vergroten zouden ze zichzelf eens traceable moeten maken met hun politieke DNA. Zouden ze gelijk merken dat ze zelf ook fouten maken, en verantwoording moeten afleggen. A zeggen is ook A doen, en niet zoals bijna altijd A zeggen maar B doen..Het is overduidelijk dat het hier om een bende mensen gaat die hun eigen levenskwaliteit wil vergroten door dat van anderen te verzieken met hun wetjes en regeltjes. Ik vind dit artikel erg waardevol, alsook de reacties....Het is altijd leerzaam hoe je beargumenteringen kan formuleren. Het is de papieren variant van een wapen waar alleen zij zichzelf het alleen recht tot dragen ervan hebben bevoorrecht.
30-05-2013, 15:54 door Anoniem
Door Windmolentje: Als u zegt dat u niets gedaan heeft meneer inzender, dan stel ik maar voor om het DNA af te geven. Na 2 weken wordt het spul immers verwijderd, zoals u zelf aangeeft.
Digitale informatie is niet na 2 weken weg. Denk alleen maar aan de bewaartermijnen van back-ups ;-)
30-05-2013, 16:43 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 17:12 door Anoniem
Volgens mij mogen ze niet zomaar eisen dat je DNA afstaat. Hiervoor moet gerede grond zijn. Net als een huiszoeking komt hier een rechter aan te pas om dit te wegen. Zomaar iemand verplichten om DNA af te staan kan dus niet.
Natuurlijk heb je een advocaat. Zo niet dan zou ik na het lezen van dit berichtje als eerste een advocaat regelen. Je hebt grote twijfel of de gevolgde procedure van afname analyse en vernietiging wel goed is. Dit lijkt mij een goede reden om dit te weigeren. Je moet echter wel aan tonen dat deze twijfel terecht is. Je moet dus inzicht eisen in de procedure. Schriftelijk en aangetekend.

Persoonlijk heb ik ook grote moeite met grootschalige DNA onderzoek en verwantschapsonderzoek. Natuurlijk heb ik niks te verbergen maar DNA is niet 100% sluitend. Ik geloof dat ik met 50 mensen (in Nederland) match dat is 50 op de 8 miljoen, dit is 99,9994 % betrouwbaar. Dit is als er geen menselijke fout is gemaakt.

Zorg voor een advocaat!
30-05-2013, 18:00 door Anoniem
Mischien dat Security.nl huisjurist Engelfriet hierover nog een en ander kan zeggen?
30-05-2013, 18:54 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
30-05-2013, 19:04 door Anoniem
Door Anoniem (15:43): je mag best een beetje vertrouwen hebben in je regering anders word het natuurlijk nooit wat met Nederland.
Een regering die voortdurend signalen geeft dat ze dat vertrouwen niet waard is? Een regering die zegt "u moet ons maar vertrouwen want wij vertrouwen u zeker niet"? Lijkt me niet. Vertrouwen is geen plicht.

Je hebt gelijk dat zonder geloofwaardigheid de overheid niet kan functioneren, maar als de overheid zelf die geloofwaardigheid verspeelt heeft het weinig zin de burgerij te vermanen.


En ookal krijgt iemand jou "DNA" van een data ik heb niet zozeer het idee dat hier veel gedaan mee kan worden.
Dit is natuurlijk meer dan een klein beetje naïef.


Door Windmolentje: Bedankt voor de -4 rating. Het sterkt mij alleen steeds meer in mijn overtuiging de juiste beslissing te hebben genomen. En nee, ik ben niet corrupt te maken door een -4 rating.
Welke beslissing? Dat je hier met alweer een variant op "als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen" komt? Dat je bij het ministerie van fred&ivo gesoliciteerd hebt? Of wat?

Door Anoniem (17:12): Volgens mij mogen ze niet zomaar eisen dat je DNA afstaat. Hiervoor moet gerede grond zijn. Net als een huiszoeking komt hier een rechter aan te pas om dit te wegen. Zomaar iemand verplichten om DNA af te staan kan dus niet.
Volgens TS is er aan de voorwaarden voldaan. Je zou wellicht concluderen dat de voorwaarden toch wat laagdrempelig zijn. Maar hee, alles voor het boevenvangen, zeggen fred&ivo, en waar gehakt wordt vallen spaanders. Ja toch niet dan?


Natuurlijk heb ik niks te verbergen
Ik wel hoor. Dat nog mogen doen ook heet "privacy". Zodra je verdacht wordt, wordt alles wat de speurneuzen over je verzamelen aan het strafdossier toegevoegd, en dat is openbaar. Hoezo privacy?


maar DNA is niet 100% sluitend.
Alles wat "biometrisch" is wordt aanbeden als "onfeilbaar". Een slechte zaak, maar niet echt relevant voor deze principezaak.


Dit is als er geen menselijke fout is gemaakt.
Dit is de overheid. Die doen zoiets natuurlijk niet. Een beetje vertrouwen hebben in de overheid, hee. *kuch*
30-05-2013, 21:43 door Anoniem
Strafdossier openbaar!? Das nieuw voor mij.Volgens mij is een strafdossier vertrouwelijk,d.w.z. de enigen die inzage daarin krijgen zijn de betrokken politiemensen,de OvJ,de rechters en de advokaten.Dezen mogen niet zomaar details naar buiten brengen en al helemaal geen zaken die niet strikt met het onderzoek/de zaak te maken hebben.Stel: de politie tapt mn telefoons af en ontdekt daardoor dat ik een vriendin in Verweggistan heb zitten,die echter (voor zover bekend na het tappen en enig onderzoek) niks met de zaak incl.strafbare feiten te maken heeft,dan zie ik niet in waarom bijv. de advokaten vd slachtoffers,de pers die info zouden moeten krijgen,al staat e.e.a. vermeld in het strafdossier (want daar staan bijv. alle taps in vermeld).
31-05-2013, 00:56 door AA_CS
Door Windmolentje:
Door Anoniem:
Door Windmolentje: Als u zegt dat u niets gedaan heeft meneer inzender, dan stel ik maar voor om het DNA af te geven. Na 2 weken wordt het spul immers verwijderd, zoals u zelf aangeeft.
Digitale informatie is niet na 2 weken weg. Denk alleen maar aan de bewaartermijnen van back-ups ;-)
Dat zegt u natuurlijk, maar waar is dat concreet op gebaseerd dan? Alleen maar omdat er back-ups bestaan?

En uw stelling is op meer gebaseerd dan een belofte van de overheid?
Door Windmolentje: Als u zegt dat u niets gedaan heeft meneer inzender, dan stel ik maar voor om het DNA af te geven. Na 2 weken wordt het spul immers verwijderd, zoals u zelf aangeeft.

Hij moet zijn onschuld bewijzen door (verplicht) een gedeelte van zijn privacy/lichaam/persoon bloot te geven. "Ik heb niets gedaan dus heb ik niets te verbergen? maar daar is in een aantal posts hierboven al aandacht aan besteed, je begrijpt het idee hoop ik.
Dat de data na 2 weken echt van de "onderzoek-server" zijn verdwenen wil ik met enige moeite wel geloven, maar dat het ook van alle backups e.d. is verdwenen geloof ik niet zo. Daarnaast bestaat er de kans op er een hack van buiten, of een hack/diefstal van binnen, ook binnen die eerste 2 weken. Angst voor klonen heb ik niet, maar als DNA als onomstotelijk bewijs wordt gezien kan het voor de verkeerde personen best waardevol zijn het DNA-profiel van iemand te hebben. Wellicht is dit nu nog niet aan de orde maar ik zie niet waarom het niet misbruikt zal worden.

[sub]
ik zie nu al de gokbedrijven de DNA databases op Russische fora doorspitten op zoek naar potentiele gokverslaafden, en dat is nog relaties onschuldig misbruik[/sub
01-06-2013, 07:43 door Anoniem
Hallo,

Mijn suggestie is dat er niets gedaan kan worden. Het proberen tegen te houden is een gepasseerd station. Zoals de eerste reactie al aangeeft, dat is ter sprake op het moment dat men met voorstellen komt. Ook het proberen op enigerlei wijze een zorgvuldig omgaan met de gegevens (die althans de naam waard is) te bewerkstelligen is voor het moment te laat, de stok achter de deur van weigeren is uit handen geslagen en er is niets voor teruggekomen.

Alles wat je nu probeert maakt het alleen maar erger op de korte termijn, terwijl je 8 jaar of zo later misschien de pyrrhusoverwinning behaalt van een mondeling: "Je had toch gelijk, ok, we zullen het niet meer gebruiken." Dat is het niet waard om dit frontaal te bestrijden.

Maar je kan wel je voordeel proberen te doen en in een moeite door proberen ons te helpen een betere, meer gebalanceerde situatie te bewerkstelligen. Voor een aantal personen in Nederland is dit een enorm onrecht waiting to happen. Hoe, waar, in welke vorm? Dat zal het toeval uitwijzen. Dat het gaat gebeuren staat vast, en het geluk bij een ongeluk is dat het als human interest verhaal goud waard is.

Zorg er voor dat je klaar staat, dat je weet hoe dit te verwoorden in termen hoe ongelofelijk gemakkelijk je leed voorkomen had kunnen worden, hoe onbekwaam en vooral onverschillig je benaderd bent, het spijkerharde bewijs van je onschuld en hoe men dat al lang had kunnen weten, alle onweerlegbare feiten en vooral hoe dat je leven (hopelijk gaat dat niet door) heeft verwoest. Zoek alvast de contactgegevens van de media op, leg relaties, denk alvast na over auteursrechten van een boek en de prijzen voor interviews. Als je heel veel 'geluk' bij een ongeluk hebt, kan je zelfs nadenken over filmrechten.

Hoe helpt dat ons? Mijn ervaring is dat verbetering in privacy pas komt als de tegenstand een rechtstreekse bedreiging voor bepaalde carrieres wordt, maar dan gaat het ook hard. Hoe meer tumult, hoe beter.

Ik zeg er wel iets bij, je moet wel voor de volle 100% het morele overwicht hebben. Ik denk niet dat het nog lang duurt voor je tegenpartij ten volle beseft hoe krachtig het instrument om allerlei informatie te kunnen manipuleren is om van negatieve publiciteit af te komen...
01-06-2013, 14:00 door Thijs452
Hoe zit het met het opvragen van privacy gevoelige gegevens in een dergelijk geval?

Normaliter is een ieder verplicht gehoor te geven aan een verzoek tot inzage, ik ben wel benieuwd of dit ook geld voor dergelijke organen...
01-06-2013, 16:24 door Anoniem
Door Krakatau:
[...]
Ze zullen best in staat zijn om jouw DNA-gegevens twee weken lang veilig te bewaren. Daarna worden ze verwijderd dus is het probleem er niet meer, toch... [...]

Jaja, 'gaat u maar rustig slapen'. Dezelfde overheid die geen simpele foto-rolletjes kan laten ontwikkelen, tel. taps aan een Israelisch bedrijf opgericht door een ex-Mossad medewerker uitbesteedt en alleen goed blijkt in miljardenfraude in de doofpot te stoppen. Nee, Ivo, je valt door de mand :) De overheid is helemaal niet te vertrouwen met persoonsdata.
02-06-2013, 02:04 door Anoniem
Ik zie dat er al veel mensen gereageerd hebben op mijn vraag. Ik zal nog enkele toelichting geven.

Ik word verdacht van een strafbaar feit ben nog niet veroordeeld. (over 5 maanden is de hoorzitting)
Volgens de brief word het DNA afgenomen voor de centrale databank het is totaal niet relevant voor het onderzoek oid

Ik persoonlijk zou er minder bezwaar tegen hebben als het DNA na de veroordeling word afgenomen.
Maar ik geloof er gewoon niet in dat straks na vrijspraak 100% zeker weten mijn DNA verwijderd word. en aangezien DNA nogal redelijk persoonlijk. ze zijn nu al redelijk ver en kunnen al veel informatie uit mijn DNA halen ik zou niet aan moeten denken dat dit in de verkeerde handen terecht komt.

Ik vertrouw de overheid gewoon niet met de opslag van gevoelige data want IT en overheid gaan niet samen. tevens heb ik geen vertrouwen in de overheid en wil ik bijna niet geloven dat deze gegevens ook echt verwijderd worden
02-06-2013, 22:18 door Anoniem
"Als dat DNA helpt om je onschuld onomstotelijk te bewijzen wist ik het wel. Waarom het risico lopen om anders op grond van aanwijzingen veroordeeld te worden."

Omdat jij de bewijslast omdraait ? Immers ben je onschuldig totdat schuld bewezen wordt; niet omgekeerd. Waar haal jij het idee vandaan dat jij onschuld zou moeten aantonen ?
03-06-2013, 12:11 door Anoniem
Door Anoniem: "Als dat DNA helpt om je onschuld onomstotelijk te bewijzen wist ik het wel. Waarom het risico lopen om anders op grond van aanwijzingen veroordeeld te worden."

Omdat jij de bewijslast omdraait ? Immers ben je onschuldig totdat schuld bewezen wordt; niet omgekeerd. Waar haal jij het idee vandaan dat jij onschuld zou moeten aantonen ?
Onschuld aantonen lijkt me verstandig als de rechter van je schuld overtuigd is.

b.v. in mijn geval ben ik overvallen en hebben de daders me hevig bloedend achtergelaten. Ik kon één dader duidelijk genoeg beschrijven zodat de politie direct een idee had wie het geweest was. Vervolgens zijn zijn schoenen eenduidig aan de plaats van delict gekoppeld. Voor de rechter was dit genoeg bewijs voor een veroordeling.

De dader beweert echter dat hij die dag zijn schoenen uitgeleend heeft aan een kennis waar hij de naam niet van wil vertellen en ik iemand gezien heb die op hem leek. Als dat echt zo is en de nu veroordeelde kon dat met zijn DNA bewijzen, waarom zou hij het dan geen DNA afstaan om de rechter alsnog van zijn onschuld te bewijzen? m.a.w. soms moet je toch zelf je onschuld bewijzen. Hoewel ik er in deze zaak ook van overtuigd ben dat hij wel schuldig is en een meineed pleegde door te beweren dat hij zijn schoenen uitgeleend heeft.
03-06-2013, 12:32 door golem
Waarom ga je niet advies halen bij een jurist ?
De situatie lijkt mij belangrijk genoeg om professioneel advies te halen en niet af te gaan
om goedbedoelde adviezen van anonieme personen op internet.
Of misschien een gratis rechtshulp instantie raadplegen.
03-06-2013, 12:44 door lucb1e
Volgensmij heb je inderdaad recht op verdediging in dit geval en kun je die ook gelijk vragen hoe het met dit DNA afstaan zit. Ik zou zeker kijken naar een jurist/advocaat/iets.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.