image

AIVD beheerde illegale DNA-database

woensdag 25 maart 2015, 14:57 door Redactie, 11 reacties

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft een illegale DNA-database beheerd, zo heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vandaag laten weten (pdf). De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) staat het uitvoeren van biologisch forensisch onderzoek door de AIVD toe, alsmede het matchen van DNA-profielen in een externe database.

Als de AIVD een DNA-profiel bepaalt en dat vergelijkt met beschikbare DNA-databases wordt dit als een handeling gezien om de identiteit vast te stellen. Iets wat de Wiv 2002 toestaat. Dit geldt eveneens voor het verwerven van vingersporen (bijvoorbeeld op een achtergelaten blikje frisdrank) en het vergelijken hiervan met andere vingersporen in een externe vingersporendatabase.

Er zijn echter geen regels opgenomen voor het bewaren van celmateriaal en DNA-profielen. Zodra de AIVD de identiteit van een persoon heeft vastgesteld, moet het DNA-profiel en het eventuele celmateriaal worden vernietigd. Het is de AIVD dan ook niet toegestaan een eigen DNA-database in te richten. De CTIVD heeft tijdens onderzoek (pdf) dat het uitvoerde ontdekt dat de AIVD, op beperkte schaal, over een eigen DNA-database beschikte. Hoeveel profielen zich in deze database bevonden is niet bekendgemaakt.

Operaties

De Commissie concludeert over een aantal operaties dat deze als "onrechtmatig" moeten worden aangemerkt. In deze operaties was het onderzoek onvoldoende gemotiveerd of er ontbrak toestemming voorafgaand aan het DNA-onderzoek. In twee operaties was de AIVD al op de hoogte van de identiteit van de betrokkene, wat ook als onrechtmatig wordt aangemerkt.

"Gelet op de inbreuk op de privacy die het gebruik van forensisch biologische onderzoeksmethoden met zich mee brengt, acht ik het van groot belang om ten aanzien van de punten waarop de dienst naar het onderdeel van de Commissie tekort schiet, maatregelen te treffen", zo laat minister Plasterk bij de presentatie van het rapport aan de Tweede Kamer weten (pdf).

Inmiddels heeft Plasterk de opdracht gegeven om alle DNA-gerelateerde gegevens met betrekking tot de onrechtmatige operaties te vernietigen. Daarnaast meldt hij dat er inmiddels een traject is gestart om te kijken in hoeverre en op welke manier de punten van de CTIVD in de hervorming van de Wiv 2002 kunnen worden meegenomen.

Reacties (11)
25-03-2015, 15:10 door Anoniem
Waarom denkt men anders dat ieder kind de hielprik krijgt?

Echt niet om de unieke ziektes te detecteren in een vroeg stadium.
25-03-2015, 15:26 door Anoniem
Mooie schijnbeweging : kijk eens! Ik heb alles onder controle!

Beste eerste kamer,
Omdat het zo goed gaat met ons totale toezicht op de Aivd kunt u dus met een gerust hart volmondig ja tegen de uitgebreide bevoegdheid om de Aivd en de Mivd voortaan alles, alles, alles op de kabel per sleepnet ongericht te tappen.
Na de collectieve in meerderheid schaapachtige gewilligheid van de tweede kamer op het bewaarplicht debat moet dat helemaal goed komen met onze plannen tot massurveillance.
Hartelijk dank voor uw aandacht en uw constructief oppositie voerende volledige medewerking.

Volgende agendapunt
Invoeren van een DNA database wet, omdat gebleken is dat deze database onmisbaar is voor het oplossen van sommige misdrijven.
25-03-2015, 16:17 door Anoniem
Volgende agendapunt. Invoeren van een DNA database wet, omdat gebleken is dat deze database onmisbaar is voor het oplossen van sommige misdrijven.

Cynisch, maar helaas wel 100% realistisch.
25-03-2015, 18:05 door Overcome
Daarnaast meldt hij dat er inmiddels een traject is gestart om te kijken in hoeverre en op welke manier de punten van de CTIVD in de hervorming van de Wiv 2002 kunnen worden meegenomen.

Je kunt nog zoveel meenemen in wet- en regelgeving, als de AIVD besluit om buiten alle (nu al bestaande) regels om toch eigen DNA databases op te tuigen, maakt het allemaal niet zo bijster veel meer uit wat er op papier staat of komt te staan.

Grappig trouwens om te lezen dat Plasterk nu ineens de rol van voorvechter van 's lands privacy op zich neemt. Ik zou er bijna licht emotioneel van worden.
25-03-2015, 19:42 door Anoniem
Ik heb de nodige deuken in mijn vertrouwen in overheidsinstanties meegemaakt, maar deze valt zelfs daarbinnen nog op...
Probleem is dat je net zo min opsporingsinstanties wil hebben die menen zelf boven de (geest van de) wet te staan als vrachtwagenchauffeurs die massaal grove verkeersovertredingen begaan. Om dezelfde redenen: Als er ongelukken gebeuren zijn de gevolgen voor de zwakkere partij gewoonlijk fataal.
25-03-2015, 22:40 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
26-03-2015, 07:40 door Anoniem
Onrechtmatig klinkt als iets wat niet mag volgens de wet. Wie wordt hier voor vervolgt, en wat is de straf?
Waarom lijkt het dat de overheid/overheidsinstanties steeds maar weg blijken te komen met dit soort praktijken?
26-03-2015, 10:56 door Anoniem
Door Yanno: Het is altijd weer fijn om te vertellen dat de AIVD via de Google servers in Delfzijl en de Echelon spionage systemen in de buurt van Leens in Friesland iedereen en alles controleren. Wees er blij mee want "der Wand hort mit" .

Kun jij aangeven waar dat staat? Ik heb het rapport doorgespit, maar nergens een verwijzing kunnen vinden.

Peter
26-03-2015, 18:03 door Anoniem
Dit lijkt mij einde verhaal (huidige baan) voor zowel de minister (Plasterk,PvdA) alsook voor het hoofd vd AIVD.Het lijkt me logisch dat deze illegale dna database politieke gevolgen moet hebben voor de verantwoordelijke minister (al was hij wellicht niet persoonlijk verantwoordelijk,maar hij is de minister die schijnbaar over de AIVD gaat (ik dacht dat Opstelten van Veiligheid erover ging,maar schijnbaar valt de AIVD toch onder BiZa en dus Plasterk). Ook de hoogste AIVD functionaris moet vertrekken,hetzij op eigen initiatief danwel door de minister (of diens vervanger) worden ontslagen.
26-03-2015, 18:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Yanno: Het is altijd weer fijn om te vertellen dat de AIVD via de Google servers in Delfzijl en de Echelon spionage systemen in de buurt van Leens in Friesland iedereen en alles controleren. Wees er blij mee want "der Wand hort mit" .

Kun jij aangeven waar dat staat? Ik heb het rapport doorgespit, maar nergens een verwijzing kunnen vinden.

Peter
Zal best dat het er niet staat. 007 James Bond heeft ook geen bordje op zn jasje met "geheim agent" erop,en dat geldt ook voor de echte geheim agenten,zowel die van CIA,NSA,MI5 alsook voor de AIVD en MIVD. De CIA werkt ook niet onder de naam CIA maar onder de noemer 'de firma',International Export en dat soort benamingen. Wie weet gebruikt de AIVD wel de naam Poldergebeuren BV??
29-03-2015, 13:21 door spatieman
beheerde?
nog steeds bedoeld men, met complimenten van de nsa
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.