image

Privacy in 2016: van wetgeving tot bewustzijn

zaterdag 9 januari 2016, 07:30 door Redactie, 10 reacties
Laatst bijgewerkt: 12-01-2016, 16:43

Privacy, en het gebrek eraan, was een onderwerp dat vorig jaar bijna dagelijks in het nieuws kwam en gezien de resultaten van de poll verwachten de lezers van Security.NL dat privacy ook in 2016 weer veelvuldig de actualiteit zal beheersen.

Aanleiding voor Security.NL om drie organisaties die zich inzetten voor privacy, zowel buiten als op het internet, te vragen welke zaken dit jaar het nieuws zullen beheersen. Daarnaast zullen Bits of Freedom, Privacy Barometer en Stichting Privacy First laten weten waar ze zich op gaan richten en wat je dit jaar absoluut moet doen op het gebied van privacy.

Wetgeving

Alle drie de organisaties zien vooral voor de wetgever een belangrijke rol weggelegd als het om privacy gaat. "Komend jaar zal er vanuit de politiek al voorgesorteerd worden voor de verkiezingen in maart 2017. Het wetsvoorstel voor inbraakbevoegdheid voor de politie is net naar de Tweede Kamer gestuurd, maar het is maar de vraag of het kabinet het met andere gevoelige wetsvoorstellen nog aandurft. Zo is het uitbreiden van bevoegdheden voor de AIVD en MIVD zeer controversieel en dat wetsvoorstel staat ook niet genoemd op de lijst voor de komende maanden", zegt Reinout Barth van Privacy Barometer.

Daphne van der Kroft van Bits of Freedom stelt dat er de komende maanden in verschillende Europese landen voorstellen zullen verschijnen om massasurveillance door geheime diensten mogelijk te maken. "In Nederland gebeurt dat in de vernieuwing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het wordt spannend of ook onschuldige burgers daar de dupe van zullen worden", zo laat ze weten. Vincent Böhre van Privacy First kijkt onder andere naar de rol van privacy bij lokale overheden. "Met name de gemeenten zullen nadat de eerste stofwolken van de decentralisaties zijn neergedaald nog eens goed moeten nadenken hoe ze duurzaam met persoonsgegevens kunnen omgaan."

Meldplicht Datalekken

Ook verwachten alle drie de organisaties het nodige van de Europese privacywetgeving en de Meldplicht Datalekken die sinds 1 januari van kracht is. "Bedrijven en overheden zullen een tandje bij moeten zetten om aan de nieuwe regels te voldoen nu deze definitief zijn. De Wet Meldplicht Datalekken was een aardig voorproefje van wat komen gaat, bij veel organisaties bleek dat toch wel een big issue”, merkt Böhre op. In Nederland kan de Autoriteit Persoonsgegevens bij datalekken boetes van 820.000 euro uitdelen. Iets dat zeker impact zal hebben, aldus Van der Kroft. "Dat gaat betekenen dat bedrijven nu veel meer geneigd zullen zijn zich netter aan de wet te houden."

Bits of Freedom en Privacy First noemen ook het nieuwe privacy-akkoord dat tussen de Verenigde Staten en Europa moet worden gesloten, aangezien de Safe Harbour-overeenkomst vorig jaar ongeldig werd verklaard. "Tot nog toe zijn dat heel moeilijke onderhandelingen. We zijn benieuwd wat daaruit komt!”, laat Van der Kroft weten.

Volgens Barth zijn er daarnaast nog twee aandachtsgebieden die wat onder de radar zitten. Het gaat om de ontwikkelingen op het nieuwe eID-systeem als opvolger van DigiD. “Kunnen we straks nog anoniem het internet op of zullen we bij elke webshop of website ons moeten identificeren met het eID?”, vraagt hij zich af. Een ander punt zijn de leerlinggegevens die door uitgevers worden verzameld. "Sander Dekker [staatssecretaris van Onderwijs - red.] doet er luchtig over, maar dat uitgevers het gehele studiegedrag inclusief resultaten op BSN-nummer kunnen volgen is een flinke privacyschending, want zijn die gegevens voor de uitgever wel noodzakelijk? De visie van Dekker kan nog een flink debat in Tweede Kamer of bij ouders opleveren", verwacht Barth.

Speerpunten

Dat privacy op steeds meer plekken een rol speelt blijkt wel uit de verschillende punten waar de privacyorganisaties zich dit jaar mee gaan bezighouden. Bits of Freedom richt zich op verschillende wetsvoorstellen. "Het hackvoorstel moet van tafel. Als de politie wil kunnen hacken, heeft zij belang bij kwetsbaarheden in systemen. Daarmee wordt de internetter dus uiteindelijk alleen maar onveiliger. Dat willen we voorkomen”, zegt Van der Kroft. Ook wil de privacyvoorvechter het nieuwe voorstel voor de Bewaarplicht stoppen en dat het ongericht aftappen van de kabel door de geheime diensten uit het nieuwe voorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt gehaald.

Bij Privacy First staan andere onderwerpen op de agenda. De stichting gaat zich richten op anonimiteit in de openbare ruimte, zoals cameratoezicht, ANPR (automatisch kentekenherkenning) en kentekenparkeren, Big Data en profiling, medische privacy en 'slimme' energiemeters. Verder verwacht Privacy First verschillende rechtszaken voort te zetten, waaronder 'Burgers tegen Plasterk', en nieuwe rechtszaken te starten, mogelijk tegen Facebook en ANPR.

Privacytips

Als het om privacybescherming gaat ligt de bal niet alleen bij privacyorganisaties. Er is genoeg dat burgers en internetgebruikers kunnen doen. Van der Kroft wijst daarbij naar de toolbox van Bits of Freedom, die verschillende privacytools bevat. Böhre van Privacy First combineert bewustzijn en techniek. "Behandel privacy net als je auto of tandarts en neem periodiek de tijd om na te gaan of je instellingen, programma's etc. nog op orde zijn en doen wat jij wilt", adviseert hij. Ook raadt hij aan om advertenties en trackingcookies te blokkeren en privacyorganisaties te steunen.

Privacy Barometer zet vooral in op bewustzijn. "De belangrijkste tip die we zouden willen meegeven is: probeer jezelf en je omgeving bewust te maken over al de persoonsgegevens die je deelt en met wie. We geven sommige bedrijven ongekend veel macht door in hun fuik te zwemmen en hen onze diepste geheimen toe te vertrouwen. Wil je Facebook en Whatsapp zo machtig maken dat het steeds moeilijker wordt zonder hen je leven te kunnen leiden?”, stelt Barth de vraag. “Laat grote internetbedrijven niet de baas over ons worden. Maak mensen bewust over persoonsgegevens, zoek alternatieven en promoot de mooiste daarvan in je eigen omgeving."

Reacties (10)
09-01-2016, 08:23 door Anoniem
Dat hele eID en DigiD moet van tafel. Maar krijg dat maar eens voor elkaar. De natte droom van Erich Honecker.
11-01-2016, 10:30 door Anoniem
De overheid verplicht mensen die niet met een computer overweg kunnen en al helemaal geen idee hebben van de gevaren van het internet een computer aan te schaffen +/- 300€, een internetabonnement af te sluiten +/- 240/jaar en een cursus te volgen.

Gelukkig worden de kosten en de moeite door de overheid ruimschoots vergoed toch?
11-01-2016, 12:48 door Anoniem
Op mijn werk wordt veel Whatsapp gebruikt. Wil je dat zelf niet, dan mis je dus vaak de laatste gegevens over waar een overleg is of zo. Ik vind het gebruik (en vooral de installatie) van whatsapp op mijn werk- of privé telefoon niet professioneel, maar ja, je wordt op den duur zo'n zeikerd in ieders ogen. Want beveiliging en privacy, allemaal wel leuk hoor, maar kom, wat doet het ertoe dat whatsapp weet waar wij overleggen? Nouja, bv. dat ze dan ook al mijn contacten en hun nummers uitlezen, en dat whatsapp toegang wil tot ALLE bestanden op mijn smartphone. Dus ik pas.


Nu sms ik maar om te vragen waar het overleg is. Merkwaardig blijft het dat bepaalde zaken het menselijk verstand uit lijken te schakelen en er alleen hebberigheid overblijft (ja maar het is gratis en zo makkelijk), zelfs bij mensen uit het vak.
11-01-2016, 12:50 door Anoniem
Door Anoniem: De overheid verplicht mensen die niet met een computer overweg kunnen en al helemaal geen idee hebben van de gevaren van het internet een computer aan te schaffen +/- 300€, een internetabonnement af te sluiten +/- 240/jaar en een cursus te volgen.

Gelukkig worden de kosten en de moeite door de overheid ruimschoots vergoed toch?

En wat heeft dit exact met privacy te maken?
11-01-2016, 13:39 door Anoniem
Niemand die probeert de OV kaart echt anoniem te maken?
11-01-2016, 14:38 door Anoniem
Door Anoniem: Niemand die probeert de OV kaart echt anoniem te maken?

Daar is maar 1 methode voor en die is zo uitgevoerd: afschaffen en terug naar gewone kaartjes. De poortjes hoeven dan echt niet weg, want die kunnen ook gewone kaartjes lezen en afstempelen om "recyclen" te voorkomen.
11-01-2016, 16:49 door Anoniem
Voor mij hoeft eID niet weg en de OV-chipkaart evenmin, maar daarnaast zou ik graag wel alternatieven (terug) willen hebben. De blauwe enveloppe en de papieren kaartjes dus (eventueel laatstgenoemde volgens het Britse model).
23-01-2016, 14:09 door Anoniem
Door Anoniem: De overheid verplicht mensen die niet met een computer overweg kunnen en al helemaal geen idee hebben van de gevaren van het internet een computer aan te schaffen +/- 300€, een internetabonnement af te sluiten +/- 240/jaar en een cursus te volgen.

Gelukkig worden de kosten en de moeite door de overheid ruimschoots vergoed toch?

Vooruitgang moet je niet stoppen, niet alles blijft zoals het was.
Dat de overheid van de wieg tot aan het graf voor de mensen zorgt is niet meer van deze tijd.
10-02-2016, 08:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De overheid verplicht mensen die niet met een computer overweg kunnen en al helemaal geen idee hebben van de gevaren van het internet een computer aan te schaffen +/- 300€, een internetabonnement af te sluiten +/- 240/jaar en een cursus te volgen.

Gelukkig worden de kosten en de moeite door de overheid ruimschoots vergoed toch?

Vooruitgang moet je niet stoppen, niet alles blijft zoals het was.
Dat de overheid van de wieg tot aan het graf voor de mensen zorgt is niet meer van deze tijd.

Het is precies andersom. Wij zorgen voor de overheid, want hoe komt de overheid aan geld??
Juist. Dat betalen wij.
22-02-2016, 13:29 door PJW9779
Identiteitsfraude zou ook wel wat meer aandacht mogen krijgen. Vooral bij gemeenten.
En zelfs bij BZK (ahem, dat ministerie van Plasterk en Blok inderdaad). BZK zet de 'Aanpak Identiteitsfraude' neer maar let nauwelijks op de praktische implementatie.

Een eenvoudige manier om het 'kopietje paspoort syndroom' de kop in te drukken is bijv. de 'ID-cover'.
Dat ding schuif je eenvoudig over paspoort, IDkaart of rijbewijs en daarmee verhinder je illegaal copiëren van persoonsgegevens.
Er zijn maar weinig gemeenten te vinden die dat ding aan hun burgers beschikbaar stellen. Ondanks dat de NVvB (waar alle gemeenten lid van zijn) deze bescherming promoot.
Het ding kost maar € 0,20. Maar als je eigen gemeente niet meewerkt ben je als burger veroordeeld tot een ANWB-reclamecover van € 6,-- excl. verzendkosten.

De gemiddeld schade van identiteitsfraude is plm. € 400 per persoon.
De maatschappelijke schade werd over 2012 geraamd op plm. € 355.000.000,--

Volgens onderzoek (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland) ziet de burger identiteitsfraude als lage kans maar hoge impact. En meer dan de helft van de burgers onderneemt maatregelen tegen copieer-fraude (rapport pag. 16).

Vraag is dus wat er niet klopt aan de aanpak door de overheid.
Gaat het duo Plasterk en Blok eens actie ondernemen richting gemeenten?
Of gaan er straks weer miljoenen Euro tegenaan voor 'een nieuw initiatief'?
Tegen verkiezingstijd of zo?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.