image

Uitspraak RvS over privacyschending bij inzamelen huisvuil

dinsdag 26 april 2016, 15:50 door Redactie, 15 reacties
Laatst bijgewerkt: 26-04-2016, 17:10

De Raad van State (RvS) heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van een inwoner van Arnhem, die niet wil dat er door de gemeente in een centraal databestand wordt geregistreerd op welke plaatsen en tijdstippen hij persoonlijk zijn huisvuil wegbrengt naar de gemeentelijke afvalcontainers.

De Arnhemmer wil niet dat informatie over zijn privégedrag en zijn aanwezigheid of afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zonder noodzaak in een datasysteem terechtkomt dat gehackt kan worden en waarvan niet duidelijk is wie daar toegang toe hebben. Ook vraagt hij zich af waarvoor deze gegevens in de toekomst zullen worden gebruikt. Sinds 1 juli 2014 beschikken de ondergrondse containers in Arnhem over een scannersysteem, dat alleen met een elektronische afvalpas met de adresgegevens van de pashouder kan worden geopend.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Volgens de gemeente is het verwerken van de persoonsgegevens bij het wegbrengen van vuilniszakken nodig om te voorkomen dat inwoners uit andere gemeenten of bedrijven de Arnhemse containers gebruiken. De Arnhemmer stelt dat de noodzaak van deze maatregel niet is aangetoond en dat er ook andere systemen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met anonieme pasjes zonder uniek nummer.

Daarom vroeg de Arnhemmer aan de rechter om het gemeentelijke besluit ongedaan te maken, met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarin een "noodzaak" wordt vereist. De Raad van State heeft het hoger beroep van de man vandaag gegrond verklaard, maar op zo’n manier dat de Arnhemmer na bijna twee jaar weer terug is bij af, aldus Privacy First. Volgens de privacyorganisatie stelt de Raad van State dat de gemeente nooit een (formeel) besluit heeft genomen en dat er daarom ook geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.

"Zo ontneemt de Raad van State de Arnhemmer zijn toegang tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak door de bestuursrechter", laat Privacy First weten. "Indirect geeft de Raad van State hiermee aan dat de gemeente Arnhem met een feitelijke, niet gelegaliseerde maatregel al sinds juli 2014 de privacy van alle Arnhemmers op illegale wijze aantast. Maar hoe de Arnhemmers zich dan kunnen verweren tegen deze feitelijke aantasting van hun recht op privacy door de overheid, daar zwijgt de Raad van State over."

Reacties (15)
26-04-2016, 16:32 door Anoniem
De man is een moord aan het voorbereiden en wil lichaamsdelen via de afvalverwerking laten verdwijnen. Als men er dan achter komt waar het afval vandaan komt, dan valt hij door de mand. Zodoende probeert hij dit nu te voorkomen. De man is wat mij betreft nu verdacht en ik zou hem juist extra in de gaten houden door telefoon en internet taps te plaatsen.
26-04-2016, 16:44 door PietdeVries
Dit wordt het decennium waarin de wetten waar je 10 jaar geleden zo om schreeuwden zo onbruikbaar worden gemaakt dat het gehele geautomatiseerde leven er niks meer aan heeft. Een paar jaar geleden de cookiewall, gister de interpretatie dat het detecteren of iemand een adblocker gebruikt tegen de privacy richtlijnen is en vandaag is dus de wet bescherming persoonsgegevens ingezet voor een pasje voor je huisvuil.

Het gaat er niet beter op worden zo - sterker, het wordt alleen maar slechter omdat straks elk bedrijf, elke instantie zich zal moeten indekken tegen whatever er later aan claims en klachten op zijn dak komt.

Hadden we toch beter de advocatuur in kunnen gaan: dat wordt de volgende bubbel.
26-04-2016, 18:46 door Anoniem
Volgens de privacyorganisatie stelt de Raad van State dat de gemeente nooit een (formeel) besluit heeft genomen en dat er daarom ook geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.
Dat suggereert dat de gemeente iets heeft ingevoerd zonder er een geldig besluit over te nemen, maar wat de uitspraak stelt is wat anders. De rechter had de brief waarin de pas werd verspreid als besluit volgens de bestuurswet aangemerkt, wat bezwaar mogelijk maakte, maar dat is volgens de Raad van State een vergissing omdat de brief geen rechtsgevolg had, en dan is het kennelijk geen besluit volgens deze wet (ik neem aan dat het idee is dat als iets geen juridisch gevolg heeft er juridisch ook niets aan te vechten valt). Zo is het geformuleerd:
De registratie is op zichzelf beschouwd niet op rechtsgevolg gericht. De Afdeling stelt vast dat met de geregistreerde gegevens wordt bepaald welke inzamelingsroute wordt gevolgd en in welke wijk voorlichting over restafval zal worden gegeven. Hiermee wordt geen wijziging in de rechtspositie van de gebruikers van de afvalpas bewerkstelligd, zodat geen rechtsgevolg ontstaat.
En daarmee had de klacht als niet-ontvankelijk in plaats van als ongegrond moeten worden bestempeld. Als dat klopt dan klopt dat, het is alleen nogal frustrerend dat zo'n procedure jaren kost.

Maar toch storen zeker twee punten me. Ten eerste vind ik het vreemd dat het rechtsgevolg alleen afhangt van de intentie van de gemeente. Levert een persoonsregistratie niet alsnog een rechtsgevolg op als de gegevens op straat komen te liggen? Doet het risico daarop er niet toe? Dat was een zorg van de klager.

Ten tweede valt me op dat de gemeente het verkeerde middel voor het genoemde doel inzet. Als de bedoeling van deze hele exercitie is om te weten waneer containers vol raken en niet om inwoners op de vingers te kijken dan bouw je een sensor in die aangeeft hoe vol de container is, niet een systeem waarmee je inwoners op de vingers kan kijken. Heeft niemand in de gevoerde rechtzaken, de klager, een advokaat, een rechter, gevraagd waarom iets anders wordt geregistreerd dan ze zeggen te willen weten? Als er dan nog een ander doel boven tafel komt is het rechtsgevolg er misschien wel en is de klacht misschien toch ontvankelijk en gegrond.
26-04-2016, 19:03 door Anoniem
Gelukkig leven we in een rechtsstaat waar we kunnen procederen tot we een ons wegen (kost geld en veel tijd en energie) en waar de overheid doorgaans aan het langste eind trekt. Bij voorbaat alle burgers die procederen als verdachte aanmerken! Wie wil er nu niet in deze Heilstaat leven.
26-04-2016, 20:17 door karma4
we zijn voor het paradigma dat de vervuiler betaalt. Mijn bak voor aan de weg kent ook een chip wordt telkens geteld en krijg ik de rekening voor. Is dat nu ook een privacyschending? Het is net veel anders dan via een eigen pas iets in een container duwenr. olgens het geschetst standpunt wel. Kunnen we stoppen met alle vuilophalen.
Je vuil naar het bos brengen en daar stiekem dumpen... dat lijkt me pas echt illegaal.

War privacy first zich zorgen over maakt. https://privacyfirst.nl/in-de-media/item/1030-bnr-nieuwsradio,-7-april-2016-interview-met-privacy-first-over-panama-papers.html Doe je rare dingen dan mag je daar niet op aangsproken worden. Het lijkt dan meer op aanvallen op klokkenluiders. Snowden heft ook veel te veel bekend gemaakt. ....
27-04-2016, 07:00 door Anoniem
De persoon heeft wel een punt. Een dergelijk systeem is een prachtige database van inbraakgevoelige huizen (wie is op vakantie), iets dat door de gemeente blijkbaar als externality wordt beschouwd. Lekker meevoelend...

Een ander punt is dat (helaas) het rechtssysteem in Nederland op een van zijn functies al een tijdje niet meer functioneert, namelijk de functie om als contragewicht de zwakkere partijen tegen de sterkere te beschermen. Dit is maar een voorbeeld waar burgers op kosten worden gejaagd. De Raad van State schijnt zichzelf daarbij voornamelijk als functie te hebben toegemeten om procedures van burger tegen overheid eindeloos en oeverloos te rekken, zodat de rechtsmiddelen nooit 'uitgeput' raken en de burger dus op onderhandse wijze de toegang tot het Europese Hof geblokkeerd wordt.

Dat dit de onderstroom van onvrede alleen maar doet toenemen, tot die vroeger of later kritische massa bereikt, schijnt niet in de heren op te komen.
27-04-2016, 07:24 door Anoniem
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Volgens de gemeente is het verwerken van de persoonsgegevens bij het wegbrengen van vuilniszakken nodig om te voorkomen dat inwoners uit andere gemeenten of bedrijven de Arnhemse containers gebruiken.
Nooit geweten dat pasjes de identiteit van de gebruiker kan over nemen, als deze pasjes die mogenlijk niet hebben is dit gewoon een onzin verhaal, en is een anoniem pasje net zo bruikbaar.
Dus het gaat het alleen maar om mensen te monitoren en niets anders.
27-04-2016, 11:50 door karma4 - Bijgewerkt: 27-04-2016, 11:51
Door Anoniem: Nooit geweten dat pasjes de identiteit van de gebruiker kan over nemen, als deze pasjes die mogenlijk niet hebben is dit gewoon een onzin verhaal, en is een anoniem pasje net zo bruikbaar.
Dus het gaat het alleen maar om mensen te monitoren en niets anders.
Daar heb je een sterk punt. Het pasje is er niet voor de persoonsidentificatie, je wordt niet persoonlijk gevolgd of wat dan ook. Je krijgt de rekening voor het aantal keren dat er afval mee weggebracht is. Zoiets als een tankpas.
Elke gemeente moet voor zijn eigen inwoners die dienst met bijbehorende kosten opbrengen. Er staat nergens dat jij je pas niet mag uitlenen aan een ander. Het enige: Als je de rekening maar betaalt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Diftar
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-11-26/945231/vervuiler-betaalt-kapelle#.VyCMSxRf2Uk
Vuilnistoersisten zijn zeer op hun privacy gesteld.
27-04-2016, 13:21 door Anoniem
Door Anoniem:
Volgens de privacyorganisatie stelt de Raad van State dat de gemeente nooit een (formeel) besluit heeft genomen en dat er daarom ook geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.
Dat suggereert dat de gemeente iets heeft ingevoerd zonder er een geldig besluit over te nemen, maar wat de uitspraak stelt is wat anders. De rechter had de brief waarin de pas werd verspreid als besluit volgens de bestuurswet aangemerkt, wat bezwaar mogelijk maakte, maar dat is volgens de Raad van State een vergissing omdat de brief geen rechtsgevolg had, en dan is het kennelijk geen besluit volgens deze wet (ik neem aan dat het idee is dat als iets geen juridisch gevolg heeft er juridisch ook niets aan te vechten valt). Zo is het geformuleerd:
De registratie is op zichzelf beschouwd niet op rechtsgevolg gericht. De Afdeling stelt vast dat met de geregistreerde gegevens wordt bepaald welke inzamelingsroute wordt gevolgd en in welke wijk voorlichting over restafval zal worden gegeven. Hiermee wordt geen wijziging in de rechtspositie van de gebruikers van de afvalpas bewerkstelligd, zodat geen rechtsgevolg ontstaat.
En daarmee had de klacht als niet-ontvankelijk in plaats van als ongegrond moeten worden bestempeld. Als dat klopt dan klopt dat, het is alleen nogal frustrerend dat zo'n procedure jaren kost.

Er zijn twee manieren om aan te kijken tegen de vraag of er sprake was van een besluit. Eentje is zoals de Afdeling er tegenaan kijkt. Maar de Afdeling had ook, net als de lagere rechter, kunnen concluderen dat de intentie van de gemeente wel degelijk was om een besluit te nemen. De gemeente wil het nieuwe systeem met geregistreerde persoonsgegevens namelijk "handhaven", en je kunt alleen iets handhaven als je de intentie hebt een rechtsgevolg te creëren. Die "gerichtheid op rechtsgevolg" is volgens de wet het belangrijkste criterium of er sprake is van een "besluit".

Als de Afdeling de benadering van de lagere rechter had gevolgd, had de Afdeling een inhoudelijke uitspraak kunnen doen in de hoofdzaak, waardoor alle partijen (gemeente en klager) hadden geweten waar ze aan toe waren. Nu heeft de Afdeling inhoudelijk om de hete brei heengedraaid en de gemeente (en andere Nederlandse gemeenten) respijt gegeven om iets nieuws te bedenken zonder door de rechter op de vingers getikt te zijn. Voor de klager is dat natuurlijk niet leuk, want die staat na twee jaar procederen nog steeds met lege handen. De vraag is waarom de Afdeling ervoor kiest om de gemeente op deze manier uit de wind te houden.

Maar toch storen zeker twee punten me. Ten eerste vind ik het vreemd dat het rechtsgevolg alleen afhangt van de intentie van de gemeente. Levert een persoonsregistratie niet alsnog een rechtsgevolg op als de gegevens op straat komen te liggen? Doet het risico daarop er niet toe? Dat was een zorg van de klager.

De gerichtheid op rechtsgevolg zit hem volgens mij in de intentie van de gemeente om de klager te verplichten zonder objectieve noodzaak zijn persoonsgegevens aan te leveren als hij van essentiële publieke dienstverlening (namelijk afvalinzameling) gebruik wil (blijven) maken.

Ten tweede valt me op dat de gemeente het verkeerde middel voor het genoemde doel inzet. Als de bedoeling van deze hele exercitie is om te weten waneer containers vol raken en niet om inwoners op de vingers te kijken dan bouw je een sensor in die aangeeft hoe vol de container is, niet een systeem waarmee je inwoners op de vingers kan kijken. Heeft niemand in de gevoerde rechtzaken, de klager, een advokaat, een rechter, gevraagd waarom iets anders wordt geregistreerd dan ze zeggen te willen weten? Als er dan nog een ander doel boven tafel komt is het rechtsgevolg er misschien wel en is de klacht misschien toch ontvankelijk en gegrond.

De Afdeling zegt dat zij niet toekomt aan een toetsing van de door klager aangevoerde argumenten. Het is dus mogelijk dat de klager dit allemaal heeft aangevoerd, maar dat de Afdeling zich alleen heeft gericht op de vraag of er in formele zin sprake was van een besluit van de gemeente.
28-04-2016, 12:16 door Anoniem
Inmiddels blijkt de man een open brief aan de gemeente te hebben gestuurd, met c.c. naar de media, waarin hij zegt dat als de gemeente volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak v.d. RvS geen besluit heeft genomen over het pasjessysteem, er voor hem ook geen plicht kan zijn om het pasje te gebruiken. Hij zegt dat hij daarom een vuilniszak naast(!) de afvalcontainer heeft geplaatst en daagt de gemeente uit hem daarvoor te beboeten. Als de gemeente dat doet, is er alsnog sprake van een formeel besluit en kan de man dus alsnog in bezwaar en beroep gaan: dan begint het hele juridische circus dus weer opnieuw.

Moet dit nu gezien worden als een voorbeeld van: de aanhouder wint? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de man pas toegang krijgt tot het recht als hij eerst het risico neemt om bestraft te worden door de gemeente. Een vreemde lacune in het bestuursrecht, althans het bestuursrecht zoals de RvS het interpreteert. Ik vraag me af waarom de RvS zich terugtrekt op een papieren eiland (er is alleen een besluit als er op papier expliciet een rechtsgevolg wordt beoogd) en daarmee de rechtsbescherming van burgers vermindert.

Hoe dan ook leuk om deze zaak te blijven volgen. Kernvraag is nu eigenlijk: kan een overheid de privacy van burgers schaden met feitelijke maatregelen zonder dat de burger toegang heeft tot de rechter?
28-04-2016, 13:55 door Anoniem
Door karma4: we zijn voor het paradigma dat de vervuiler betaalt. Mijn bak voor aan de weg kent ook een chip wordt telkens geteld en krijg ik de rekening voor. Is dat nu ook een privacyschending? Het is net veel anders dan via een eigen pas iets in een container duwenr. olgens het geschetst standpunt wel. Kunnen we stoppen met alle vuilophalen.
Je vuil naar het bos brengen en daar stiekem dumpen... dat lijkt me pas echt illegaal.

Ik ben ook voor paradigma dat de vervuiler betaalt. Maar dat kan ook zonder pasjes met huisadres en ook zonder chip onderaan jouw bak. Als jij geen probleem vindt dat je aanwezigheid /afwezigheid kan worden gemonitord, is dat jouw keus, prima. Maar niet ierdereen hoef dat prettig te vinden. Wel eens van profiling gehoord? Trouwens, hoezo stoppen met vuilophalen? Als iemand z'n vuil liever in het bos wil dumpen, kan dat nu ook al want je kan niet alle bossen bewaken.
28-04-2016, 14:51 door Anoniem
Ik ben ook voor paradigma dat de vervuiler betaalt. Maar dat kan ook zonder pasjes met huisadres en ook zonder chip onderaan jouw bak.
Wij moeten huisvuil in een ondergrondse container doen, ook dit werkt via een pasje.
Ik heb bij mijn gemeenten navraag gedaan, en ze vertelden mij dat deze pasjes niet op naam staan.
29-04-2016, 20:24 door karma4
Door Anoniem:
Ik ben ook voor paradigma dat de vervuiler betaalt. Maar dat kan ook zonder pasjes met huisadres en ook zonder chip onderaan jouw bak. Als jij geen probleem vindt dat je aanwezigheid /afwezigheid kan worden gemonitord, is dat jouw keus, prima. Maar niet ierdereen hoef dat prettig te vinden. Wel eens van profiling gehoord? Trouwens, hoezo stoppen met vuilophalen? Als iemand z'n vuil liever in het bos wil dumpen, kan dat nu ook al want je kan niet alle bossen bewaken.
Hoe betaal jij de rekening dan met zo'n pasje? Ik ben benieuwd naar de rekninghouder.
ALs niet betaalt aan de gemeenschap diensten dan stopt het bestaansrecht. Napels heeft er ervaring mee.

Overigen ik ben thuis in profiling welk R-package . algoritme wil je nzetten in simple Random Forest met boosting of een model met GLM op de predictors voor je naar de scorng/lift gaat kijken. In assoc / clustering is ook wel aardig.
Kun je die illegale dumpers en afvaltoeristen mee zien te duiden. Met publieke uitlatingen over wie er geen probleem mee heeft te combineren. kwestie van kosten/baten of je dat doet. .Emoties uitlatingen op facebook werkt sterker.
29-04-2016, 21:12 door Anoniem
Door karma4: Hoe betaal jij de rekening dan met zo'n pasje? Ik ben benieuwd naar de rekninghouder.
ALs niet betaalt aan de gemeenschap diensten dan stopt het bestaansrecht. Napels heeft er ervaring mee.

Overigen ik ben thuis in profiling welk R-package . algoritme wil je nzetten in simple Random Forest met boosting of een model met GLM op de predictors voor je naar de scorng/lift gaat kijken. In assoc / clustering is ook wel aardig.
Kun je die illegale dumpers en afvaltoeristen mee zien te duiden. Met publieke uitlatingen over wie er geen probleem mee heeft te combineren. kwestie van kosten/baten of je dat doet. .Emoties uitlatingen op facebook werkt sterker.

Hoe je de rekening dan betaalt? Anoniem, oplaadbaar pasje met saldo. vergelijkbaar met anonieme OV-chipkaart.

Fijn dat je thuis bent in profiling. Dan weet je dus dat elk stukje info kan helpen om iemand te identificeren en leefpatroon in kaart te brengen. Tijdstip en plaats en hoeveelheid afval wegbrengen is zo n stukje info. Als jij graag een totale controlestaat wil om "illegale dumpers en afvaltoeristen" en mensen die hun hond niet aan de lijn houden of die zonder licht fietsen of die de verkeerde religie hebben of die lastig zijn allemaal in de gaten te houden, dan snap ik wel dat je denkt: hoe meer controle hoe beter. Tot ze jou een keer aanpakken omdat je toevallig aan de verkeerde kant van de lijn terecht bent gekomen.
02-05-2016, 12:35 door PJW9779 - Bijgewerkt: 02-05-2016, 12:35
Door Anoniem:
Ten tweede valt me op dat de gemeente het verkeerde middel voor het genoemde doel inzet. Als de bedoeling van deze hele exercitie is om te weten waneer containers vol raken en niet om inwoners op de vingers te kijken dan bouw je een sensor in die aangeeft hoe vol de container is, niet een systeem waarmee je inwoners op de vingers kan kijken. Heeft niemand in de gevoerde rechtzaken, de klager, een advokaat, een rechter, gevraagd waarom iets anders wordt geregistreerd dan ze zeggen te willen weten? Als er dan nog een ander doel boven tafel komt is het rechtsgevolg er misschien wel en is de klacht misschien toch ontvankelijk en gegrond.

Lees even de Arnhemse APV : http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Arnhem/7772.html
En dan vooral 'Afdeling 2 Afvalstoffen - Paragraaf 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen'.
Let ook op de diverse verbodsbepalingen. Laat ook niet de afvalzak in de voortuin staan (art. 4.4.7 APV).

Maar waarom daarvoor persoonsgegevens opgeslagen moeten worden?
En dús de WBP van toepassing is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.