image

Kamervragen over identiteitsfraude door BSN in paspoort

maandag 13 juni 2016, 15:35 door Redactie, 25 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de risico’s op privacyproblemen en identiteitsfraude door de verspreiding van het Burgerservicenummer (BSN) bij paspoortkopieën en door de koppeling aan het btw-nummer. De Kamervragen zijn afkomstig van PvdA-Kamerleden Oosenbrug en Vos.

Aanleiding is een artikel over een man die op vakantie naar Turkije ging en daar zijn paspoort afgaf en een dag liet liggen. Een half jaar later werd de man het slachtoffer van identiteitsfraude. Daarnaast moeten zzp'ers het btw-nummer op hun website vermelden. De Kamerleden willen nu van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Wiebes van Financiën weten of zij risico's voor identiteitsfraude zien door de vermelding van het BSN in het paspoort.

Ook vragen ze de bewindslieden hoe identiteitsfraude voorkomen kan worden, anders dan het advies om het BSN door te halen bij afgifte van een kopie van het paspoort. Oosenbrug en Vos willen verder weten of gezien het toenemende aantal zelfstandigen, het risico op identiteitsfraude en privacyschending toeneemt, omdat voor zelfstandigen gekozen is voor een koppeling van het BSN aan het btw-nummer en zij verplicht zijn het btw-nummer openbaar te maken.

"Waarom hanteert de Belastingdienst een btw-nummer dat gekoppeld is aan het BSN, terwijl dat in strijd is met artikel 24 Wet bescherming persoonsgegevens en dus geen wettelijke basis heeft?", is de vervolgvraag van de Kamerleden. Als laatste willen ze weten of de bewindslieden het ermee eens zijn dat het praktische belang van de Belastingdienst niet opweegt tegen de omvangrijke privacyproblemen die voortvloeien uit de koppeling van het BSN aan het btw-nummer en welke maatregelen hier tegen genomen worden. De minister en staatssecretaris hebben drie weken de tijd om de vragen (pdf) te beantwoorden.

Reacties (25)
13-06-2016, 15:48 door Anoniem
De belangrijkste vraag ontbreekt natuurlijk weer: waarom kunnen bedrijven em overheden bij het aangaan van overeenkomsten
een identiteit als voldoende gevalideerd beschouwen als zij slechts beschikken over een BSN en/of over een eerder
gemaakte copie van een paspoort, terwijl zij het origineel nooit gezien hebben?
13-06-2016, 15:51 door Anoniem
Daarnaast moeten zzp'ers het btw-nummer op hun website vermelden.
Nee dat is niet zo, een misverstand dat al jaren in de lucht wordt gehouden.

Zie bijvoorbeeld
Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.
http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/fiscale-zaken/is-een-btw-nummer-op-jouw-website-verplicht

Het echte probleem zit hem voor zzpers niet in de enigszins vrije meldplicht maar in het sofinummer dat in je BTW nummer zit.
En in het gedrag van de KVK dat permanent uitverkoop houdt van jouw gegevens waardoor ettelijke duizende malen jouw privéhuisadres op het internet te vinden is.
Voor iedereen.

Vooral dat laatste is vervelend.
13-06-2016, 16:24 door Anoniem
Moet je bij een UWV bezoek waar kopie ID nodig het eens voor elkaar proberen te krijgen je BSN te laten doorstrepen en wat extra zaken te laten noteren zoals KOPIE met datum en doel....

Dan heb je het nog niet over de vragen zoals hoe lang gaat u dit bewaren, wat is het doel van deze kopie, ...?
13-06-2016, 16:27 door Anoniem
Dat werd wel eens tijd. Verplicht je BSN nummer (in de vorm van een btw nummer) op je website als ZZP'er? Daardoor heb ik mijn bedrijfsplan nooit willen doorzetten. Wie heeft dat enigszins bedacht?
13-06-2016, 16:29 door karma4 - Bijgewerkt: 13-06-2016, 16:44
Interessant met de naam Kevin goes.
http://www.1limburg.nl/namaak-kevin-goes-loopt-tegen-de-lamp. Het probleem is minder het BSN nummer dat beweert dat je iemand bent maar een vervalst Nederlands paspoort dat als autenticatie geaccepteerd wordt.
Een negroïde man als pasfoto voor een Nederlands blank persoon.
Betere vragen:
- Hoe kan een zo goed officieel document als vodje afgedaan worden?
- Hoe is het mogelijk dat criminele organisaties zo lang met vervalsingen door kunnen gaan.
Een BSN is ter identificatie niet voor de autenticatie. Daarvoor zijn er de speciale echtheidskenmerken van dat vodje.


Dat de Kamerleden vragen stellen over de privacy met relatie tot de burgers is prima. Waarom ze niet opgelet hebben bij het er door loodsen van de verplichte elektronische communicatie met de overheid is voor de erbij horende vraag.
Daarin werd letterlijk gesteld dat privacy ondergeschikt is aan het gemak voor de overheid. Dat antwoord op die vraag is er al.
Dat 10% van de burgers afhankelijk van anderen gemaakt wordt mag het in de participatie aanpak zelf zien op te lossen.
13-06-2016, 16:42 door Erik van Straten
Het m.i. enige correcte antwoord van de heer Plasterk op deze vragen luidt als volgt:
We gaan er van nu af aan op hameren dat een kopie van iets niets meer of minder is dan dat, een kopie van iets. Net zo min als aan een kopie van een bankbiljet en een "handtekening" op een PDA, tablet of smartphone, hoor je ook aan een kopie van een identiteitsbewijs geen enkel recht aan te kunnen ontleden. Mijn excuses dat wij dit tot nu toe niet hebben onderkend en dit dus ronduit verkeerd hebben aangepakt.

Redenen:

1) Het is aantoonbaar zinloos om te proberen om een getal -zoals een BSN- of een foto, geheim te houden;

2) Het BSN is een zinvolle toevoeging voor verschillende personen die veel voorkomende en overeenkomstige namen hebben, vooral als zij daarnaast andere overeenkomsten hebben (geboortedatum, woonplaats, lijken op) om een technisch onderscheid te kunnen maken tussen die personen. Daarmee is een BSN, qua uniciteit, en dus qua vertrouwelijkheid, prima vergelijkbaar met toevallig wel unieke naamcombinaties (voornaam/tussenvoegsels/achternaam/achternamen) van personen. Alleen al daarom is het onjuist en dus onverstandig om het BSN een andere status te geven dan zo'n naamcombinatie;

3) Het middels fotobewerking toevoegen van een willekeurig getal (met dezelfde lengte als een BSN) op de plaats waar een BSN stond, kan al identiteitsfraude mogelijk maken. Daarnaast hebben aanvallers vaak legio mogelijkheden om het juiste BSN van personen te achterhalen. Het "afplakken" van het BSN biedt dus geen enkele garantie op het voorkomen van identiteitsfraude;

4) Alle nieuwe persoons-unieke getallen die je bedenkt, ook separate getallen voor KvK en/of Belastingdienst, hebben identificerende eigenschappen. Aangezien wij, de overheid, via big-data alles aan elkaar gaan knopen, bieden die extra getallen geen enkele meerwaarde. Integendeel, het onderhouden van meerdere getallen per persoon leidt onherroepelijk tot fouten waarbij niet duidelijk zal zijn welke van de twee nummers juist is, en welke onjuist.

P.S. ik had het fout op 29-11-2014 [1]. Identiteitsfraude is, in 2015, niet zo'n groot probleem geworden als ik had voorspeld. En hoewel er nu sprake is van incidenten en veel phishing mails, schijnbaar verzonden door o.a. ICS Cards, Intrum Justitia, KPN en enkele banken, zou het best nog wel eens een jaartje kunnen duren voordat identiteitsfraude ons serieus parten gaat spelen. Aan de andere kant bespoedigt onze overheid dit proces wel door, kennelijk, niet te snappen dat een getal, dat je niet eens eenvoudig kunt laten wijzigen na het "uitlekken" ervan, onmogelijk voor iedereen geheim gehouden kan worden.

[1] https://www.security.nl/posting/410189/2015%3A+It+Wasn't+Me+%28identiteitsdiefstal%29
13-06-2016, 16:59 door Anoniem
Onder voorwaarden zal je het BTW nummer moeten vermelden op je website. https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoopmethode/webwinkels/informatie-geven-over-uw-webwinkel/

De belastingdienst verwijst ook naar deze voorwaarden. Daarnaast zal je je BTW nummer op je factuur moeten vermelden. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen

Hierdoor kan je stellen dat het BTW nummer een publiek nummer is.
13-06-2016, 17:05 door Anoniem
Door Erik van Straten:Aan de andere kant bespoedigt onze overheid dit proces wel door, kennelijk, niet te snappen dat een getal, dat je niet eens eenvoudig kunt laten wijzigen na het "uitlekken" ervan, onmogelijk voor iedereen geheim gehouden kan worden.

Politici zullen dit pas gaan snappen als ze zelf het slachtoffer van identiteitsfraude worden.
Het lijkt erop dat blijkbaar eerst hun BSN, paspoort-gegevens, BWT-gegevens, etc. misbruikt moeten worden, voordat er serieus actie ondernomen gaat worden.

Misschien ergens een aantrekkelijke honingpot met hun gegevens op het internet zetten voor fraudeurs? (De KvK, ziekenhuizen en marktplaats zullen wel e.e.a. op voorraad hebben denk ik)
13-06-2016, 18:12 door Anoniem
Door Anoniem: Moet je bij een UWV bezoek waar kopie ID nodig het eens voor elkaar proberen te krijgen je BSN te laten doorstrepen en wat extra zaken te laten noteren zoals KOPIE met datum en doel....

Dan heb je het nog niet over de vragen zoals hoe lang gaat u dit bewaren, wat is het doel van deze kopie, ...?

Zucht... het BSN-nummer is er nu juist voor instellingen als het UWV, de gemeente, enz.
13-06-2016, 20:40 door Anoniem
Een kopie van een id kan nooit rechtsgeldig zijn, dus wie een kopie van een id accepteert is het zijn eigen schuld
als hij daar door een schadepost krijgt, en niet degenen van wie die kopie is.
Om je te identificeren heb je gewoon een rechtsgeldige id kaart nodig, en volgens mij zijn die ook alleen
bedoeld voor identificatie.
13-06-2016, 21:36 door Korund
Het echte probleem zit hem voor zzp'ers niet in de enigszins vrije meldplicht maar in het sofinummer dat in je BTW nummer zit.
Correctie: dit heet al jaren BSN (burgerservicenummer).
13-06-2016, 21:41 door Korund
Zucht... het BSN-nummer is er nu juist voor instellingen als het UWV, de gemeente, enz.
Je BSN is een "bijzonder persoonsgegeven". Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is.
Dus ja: UWV, gemeente, enz. mogen je BSN verwerken, maar alleen in strikt in de wet genoemde gevallen. Staat het niet in de wet, dan mag het niet.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-organisaties-mogen-mijn-burgerservicenummer-bsn-gebruiken
13-06-2016, 23:11 door Anoniem
Zucht. Het echte doel is koppelen van gegevensbestanden ten gunste van wat het ook is wat de Overheid daar uiteindelijk mee wil bereiken. Dat dat tot tegenstrijdige belangen en wetgeving leidt is bijzaak. Een en ander is enkel illustratief dat het hogere doel enkel en alleen het koppelen van gegevens is. Big Data, data graaien. Dat dat toch tot allerlei vervelende gevolgen leidt voor allerlei burgers is niet van belang. Getuige dat men er niets aan doet, met kulargumenten komt en wat niet meer. De hoofdzaak is en blijft koppelen en data graaien. Dat dat anderen wat/flink mag kosten mag duidelijk zijn. Hetgeen tevens onderstreept hoe belangrijk dit alles is voor de boven ons gestelden. Anders hadden zij er al lang wat aan gedaan. Dus het belang voor hun is groter dan alle tumult die x% van de bevolking die slachtoffer wordt van die zienswijze veroorzaakt.

Stof tot nadenken derhalve.

Wat is zo belangrijk dat het gerust x% van onze bevolking compleet kapot stuk mag maken?
Heeft u enig besef wat voor ellende er over iemand heen komt die het slachtoffer is geworden van een identiteitsdiefstal?
Met al die voortvarende, de computer heeft altijd gelijk, hyena achtige, opsporingsbeambtenaren die dit land steeds rijker wordt?

Immers, de echte macht van burocraten/technocraten bestaat er uit dat zij alle concurrentie doodslaan met zoveel belachelijke regelgeving dat niemand nog kans maakt. Terwijl zij zelf, onder de tafel door, alles buitenom de door hun gemaakte regels onderling regelen en verdelen. Dat is hoe burocraten/technocraten werken. Iedereen bedelven onder een oerwoud aan tegenstrijdige regelgeving (er zijn dus altijd meerdere stokken om de competitie kapot mee te slaan), terwijl zij zelf buiten de regels om, onder tafel, blijven werken, want dat werkt tenminste. Voor hun.

Zie zoiets simpels als de Teeven bonnetjes. Dat is een zo algemene manier van werken in die kringen dat het niet eens meer bij ze opkomt dat ze zoiets tot in de diepste donkere kerkers dienen te verdringen. Dat rommelen we wel weg, denken ze. Niet dus.
Dat alleen al geeft te denken over wat er nog wel verborgen is aangaande datgene waar ze nog wel moeite voor doen om echt verborgen te houden.

Burocraten/technocraten zijn gespecialiseerd in het anderen moeilijk maken, en makkelijk voor zichzelf.
Zoiets heeft minimaal: dubbele standaard.

En in is wezen de discriminatie ten top. Men bevoorrecht een selectief groepje puur vanwege het lid zijn van een bevoorrecht groepje. Dat is net zo gerechtvaardigd als iemand 60x meer salaris geven enkel en alleen omdat diens linkeroog groen is. Ongeacht geslacht, leeftijd, politieke overtuiging, seksuele voorkeur, opleiding, geloof, ras, carriere, strafrechtelijk dossier, enzovoorts..
13-06-2016, 23:11 door karma4 - Bijgewerkt: 14-06-2016, 06:14
Door Carborundum:
Je BSN is een "bijzonder persoonsgegeven".
Nee het bsn is een gewoon persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn ras geloof etniciteit geaardheid.
Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

In de door jouw genoemde overheidslinkstaat: "Een organisatie is verplicht om te controleren of u en het BSN bij elkaar horen." Dat is een ander verwoording voor autenticatie.

De bewering dat je iemand bent is identificatie. Als ik zou beweren dat ik Ivo Opstelten zou zijn dan zou je zeggen leugenaar of bewijs het. Bekende mensen hebben wat minder last van identiteitsdiefstal omdat de fraudeur makkelijker door de mand valt. Werken met vervalste paspoorten is niet iets wat met een bsn mogelijk werd . Het is veel ouder. vodjes?

Toevoeging
Nog even wat rondgekeken over de definitie identificatie en persoonsgegeven. Dat blijkt her en der op de overheidssteun en bij het al anders te staan. Als de definitie al niet eenduidig is hoe kan je er dan mee omgaan?
De Europese richtlijn zegt er ook weinig over. Ik vind enkel http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_en.htm waar het tin gesteld wordt gelijkwaardig te zijn aan naw naam adres woonplaats.
Schone taak om met een eenduidige werkbare definitie te komen welke binnen eu richtlijnen (zonder gesjoemel) valt. Mijn voorkeur de methodiek die security mensen bekend is. Een duidelijk verschil tussen identificatie en autenticatie.p
13-06-2016, 23:23 door Anoniem
Door karma4:
Door Carborundum:
Je BSN is een "bijzonder persoonsgegeven".
Nee het bsn is een gewoon persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn ras geloof etniciteit geaardheid.
Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Aldaar te lezen: "Ook het burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven."
14-06-2016, 09:41 door Anoniem
Door karma4:
Door Carborundum:
Je BSN is een "bijzonder persoonsgegeven".
Nee het bsn is een gewoon persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn ras geloof etniciteit geaardheid.
Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Lees je die pagina's zelf wel als er naar verwijst????

uit https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens:
Ook het burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
14-06-2016, 10:09 door Anoniem
Maar er zijn ook duizenden mensen die doordat het in het paspoort staat er toegang toe hebben maar er niets mee te maken hebben en ermee kunnen frauderen
Het moet eruit
Neem een voorbeeld aan andere EU landen die speciaal voor Gemeente uitkerende instanties en dergelijke de burger service kaart hebben uitgevonden ter grootte van een bankpas met pasfoto van houder erop
Kaart zelf staat niets visueels op waarmee gefraudeerd kan worden
Alleen naam pasfoto en deel van je service nummer
Zit een chip in om de details uit te lezen door middel van een kaartlezer
Geldt ook als legitimatie voor overheids instanties hoeft dus geen id kaart of paspoort meer bij je te hebben
14-06-2016, 10:09 door Anoniem
Door karma4:Werken met vervalste paspoorten is niet iets wat met een bsn mogelijk werd . Het is veel ouder. vodjes?

Er is hier helemaal geen sprake van werken met vervalste paspoorten.
Waar het om gaat is dat er een copie is van een geldig paspoort en dat een bedrijf die copie accepteert als legitimatie.
Kennelijk is die copie in een van de aangehaalde gevallen zelfs gemanipuleerd. Maar dat heeft met het vervalsen van
paspoorten niks te maken, en ook niet met de kwalificatie "vodje", het is gewoon een kwestie van de copie bewerken
en de ontvanger laten geloven dat het nog steeds een copie van het origineel is. Het origineel is nog in handen van de
rechtmatige eigenaar en is nooit vervalst.
14-06-2016, 20:27 door karma4
Door Anoniem:
Lees je die pagina's zelf wel als er naar verwijst????
..
omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
Ik lees ze en analyseer ze. Moesten meer mensen dien.
Ik had ook de toevoeging gemaakt dat er iets met de informatie op de overheid sites iets niet deugt.
Een bsn is opgezet als makkelijk betrouwbaar koppelgegeven. Als dat het bijzondere is elk persoonsgegeven als naw klantnummer ip een bijzonder gegeven en is het onderscheid zoals de AP maakt bedoeld voor de wbp zinloos.
Vraag dan door en denk door over bijzonder / niet bijzonder.

Met bsn (bron brp gemeentes) rsin (openbaar bron kvk) en fiscaal nummer (bron belastingdienst) heb je drie aparte koppelbazen systemen niet 1. Ze blijken voor het gemak conventies en persoonsnummer bsn (zzp) over te nemen.

Voor het artikel met Kevin goes is er bij de verhuurder een paspoort getoond met een pasfoto van een zee zwarte negroïde. De echte kevin goes is een blanke journalist.
Alleen de blanke echte mein goes kan een geldig paspoort in bezit hebben. Die ander is vervalst en de verhuurder heeft een vervalst paspoort als geldige autenticatie opgevoerd. Hoe je dat anders wil zien begrijp ik niet.
Een copie accepteren ter autenticatie is oplichting zou verboden zijn. Heel strikt de verhuur is private sector zouden buiten identificatie authenticatie staan. Dan zie je dat de kvk btw nummer juist bedoeld zijn om dat issue op te lossen.

Ook het Nederlandse vodje zou zo slim en goed zijn dat het als autenticatie zou kunnen dienen. Dat was de politieke opdracht een aantal jaren terug om het vorige vodje te vervangen.
14-06-2016, 20:28 door karma4 - Bijgewerkt: 14-06-2016, 21:34
Door Anoniem:
Lees je die pagina's zelf wel als er naar verwijst????
..
omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
Ik lees ze en analyseer ze. Moesten meer mensen dien.
Ik had ook de toevoeging gemaakt dat er iets met de informatie op de overheid sites iets niet deugt.
Een bsn is opgezet als makkelijk betrouwbaar koppelgegeven. Als dat het bijzondere is elk persoonsgegeven als naw klantnummer ip een bijzonder gegeven en is het onderscheid zoals de AP maakt bedoeld voor de wbp zinloos.
Vraag dan door en denk door over bijzonder / niet bijzonder. Ah het is uitgewerkt jaar 2000 Wbp.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01
Kennelijk wa er toen nog het idee dat kunnen koppelen een heel bijzondere actie is. Met big data technieken moeten we nu tot inzicht zijn gekomen dat helemaal niet bijzonder is. De commercie is uitstekend in staat dat zonder zoiets te doen.

bsn (bron brp gemeentes) rsin (openbaar bron kvk) en fiscaal nummer (bron belastingdienst) heb je drie aparte koppelbazen systemen niet 1. Ze blijken voor het gemak conventies en persoonsnummer bsn (zzp) over te nemen.

Voor het artikel met Kevin goes is er bij de verhuurder een paspoort getoond met een pasfoto van een zee zwarte negroïde. De echte kevin goes is een blanke journalist.
Alleen de blanke echte kevin goes kan een geldig paspoort in bezit hebben. Die ander is vervalst en de verhuurder heeft een vervalst paspoort als geldige autenticatie opgevoerd. Hoe je dat anders wil zien begrijp ik niet.
Een copie accepteren ter autenticatie is oplichting dat is verboden. Heel strikt de verhuur is private sector, die zouden buiten identificatie en authenticatie staan om de contractpartner na te trekken. Dan zie je dat de kvk btw nummer juist bedoeld zijn om dat issue op te lossen.

Ook het Nederlandse vodje zou zo slim en goed zijn dat het als autenticatie zou kunnen dienen. Dat was de politieke opdracht een aantal jaren terug om het vorige vodje te vervangen.
15-06-2016, 07:37 door Anoniem
Door karma4: "Een organisatie is verplicht om te controleren of u en het BSN bij elkaar horen." Dat is een ander verwoording voor autenticatie.
Je schrijft soms zinnige dingen, maar vaker warrig en soms, zoals hier, onzin.

Identificerende gegevens combineren heeft niets met autenticeren te maken. Het enige doel is met zo groot mogelijke zekerheid vaststellen dat je het over een specifiek mens hebt.

Door karma4: De bewering dat je iemand bent is identificatie.
Nee, dat is een poging tot autenticatie. Je verstrekt identificerende gegevens en hoopt dat de tegenpartij gelooft dat je bent wie je zegt dat je bent. Als je een tafel reserveert in een restaurant, of willekeurig iemand opbelt, is dat vaak voldoende. Maar bijv. een politieagent zal jou vaak om een legitimatiebewijs vragen om dat te bewijzen.

Door karma4:
Door Anoniem:
Lees je die pagina's zelf wel als er naar verwijst????
..
omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.
Ik lees ze en analyseer ze. Moesten meer mensen dien.
Mensen maken fouten, en dat mag. Ook jij. Door niet toe te geven dat je fout zat, maak je jezelf ongeloofwaardig.

Door karma4: Ik had ook de toevoeging gemaakt dat er iets met de informatie op de overheid sites iets niet deugt.
Ja en? Moeten wij jouw ondubbelzinnige stelling "Nee het bsn is een gewoon persoonsgegeven" gevolgd door "Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens gevolgd door jouw hierboven quoted stukje soms interpreteren als:

IK vind een BSN geen bijzonder persoonsgegeven, en dat op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens iets anders staat, is daar fout.

Bedoel je dat of iets anders?
15-06-2016, 15:09 door karma4 - Bijgewerkt: 15-06-2016, 15:10
Door Anoniem:
Bedoel je dat of iets anders?
Ik leer vaak van anderen kost soms moeite om ze te volgen.
Het verschil tussen identificatie en authenticatie heeft me wat tijd gekost. Als je me ziet weet je toch wie ik ben. Het schakelmoment is dat er oplichters zijn. Voor de security in de techniek is dat verschil belangrijk. Je userid is in principe niet geheim (identificatie) je password wel (autenticatie) met 2fa (a van autenticatie) probeer je een verschil te maken met iets wat je weet of bent of bezit. Lastig ... maar elementair https://en.m.wikipedia.org/wiki/Authentication

Als je bedoelt dat ik niet opgelet heb dat op verschillende overheidssites beweerd wordt dat het bsn een bijzonder persoonsgegeven is dan heb je gelijk. Alleen heb je de wbp wet artikel 2 gezien waar de bijzondere persoonsgegevens gedefinieerd worden? Daar valt niet het bsn onder.
Het stukje wat jij warrig vind heb ik zo copy paste overgenomen uit een bsn overheidssite. Staat volgen mij in het wbp.
Dat is ook het stuk wat het AP heeft overgenomen. Vervolgens staat er in een ander alinea wat anders. Verwarrend , ja maar niet van mij afkomstig. Het is de huidige politiek die dat soort checks op dat soort tegenstrijdigheden ongewenst vind.


Als ik terug ga naar het doel van het bsn zoals de nl overheid en eu het zelf aangeven dan is het enkel een naw alternatief om spelfouten en verwarring met gelijke namen te voorkomen. Dat is alles. Een naw is heel wat anders in gevoeligheid dan al die andere echt bijzondere persoonsgegevens.

Ja ik vind een bsn geen bijzonder persoonsgegeven exact zoals het in de wbp wet staat. De nl overheid ook niet(2000), ze wilden alleen ooit de eenvoudige profilering door een koppelbaar iets enkel voor zichzelf reserveren.

In de huidige tijd kun je er denk beter over nadenken hoe je het autenticeren van paspoorten kan verbeteren. Zou het een idee zijn om het origineel pasfoto (lelijk als wat) datum geldigheid openbaar dan wel beperkt (beroepsgroepen) raadpleegbaar te maken? Het aantal plekken waar je nu al als bsn ipv naw wordt afgehandeld is al zeer groot. Dan worden vervalste dingen makkelijker herkenbaar. Een kopie paspoort is dan duidelijk betekenisloos.

Wat de politie kan raadplegen weet ik niet. Dat zou een leuk onderwerp zijn om dieper uit te werken. Hier off topic.
16-06-2016, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem: Dat werd wel eens tijd. Verplicht je BSN nummer (in de vorm van een btw nummer) op je website als ZZP'er? Daardoor heb ik mijn bedrijfsplan nooit willen doorzetten. Wie heeft dat enigszins bedacht?

Niemand, het is niet verplicht. Je mag het gewoon, zoals de meesten dat doen, op je factuur en offerte zetten. Maar daar staat normaal gesproken ook je adres op.

Dus selectie aan de deur is mijn advies.

Het is de reden dat ik mij alleen via een payroll/detacheringsbedrijf verhuur.
18-06-2016, 13:29 door PJW9779 - Bijgewerkt: 18-06-2016, 13:55
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het is de reden dat ik mij alleen via een payroll/detacheringsbedrijf verhuur.

Alleen jammer voor je dat nogal wat opdrachtgevers - zoals Rabobank - doodgewoon om een kopietje-paspoort vragen. Mét leesbaar BSN, dat controleren ze nl. op geldigheid (daar zijn genoeg websties voor).
Geen BSN, geen opdracht. 'Dat is HRM-beleid'.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.