image

Senaat akkoord met uitvoeringswet nieuwe Europese privacyregels

dinsdag 15 mei 2018, 14:21 door Redactie, 1 reacties

De Eerste Kamer heeft vandaag een wet aangenomen die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin de nieuwe Europese privacyregels staan. Deze Uitvoeringswet (UAVG) moet ervoor zogen dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie in Nederland zo soepel mogelijk verloopt. De AVG treedt op 25 mei in werking, evenals de UAVG.

De Uitvoeringswet is beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels die gelden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen. De belangrijkste basisbeginselen, verplichtingen en rechten zijn straks voor alle lidstaten precies hetzelfde. Burgers krijgen het recht om 'vergeten te worden' en moeten persoonsgegevens op een makkelijk overdraagbare wijze ontvangen van organisaties die hun gegevens hebben opgeslagen (dataportabiliteit).

Verder wordt meer transparantie en verantwoording gevraagd van de overheid, organisaties of bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Zij moeten kunnen aantonen dat ze handelen in overeenstemming met de AVG (verantwoordingsplicht) en, bijvoorbeeld, een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten. Ook verplicht de AVG in sommige gevallen een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de AVG en UAVG.

Reacties (1)
15-05-2018, 14:44 door Anoniem
Iedere werknemer zou dit bericht moeten uitprinten,
en gaat dan een gesprek aan met zijn of haar baas,of het management,om het te bespreken
hoe het bedrijf daar over denkt,wat de verandering zal zijn,en dat ze ook transparanter moeten
zijn naar de werknemers toe,en dat ze een schriftelijke bevestiging krijgen
met de naam en handtekening van het bedrijf over:

Hoe veilig zijn de gegevens van de employees?
Waar zijn de gegevens opgeslagen?
Hoe worden gegevens verwijderd of gewijzigt na onslag
of als ze niet meer mogen bewaard of noodzakelijk zijn?

Beste mensen trek aan de bel,want nu is het actueel,
gebruik je recht,stel vragen,wees niet bang.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.