image

Juridische vraag: Is het fotograferen en publiceren van foto's nog wel toegestaan vanaf 25 mei?

woensdag 23 mei 2018, 14:13 door Arnoud Engelfriet, 41 reacties

Ict-jurist Arnoud Engelfriet geeft elke week antwoord op een interessante vraag over beveiliging, recht en privacy. Heb jij een vraag? Stuur hem naar juridischevraag@security.nl.

Vraag: Wij organiseren buurtfeesten, waarbij natuurlijk wordt gefilmd en gefotografeerd. Wij willen dit ook publiceren (en blijven publiceren) maar begrijpen dat dit niet zomaar mag van de AVG. Kun jij aangeven wat we moeten doen vanaf 25 mei?

Antwoord: Vele, vele fotografen mailden me de afgelopen weken met de vraag: mag je nog blijven fotograferen (en foto’s publiceren natuurlijk) vanaf 25 mei? Onder de AVG zijn foto’s immers persoonsgegevens, en volgens de strenge regels moet je dan bij het maken van iedere foto toestemming vragen anders volgt automatisch een miljoenenboete. En nou ja, het klopt dat een foto een persoonsgegeven is en dat het maken en gebruiken daarvan dus onder de AVG valt, maar dat wil niet zeggen dat je dus altijd toestemming nodig hebt van de geportretteerde. Zeker niet als je foto onder de uitingsvrijheid valt - en dat is al heel snel het geval.

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een persoon, zo luidt de definitie uit de AVG. Bij een foto is dat evident het geval zodra een persoon herkenbaar is. Dat hoeft niet perse omdat er een naam onder staat, je gezicht (of herkenbare postuur) is al genoeg om het een persoonsgegeven te maken.

Daarmee krijg je als fotograaf te maken met de regels van de AVG, en dat begint dan al vanaf het máken van de foto. Immers, de AVG geldt op iedere “verwerking” van persoonsgegevens en het vervaardigen oftewel maken daarvan is een voorbeeld daarvan. (Uitzondering: de analoge foto, dus met ouderwetse film, wanneer die foto niet bestemd is om in een gecatalogiseerd archief terecht te komen. Dan val je buiten de AVG.) Het publiceren is evenzo een 'verwerking' en dus onderworpen aan de regels van de AVG.

Die regels kunnen streng zijn. Zo moet je een register hebben van iedere categorie verwerking die je doet, zoals je klantadministratie, je personeel, het jaarlijks uitje met collega’s, en ga zo maar door. Je moet persoonsgegevens goed beveiligen. En je moet aantoonbaar een grondslag hebben, zoals toestemming, om die verwerking überhaupt te mogen doen.

Gelukkig zijn er een aantal uitzonderingen. Allereerst val je buiten de AVG wanneer je fotografie echt alleen als persoonlijke hobby doet, en de foto’s niet in grote kring publiceert. Dat valt dan onder de uitzondering voor "strikt huishoudelijke verwerkingen". Die uitzondering is wel beperkt, zodra je je portfolio op internet zet val je er al buiten. Een afgeschermde Instagram- of Facebookgroep kan denk ik nog net, als je selectief bent met wie je toelaat.

De belangrijkste uitzondering is wanneer je handelen valt onder de journalistieke exceptie. Al bij invoering van de AVG werd geroepen dat de persvrijheid of uitingsvrijheid in het gedrang zou komen - als je een journalist kunt 'pakken' op bijvoorbeeld inadequate beveiliging van een artikel met rare opmerkingen over jou, is dat veel sneller dan een smaadprocedure – en vandaar dat er speciale uitzonderingen zijn opgenomen voor deze activiteiten. Helemaal in Nederland, waar we in de Uitvoeringswet de nodige artikelen uit de AVG buiten toepassing hebben verklaard voor journalistiek handelen.

Wanneer handel je nu journalistiek? Ik formuleer het met opzet zo, om aan te geven dat het hier gaat om een activiteit en niet een beroepsgroep. Journalist of fotograaf zijn is immers geen beschermd beroep, en niet iedere vorm van foto’s (of teksten) maken valt onder een activiteit uit dat beroep. Je moet dus kijken naar wat je aan het doen bent. Volgens de hoogste Europese rechtbank is iedereen journalist:

bij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën , ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.

ie tweede zin is belangrijk: ook gewone mensen met een blog of andere plek voor die informatie, meningen of ideeën vallen gewoon onder deze definitie. Je hoeft dus geen journalist te zijn om journalistiek bezig te zijn. Waar het om gaat, is of je iets wilt publiceren (informatie, meningen of ideeën) en daarbij die foto nodig hebt. (Naast journalistiek geldt deze uitzondering ook voor academische, artistieke en literaire uitingsvormen. Hiervoor gelden vergelijkbare definities.)

Deze definitie is volgens mij zo breed dat je haast moeite moet doen er buiten te vallen. Ik kom niet veel verder dan beveiligingsbeelden, pasfoto's, smoelenboeken en klassenfoto’s als voorbeelden van niet-journalistieke fotografie.

Wanneer je journalistiek bezig bent, dan gelden een hoop artikelen uit de AVG niet voor jou. Dat is in de Uitvoeringswet AVG zo bepaald. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar dit zijn de belangrijkste gevolgen:

  • Eenmaal gegeven toestemming van een geportretteerde is niet meer intrekbaar (artikel 7 lid 3 is buiten werking).
  • Als geportretteerde heb je geen recht van inzage, correctie of verwijdering bij de fotograaf (heel hoofdstuk III is buiten werking).
  • Je hoeft datalekken niet te melden bij de toezichthouder of bij geportretteerden (hoofdstuk IV is op dit punt, artikelen 33 en 34, buiten werking).
  • Je hoeft je geen zorgen te maken over opslag van je foto’s in het grote boze Amerika (heel hoofdstuk V is buiten werking).
  • Je mag ook strafrechtelijke en bijzondere persoonsgegevens verwerken (artikelen 9 en 10 zijn buiten werking).
  • Je hoeft geen register van je journalistieke verwerkingen bij te houden (hoofdstuk IV is op dit punt, artikel 30, buiten werking).

Wel heb je nog steeds een grondslag nodig (artikel 6 blijft van kracht). Dat kan zijn toestemming van de betrokkene, maar er zijn er meer. Omdat je bezig bent met het aan het publiek bekend maken van informatie, meningen of ideeën, is in principe automatisch de vrije nieuwsgaring de grondslag (dit is een eigen gerechtvaardigd belang). Bij dat belang geldt altijd een afweging met de privacy van de geportretteerden, maar die afweging komt de facto neer op wat we al decennia kennen als de redelijk-belangtoets in het portretrecht. De AVG is niet strenger dan het portretrecht.

Normaal kun je als betrokkene bezwaar maken tegen zo'n gerechtvaardigdbelangafweging, maar specifiek bij journalistiek geldt dit niet: het recht van bezwaar bestaat niet (heel hoofdstuk III met daarin artikel 21 is buiten werking).

Ook moet je als fotograaf zorgen voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens (artikel 32 blijft van kracht), en als je andere mensen met je foto’s laat werken (denk aan een backupdienst of een ingehuurde illustrator die ze mooi bewerkt) dan moet je daarmee een verwerkersovereenkomst sluiten (artikel 28 blijft van kracht).

Alles bij elkaar zie ik dus geen reden tot zorg bij fotografen om aan de AVG te voldoen.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (41)
23-05-2018, 14:36 door Anoniem
Een afgeschermde Instagram- of Facebookgroep kan denk ik nog net, als je selectief bent met wie je toelaat.
Ook alleen maar zolang als die websites niet ineens hun instellingen wijzigen en "alleen ik en mijn familie" ineens toch "en de hele wereld ook nog" blijkt te betekenen. Of hoe zit dat dan? (En ja, dat gebeurt ook wel eens ja.)
23-05-2018, 16:19 door Anoniem
Ik wil nooit en nergens gefotografeerd worden en vindt dat het omgedraaid moet zijn. Altijd toestemming nodig van de geportretteerde.
23-05-2018, 16:33 door Anoniem
Wat een gedoe, ik snap het wel want ik wil zelf privacy op het net, maar als hobby fotograaf doe ik ook aan straatfotografie.
Dus als ik een blogje maak en ik plaats foto´s van mensen in een normale situatie (bv ijsje eten op een bankje) heb ik geen toestemming nodig ??
23-05-2018, 17:31 door Anoniem
Door Anoniem: Ik wil nooit en nergens gefotografeerd worden en vindt dat het omgedraaid moet zijn. Altijd toestemming nodig van de geportretteerde.

Aan de ene kant ben ik het daarmee eens.
Aan de andere kant is dat ondoenlijk voor bijvoorbeeld toeristen die een foto maken van een drukke(toeristische) plek, zoals het IAMSTERDAM op het museumplein. Je moet er toch niet aan denken dat al die Japanners die in elke mogelijke groepssamenstelling fotos maken, aan elke (toevallige) voorbijganger gaan vragen of het wel mag.
23-05-2018, 17:48 door root - Bijgewerkt: 23-05-2018, 18:36
Door Anoniem: Ik wil nooit en nergens gefotografeerd worden en vindt dat het omgedraaid moet zijn. Altijd toestemming nodig van de geportretteerde.

Dan moet je binnen blijven en alles bestellen via internet. Overal waar je komt hangen camera's en worden foto's gemaakt. Sta je in de krant in een overzichtsfoto van koningsdag? Het mag en je doet er niks aan.

Wat ik wel vind is dat er inmiddels zoveel wetten zijn die onduidelijk zijn, overlappen, tegenstrijdig zijn, etc. dat ze eigenlijk niet meer mogen verwachten dat je het allemaal snapt en ernaar handelt. Dat je niet door rood mag rijden is wel duidelijk, maar dit?
23-05-2018, 17:50 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 23-05-2018, 17:53
Juridische vraag: Is het fotograferen en publiceren van foto's nog wel toegestaan vanaf 25 mei?
Misschien toch even een correctie: het is een misverstand te menen dat de AVG pas vanaf 25 mei 2018 zou gelden. De AVG (of GDPR) gold al vanaf mei 2016. De wiki-pagina legt de AVG zo uit:
De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
23-05-2018, 18:31 door root
> Het is een misverstand te menen dat de AVG pas vanaf 25 mei 2018 zou gelden. De AVG (of GDPR) gold al vanaf mei 2016.

Nou, dat vraag ik me af, de AVG is op 13 maart 2018 aangenomen door de tweede kamer en op 15 mei 2018 aangenomen door de eerste kamer.
23-05-2018, 18:32 door Anoniem
... het klopt dat een foto een persoonsgegeven is en dat het maken en gebruiken daarvan dus onder de AVG valt ...
Nee, niet per se.

Allereerst val je buiten de AVG wanneer je fotografie echt alleen als persoonlijke hobby doet, ...
Gelukkig corrigeer je je eigen fout.
23-05-2018, 19:51 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 23-05-2018, 19:58
Door root: > Het is een misverstand te menen dat de AVG pas vanaf 25 mei 2018 zou gelden. De AVG (of GDPR) gold al vanaf mei 2016.

Nou, dat vraag ik me af, de AVG is op 13 maart 2018 aangenomen door de tweede kamer en op 15 mei 2018 aangenomen door de eerste kamer.
Ik heb onlangs nog een international consultant gesproken die al jaren daarvoor in bedrijven bezig was om de bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de AVG. Dat de 2e en 1e Kamer er zo lang over doen, dat is natuurlijk hun zaak. Maar dat blijft onverlet dat de AVG in dit geval al veel eerder in werking trad.

Uiteindelijk spreken we hier over een gigantische operatie die 2 jaar zeker in beslag heeft genomen, zeker als je het hebt over internationale grote bedrijven die niet zomaar een paar dingetjes moeten regelen.

De tijdlijn van de AVG was als volgt:

21 oktober 2013 introductie in het Europees Parlement
2013-2015 onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
4 mei 2016 publicatie wetteksten
24 mei 2016 de AVG is in werking getreden
24 mei 2016 t/m 24 mei 2018 implementatieperiode
25 mei 2018 de AVG is van toepassing - aanspreekbaar op naleving – boetes kunnen worden opgelegd
23-05-2018, 20:47 door root - Bijgewerkt: 23-05-2018, 20:50
> Dat de 2e en 1e Kamer er zo lang over doen, dat is natuurlijk hun zaak. Maar dat blijft onverlet dat de AVG in dit geval al veel eerder in werking trad.

Als de wet al in werking is getreden, wat is dan de meerwaarde van het accorderen door de eerste en tweede kamer?
23-05-2018, 21:35 door Anoniem
Wanneer mogen we van fabrikanten als Nikon, Canon en Sony hulp verwachten om deze persoonsgegevens meteen te kunnen beveiligen? Encryptie van mobiele opslag is bij smartphones al normaal aan het worden. Dat moet toch ook kunnen bij die belachelijk dure camera's.
23-05-2018, 21:49 door Anoniem
Dus als hobbyfotograaf met een portfolio website zit ik al fout wanneer ik een lokaal evenement fotografeer en de foto's (waar dus altijd personen in de openbare ruimte op staan) op mijn site zet. Al heb ik maar 20 bezoekers per maand?
Ik verkoop geen foto's, hou geen e-mailadressen bij en de cookies zijn functioneel voor de site en geen tracking cookies.
23-05-2018, 21:57 door Remmilou - Bijgewerkt: 23-05-2018, 21:57
Door root: >
Nou, dat vraag ik me af, de AVG is op 13 maart 2018 aangenomen door de tweede kamer en op 15 mei 2018 aangenomen door de eerste kamer.
De AVG is niet door de kamer aangenomen.
De AVG is een Europeesche verordening en "heeft rechtstreekse werking" zoals dat heet. Daar helpt geen parlement aan.
De kamer heeft de Uitvoeringswet aangenomen. Die regelt zaken specifiek voor Nederland.
23-05-2018, 22:09 door Anoniem
Door root: > Dat de 2e en 1e Kamer er zo lang over doen, dat is natuurlijk hun zaak. Maar dat blijft onverlet dat de AVG in dit geval al veel eerder in werking trad.

Als de wet al in werking is getreden, wat is dan de meerwaarde van het accorderen door de eerste en tweede kamer?
De AVG of GDPR is een Europese wet. De 1e en 2e kamer hebben de uitvoeringswet aangenomen. Deze wet regelt hoe bestaande wetten worden aangepast om weer te voldoen aan de AVG. Een voorbeeld is dat hierin is opgenomen dat de WBP wordt ingetrokken.
Kijk bv. op https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvoeringswet_Algemene_verordening_gegevensbescherming

Q
23-05-2018, 22:14 door Anoniem
Helaas mis ik ook hier weer een van de ergste dingen van het internet.
Eenmaal geplaatst verdwijnt het nooit meer en is het altijd te gebruiken; generaties later nog.

Nu nog niet, maar later wel.
23-05-2018, 22:43 door Anoniem
Door Anoniem: Dus als hobbyfotograaf met een portfolio website zit ik al fout wanneer ik een lokaal evenement fotografeer en de foto's (waar dus altijd personen in de openbare ruimte op staan) op mijn site zet. Al heb ik maar 20 bezoekers per maand?
Ik verkoop geen foto's, hou geen e-mailadressen bij en de cookies zijn functioneel voor de site en geen tracking cookies.
Voor mij vergelijkbaar. Ik denk een klein verhaaltje erbij en dan wordt het journalistiek.
Overigens is je website wel AVG proof ? Plugins, beveiliging, statistieken, Ip nummers die achter gelaten en verzameld worden, heb je afspreken met je hosting bedrijf enz enz.
Ook daar loop ik tegen aan.
24-05-2018, 08:47 door Anoniem
Door Anoniem: Dus als hobbyfotograaf met een portfolio website zit ik al fout wanneer ik een lokaal evenement fotografeer en de foto's (waar dus altijd personen in de openbare ruimte op staan) op mijn site zet. Al heb ik maar 20 bezoekers per maand?
Ik verkoop geen foto's, hou geen e-mailadressen bij en de cookies zijn functioneel voor de site en geen tracking cookies.

Geen tracking cookies? Hoe weet je dat je 2 bezoekers krijgt per maand?
24-05-2018, 10:26 door Anoniem
Door Anoniem:

Geen tracking cookies? Hoe weet je dat je 2 bezoekers krijgt per maand?

Logboeken?
24-05-2018, 12:42 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een gedoe, ik snap het wel want ik wil zelf privacy op het net, maar als hobby fotograaf doe ik ook aan straatfotografie.
Dus als ik een blogje maak en ik plaats foto´s van mensen in een normale situatie (bv ijsje eten op een bankje) heb ik geen toestemming nodig ??

Wat mij betreft wel. Want misschien wil ik wel helemaal niet dat jij mij fotografeert en dat publiceert als ik een ijsje op straat zit te eten. Als ik door Google streetview word gefotografeerd word mijn gezicht ook geblurred.
24-05-2018, 14:07 door Anoniem
Door Anoniem: Geen tracking cookies? Hoe weet je dat je 2 bezoekers krijgt per maand?
Webserversoftware houdt een log bij van de requests, en er bestaat software die daar allerlei overzichten van kan maken. Hostingproviders geven je toegang tot die gegevens voor je eigen website.

De informatie is niet precies hetzelfde als wat analytics-diensten via cookies+javascript kunnen leveren. Een gecachte pagina die de browser niet opnieuw bij de webserver opvraagt zal bijvoorbeeld niet in de serverlogs staan en NoScript-gebruikers blokkeren weer alles van die analytics-diensten dat van javascript afhangt. Ondanks die verschillen zijn beide bruikbaar en beide informatief genoeg voor een hoop gebruikers. Daarom heb ik het idee dat die analytics-diensten in veel gevallen iets verkopen waarvan de afnemers niet beseffen dat ze het al hebben.
24-05-2018, 16:10 door -karma4
Door Anoniem:
Door Anoniem:

Geen tracking cookies? Hoe weet je dat je 2 bezoekers krijgt per maand?

Logboeken?

Ja, kijk, dat mag dus niet onder de AVG! Want daar staan IP-adressen in en dat zijn persoonsgegevens.
24-05-2018, 17:36 door Anoniem
Door The FOSS:
Door Anoniem:
Door Anoniem:

Geen tracking cookies? Hoe weet je dat je 2 bezoekers krijgt per maand?

Logboeken?

Ja, kijk, dat mag dus niet onder de AVG! Want daar staan IP-adressen in en dat zijn persoonsgegevens.
Hangt er vanaf hoe je het doet:
- als je logs gebruikt voor storingzoeken (doelbinding, gerechtvaardigd belang) en je bewaard de logs (goed afgeschermd en beveiligd) maar enkele dagen (meer is niet nodig voor storing zoeken) dan is dat ok
- als je alleen hashes van IP adressen opslaat (zodat je dubbelingen eruit kan halen) is dat geanonimiseerd en kan je het langer bewaren en wel weer gebruiken voor statistieken (mits voldoende beschermd en alleen voor dit doel)
24-05-2018, 18:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een gedoe, ik snap het wel want ik wil zelf privacy op het net, maar als hobby fotograaf doe ik ook aan straatfotografie.
Dus als ik een blogje maak en ik plaats foto´s van mensen in een normale situatie (bv ijsje eten op een bankje) heb ik geen toestemming nodig ??

Wat mij betreft wel. Want misschien wil ik wel helemaal niet dat jij mij fotografeert en dat publiceert als ik een ijsje op straat zit te eten. Als ik door Google streetview word gefotografeerd word mijn gezicht ook geblurred.

Dat laatste klopt maar Google Streetview valt niet onder enige vorm van journalistiek zoals Arnoud boven uitlegt :-)
25-05-2018, 08:59 door SPer
Arnoud, wat ik mij afvraag:
mijn dossier (als deze bestaat), kan ik die inzien bij organisatie zoals de AIVD en de MIVD ?
Cameratoezicht gevolgd door automatische gezichtsherkenning, mag dat nu nog steeds zomaar zonder mijn toestemming ?
25-05-2018, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een gedoe, ik snap het wel want ik wil zelf privacy op het net, maar als hobby fotograaf doe ik ook aan straatfotografie.
Dus als ik een blogje maak en ik plaats foto´s van mensen in een normale situatie (bv ijsje eten op een bankje) heb ik geen toestemming nodig ??

Persoonlijk zou ik het niet zo leuk vinden als ik ineens ergens op een blog sta, te kijke voor de hele wereld. En dat zonder te vragen.....

Dus hou het netjes, en vraag gewoon toestemming voor je dingen online zet. Scheelt een hoope gezeur en ge-email...
25-05-2018, 16:44 door Anoniem
Hoe zit het dan met camerabewaking op straat door bijvoorbeeld de regering(politie of iets dergelijks) of bedrijven? Moeten ze daar dan eigenlijk toestemming voor vragen en toegang tot de verzamelde beelden geven aangezien dit niet in het 'hobbyisten' plaatje valt?
25-05-2018, 21:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een gedoe, ik snap het wel want ik wil zelf privacy op het net, maar als hobby fotograaf doe ik ook aan straatfotografie.
Dus als ik een blogje maak en ik plaats foto´s van mensen in een normale situatie (bv ijsje eten op een bankje) heb ik geen toestemming nodig ??

Persoonlijk zou ik het niet zo leuk vinden als ik ineens ergens op een blog sta, te kijke voor de hele wereld. En dat zonder te vragen.....

Dus hou het netjes, en vraag gewoon toestemming voor je dingen online zet. Scheelt een hoope gezeur en ge-email...

Klopt zeker, maar als je foto´s neemt bij een parade, kermis, straatfotografie e.d. waar vaak meerdere mensen op staan en je die op je blog of portofolio kun je niet al die mensen om hun toestemming vragen. En dat hoeft als ik het zo lees ook niet.
25-05-2018, 23:01 door karma4
Door Anoniem: Hoe zit het dan met camerabewaking op straat door bijvoorbeeld de regering(politie of iets dergelijks) of bedrijven? Moeten ze daar dan eigenlijk toestemming voor vragen en toegang tot de verzamelde beelden geven aangezien dit niet in het 'hobbyisten' plaatje valt?

Valt onder gerechtvaardigd belang en dd uitzondering voor wetshandhaving. De gdpr is wat dat betreft niet veel anders als voorheen. Nee criminelen en midadigers kunnen zich niet beroepen op privacy al proberen ze dst veel te vaak.
26-05-2018, 08:49 door Werkezel
EN VIDIO? K DOE NIE VAAK FOTO,S NEME MAAR WEL VEEL VIDIO!
31-05-2018, 12:58 door Anoniem
Door root: > Dat de 2e en 1e Kamer er zo lang over doen, dat is natuurlijk hun zaak. Maar dat blijft onverlet dat de AVG in dit geval al veel eerder in werking trad.

Als de wet al in werking is getreden, wat is dan de meerwaarde van het accorderen door de eerste en tweede kamer?

Heren, misschien wel handig als jullie eerst een goed lezen voordat jullie iedereen hier verwarren. De avg is supranationaal (google de betekenis maar).
Waar jullie het hier over hebben is de Uavg, google het verschil maar...
02-06-2018, 17:29 door Anoniem
Als burger heb je het maar moeilijk. Er staat letterlijk in de wet dat je geacht wordt de hele wet te kennen. En dat zijn nogal wat boekenkasten vol. En lees je dat artikel nou echt goed, hoor je echt elke punt en komma te weten. Daar leven dan weer advocaten van (terwijl die het echt ook niet allemaal weten, net als dat IT mannetje dat beweert echt alles van kompjoeters te weten...).

Practisch is het niet zo moeilijk hoor. Je hebt wetten, en wat de "de geest van de wet" noemen. Zoals ieder kind al weet dat je stout bent als je een appel pikt. Vaak nog voor het die hele boekenkast zelfs maar kàn lezen. Het gevoel van dat je eigenlijk natuurlijk dondersgoed had kunnen weten.

Voor het maken en publiceren van foto's en video's geldt een beetje het zelfde. Als ik per ongeluk een filmpje van een bekende zangeres en televisiebekendheid heb, vanuit de badkamer, en ik ga die publiceren of verspreiden, dan weet ik natuurlijk ook diep van binnen dat het best eens zou kunnen dat die mevrouw daar helemaal op gaat flippen. En dat ik die dus ook eerst even had kunnen vragen of ze dat leuk vond. Het gaat dan niet zozeer wat er dan haarkloverig in de wetten staat, maar gewoon je eigen gevoel, dat wat je eigenlijk dondersgoed had kunnen weten.

Andersom geldt net zo goed. Maar je leuk voetbalclub foto's en video's, voor de pagina van de club, dan is daar nou niet direct was mee mis. Het blijft natuurlijk netjes als je even roept dat het op de site komt. Is er daarna iemand toch niet helemaal happy mee, dan haal je het gewoon weg. Dan ga je echt geen miljoenenboetes krijgen hoor. Het is hier Amerika niet.

Ter goeder trouw handelen, in de geest van de wet is doorgaans genoeg. Want anders kan straks niet één sportclub meer laten zien hoe leuk de club is. Vergeet niet dat het leuke van een rechter is dat die ook een mens is, geen computer. Als je niks kwaads van plan was, en ook niet had kunnen vermoeden dat, waarschuwing. Of aanwijzing om voortaan nog beter na de denken. Dan geldt het zelfde wat voor een kind geldt. Want per ongeluk een appel gepikt of expres, maakt nog steeds een verschil. Geen advocaat bij nodig of modelcontracten. Een rechter is geen advocaat en ook geen politicus. Die kijkt echt naar het verschil tussen per ongeluk en expres. Per ongeluk een verkeersongeval of expres maakt ook een groot verschil.
08-06-2018, 15:43 door Anoniem
Met aandacht heb ik uw item gelezen en valt mij het volgende op. De fotograaf mag na toestemming iemand portretteren. Ik heb als ouder diverse keren toestemming gegeven om foto's van mijn kinderen te gebruiken op websites en dergelijke. Maar nu komt de vraag. Vanaf 12 jarige leeftijd is het kind die toestemming moet verlenen. Naar mijn bescheiden mening is hiermee het portretrecht van mij van rechtswege vervallen.
16-06-2018, 09:30 door Anoniem
ik maak foto's op een autosport evenement (hoofdzakelijk) ik plaats die foto's op de site van oypo val je dan onder de avg of niet
19-10-2018, 20:43 door BeVe
Jarenlang heb ik het open kampioenschap pelote gefotografeerd. Met de komst van AVG heb ik het dit jaar niet aangedurfd. Het gaat om het volgende. Zo'n dertig dorpen en steden hebben een Pelote Team en schrijven in voor het Open Kampioenschap, dat wordt gespeeld in Easterlittens (Friesland). De plaatselijke herberg/restaurant is de sponsor van het team van het dorp Easterlittens. De plaatselijke herberg vraagt mij of ik, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, de wedstrijden wil vastleggen en plaatsen op de FB-pagina van de herberg/restaurant/sponsor. Ik zou haast denken dat ik als "amateurfotograaf" in dit geval niet onder de AVG val, maar vraag me af wat de eventuele verplichtingen van de herberg/restaurant/sponsor zijn? Is er iemand die hier iets juridisch/zinnigs over kan zeggen?
08-02-2019, 14:24 door Anoniem
Hoe zit het met historische foto's uit de tweede wereld oorlog bijvoorbeeld, waar personen opstaan die met naam bekend zijn. Ik heb als hobby veel mensen geintervieuwd en deze ook gefotografeerd en gefilmd voor de verhalen uit die tijd. Ze zijn inmiddels allemaal overleden. Ik zou dit graag via een webste willen delen, mag ik dat publiceren?
14-03-2019, 20:58 door Anoniem
Mogen er fotoos gemaakt worden van je eigen tuin, dit zonder toestemming. Geen personen op te zien.
15-05-2019, 16:05 door Anoniem
ik kreeg vandaag het weekblad binnen van de plaats van waar ik woon. Nu zie ik mijn zoontje op de voorpagina staan fietsen op een fiets in het thema fairtrade een blender laten werken op eigen energie. deze foto is gemaakt zonder onze toestemming en zonder onze toestemming geplaatst mag dit zomaar?
11-12-2019, 14:20 door Anoniem
Door Anoniem:
Een afgeschermde Instagram- of Facebookgroep kan denk ik nog net, als je selectief bent met wie je toelaat.
Ook alleen maar zolang als die websites niet ineens hun instellingen wijzigen en "alleen ik en mijn familie" ineens toch "en de hele wereld ook nog" blijkt te betekenen. Of hoe zit dat dan? (En ja, dat gebeurt ook wel eens ja.)

Als ik in een afgeschermde fb site oude foto's zet van personen, met die vraag wie is dit..? Hoe gaat de wet dit zien..?
11-12-2019, 14:27 door Genealogie
Door Anoniem:
Een afgeschermde Instagram- of Facebookgroep kan denk ik nog net, als je selectief bent met wie je toelaat.
Ook alleen maar zolang als die websites niet ineens hun instellingen wijzigen en "alleen ik en mijn familie" ineens toch "en de hele wereld ook nog" blijkt te betekenen. Of hoe zit dat dan? (En ja, dat gebeurt ook wel eens ja.)

Wat als je een oude foto van een niet bekende persoon (uit ons dorp) in een afgeschermde Historische Vereniging Facebookgroep zet met de vraag wie is dit..? Hoe gaat de Wet hiermee om...? Kan/mag dit...?
21-06-2020, 10:07 door Anoniem
Mag een arts anoniem een rontgenfoto delen op social media.
18-09-2020, 12:55 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe zit het met historische foto's uit de tweede wereld oorlog bijvoorbeeld, waar personen opstaan die met naam bekend zijn. Ik heb als hobby veel mensen geintervieuwd en deze ook gefotografeerd en gefilmd voor de verhalen uit die tijd. Ze zijn inmiddels allemaal overleden. Ik zou dit graag via een webste willen delen, mag ik dat publiceren?

De AVG geldt voor natuurlijke personen. Een overleden persoon valt dus niet onder de AVG.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.