image

Kabinet ziet digitale kluis met persoonsgegevens niet zitten

donderdag 11 juli 2019, 12:17 door Redactie, 10 reacties

Het kabinet ziet een digitale kluis waarin burgers hun persoonsgegevens bij de overheid kunnen beheren, zoals D66 en de VVD vorig jaar voorstelden, niet zitten. Dat heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten.

Gegevens van burgers bevinden zich op dit moment op allerlei plekken binnen de overheid en het kan voorkomen dat verschillende overheidsinstanties verschillende gegevens van mensen hebben. De digitale "kluis" moest deze versnippering tegengaan en fouten voorkomen. Doordat burgers de kluis zelf beheerden zouden opgeslagen gegevens namelijk ook kloppen, aldus D66 en de VVD.

De digitale kluis was onderdeel van een groter plan. De twee partijen wilden namelijk een online identiteit voor elke Nederlander. De online identiteit moest niet alleen als identificatiemiddel dienen, het moest de overheid ook de mogelijkheid bieden om mensen te bereiken als fysieke post niet aankomt. De overheid zou dan namelijk ook over een digitaal contactadres beschikken.

Het kabinet ziet het plan niet zitten. Een digitale kluis met een verzameling basisgegevens waarover de burger de zeggenschap heeft noemt het kabinet geen realistische optie. Burgers kunnen het verstrekken van hun gegevens aan een overheidsinstantie namelijk niet weigeren. Daarnaast zijn er via de AVG al waarborgen dat de overheid niet meer gegevens gebruikt dan nodig is, aldus het kabinet. Ook het voorkomen dat beschikbare basisgegevens opnieuw worden opgevraagd is al wettelijk geregeld.

Tevens stelt het kabinet dat de invoering van een digitale kluis zeer forse ingrepen in bestaande informatiesystemen, gegevensinfrastructuur, werkprocessen en organisatie van de overheid vergt. Om burgers meer regie over hun gegevens te geven is een online identiteit of digitale kluis niet nodig, zo staat in een beleidsbrief over Regie op gegevens. "Grote ingrepen in de wetgeving, de informatie-infrastructuur of de verantwoordelijkheidsverdeling, zoals de inrichting van een digitale kluis, zijn hiervoor niet nodig, en daarom met het oog op de risico's en een efficiënte inzet van schaarse middelen ook niet wenselijk."

Wat betreft de invoering van een online identiteit wil het kabinet MijnOverheid verder doorontwikkelen dan met een aparte oplossing te komen. Dit moet uiteindelijk het "persoonlijke domein" van de burger worden die via zijn BSN zijn eigen persoonlijke gegevens kan inzien, corrigeren en digitaal kan delen, berichten van de overheid kan ontvangen, contactgegevens en identiteitsmiddelen kan beheren en machtigingen kan verstrekken, wijzigen en intrekken.

"Door het bestaande portaal www.digid.nl te integreren in MijnOverheid, nieuwe functionaliteiten (voor attenderingen, contactgegevens en machtiging) toe te voegen, en de bestaande mogelijkheden voor regie op MijnOverheid uit te breiden, heeft de burger met de combinatie van BSN, DigiD/eID en MijnOverheid-account een herkenbare eigen identiteit in zijn (digitale) relatie met de overheid", aldus het kabinet.

Reacties (10)
11-07-2019, 12:48 door karma4
Dat betreft ook geen data die van de burger zijn.
Integendeel het is data van de verschillende instanties die over een burger gaan.

Je kunt het in de marketing brengen als zijnde mijnoverheid van de burger. Die marketing is een verwarring zaaien iets.
11-07-2019, 12:51 door Anoniem
Wat betreft de invoering van een online identiteit wil het kabinet MijnOverheid verder doorontwikkelen dan met een aparte oplossing te komen. Dit moet uiteindelijk het "persoonlijke domein" van de burger worden die via zijn BSN zijn eigen persoonlijke gegevens kan inzien, corrigeren en digitaal kan delen, berichten van de overheid kan ontvangen, contactgegevens en identiteitsmiddelen kan beheren en machtigingen kan verstrekken, wijzigen en intrekken.

"Door het bestaande portaal www.digid.nl te integreren in MijnOverheid, nieuwe functionaliteiten (voor attenderingen, contactgegevens en machtiging) toe te voegen, en de bestaande mogelijkheden voor regie op MijnOverheid uit te breiden, heeft de burger met de combinatie van BSN, DigiD/eID en MijnOverheid-account een herkenbare eigen identiteit in zijn (digitale) relatie met de overheid", aldus het kabinet.

What could possibly go wrong?
(They'll manage it somehow, I guess)
11-07-2019, 13:00 door Anoniem
Door karma4: Dat betreft ook geen data die van de burger zijn.
Integendeel het is data van de verschillende instanties die over een burger gaan.

Je kunt het in de marketing brengen als zijnde mijnoverheid van de burger. Die marketing is een verwarring zaaien iets.
Wat ze eigenlijk bedoelen: " We hebben al een (niet) publieke digitale kluis (belastingdienst), met het daarbij behorende gereedschap(SyRI), welke (weinig of niet) toegankelijk zijn voor de burgeren dat willen we uit strategische overwegingen zo houden. Met andere woorden.. .het gaat goed zoals het nu gaat, en geen slapende honden wakker maken, anders krijgen we zelf weer een hoop werk erbij.
11-07-2019, 14:06 door Anoniem
Hehe, pak van mijn hart.
En val nu niet weer in slaap met allerlei maffe ICT-dromen.
11-07-2019, 14:32 door Anoniem
En val nu niet weer in slaap met allerlei maffe ICT-dromen.

Ah, als het met ICT te maken heeft, is het een droom. Voor van alles heb je ICT nodig. Positief, danwel negatief.
11-07-2019, 19:52 door karma4
Door Anoniem:….
/Met andere woorden.. .het gaat goed zoals het nu gaat, en geen slapende honden wakker maken, anders krijgen we zelf weer een hoop werk erbij.
Syri is uitstekend gedocumenteerd om welke bestanden en gegevens voor analyse gebruikt kunnen worden en waarvan de inhoud bij betrokken burgers bij voorbaat bekend verondersteld mag worden. Er zitten nog een flink aantal onbetrouwbare koppelingen bij, dat moet je niet bekend maken om misbruikt te voorkomen.

Je hebt wel wat ui te leggen als je en een bijstand hebt wegens onvermogen en een flink eigen vermogen. Net zoals die politici die kapitalen reisonkosten incasseren terwijl ze die reizen niet maken.
Handhaving op misbruik is echt wat anders dan omerta bij de mafia..
11-07-2019, 20:31 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem:….
/Met andere woorden.. .het gaat goed zoals het nu gaat, en geen slapende honden wakker maken, anders krijgen we zelf weer een hoop werk erbij.
Syri is uitstekend gedocumenteerd om welke bestanden en gegevens voor analyse gebruikt kunnen worden en waarvan de inhoud bij betrokken burgers bij voorbaat bekend verondersteld mag worden. Er zitten nog een flink aantal onbetrouwbare koppelingen bij, dat moet je niet bekend maken om misbruikt te voorkomen.

Je hebt wel wat ui te leggen als je en een bijstand hebt wegens onvermogen en een flink eigen vermogen. Net zoals die politici die kapitalen reisonkosten incasseren terwijl ze die reizen niet maken.
Handhaving op misbruik is echt wat anders dan omerta bij de mafia..
Je mag in de bijstand maar maximaal ca.6000euro in je bezit hebben. Indien je een auto bezit dan mag die maximaal 3500euro zijn. Hoe kan je nu flink eigen vermogen hebben als die harde eis van 6000euro bezit de maximale grens is? Het maakt niet uit of je nu 1jaar in de bijstand zit of we zijn 5jaar verder. Die harde grens is er... je mag er ook niet over heen gaan. SyRI is een sleepnet verhaal om meer inzicht te krijgen. Opstelten demoniseerde bijstandsgerechtigden en kondigde zonder SyRI bij naam te noemen al aan. We gaan strenge controles uitvoeren op uitkeringsgerechtigden om fraude in de bijstand tegen te gaan. Wat hij er niet bij vermelde was... De grootste fraudes vinden op hoog niveau plaats. (oa.Bonnetjes affaire die hem ook de kop kostte). Dat zette de toon van de muziek. Ondertussen was ie zelf al "opgestapt".
SyRi had een aanloop tussen 2008 naar 2014. We wisten van niets tot het er opeens was.
De burger wil transparantie, en geen gekonkel en geen beperkingen.
De bijstand betekent verstikkende beperkingen. Of we er veel wijzer van geworden waren van een digitale kluis en wat het inhoudelijk bijdroeg terzijde, maar het had ons tenminste een stem gegeven. Ook de mensen in de bijstand.!
11-07-2019, 20:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Door karma4:
Door Anoniem:….
/Met andere woorden.. .het gaat goed zoals het nu gaat, en geen slapende honden wakker maken, anders krijgen we zelf weer een hoop werk erbij.
Syri is uitstekend gedocumenteerd om welke bestanden en gegevens voor analyse gebruikt kunnen worden en waarvan de inhoud bij betrokken burgers bij voorbaat bekend verondersteld mag worden. Er zitten nog een flink aantal onbetrouwbare koppelingen bij, dat moet je niet bekend maken om misbruikt te voorkomen.

Je hebt wel wat ui te leggen als je en een bijstand hebt wegens onvermogen en een flink eigen vermogen. Net zoals die politici die kapitalen reisonkosten incasseren terwijl ze die reizen niet maken.
Handhaving op misbruik is echt wat anders dan omerta bij de mafia..
Je mag in de bijstand maar maximaal ca.6000euro in je bezit hebben. Indien je een auto bezit dan mag die maximaal 3500euro zijn. Hoe kan je nu flink eigen vermogen hebben als die harde eis van 6000euro bezit de maximale grens is? Het maakt niet uit of je nu 1jaar in de bijstand zit of we zijn 5jaar verder. Die harde grens is er... je mag er ook niet over heen gaan. SyRI is een sleepnet verhaal om meer inzicht te krijgen. Opstelten demoniseerde bijstandsgerechtigden en kondigde zonder SyRI bij naam te noemen al aan. We gaan strenge controles uitvoeren op uitkeringsgerechtigden om fraude in de bijstand tegen te gaan. Wat hij er niet bij vermelde was... De grootste fraudes vinden op hoog niveau plaats. (oa.Bonnetjes affaire die hem ook de kop kostte). Dat zette de toon van de muziek. Ondertussen was ie zelf al "opgestapt".
SyRi had een aanloop tussen 2008 naar 2014. We wisten van niets tot het er opeens was.
De burger wil transparantie, en geen gekonkel en geen beperkingen.
De bijstand betekent verstikkende beperkingen. Of we er veel wijzer van geworden waren van een digitale kluis en wat het inhoudelijk bijdroeg terzijde, maar het had ons tenminste een stem gegeven. Ook de mensen in de bijstand.!
Laatste nieuws over SyRI:
https://pilpnjcm.nl/dossiers/profiling-en-syri/
12-07-2019, 10:05 door karma4
Door Anoniem: ….
De bijstand betekent verstikkende beperkingen. Of we er veel wijzer van geworden waren van een digitale kluis en wat het inhoudelijk bijdroeg terzijde, maar het had ons tenminste een stem gegeven. Ook de mensen in de bijstand.!
Omdat degene die gaat oer het verlenen van bijstand gaat geen inzicht over het vermogen heeft van de aanvrager ga je krijgen dat er figuren met een ton daarbij bijstand aanvragen en krijgen.

In de overheidsprocessen worden met verantwoordelijkheden door de bestuurders geschoven zonder de daarbij horende mogelijkheden in te vullen. Het was er at die tijd al omdat de genoemde informatie die wel degelijk correct verzameld is (al is het inhoudelijk niet betrouwbaar) toch bij de aangewezen toezicht personen moest komen.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013180/2006-12-13 Gaat van ver voor 2008.
23-07-2019, 15:06 door Anoniem
Goed plan om geen digitale kluis in te voeren. Hoe dan wel om te gaan met regie op je eigen gegevens? Kijk daarvoor op financieelpaspoort.nl, de neutrale oplossing zonder winstoogmerk, waarmee burgers echt regie krijgen over hun eigen financiële gegevens.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.