image

Politie onderzoekt bredere inzet van gezichtsherkenning

donderdag 31 oktober 2019, 11:29 door Redactie, 15 reacties

De politie onderzoekt of gezichtsherkenning breder kan worden ingezet bij de uitvoering van de politietaak, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten op Kamervragen over een database van de politie waarin 2,2 miljoen foto's van 1,3 miljoen mensen staan.

Het gaat om personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op staat of van mensen waarbij er "twijfel" is over de identiteit. Via de database kan politie foto's van verdachten met eerder verzamelde foto's vergelijken. Dit gebeurt via het systeem Catch Strafrecht Verdachte en Veroordeelde. Bij de opslag van foto's van verdachten, die 20 tot 80 jaar kunnen worden bewaard, voldoet de politie niet volledig aan de wetgeving, zo antwoordde Grapperhaus op eerdere vragen over het onderwerp.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven wilde van de minister weten of politie naast Catch nog van andere gezichtsherkenningssystemen gebruikmaakt en of deze systemen in de openbare ruimt worden toegepast. Dat is inderdaad het geval. Het gaat om een versie van Catch die voor uitvoering van de vreemdelingentaak wordt ingezet.

Dit systeem mag naast de identificatie van vreemdelingen ook worden geraadpleegd voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten wanneer er een redelijk vermoeden bestaat dat de verdachte een vreemdeling is, of in het belang van het onderzoek en het opsporingsonderzoek op een dood spoor is beland, dan wel snel resultaat geboden is bij de opheldering van het misdrijf, antwoordt de minister.

"Naast deze toepassingen onderzoekt de politie of gezichtsherkenning breder kan worden ingezet bij de uitvoering van de politietaak. Zo worden opsporingsfoto's (en dat kunnen ook 'stills' van bewegende beelden zijn) afkomstig van camera's in de openbare ruimte aangeboden voor gelaatsvergelijking in Catch. In alle gevallen wordt daarbij gekeken naar de wettelijke waarborgen, juridische mogelijkheden en beperkingen en de praktische bruikbaarheid", voegt Grapperhaus toe.

Scraping

Verhoeven had in juli voor het eerst Kamervragen over de database met afbeeldingen gesteld, gevolgd door een nieuwe reeks vragen in september. In juli wilde het D66-Kamerlid weten of de politie van scrapingtechnieken gebruikmaakte om foto's van onschuldige Nederlanders te verzamelen. Daarop antwoordde Grapperhaus dat de politie geen scraping toepast om foto's te verzamelen voor het Catch-gezichtsherkenningssysteem.

Naar aanleiding van dit antwoord stelde Verhoeven vorige maand de vraag of de politie scrapingtechnieken voor andere doeleinden gebruikt, specifiek voor doeleinden die met gezichtsherkenning samenhangen. Daarop geeft de minister geen concreet antwoord. "In algemene zin kan gesteld worden dat de politie te allen tijde de mogelijke toepasbaarheid beziet van methoden en technieken die van belang zouden kunnen zijn voor taakuitvoering (zoals in beperkte mate web crawling en scraping). Het (laten) doen van onderzoek, het kennisnemen van of opbouwen van kennis, en het kennis nemen van of zelf uitvoeren van experimenten zijn daarbij onderdeel van de inzet."

Reacties (15)
31-10-2019, 13:43 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 31-10-2019, 13:45
Het gaat om personen die worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer op [sic] staat of van mensen waarbij er "twijfel" is over de identiteit.
Aangezien ik mij niet kan voorstellen dat er meer dan 1,2 miljoen personen "worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer staat", vermoed ik dat het aantal foto's van personen "waarbij er "twijfel" is over de identiteit" substantieel is, misschien wel meer dan de helft van de genoemde 1,3 miljoen.

Als iemand dus niet wordt verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer staat, dan zeg je gewoon dat je twijfelt over diens identiteit, en dan mag je de foto alsnog bewaren?

Nb. je kunt identiteit NOOIT met 100% zekerheid vaststellen, want zowel bij de nulmeting als bij de actuele vaststelling kunnen (bewust of onbewust) fouten zijn gemaakt.

Conclusie: volgens deze regels mag de politie van iedereen foto's bewaren t.b.v gezichtsherkenning.
31-10-2019, 13:52 door Anoniem
Kjik het is in China veel veiliger dan hier. Ook wij hebben last van terroristen... en niet te spreken van al die onverlaten in de trein zeg. BAN THEM!

Nee even zonder dollen... als we nu eindelijk boeven kunnen pakken!

En sorry dit nieuws is zo nep, er zijn al lang grote databases van gezichten e.d. van alle burgers waar in gegraven word door ook politie. Daar hoef je echt niet verdacht te worden van een strafbaar feit wat theoretisch 4 jaar cel kan opleveren.

Wel gek is dat aan de ene kant een officier van justitie grote stennis maakt over hoe strafbaar het wel niet is. Maar aan de andere kant de rechter vaak maar een beetje over het bolletje aait van verdachten. Maar die twee staan natuurlijk niet met hun bakkes op het koppenboek. Terwijl ze in dat vak fouten kunnen maken die je makkelijk met levenslang kan bestraffen (je mot er maar zin aan hebben en geld mee willen verdienen).

Waar we vroeger koppen afhakte en op een paal zette rond om de stad. Om te laten zien we de baas niet meer is hebben we nu een koppendossier. Gaat de goede kant op, dat wel... nu alleen nog de legale dieven zien aan te pakken.
31-10-2019, 13:58 door Anoniem
Jawohl, daar gaan we weer.
31-10-2019, 14:17 door Anoniem
Naast wat hierboven beschreven is vind ik de opslagtermijn ook bizar lang. Je zit dan met een beetje pech levenslang in de database en wie weet wat voor problemen je hier dan van ondervindt. Let wel, verdacht staat niet gelijk aan veroordeeld....
31-10-2019, 15:46 door Anoniem
Oh,ze gaan/willen nu de echte criminelen opsluiten en de illegalen het land uitzetten...geloof er helemaal niets van.
31-10-2019, 16:10 door Anoniem
Naast wat hierboven beschreven is vind ik de opslagtermijn ook bizar lang. Je zit dan met een beetje pech levenslang in de database en wie weet wat voor problemen je hier dan van ondervindt. Let wel, verdacht staat niet gelijk aan veroordeeld....

Geen probleem mee. En ik zit in de database; dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Omdat ik ooit de fout in ben gegaan. Maar voor sommigen hier is alles de fout van de overheid.
31-10-2019, 16:52 door Erik van Straten
Door Anoniem: Maar voor sommigen hier is alles de fout van de overheid.
Bedoel je mij? Dan heb je dat fout. Waar ik "slechts" bezwaar tegen maak is dat, als we met z'n allen regels afspreken waar iedereen zich aan moet houden, some animals are more equal than others.
31-10-2019, 17:56 door karma4 - Bijgewerkt: 31-10-2019, 17:59
Door Erik van Straten:
Aangezien ik mij niet kan voorstellen dat er meer dan 1,2 miljoen personen "worden verdacht van misdrijven waarop een straf van 4 jaar of meer staat", vermoed ik dat het aantal foto's van personen "waarbij er "twijfel" is over de identiteit" substantieel is, misschien wel meer dan de helft van de genoemde 1,3 miljoen.
...
Voor security achtergrond moet rekening houden dat 10% van de mensen fout is. Het percentage gevangenen in de VS is niet voor niets zo verhoudingsgewijs hoog.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States
31-10-2019, 18:37 door Anoniem
Door Anoniem:
Naast wat hierboven beschreven is vind ik de opslagtermijn ook bizar lang. Je zit dan met een beetje pech levenslang in de database en wie weet wat voor problemen je hier dan van ondervindt. Let wel, verdacht staat niet gelijk aan veroordeeld....

Geen probleem mee. En ik zit in de database; dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Omdat ik ooit de fout in ben gegaan. Maar voor sommigen hier is alles de fout van de overheid.

En ik zit er (hopelijk) niet in, hoor er niet in en wil er niet in. Maar als mijn hatelijke buurman dat wel wil, dan ben ik het haasje - want hij is politieagent. En zeg me niet dat dat nooit gebeurd.

Altijd leuk, de niets-te-verbergen club.
31-10-2019, 20:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Naast wat hierboven beschreven is vind ik de opslagtermijn ook bizar lang. Je zit dan met een beetje pech levenslang in de database en wie weet wat voor problemen je hier dan van ondervindt. Let wel, verdacht staat niet gelijk aan veroordeeld....
Geen probleem mee. En ik zit in de database; dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Omdat ik ooit de fout in ben gegaan.
Is het ook je eigen verantwoordelijkheid dat je er nooit meer uit komt?

Is het ook je eigen verantwoordelijkheid zou je door dit middel bij elk bezoekje van een publiek evenement nog even speciaal bekeken wordt, wellicht zelfs even extra apart genomen om te kijken of je niet mischien weer van plan bent in de fout te gaan?

Waar ligt voor jou de grens?

Maar voor sommigen hier is alles de fout van de overheid.
Dat is een miskarakterisering. Dit is een machtsmiddel van de overheid. De vraag is altijd, vertrouwen wij de overheid wel met dit machtsmiddel? En als het antwoord al is "we vertrouwen de overheid in z'n geheel niet" dan wordt het lastig ze nog met dit machtsmiddel te vertrouwen.

Oftewel, het is ruim tijd dat de overheid eerst eens aan dat algehele gebrek aan vertrouwen gaat doen. In plaast zoals zo vaak of eigenlijk altijd, de eigen macht verder uitbreiden zonder ook maar iets aan die verzwakte vertrouwensbasis te doen.

Jouw perspectief is van ooit de fout in zijn gegaan en daar nu de gevolgen van dragen. Verantwoordelijkheid nemen voor je fouten en ervan leren is prima. Maar dat wil niet zeggen dat we ondertussen de politie, die je ooit van het slechte pad af geplukt heeft, steeds maar meer en meer en nog meer macht en machtsmiddelen moeten geven. Het lost het welbekende capaciteitsprobleem niet op want ze hebben gewoon chronisch te weinig capabele mensen. En dan maar in arren moede incapabele mensen inzetten maar wel met steeds zwaardere wapens uitrusten is precies niet wat je wil. Maar is wel wat er gebeurt. Net als dat de BOAs, ooit als goedkoop lapmiddel voor gebrek aan welopgeleide agenten verzonnen, langzaamaan steeds meer politie(achtige )bevoegdheden krijgen. Handboeien, wapenstok, traangas. Waar houdt het op? Het houdt niet op, niet vanzelf.
31-10-2019, 20:11 door Anoniem
Door karma4: Voor security achtergrond moet rekening houden dat 10% van de mensen fout is. Het percentage gevangenen in de VS is niet voor niets zo verhoudingsgewijs hoog.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States
Ik denk niet dat we de VS als lichtend voorbeeld moeten nemen. Helaas doet de politie dat wel.
31-10-2019, 23:34 door Anoniem
Er zijn door onze overheid 2,2 miljoen foto's opgeslagen van VERDACHTEN van misdrijven/strafbare feiten. Ooit gold als basisprincipe: ONSCHULDIG TOT HET TEGENDEEL SLUITEND IS BEWEZEN. In de praktijk neemt men het overigens niet zelden niet zo nauw met dat sluitend bewijzen; een ((on-)redelijk) vermoeden volstaat in verreweg de meeste gevallen om iemand ergens voor te veroordelen.
Uitsluitend het opslaan van foto's van mensen, die schuldig worden verklaard voor iets waarvoor een straf van 4 jaar geldt, lijkt redelijk. Die redelijkheid verdwijnt al snel als de foto bewaard blijft NA het ondergaan van de straf. Ook hier maakt men, zoals men steevast doet, de fout niet te beseffen dat het een van twee is: of 1) je hebt een zeer kostbaar gerechtelijk en penitentiair systeem waarbinnen veroordeelden vastgestelde (maar zelden - vaste) straffen krijgen opgelegd, waarna ook zij weer met een schone lei beginnen. Is het immers niet zo dat elke rechter zal stellen dat elk geval uniek is en dus apart moet worden beoordeeld? Als het misdrijf/strafbare feit zo uniek is, dan is het na elke volgende veroordeling meer doen dan opnieuw straf opleggen en turven van het begaan van hetzelfde of een ander misdrijf/andere strafbare feit door hetzelfde individu ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE TE RECHTVAARDIGEN. Het alvast achter de hand houden van beeldmateriaal, waarmee (met de vele false positives) VERDACHTEN in een nieuw (volkomen ongerelateerd - want elk geval is immers UNIEK) geval snel van verdachten tot veroordeelden overgaan, is onlogisch, (zoals vaker het geval is) slecht doordacht en een ongefundeerde uitholling van de toch al povere rechten van een individu in een rechtstaat of 2) je hebt geen zeer kostbaar gerechtelijk en penitentiair systeem, maar slingert verdachtmakingen onder vermelding van afbeelding, naam en toenaam de journalistiek in en zorgt er op die manier voor dat het individu in kwestie tot het einde van diens leven grote kans krijgt en houdt op allerhande sociale en economische uitsluiting.
Een mix van beide is pervers en een rechtstaat onwaardig. Laten we zo langzamerhand eindelijk eens ophouden het ondanks de evidente waanzin ervan toch te willen. Voor de duidelijkheid: in dit land is hetgeen onder 1 is vermeld de modus operandi, dus publiek en politici ophouden met het telkens opnieuw proberen door te drukken van hetgeen onder 2 is vermeld!
01-11-2019, 07:52 door Anoniem
Er zijn ook leuke en gezellige politieagenten.
Gelukkig nog wel.

Via zo'n buurman-politie-agent kocht ik mijn eerste Atari rond de eeuwwisseling
en ging later het Internet op en leerde programmeren.
Nu doe ik website security na een JS-assesment studie.

Zo kan het ook en ik wil er dus geen kwaad woord over horen,
maar mensen hebben tal van ervaringen en daar soms last van.

Laat dus hoor en tegenhoor toe en dan komt het altijd goed.
En stuur je leerlingen altijd met z'n zessen op pad.
Regel uit het ouwe onderwijs van Slimpie.

luntrus
01-11-2019, 15:16 door karma4 - Bijgewerkt: 01-11-2019, 15:17
Door Anoniem: ..
Oftewel, het is ruim tijd dat de overheid eerst eens aan dat algehele gebrek aan vertrouwen gaat doen. In plaast zoals zo vaak of eigenlijk altijd, de eigen macht verder uitbreiden zonder ook maar iets aan die verzwakte vertrouwensbasis te doen.
..
Het perspectief wat jij uitdraagt is dat de overheid bij voorbaat schuldig is.
Het recht op huftter gedrag wegmisbruik en anderen oplichten etc is natuurlijk voor jou hetzelfde als vrijheid en recht op privacy.
01-11-2019, 17:40 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: ..
Oftewel, het is ruim tijd dat de overheid eerst eens aan dat algehele gebrek aan vertrouwen gaat doen. In plaast zoals zo vaak of eigenlijk altijd, de eigen macht verder uitbreiden zonder ook maar iets aan die verzwakte vertrouwensbasis te doen.
..
Het perspectief wat jij uitdraagt is dat de overheid bij voorbaat schuldig is.
Dat maak jij er (weer eens) van. Maar het is niet wat er staat.

Het recht op huftter gedrag wegmisbruik en anderen oplichten etc is natuurlijk voor jou hetzelfde als vrijheid en recht op privacy.
Ik weet niet welke taal je denkt te schrijven maar het is geen Nederlands.

En alweer, je projecteert je stokpaardjes.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.