image

Kabinet vraagt reacties op verbod op cashbetalingen vanaf 3.000 euro

maandag 2 december 2019, 15:48 door Redactie, 35 reacties

Het kabinet vraagt burgers, organisaties en andere belangstellenden om te reageren op het plan om cashbetalingen vanaf 3.000 euro voor handelaren te verbieden, alsmede de maatregel die het eenvoudiger voor banken maakt om gegevens uit te wisselen. De maatregelen zijn onderdeel van een plan waarmee minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid witwassen willen aanpakken.

Het wetsvoorstel voor de aanpak van witwassen bevat grofweg drie maatregelen. De eerste maatregel betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit verbod geldt voor handelaren die dit bedrag niet mogen omzeilen via meerdere losse contante betalingen. Dit zou het moeilijker voor criminelen moeten maken om geld wit te wassen. "Contant geld wordt vaak gebruikt omdat het moeilijk traceerbaar is, zodat onduidelijk is waar het geld vandaan komt. Zo kunnen criminelen verhullen dat het afkomstig is van criminele activiteiten", aldus het ministerie van Financiën. Ook in België geldt er een cashplafond van 3.000 euro.

De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dit moet gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk maken, waardoor crimineel gedrag eerder gesignaleerd zou moeten worden. Volgens het ministerie wisselen criminelen vaak tussen verschillende instellingen, zodat hun criminele gedrag niet opvalt.

De derde maatregel zorg ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van "integriteitsrisico's". Zo moeten instellingen onderzoeken of hun klanten eerder van de diensten van andere instellingen gebruik hebben gemaakt. Wanneer dit het geval is moet er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Volgens het ministerie worden handelaren door de maatregel geraakt. Het verbod op cashbetalingen vanaf 3.000 euro geldt niet voor particulieren die bijvoorbeeld via Marktplaats goederen verkopen. Via Internetconsultatie.nl kan iedereen vanaf vandaag tot 14 januari 2020 zijn mening geven. Reacties waarvan de inzender heeft aangegeven dat ze openbaar mogen worden zullen vervolgens bij de consultatie worden gepubliceerd.

Reacties (35)
02-12-2019, 15:50 door Anoniem
Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...
02-12-2019, 16:05 door Anoniem
Omgekeerde wereld, men gaat uit van schuld, in plaats van onschuld.
02-12-2019, 16:06 door Anoniem
Ik wil principieel zo min mogelijk geld hebben staan bij een commerciele onderneming zoals een bank. Wil de overheid dat ik minder contant geld heb, richt maar een staatsbank op zonder winstoogmerk.

Het is *gestoord* om mensen te dwingen om bankiers te spekken.....
02-12-2019, 16:08 door Anoniem
Ik las echt "Het kabinet haat burgers....". Ik zweer je het!
02-12-2019, 16:15 door Anoniem
Ik zou zeggen, heel je saldo opnemen voordat de belastingen betaald moeten worden. Want dan mogen ze zelf natuurlijk ook maar 3000 cash aannemen. Anders is het witwassen.
02-12-2019, 16:16 door Anoniem
In 1948 schreef George 1984. Weet u het nog ? Fantastische boek is al lang werkelijkheid.
02-12-2019, 16:19 door Anoniem
Door Anoniem: Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...

Echt weer zo'n Pavlov-reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat je niet gelooft in de miljarden euro's die in het zwartgeld-circuit rondgaan?
02-12-2019, 16:35 door MathFox
Nu het mogelijk is om binnen enkele seconden geld over te maken tussen twee bankrekeningen is er veel minder noodzaak tot contante betaling. Maar er blijven wat uitzonderingen: Mensen met buitenlandse bankrekeningen bijvoorbeeld, ouderen die niet Internetbankieren, enz.

Over de andere voorstellen: gegevens uitwisselen is slecht voor de privacy. Ik vraag me dan ook af welke privacywaarborgen er in het voorstel zitten en ook hoe een consument kan afdringen dat foutieve gegevens of interpretaties gecorrigeerd worden. Hoe meer gegevens "gedeeld" worden, hoe meer kans dat onjuiste gegevens blijven rondzingen. Met de kans dat een kleine groep mensen overmatig veel tijd kwijt is aan het rechtzetten van door derden gemaakte fouten.
02-12-2019, 16:47 door Anoniem
Er is een wet die bepaald :
Er mag afluister aparatuur geplaatst worden als jij meer dan 5 of 6000 euro contant in huis hebt.

Dat is net zo belachelijk.
02-12-2019, 16:55 door Remmilou
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...

Echt weer zo'n Pavlov-reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat je niet gelooft in de miljarden euro's die in het zwartgeld-circuit rondgaan?
Echt weer zo'n Grapperhausiaanse reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat er niets mis is met dit idee? Dat dit werkelijk een oplossing is voor witwassen?
De opmerking is niet verschrikkelijk genuanceerd, maar getuigt wel van het inzicht dat we afgleiden naar een surveillance staat.
02-12-2019, 16:58 door Remmilou
Als het kabinet meeleest op dit forum... de eerste reacties zijn binnen...;-)
02-12-2019, 17:03 door Anoniem
Ik doe over het algemeen uit privacy overwegingen alle betalingen contant, maar zou niet weten waarom ik een bedrag groter dan 3000 contant zou willen afrekenen. Zelfs de grootste contante betaling die ik ooit heb gedaan bleef hier (nog net) onder. Belangrijk is ook dat het alleen gaat om mensen die dit bedrijfsmatig doen, tussen particulieren onderling mag je nog steeds cash uitwisselen wat je wil.
02-12-2019, 18:11 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...

Inderdaad. DIT LAND IS ECHT KAPOT AAN HET GAAN!

Ze (criminelen) willen alles van je weten, alles krijgen, en alles doen wat het Burgerlijk wetboek verbiedt.
Dus ja, dit land is echt kapot aan het gaan: Waar ooit de vogels floten, fluiten je tegenwoordig de kogels om de oren. Liquidaties in straten met een basisschool?.......
"Nou en? Izze toch allemaal gewoon ja, nie zeure jij...als die pipo moet slapen makken wij dat. 4000 euries". Deal?
Plofkraken naast verzorgingstehuizen?.... (De schade is gelijk aan de inslag van een 500 ponder vliegtuigbom)
"Nou en? Izze toch allemaal gewoon ja, nie zeure jij...doen wij makkie voor. 10.000 euries". Deal?

We schrijven januari 2019:
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/01/aanpak-van-zwart-geld-blijft-ondermaats-misdaad-loont-668611/

Als je tegen dit voorstel bent, ben je een louche handelaar of erger.

Geen enkele particulier die zijn Opeltje of Volkswagentje van 10 jaar oud wil verkopen heeft last van deze maatregel. al vraagt en krijgt hij er € 5000 handcontant voor.
02-12-2019, 19:35 door Erik van Straten
Wat als de spaarrente -10% wordt? Dan ben je toch gek als je jouw spaargeld op de bank laat staan?
02-12-2019, 19:39 door Anoniem
Door MathFox: Nu het mogelijk is om binnen enkele seconden geld over te maken tussen twee bankrekeningen is er veel minder noodzaak tot contante betaling.
Er hangt een redelijk fors prijskaartje aan. Mischien dat jij dat prijskaartje zo geaccepteerd hebt dat je er niet meer over nadenkt, maar het is er wel.

Maar er blijven wat uitzonderingen: Mensen met buitenlandse bankrekeningen bijvoorbeeld, ouderen die niet Internetbankieren, enz.
Er zijn wel meer uitzonderingen hoor. Mensen die gewoon geen "digitale" toegang krijgen bijvoorbeeld. (Ik heb het gevraagd, bank wilde niet terwijl ze anderen het wel aanboden. Nu proberen ze iedereen die richting in te duwen met prijsverhoginen en andere pesterijen, maar ondertussen is aan hun weigering tegenover mij niets veranderd.) Mensen die zelfs helemaal geen bankrekening meer krijgen. Mensen die keihard hun bankrekening (en geld) afgepakt is en nu op de zwarte lijst staan dus bij geen enkele andere bank terecht kunnen. Gewoon Nederlanders, maar de banken hebben even bepaald dat ze niet meer mee mogen doen. Zonder wederhoor, zonder rechter. Gewoon, de bank beslist dat even. Contant afschaffen, ook al is het "alleen maar" voor bedragen groter dan een arbitrair gekozen "groot" bedrag raakt zulke mensen nog weer harder.

Vroeger vonden we 25000 gulden nog groot, of 10000 euro. Nu is 3000 al "groot" en met al die jaren voortmarcherende inflatie is dat een equivalent van mischien 1000 gulden toen. Dat perspectief moet je niet vergeten.

Over de andere voorstellen: gegevens uitwisselen is slecht voor de privacy. Ik vraag me dan ook af welke privacywaarborgen er in het voorstel zitten en ook hoe een consument kan afdringen dat foutieve gegevens of interpretaties gecorrigeerd worden. Hoe meer gegevens "gedeeld" worden, hoe meer kans dat onjuiste gegevens blijven rondzingen. Met de kans dat een kleine groep mensen overmatig veel tijd kwijt is aan het rechtzetten van door derden gemaakte fouten.
Dit is een achterhoedegevecht. De burger telt gewoon niet meer mee. En eigenlijk, als je al begint te zeggen dat grootbedrijven best alle controle over jouw geld mogen hebben (want contant mag niet meer dus is het alternatief bankieren bij zo'n "too big to fail" tent want de rest komt niet door de DNB-keuring heen) dan heb je al opgegeven.

Hoezo is privacy dan nog belangrijk? Het is een vlag op een modderschuit.
02-12-2019, 20:06 door Anoniem
Mijn stelling is geen maximum van €3.000,- cash betaling, misschien juist wel €8.999,99 als maximum!

Daarbij heb ik dan even een arbitraire marge van 10% aangehouden.
Om er zeker van te zijn dat je criminelen niet teveel in de hand werkt, c.q. heling teveel vrij spel geeft in ons zo vrijzinnige land.

Want zouden er werkelijk zoveel betalingen door criminelen opeens niet meer mogelijk worden?
Anderzins is dit van Grapperhaus met die €3.000,- in heel veel opzichten in strijd met principes en grondbeginselen. Waarvan het natuurlijk een ontoelaatbare, enorme en grove inbreuk is.
Onder andere is het een 180 graden draai op de basis-beginselen van centralisering overheid 1.0.
Die is sinds de jaren 80, 90 gaandeweg en stapsgewijs opgetuigd onder veel bemoedering en bezieling van diplomaten in Den Haag die af en aan naar Brussel en Frankrijk reisden.
Wat ze bedachten is eind jaren flink opgebosd en gedurende 10 jaar terugkerend grondig beschouwelijk tegen het licht gehouden.
Het beginsel is geen enkele overheid, instantie of private onderneming is toegestaan om inbreuken op vrij verkeer van goederen en betaalverkeer te maken tenzij.....
Tenzij het meest urgente of dreigende aan de orde is.
Dat wil zeggen dat een acute en prangende veiligheid van een heel land in het gedrang komt, hetzij door iets juist niet of juist door niets te doen.
En daar hebben we toch dan juist interpol, politie, fiod, belastingdienst met opsporing bevoegdheden al voor.
En die organisaties krijgen het door Grappheraus juist helemaal kenllend-druk.
Goed beschouwd is die criminaliteit een uit de hand gelopen probleem dat vooral door onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen.

Waar Grapperhaus nu mee komt is kortom onuitvoerbaar, te autoritair en dus te ondoordacht.
Daar had de minister van justitie begin jaren 90 maar een knoop over moeten doorhakken.
Nu is z'n plan teveel mosterd na de maaltijd. De minister is gewoon te laat.
02-12-2019, 20:22 door Anoniem
Door Anoniem: Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...

Nazi regime was minder hard tegen haar volk als het gaat om privacy inbreuk.
02-12-2019, 20:51 door [Account Verwijderd]
Door Erik van Straten: Wat als de spaarrente -10% wordt? Dan ben je toch gek als je jouw spaargeld op de bank laat staan?

Ja!

Maar ten eerste: Ik heb niet zo'n vermoeden dat dit reëel wordt. Als instituut kennen banken geen scrupules, maar als zij zo'n enorme negatieve rente initiëren zouden spaarders, en dat zijn er heel erg veel, en volgens de jongste cijfers sparen die niet minder ondanks de al belachelijk lage rente van 0,5%, dit zien als onbeschoft stelen van hun spaartegoed en dat zou wel eens een run op opname kunnen betekenen, uiteraard niet meteen, eerst geleidelijk maar als de geest uit de fles is misschien wel in rapper tempo. Zo'n massale opname van spaartegoeden zou een crisis kunnen veroorzaken evenredig qua impact aan kelderen van bankaandelen en dan zijn de rapen opnieuw gaar zoals in 2007.

Om op je gedachte terug te komen: Ik heb mijn spaartegoed vanwege die huidige lage rente inderdaad op een normale bankrekening gezet. Symbolisch heeft dat voor mij een protestwaarde die mij een goed gevoel geeft, maar mijn bank zal het nog geen promille worst zijn wat ik - minor man no-investor - met mijn spaartegoed doe.
02-12-2019, 21:03 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 02-12-2019, 21:07
Door Anoniem:...knip...
Goed beschouwd is die criminaliteit een uit de hand gelopen probleem dat vooral door onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen.

Waar Grapperhaus nu mee komt is kortom onuitvoerbaar, te autoritair en dus te ondoordacht.
Daar had de minister van justitie begin jaren 90 maar een knoop over moeten doorhakken.
Nu is z'n plan teveel mosterd na de maaltijd. De minister is gewoon te laat.

Zwartgallige conclusie hoor!
Omdat een minister dertig jaar geleden geen knopen heeft doorgehakt, moet die van nu - niet dat ik hem onverbiddelijk op handen draag - maar bij de beschimmelde pakken van de ministers van justitie uit een behoorlijk verleden gaan neerzitten?
Regeren, beleid initiëren, met ideeën komen is vooruitzien, en dat dit de een pijn doet, en de ander welgevallig is, vormt de kern van beleid uitvoeren en tevens het voortbestaan van onze maatschappij hoe oneerlijk zij ook is voor een toenemend aantal eerlijke mensen. Dus met nadruk niet bedoeld voor degenen die het maar niks vinden om een bestaan zonder dat anderen daar last van hebben op te bouwen binnen de samenleving en er liever buiten staan ten koste van alles, tot mensenlevens aan toe.
02-12-2019, 22:15 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 02-12-2019, 22:19
Door Orlock:
Door Erik van Straten: Wat als de spaarrente -10% wordt? Dan ben je toch gek als je jouw spaargeld op de bank laat staan?
Ja!
Maar ten eerste: Ik heb niet zo'n vermoeden dat dit reëel wordt.
Ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar ik kon me ook niet voorstellen dat spaarrente 0% zou worden, laat staan negatief. En destijds kon ik me ook niet voorstellen dat hypotheekrente boven de 10% zou komen, en dat ik toen hemel en aarde heb moeten bewegen om nog 8,5% te krijgen voor 10 jaar vast op een spaarhypotheek van 30 jaar (die toevallig volgende maand afloopt). Dus dat we ons nu iets niet kunnen voorstellen, zegt dus geen moer.

Daarbij, om bankruns te voorkomen, kunnen de banken en/of overheid het maximaal aan cash op te nemen bedrag verlagen (met max. 10 Euro per persoon per dag moet je bijna een jaar elke dag geld opnemen om aan genoemde 3000 Euro te komen). Helemaal onvoorstelbaar (?) is dat banken, na het sluiten van al hun wijkkantoren, je het nog moeilijker gaan maken om aan contant geld te komen door grote aantallen (en binnenkort wellicht alle?) geldautomaten op te doeken.

Oh wacht... https://nos.nl/artikel/2313003-noodmaatregel-abn-amro-honderden-geldautomaten-dicht-vanwege-plofkraken.html (goh die paar plofkraken kwamen wel erg goed uit - wie zou ze gezet hebben? OK, iets te veel conspiracy-theory wellicht). Dat het aantal geldautomaten in rap tempo afneemt, is echter een feit.

Doordat zoveel geldautomaten verdwijnen en je steeds verder moet rijden om aan contant geld te komen, kan ik me goed voorstellen dat mensen, vooral in afgelegen gebieden, een voorraad contant geld in een sok gaan stoppen. En dat dan ook gewoon uit willen kunnen geven - zonder gezeik. En met nog maar een paar geldautomaten in Nederland kun je bankrunnen tot jij omvalt i.p.v. de banken, want die dingen zijn dan altijd leeg.

Overigens vraag ik mij af of we ons zo druk moeten maken over relatief kleine bedragen aan zwart geld, als bedrijven als Shell in Nederland geen winstbelasting betalen - maar ondertussen wel miljoenen aan (notabene milieu-) subsidies opstrijken (bron: https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4937716/0-euro-winstbelasting-10-miljoen-subsidie-voor-shell).

Ten slotte pak je de kleine man hiermee; criminelen gebruiken dollars of bitcoins e d. en wassen hun geld elders wel wit als het in Nederland te lastig wordt. Ik vind dit vergelijkbaar met encryptie-backdoors eisen; kortzichtig dus.
02-12-2019, 23:58 door Anoniem
Leuk, om, al was het maar in theorie, welke willekeurige (semi)ambtenaar (of iemand met de juiste connecties, crimineel of niet, middels al dan niet met geweld of chantage afgedwongen "bewezen diensten") dan ook de potentiele macht te gunnen om een willekeurige burger, met een paar drukken op de knoppen, met gezin en al, in de vrieskou, onder een brug te trappen, bibberend en machteloos, want alle financiele middelen zijn van hun afgepakt, tot paria verklaard zelfs, en bij de Belastingdienst geldt omgekeerde bewijslast, wat vele, vele, maanden kan duren om uberhaupt kans te maken op iets van eerherstel. Met daarbovenop nog het Pikmeer en andere idiote arresten, die het nagenoeg onmogelijk maken om (semi)ambtenaren, die misbruik maken van hun macht, echt het leven zuur te maken op wettelijke wijze, of in ieder geval op tijdige wettelijke wijze (want vaak is het leed al lang, verregaand, geschied, voordat er iets van genoegdoening begint door te schemeren; vraag het de gemiddelde klokkenluider bijvoorbeeld, maar zat genoeg zwijgende burgers die in hetzelfde schuitje zitten), gecombineerd met een angstcultuur op menig ministerie (tot nu toe bekend, dat is); dus kennelijk is men in de top daarvan er zich van bewust dat het machtige zooitje wel strak in het gareel gehouden moet worden (voor zover het niet de eigen belangen dient?). En wat is de uitkomst?

Een klein clubje mensen die graag de knoet gebruikt om een groter groepje mensen in het gareel te houden, die echter wel de functie hebben om andere onwillige mensen met hun eigen knoetje in het gareel te houden, tenzij die andere mensen te gewelddadig en tribunaal zijn, want dan wordt het eng voor ze.

Zoiets kan lang goed gaan (voor dat kleine clubje mensen), maar vroeg of laat gaat er wel wat gebeuren, leert de geschiedenis.
03-12-2019, 08:40 door botbot
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ze willen alles van je weten, dit land is echt kapot aan het gaan...

Echt weer zo'n Pavlov-reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat je niet gelooft in de miljarden euro's die in het zwartgeld-circuit rondgaan?

Wist je dat als als je al het zwartgeld uit een economie haalt, je diezelfde economie ook ernstige schade toe brengt. Zwartgeld houdt ook mensen legaal aan het werk. Zwartgeld zorgt ook voor het aandrijven van een economie en ook over zwartgeld wordt belasting geheven.
03-12-2019, 08:45 door botbot
Door Orlock:
Door Anoniem:...knip...
Goed beschouwd is die criminaliteit een uit de hand gelopen probleem dat vooral door onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen.

Waar Grapperhaus nu mee komt is kortom onuitvoerbaar, te autoritair en dus te ondoordacht.
Daar had de minister van justitie begin jaren 90 maar een knoop over moeten doorhakken.
Nu is z'n plan teveel mosterd na de maaltijd. De minister is gewoon te laat.

Zwartgallige conclusie hoor!
Omdat een minister dertig jaar geleden geen knopen heeft doorgehakt, moet die van nu - niet dat ik hem onverbiddelijk op handen draag - maar bij de beschimmelde pakken van de ministers van justitie uit een behoorlijk verleden gaan neerzitten?
Regeren, beleid initiëren, met ideeën komen is vooruitzien, en dat dit de een pijn doet, en de ander welgevallig is, vormt de kern van beleid uitvoeren en tevens het voortbestaan van onze maatschappij hoe oneerlijk zij ook is voor een toenemend aantal eerlijke mensen. Dus met nadruk niet bedoeld voor degenen die het maar niks vinden om een bestaan zonder dat anderen daar last van hebben op te bouwen binnen de samenleving en er liever buiten staan ten koste van alles, tot mensenlevens aan toe.

Zow dat is een heel verhaal, maar wat is je punt nou? Omdat een minister het 30 jaar geleden heeft verklooit is het geen probleem dat een minister nu ondoordacht allerlei maatregelen doorvoert die de privacy van de burger aantasten?
03-12-2019, 09:12 door Anoniem
Echt weer zo'n Pavlov-reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat je niet gelooft in de miljarden euro's die in het zwartgeld-circuit rondgaan?

Ben je lang bezig, als je dat wilt witwassen door bedragen van 3000 euro uit te geven in winkels. Voor de armere burger is dit veel geld, voor de rijkere burger (al dan niet crimineel), zijn dit soort bedragen te verwaarlozen.
03-12-2019, 09:15 door Anoniem
"
Echt weer zo'n Pavlov-reactie. Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen? Dat je niet gelooft in de miljarden euro's die in het zwartgeld-circuit rondgaan?

Hoeveel miljarden euro's wassen de bankiers wit, bij wie wij ons geld kennelijk *moeten* neerzetten, van de overheid ? Hoe vaak treedt de overheid serieus op tegen dergelijke bankiers, door ze strafrechtelijk te vervolgen ?

Maar kennelijk zijn diezelfde bankiers er om te voorkomen dat de ''gewone burger'' mogelijk iets wit zou kunnen wassen ?
03-12-2019, 09:20 door [Account Verwijderd]
Door botbot:
Door Orlock:
Door Anoniem:...knip...
Goed beschouwd is die criminaliteit een uit de hand gelopen probleem dat vooral door onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen.

Waar Grapperhaus nu mee komt is kortom onuitvoerbaar, te autoritair en dus te ondoordacht.
Daar had de minister van justitie begin jaren 90 maar een knoop over moeten doorhakken.
Nu is z'n plan teveel mosterd na de maaltijd. De minister is gewoon te laat.

Zwartgallige conclusie hoor!
Omdat een minister dertig jaar geleden geen knopen heeft doorgehakt, moet die van nu - niet dat ik hem onverbiddelijk op handen draag - maar bij de beschimmelde pakken van de ministers van justitie uit een behoorlijk verleden gaan neerzitten?
Regeren, beleid initiëren, met ideeën komen is vooruitzien, en dat dit de een pijn doet, en de ander welgevallig is, vormt de kern van beleid uitvoeren en tevens het voortbestaan van onze maatschappij hoe oneerlijk zij ook is voor een toenemend aantal eerlijke mensen. Dus met nadruk niet bedoeld voor degenen die het maar niks vinden om een bestaan zonder dat anderen daar last van hebben op te bouwen binnen de samenleving en er liever buiten staan ten koste van alles, tot mensenlevens aan toe.

Zow dat is een heel verhaal, maar wat is je punt nou? Omdat een minister het 30 jaar geleden heeft verklooit is het geen probleem dat een minister nu ondoordacht allerlei maatregelen doorvoert die de privacy van de burger aantasten?

Vind je dat een heel verhaal?
Het is kort en bondig samengevat wat o.a. de taak van een ministerie is met een minimale verwijzing naar het vraagstuk: Het kat en muisspel....hoe criminaliteit te beperken door een van de, cq hun inkomstenbronnen te beperken.

Waar ik verbaasd over ben is je polariserende, stemmingmakende opmerking dat de overheid ondoordacht te werk gaat.
Algemeen:
Dat is kenmerkend voor mensen die niet weten hoe bijvoorbeeld een bedrijfsplan levensvatbaar te moeten maken door zich te laten informeren/adviseren, concepten delegeren, concept over en over evalueren, en daarna uitwerken tot een werkbare module om het in de praktijk te brengen.
Bekijk maar eens een willekeurige Gantt-projectie en ben verbaasd over de vele lijnen m.b.t hoe doordacht een project verloopt.
Dit vat ik ook weer samen zonder er een heel verhaal van te maken.
03-12-2019, 10:16 door Anoniem
Dit kan me als consument eigenlijk ook maar weinig schelen.
Hoe vaak betaal je uberhaubt nog cash?
Meestal kleine beetjes, de thuiskapper oid.
Aankopen via marktplaats.

That's about it.
03-12-2019, 10:20 door Anoniem
Alleen al de absolute grens van €3000 is verraderlijk, aangezien door inflatie de daadwerkelijke waarde van dit bedrag snel kleiner wordt.

Belangrijker is het fundamentele probleem dat met deze maatregel bestaat: contant geld / cash is een wettig betaalmiddel. Bovendien is het een ´fail safe´- of terugvalmethode voor het geval er om wat voor reden dan ook eens geen girale / electronische transacties kunnen worden gedaan.

Een overheid moet accepteren dat er voor burgers en bedrijven goede (niet-criminele) redenen bestaan om cash te betalen. Populair gezegd: "Ik heb niets te verbergen, maar doe wel de wc-deur op slot als ik ga poepen." En daarbij hoort een randverschijnsel als zwart geld / witwassen. Dat is een kwalijk feit. Daar moeten recherche en FIOD gewoon slim en goed op rechercheren.

De voorgestelde maatregel is in feite weer een sleepwet voor een luie overheid. Hiermee wordt de samenleving weer een stukje minder vrij.
03-12-2019, 10:37 door Anoniem
Doe hetzelfde als in china: iedereen een smartphone met verplichte foto-identificatie. Dan bij iedere (contante) betaling een fotoregistratie maken en iedereen kan net zo veel met contant geld betalen als gewenst.
03-12-2019, 11:15 door Anoniem
Door Orlock:
Door botbot:
Door Orlock:
Door Anoniem:...knip...
Goed beschouwd is die criminaliteit een uit de hand gelopen probleem dat vooral door onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen.

Waar Grapperhaus nu mee komt is kortom onuitvoerbaar, te autoritair en dus te ondoordacht.
Daar had de minister van justitie begin jaren 90 maar een knoop over moeten doorhakken.
Nu is z'n plan teveel mosterd na de maaltijd. De minister is gewoon te laat.

Zwartgallige conclusie hoor!
Omdat een minister dertig jaar geleden geen knopen heeft doorgehakt, moet die van nu - niet dat ik hem onverbiddelijk op handen draag - maar bij de beschimmelde pakken van de ministers van justitie uit een behoorlijk verleden gaan neerzitten?
Regeren, beleid initiëren, met ideeën komen is vooruitzien, en dat dit de een pijn doet, en de ander welgevallig is, vormt de kern van beleid uitvoeren en tevens het voortbestaan van onze maatschappij hoe oneerlijk zij ook is voor een toenemend aantal eerlijke mensen. Dus met nadruk niet bedoeld voor degenen die het maar niks vinden om een bestaan zonder dat anderen daar last van hebben op te bouwen binnen de samenleving en er liever buiten staan ten koste van alles, tot mensenlevens aan toe.

Zow dat is een heel verhaal, maar wat is je punt nou? Omdat een minister het 30 jaar geleden heeft verklooit is het geen probleem dat een minister nu ondoordacht allerlei maatregelen doorvoert die de privacy van de burger aantasten?

Vind je dat een heel verhaal?
Het is kort en bondig samengevat wat o.a. de taak van een ministerie is met een minimale verwijzing naar het vraagstuk: Het kat en muisspel....hoe criminaliteit te beperken door een van de, cq hun inkomstenbronnen te beperken.

Waar ik verbaasd over ben is je polariserende, stemmingmakende opmerking dat de overheid ondoordacht te werk gaat.
Algemeen:
Dat is kenmerkend voor mensen die niet weten hoe bijvoorbeeld een bedrijfsplan levensvatbaar te moeten maken door zich te laten informeren/adviseren, concepten delegeren, concept over en over evalueren, en daarna uitwerken tot een werkbare module om het in de praktijk te brengen.
Bekijk maar eens een willekeurige Gantt-projectie en ben verbaasd over de vele lijnen m.b.t hoe doordacht een project verloopt.
Dit vat ik ook weer samen zonder er een heel verhaal van te maken.

Tja, iemand gaat strooien met woorden als polarisatie en stemming making.
Terwijl het een reactie is op een punt dat juist de waarde van dossierkennis en geleerde (politieke) lessen als vertrekpunt stelt maar daar inhoudelijk niet met de reacties bij stil staat dan is dat veelzeggend.
Ja, de stellingname is stevig als het gaat om "onkunde, decennia lang negeren van constructieve agerende adviezen tegen centraliseren van politie en justitie en overheden door de meest EEG-lievende betrokkenen."


En dan is er nog een stelling die uitgaat van "Regeren, beleid initiëren, met ideeën komen is vooruitzien".
Ik zou zeggen, regeren is ook lessen uit het verleden trekken en op kompas varen.
Maar dat gebeurt duidelijk niet en in andere gevallen heel beperkt.
Sterker, men vaart in meerdere reorganisaties bij de politie gewoon zonder kompas of ook zonder geijkt kompas!
Vervolgens kan de politie werkvloer dat met alle goede wil dat nooit compenseren.
En met meer inzet op dat vlak dan wellicht effectief is, is misschien ook minder doordacht bezig zijn.
Inderdaad is het zeker ook geen overbodige luxe als de politie oog houdt voor allerlei lijnen.
Die ook transparant voor teams tot uitdrukking brengen in schema's zoals Gantt projecties.
Prima allemaal!
Nog los van of Pert of PDS charts voor dat genoemde doel effectiever kunnen zijn,
wellicht hoeft de politie met dat soort dingen ook niet per sé te stoppen.

Maar die punten raakt de kern van het betoog ook niet.
De kern is dat de politie top en het ministerie van V&J haar kompas van de samenleving niet meer gebruikt.
In plaats daarvan is het hanteren van een eigen koers voor de organisatie kennelijk belangrijker dan de bij-effecten die daardoor optreden.
Dat is dat goed en wel beschouwd de reden dat de politie steeds verder achterop is geraakt op de werkelijkheid op straat.
Het opbouwen van organisatie know-how is de laatste jaren nog veel prangender geworden dan dat het dat al was voordat de politie aan reorganisaties en tal van opeenvolgende veranderingen met uiteenlopende richtingen werd geconfronteerd.
Zeker volgens menig insider bij de politie zelf.
Ook volgens menig onderzoeker met academische achtergrond.
En die ontstane achterstand is gestaafd met menig rapportage van de politie leiding zelf.
Maar ook getuige niet aflatende uitlatingen van waakhonden, politie-vakbonden, politie-korps chefs en tal van onderzoekscommissies.
Dat viel sinds in de jaren 90 toenemend in de media te lezen.
In de loop van 2000 en daarna is bij herhaling vooruitkijkend gewaarschuwd dat de politie met haar koerswijzigingen afdwaalt van het effectief bestrijden van criminaliteit.
De lessen zijn al getrokken, de ideeën zijn al gelanceerd en geagendeerd maar ook in ruime mate in de wind geslagen!
Criminelen arresteer je op straat en fysiek, niet virtueel in hun eigen computer(s).
Maar kennelijk lijkt zelfs dat bijzaak of volgens 1 van de meelezers zelfs zowat een beschimmelde kwestie.

Een andere meelezer vraagt zich volgens mij zeer terecht af:
is het geen probleem dat een minister nu ondoordacht allerlei maatregelen doorvoert die de privacy van de burger aantasten?

Ik zeg in het verlengde van mijn eerste reactie, ja dat vind ik juist ook een probleem.
En een heel goed punt dat de meelezer maakt.
Wat mij betreft slaat het namelijk volledig terug op wat de meest EEG-lievende betrokkenen al besloten hadden en deze minister Grapperhaus zich dus ook gewoon aan dient te houden.
Dat is dat justitie zich niet sterk uit de wijken naar computers moet terugtrekken.
De EEG, de EG en nu de EU en nationale overheden zijn als centrale instituties volstrekt niet bedoeld en toegerust om verantwoordelijk om vanuit meer centrale punten systematisch te gaan snuffelen in privé domeinen van burgers.
Dat dit niet bedoeling is is ook systematisch gecodificeerd in de grondbeginselen van de EU van medio 2002-2003.
En die zijn opgesteld met de lessen van vele jaren van vele malen meer en omvangrijkere terroristische golven van aanslagen in diverse EU-lid landen.
Denk daarbij aan de aanslagen en ontwrichtende dreigementen van de IRA, de RAF, ETA en zeker ook diverse afsplitsingen van de rode brigade in Italië.

En ja, het internet is sinds eind jaren 90 veel sneller en breder toegankelijk.
Maar ook in de jaren 90 zijn er al in ruime mate bommen door terroristen met telecommunicatie middelen tot ontploffing gebracht.
Het effect van terrorisme is dus al vrij oud, belegen of beschimmeld zou je het zelfs kunnen noemen.
De politie en justitie moeten daarom geen techniek race ontketenen.
En zeker niet geen koers inzetten die ten koste gaat van de privacy.
Dat vind ik ook zeer ondoordacht en volstrekt ontoelaatbaar.
03-12-2019, 12:15 door Anoniem
Door MathFox: Nu het mogelijk is om binnen enkele seconden geld over te maken tussen twee bankrekeningen is er veel minder noodzaak tot contante betaling. Maar er blijven wat uitzonderingen: Mensen met buitenlandse bankrekeningen bijvoorbeeld, ouderen die niet Internetbankieren, enz.

Over de andere voorstellen: gegevens uitwisselen is slecht voor de privacy. Ik vraag me dan ook af welke privacywaarborgen er in het voorstel zitten en ook hoe een consument kan afdringen dat foutieve gegevens of interpretaties gecorrigeerd worden. Hoe meer gegevens "gedeeld" worden, hoe meer kans dat onjuiste gegevens blijven rondzingen. Met de kans dat een kleine groep mensen overmatig veel tijd kwijt is aan het rechtzetten van door derden gemaakte fouten.

Onzin. Niet iedereen loopt altijd met een smartphone met dataverbinding rond. Contant geld is domweg betrouwbaarder.
03-12-2019, 18:04 door Anoniem
Jawel! Daar istie weer! Grapperhaus, bij deze mijn reactie! Goed lezen aub!

De derde maatregel zorg ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van "integriteitsrisico's". Zo moeten instellingen onderzoeken of hun klanten eerder van de diensten van andere instellingen gebruik hebben gemaakt. Wanneer dit het geval is moet er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Alweer het stigmatiseren van de burger ihkv terrorisme, drugs, kinderporno en zware criminaliteit. Zaken waar Jan-met-de-pet geen ene kloot van doen heeft maar op voorhand al wel in een risico-groep kan worden geschoven gebaseerd op aannames.

Ik heb al een risico-profiel voor ogen voor lieden die Nederland bewust kapotmaken. Alleen al omdat ze met zulke stompzinnige ideeën komen om zogenaamd de burger te beschermen maar slechts op één doel uit zijn namelijk verrijking van hun eigen gigantische bankrekening. Ander doel is voorkomen dat de burger ze pootje lapt door hen te monitoren op alle mogelijke manieren.

1984 here we are...
04-12-2019, 09:08 door Anoniem
Op zich is het een goed idee om de cash transacties te verminderen, alleen zijn er lang niet altijd alternatieven, mijn voorstel: schep eerst de mogelijkheden en voer het dan in.
Ik heb zelf een bedrijfje in de in- en export van oldtimers, ik reis veel door Europa om deze in te kopen, alleen is betaling per bank dan vaak niet mogelijk.
Een betaling per bankoverschrijving naar de meeste Scandinavische landen (waar ik veel inkoop) duurt bijvoorbeeld (door de andere valuta daar) 2 tot 6 dagen. Moet ik dan daar in een hotel gaan wachten tot het geld aangekomen is, of eerst terugrijden naar Nederland en later nogmaals gaan?
Ook in Frankrijk (waar ik veel verkoop) werkt dit verhaal niet, de klanten daar, willen als het niet mogelijk is om contant te betalen, betalen per cheque, maar die zijn in Nederland niet inbaar.....
Bovendien blijkt uit gesprekken met collega's in bijvoorbeeld Denemarken en Belgie dat door deze maatregel de handel in oldtimers verschuift naar "Beun de Haas", die nog steeds contant mag betalen en bovendien niet gecontroleerd wordt!
Invoering van deze maatregelen zal voor mij en vele collega's hoogstwaarschijnlijk einde bedrijf betekenen.....!
04-12-2019, 14:25 door Anoniem
Door Anoniem: Op zich is het een goed idee om de cash transacties te verminderen, alleen zijn er lang niet altijd alternatieven, mijn voorstel: schep eerst de mogelijkheden en voer het dan in.
Ik heb zelf een bedrijfje in de in- en export van oldtimers, ik reis veel door Europa om deze in te kopen, alleen is betaling per bank dan vaak niet mogelijk.
Een betaling per bankoverschrijving naar de meeste Scandinavische landen (waar ik veel inkoop) duurt bijvoorbeeld (door de andere valuta daar) 2 tot 6 dagen. Moet ik dan daar in een hotel gaan wachten tot het geld aangekomen is, of eerst terugrijden naar Nederland en later nogmaals gaan?
Ook in Frankrijk (waar ik veel verkoop) werkt dit verhaal niet, de klanten daar, willen als het niet mogelijk is om contant te betalen, betalen per cheque, maar die zijn in Nederland niet inbaar.....
Bovendien blijkt uit gesprekken met collega's in bijvoorbeeld Denemarken en Belgie dat door deze maatregel de handel in oldtimers verschuift naar "Beun de Haas", die nog steeds contant mag betalen en bovendien niet gecontroleerd wordt!
Invoering van deze maatregelen zal voor mij en vele collega's hoogstwaarschijnlijk einde bedrijf betekenen.....!

Kunt u uitleggen waarom u stelt "op zich is het een goed idee ......"???
Dat er ook nog mogelijkheden zijn of nog andere gaan komen om te kunnen betalen zegt an zich vrij weinig over wat u principieel eventueel vindt van het kunnen en mogen betalen met cash.
Wat u dus echt van het kunnen betalen met cash geld?

Wist u trouwens dat aan het betalen met cash geld niet enkel de overhandiging van het cash geld vast zit?
Cash geld is in dat opzicht meer dan een ruil middel.
Er is ook een tastbaar, instantaan en vaster vertrouwen aan cash geld verbonden.
Meer dan bijvoorbeeld aan schilderijen van minder fameuze schilders of oldtimers met een onduidelijkere historie bijvoorbeeld.
Het vertrouwen dat menigeen door de jaren in cash geld heeft kunnen krijgen zit mede in datgeen dat iemand na een transactie in de handen heeft ook daadwerkelijk inwisselbaar is voor een nieuwe aanschaf of reservering.
Tegen een behoorlijk gelijkblijvende tegenwaarde.
Daar voeg ik gemakshalve nog aan toe dat cash voor transacties nog enigszins een veilige drempel in zich heeft.
Namelijk dat mensen elkaar zien, vertrouwen op de waarde van de transactie et cetera.
Bij digitaal bankieren is speelt veel daarvan c.q. ondergaat veel daarvan implicieter en met lagere drempels.
Noem het een weerstand voor vertrouwen als u wilt.
En met digitaal bankieren is die veilige drempel ten opzichte van cash lager of vrijwel frictieloos.
Naarmate de snelheid van het digitale betaal systeem sneller werkt dan wordt in principe die weerstand voor vertrouwen vluchtiger en minder goed fysiek traceerbaar.
Het vertrouwen dat mensen inherent ergens in hebben en aan ontlenen is vrijwel altijd hoogst wanneer het tastbaar en valide overkomt.
Oftewel, denkt u dat digitaal betalen meer vertrouwen rechtvaardigt dan cash betalen?
05-12-2019, 23:48 door Anoniem
Zonder cash geld geen economie , cash geld is democratie.
Je mag zelf weten waar je het aan uitgeeft je hebt je privacy toch.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.