image

Privacyorganisaties: medisch beroepsgeheim wordt met 'corona opt-in' omzeild

vrijdag 10 april 2020, 16:10 door Redactie, 38 reacties

De medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders zijn door het deze week van kracht geworden 'corona opt-in' zonder vooraf gegeven toestemming toegankelijk, waardoor het medisch beroepsgeheim wordt omzeild, zo waarschuwen het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP.

Ruim acht miljoen Nederlanders hebben nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid duurt de triage van deze groep langer dan noodzakelijk omdat niet alle informatie op tijd beschikbaar is om de juiste zorg te leveren. Om de dossiers van deze groep toch te kunnen raadplegen is het 'corona opt-in' bedacht.

De medische dossiers van de ruim 8 miljoen Nederlanders zijn nu wel via het LSP toegankelijk. De Autoriteit Persoonsgegevens ging hiermee akkoord. Patiënten worden bij het raadplegen van hun gegevens mondeling om toestemming gevraagd. Daarnaast zou de maatregel tijdelijk zijn en mogen gegevens alleen door huisartsenpost of de spoedeisende hulp worden ingezien.

Het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Humanistisch Verbond en Stichting KDVP maken zich echter grote zorgen. "Er wordt uitgegaan van een soort stilzwijgende toestemming dat je gegevens gedeeld mogen worden via het LSP. Tenzij je alsnog bezwaar maakt. De nieuwe praktijk wordt daarmee : wie zwijgt, stemt toe (opt-out). Wat wettelijk gezien gewoon niet mag." En er spelen nog verschillende andere problemen.

Als eerste is er een technisch probleem dat de huisarts het medisch dossier van zijn patiënt moet ontsluiten. "Deze noodmaatregel is nou juist bedoeld om het beroepsgeheim dat daarop rust te omzeilen. Hoe dit logistiek moet worden gerealiseerd, wordt niet helder uit de brief van de AP. Maar wie is ingewijd in de technische kant van het LSP, weet dat dit alleen maar kan door álle dossiers waarvoor nog geen toestemming voor uitwisseling is gegeven,alsnog te ontsluiten (via een update van huisarts-systemen). Een volkomen disproportionele maatregel", stellen de organisaties.

Tevens speelt het probleem dat er wordt gezegd dat de medische dossiers alleen worden geraadpleegd door zorgverleners die direct bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken. "Maar dat is in het LSP technisch niet mogelijk. Dit informatiesysteem biedt geen mogelijkheid tot gericht opvragen, het is alles of niets. In dit geval dus alles, oftewel iedere zorgverlener aangesloten op het LSP", aldus de organisaties.

Een ander probleem is dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet laat weten op welke wettelijke basis de 'corona opt-in' is gebaseerd en waarom dit een noodzakelijke en proportionele maatregel is voor een probleem dat niet op een minder ingrijpende manier kan worden opgelost. De organisaties vinden dat in crisistijd er een transparant en grondiger onderbouwd oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens mag worden verwacht, waarbij de eerder genoemde gevolgen van de 'corona opt-in' expliciet worden meegewogen.

Het ministerie, maar met name de Autoriteit Persoonsgegevens verzaakt volgens de organisaties met de corona opt-in haar verantwoordelijkheid om inbreuken op de privacy grondig en weloverwogen te beoordelen. "Als iemand nu het hoofd koel moet houden en niet mee moet gaan in overhaaste crisismaatregelen met onoverzichtelijke gevolgen, is het de toezichthouder op de privacy", zo besluiten de organisaties.

Reacties (38)
10-04-2020, 16:13 door Anoniem
Nou en, we doen wat we willen.
U bent bijna 67, wordt tijd dat u dood gaat, anders moeten we AOW gaan uitkeren. Even bukken doet geen pijn.
10-04-2020, 16:17 door Anoniem
We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.
10-04-2020, 16:37 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 10-04-2020, 16:38
Ik heb op 2 april opgegeven op https://persoonlijk.volgjezorg.nl/ dat ik mijn toestemming voor het delen van mijn medische gegevens intrek. Gisteren ontving ik een brief waarin onder meer staat:

Datum: 3 april 2020
Referentie: <getal>
Betreft: Volgjezorg alle toestemmingen intrekken - LSP - <mijn naam en BSN>

Beste heer Van Straten,

Je wilt je toestemming intrekken voor het delen van je medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Wij hebben een brief gestuurd naar de zorgaanbieders die met jouw toestemming je medische gegevens delen via het Landelijk Schakelpunt. Hierin verzoeken wij deze zorgaanbieders om het intrekken van je toestemming te registreren in hun systeem. Vervolgens worden je medische gegevens afgemeld bij het Landelijk Schakelpunt.

De volgende zorgaanbieders hebben wij een brief gestuurd:
<alleen mijn apotheek, die ik, onbedoeld, kennelijk ooit toestemming heb gegeven>

Vanaf vier weken na dagtekening van deze brief kun je via op [sic] volgjezorg.nl controleren of je toestemmingen zijn afgemeld bij het Landelijk Schakelpunt. Als zorgaanbieders dit niet hebben gedaan, staan zij nog steeds vermeld onder 'Toestemmingen'. In dat geval kun je contact opnemen met de zorgaanbieders of met Volgjezorg.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Volgjezorg.
<contactgegevens>

Met andere woorden: ook al trek je nu al je toestemmingen in, dan is het maar helemaal de vraag of en wanneer dat verzoek door iedereen wordt gehonoreerd. Of dit ook geldt als je niets geregeld had, weet ik niet.
10-04-2020, 16:49 door Anoniem
1) Erik van Straaten wordt binnengedragen op een Corona-brancard.

2) Erik van Straaten kan niet worden geholpen, want zijn medische gegevens en medicijnen zijn onbekend.

3) Erik van Straaten sterft door eigen toedoen binnen een uur na aankomst.

4) Erik van Straaten vond privacy altijd belangrijk, maar dit keer zou het hem fataal worden.

......volgende patiënt die alleen aan privacy denkt.........Ga terug naar 1) en vul een andere naam in.....
10-04-2020, 16:49 door karma4 - Bijgewerkt: 10-04-2020, 16:53
De verwachting dat de toestemming voor de huisarts op naam ook je spoedeisende hulp afdekt klopt niet.
Huisartsengroep (meerdere namen), waarnemende huisarts, huisartsenspost, ambulance, spoedeisende hulp ziekenhuis het is een hele keten welke samenwerkt. Dat ICT-ers en privacy activisten daar niet over nadenken en niets over willen horen is echt levensbedreigend. Degenen die wel zorg wensen zijn gewoonlijk niet zo actief om dat te willen vermijden.
Bedenk bij die 8 miljoen zullen er velen zijn die nog nooit veel bij huisarts geweest zijn.

Prima als mensen zich willen registreren dat ze geen zorg willen gebruiken, geen hulp willen krijgen bij een levensbedreigende situatie. Het makkelijkst werkt dat met een duidelijk herkenbaar kenmerk op de kleding. Het AP kan daar wel wat bij betekenen in iets goeds herkenbaars. Ze wensen toch al inzicht in alle medische gesprekken om te bepalen wat wel en niet zou mogen.
Het is cru een kledingkenmerk, maar het doel komt helaas wel op hetzelfde neer.

De veronderstelde aanname dat het LSP en een EDP geen detaillering kent zijn beide onjuist. Dat wekt geen vertrouwen in privacy activisten welke over de levens van anderen wensen te beslissen.
https://www.vzvz.nl/over-het-lsp/hoe-werkt-het-landelijk-schakelpunt
10-04-2020, 17:19 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.

Waar baseer jij dit op? In heel 2017 zijn alleen in Nederland meer dan 10.000 mensen overleden aan de griep. Ook toen was er een opt-in in het LSP.
10-04-2020, 17:22 door Anoniem
Het is toch alom bekent dat de AP een nutteloze organisatie is dat met één been in de beleidsmakers staat en met het andere in de privacybescherming.

Niemand zegt dat ze neutraal zijn.
10-04-2020, 17:28 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.
En medisch beroepsgeheim gaat niet over mensenlevens?

Ik denk dat wat er hier gebeurt vooral laat zien dat de bewindslieden geen benul hebben van welk vuur ze mee spelen en dat daar dus broodnodig wat aan veranderd moet worden.
10-04-2020, 17:48 door Anoniem
Door karma4: Prima als mensen zich willen registreren dat ze geen zorg willen gebruiken, geen hulp willen krijgen bij een levensbedreigende situatie.
Toestaan of weigeren dat je gegevens via het LSP worden gedeeld is iets volkomen anders dan de zorg zelf toestaan of weigeren.

Het zijn trouwens niet alleen ICT'ers en privacyactivisten die bezwaar maken, er zijn ook artsen die het LSP verkeerd van opzet vinden en het in strijd vinden met hun medisch beroepsgeheim. Er zijn dan ook huisartsen die er niet aan meedoen. Een groep huisartsen die er zo over denken heeft daarom het initiatief tot Whitebox genomen, een alternatief dat privacy en medisch beroepsgeheim beter beschermt.

Een mens kan het doel van een systeem steunen maar bezwaar hebben tegen de manier waarop het is gerealiseerd. Voer geen valse discussie door bezwaar tegen de wijze van implementeren gelijk te stellen met bezwaar tegen het doel van het systeem.
10-04-2020, 20:05 door karma4 - Bijgewerkt: 10-04-2020, 20:08
Door Anoniem: …. Voer geen valse discussie door bezwaar tegen de wijze van implementeren gelijk te stellen met bezwaar tegen het doel van het systeem.
De valse discussie is een volledige afscherming van persoonlijke gegevens te eisen met de eis van een persoonlijke verzorging met gebruik makend van de persoonlijke ervaringen bij anderen. Ik gaf de link hoe het LSP en EDP werken niet voor niets.
Het is een eenvoudige opgave: Maak je de zorg naar jezelf zeer lastig waarom zou je er dan gebruik van moeten maken.

Nog kwalijker dan het egoistische mijn privacy en wel alle zorg eisen is dat op die manier aan alle anderen op te willen leggen.Ik herken de het abortus en wat andere zaken waar de kerk dictatoriaal bepaalde wat goed zou zijn maar zelf geen verantwoordelijkheid wenste voor de uitkomst.
An ja er bestaan altijd artsen met een afwijkend idee, de uitkomsten die ze in de praktijk hebben zijn niet altijd echt positief. Een verschil tussen de belofte en de werkelijkheid is niet ongewoon.

Wat me op dit moment dwars zit zijn de verschillen per land zoals Hopkins ze presenteert.
10-04-2020, 20:21 door Anoniem
Tja ze doen achter de rug van zomaar 8 miljoen mensen maar wat, waar een deel ervan geen toestemming voor heeft gegeven.
Dit is echter heel zorgelijk inderdaad dat deze praktijken gebeuren.
10-04-2020, 21:50 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.
Mag ik zelf bepalen wat ik belangrijker vind? Of vind jij dat je dat voor mij moet doen?

Het EPD is er gewoon door geramd. Je weet wel, dat wat 10 jaar geleden tegen gehouden wordt.
Waarom zou ik nog enige vorm van vertrouwen in de overheid hebben?
11-04-2020, 01:34 door Anoniem
Door Anoniem: 1) Erik van Straaten wordt binnengedragen op een Corona-brancard.

2) Erik van Straaten kan niet worden geholpen, want zijn medische gegevens en medicijnen zijn onbekend.

3) Erik van Straaten sterft door eigen toedoen binnen een uur na aankomst.

4) Erik van Straaten vond privacy altijd belangrijk, maar dit keer zou het hem fataal worden.

......volgende patiënt die alleen aan privacy denkt.........Ga terug naar 1) en vul een andere naam in.....

Bullshit verhaal. Als Erik wordt binnen gebracht met ademhalingsproblemen gaat Erik gewoon aan de beademing, medisch dossier of niet. Medisch personeel is verplicht om de eerste zorg te doen die nodig is om een patient te stabiliseren en alles te doen om deze in leven te houden en daar is geen medisch dossier voor nodig. Het wordt dan wel lastig wanneer Erik allergisch voor bepaalde medicijnen zou zijn maar als Erik, en zijn huisarts, dat nu niet weet dan staat dit sowieso niet in zijn dossier. Als Erik wel allergisch is kan dat aan hem worden gevraagd want hij zal nog in leven zijn als hij op de IC wordt binnen gebracht en beademd wordt. Als Erik serieuze allergieen heeft dan heeft hij meestal dat wel op een kaartje staan in zjn portemonnee of degene die hem heeft binnengebracht weet dit.
Ik snap werkelijk niet waarom mensen zo bang gemaakt worden als ze hun medische gegevens niet zouden delen. Net of je zonder gedeeld dossier bij voorbaat van behandeling wordt uitgesloten. Dat is pertinent niet waar want dat is nog strafbaar ook.
11-04-2020, 02:50 door De baard
Door Erik van Straten:Gisteren ontving ik een brief waarin onder meer staat
Wat mij dan weer opvalt is dat de hele brief tutoyeert zonder dat men heeft gevraagd of u daar wel van gediend bent. Ik ben het zeker niet. Ze beginnen nog met "Beste heer" om dat meteen om zeep te helpen met hun ge-je en ge-jouw. Of is de beleefdheidsvorm ook al het raam uitgeworpen vanwege corona?
11-04-2020, 08:43 door Anoniem
Door Anoniem: 1) Erik van Straaten wordt binnengedragen op een Corona-brancard.

2) Erik van Straaten kan niet worden geholpen, want zijn medische gegevens en medicijnen zijn onbekend.

3) Erik van Straaten sterft door eigen toedoen binnen een uur na aankomst.

4) Erik van Straaten vond privacy altijd belangrijk, maar dit keer zou het hem fataal worden.

......volgende patiënt die alleen aan privacy denkt.........Ga terug naar 1) en vul een andere naam in.....

Punt 2 is feitelijk onjuist, hij kan wel worden geholpen en de juiste behandeling krijgen.

Daardoor zijn punt 1 niet te hopen en punt 3 en 4 totale onzin.

Erik, is één van de weinige hier met een redelijk objectieve kijk op zaken en inhoudelijke argumenten. Soms wat lang van stof waardoor zijn bijdragen voor de koppensnellers hier tl;dr zijn en daardoor niet begrepen worden.

Vooral doorgaan Erik, DANK!
11-04-2020, 10:06 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: …. Voer geen valse discussie door bezwaar tegen de wijze van implementeren gelijk te stellen met bezwaar tegen het doel van het systeem.
De valse discussie is een volledige afscherming van persoonlijke gegevens te eisen met de eis van een persoonlijke verzorging met gebruik makend van de persoonlijke ervaringen bij anderen. Ik gaf de link hoe het LSP en EDP werken niet voor niets.
Het is een eenvoudige opgave: Maak je de zorg naar jezelf zeer lastig waarom zou je er dan gebruik van moeten maken.
Kennelijk neig je naar het standpunt dat mensen die hun bezwaren uiting geven in hun keuzes dwarsliggers zijn die dan ook geen aanspraak op zorg zouden moeten maken. Slikken of stikken zonder op de vraag in te gaan of die bezwaren misschien hout snijden. Je houding is autoritair.

Je voert een valse discussie precies door voorbij te gaan aan de vraag of die bezwaren hout snijden en de opvatting van anderen gelijk te stellen aan de conclusie die jij eraan zou willen verbinden. Iedereen die jouw opvattingen niet deelt is in jouw ogen degene die een valse discussie voert, want je ziet de opvattingen als wat vals is. Alweer: je houding is autoritair.
11-04-2020, 10:48 door Anoniem
Door De baard:
Door Erik van Straten:Gisteren ontving ik een brief waarin onder meer staat
Wat mij dan weer opvalt is dat de hele brief tutoyeert zonder dat men heeft gevraagd of u daar wel van gediend bent. Ik ben het zeker niet. Ze beginnen nog met "Beste heer" om dat meteen om zeep te helpen met hun ge-je en ge-jouw. Of is de beleefdheidsvorm ook al het raam uitgeworpen vanwege corona?
De website heet al volgjezorg.nl. Ik heb even geprobeerd wat volguwzorg.nl oplevert en die doet een redirect naar de tutoyeerversie.

Dat de vorm niet aan een beleefdheidsconventie voldoet die jij (sorry, maar lees door) belangrijk vindt wil nog niet zeggen dat de intentie respectloos is. Ik ben zelf opgegroeid in een periode en omgeving waar ouders, grootouders, leraren en andere volwassenen tutoyeren de normaalste zaak van de wereld was, en vousvoyeren eerder als uiting van stijfheid en afstandelijkheid overkwam dan als uiting van respect.

Wat dat in mijn geval versterkte tot een afkeer van vousvoyeren waren buren in mijn tienerjaren (dan ben je nog eens extra gevoelig voor dat soort invloeden) die er vanwege hun leeftijd op stonden dat ze met een respectvol "u" werden aangesproken, maar ondertussen maakten we wel mee dat bijvoorbeeld na een vakantie planten uit onze tuin opeens in hun tuin bleken te staan, en als ze erop aangesproken werden claimden ze kulredenen waarom zij recht op die planten zouden hebben. Ze eisten respect dat ze eerder verspeelden dan verdienden.

Die afkeer is wel een stuk gesleten, maar toch heb ik er ooit echt aan moeten wennen dat jonge mensen mij met "u" begonnen aan te spreken, en ik heb nog steeds een voorkeur voor "je". Voor mij is het gevoel bij tutoyeren nog altijd dat je ermee aangeeft dat je de ander nadrukkelijk niet op een afstandje probeert te houden en dat is voor mijn gevoel nog altijd respectvoller dan wanneer je dat wel probeert te doen. Maar dat raakt ook aan wat je onder respect verstaat, natuurlijk, voor mij is dat begrip sterk op gelijkwaardigheid gebaseerd terwijl ik zie dat sommige anderen het juist sterk ophangen aan een sociale hiërarchie.

Wat ik wil illustreren met dit verhaal is dat de beleefdheidsvormen en de intentie weinig met elkaar te maken hoeven te hebben. Je kan accepteren dat er gewoon verschillende culturen naast elkaar bestaan wat totoyeren/vousvoyeren betreft en dat welke vorm iemand kiest eerder een uiting van de achtergrond op dat vlak zal zijn dan een uiting van respect of beleefdheid of gebrek daaraan.

Als ik de brief die Erik van Straten citeert lees en niet naar je/u kijk vind ik hem verder op geen enkele manier respectloos of onbeleefd. Dan zit het er dik in dat het tutoyeren erin ook niet als respectloos of onbeleefd moet worden opgevat.
11-04-2020, 13:24 door karma4 - Bijgewerkt: 11-04-2020, 13:26
Door Anoniem: Je voert een valse discussie precies door voorbij te gaan aan de vraag of die bezwaren hout snijden en de opvatting van anderen gelijk te stellen aan de conclusie die jij eraan zou willen verbinden. Iedereen die jouw opvattingen niet deelt is in jouw ogen degene die een valse discussie voert, want je ziet de opvattingen als wat vals is. Alweer: je houding is autoritair.
De valse discussie is dat privacy voorvechters voor anderen gaan uitmaken wat met hun zorgverlening zou moeten gebeuren.
Wat bij anderen als zorg verleend zou mogen worden. Dat is een inbeuk op de vrijheid en privacy van anderen.
Het is zo'n beetje als de kerk die alle van voorbehoedsmiddelen verbiedt bij anderen en tevens geen ondersteuning biedt voorde gevolgen. Dat is de zelfde autoritaire houding die privacy voorvechters tonen. Privacy belangrijker vinden dan het recht om te leven (gezondheidszorg).

Ik laat een ieder vrij in zijn eigen keuze om geen zorg verleend te krijgen dat is een persoonlijke keuze en daar mag je spreken over recht op privacy.
11-04-2020, 15:18 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Je voert een valse discussie precies door voorbij te gaan aan de vraag of die bezwaren hout snijden en de opvatting van anderen gelijk te stellen aan de conclusie die jij eraan zou willen verbinden. Iedereen die jouw opvattingen niet deelt is in jouw ogen degene die een valse discussie voert, want je ziet de opvattingen als wat vals is. Alweer: je houding is autoritair.
De valse discussie is dat privacy voorvechters voor anderen gaan uitmaken wat met hun zorgverlening zou moeten gebeuren.
Wat bij anderen als zorg verleend zou mogen worden. Dat is een inbeuk op de vrijheid en privacy van anderen.
Het is zo'n beetje als de kerk die alle van voorbehoedsmiddelen verbiedt bij anderen en tevens geen ondersteuning biedt voorde gevolgen. Dat is de zelfde autoritaire houding die privacy voorvechters tonen. Privacy belangrijker vinden dan het recht om te leven (gezondheidszorg).

Ik laat een ieder vrij in zijn eigen keuze om geen zorg verleend te krijgen dat is een persoonlijke keuze en daar mag je spreken over recht op privacy.

Alweer op meerdere fronten onjuist en vaag Karma:
Privacy voorvechters willen niet voor anderen de dienst uitmaken, wél voor hunzelf. Ze willen die keuze kunnen maken.

De rest van je betoog / analogie raakt kant noch wal.
11-04-2020, 16:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Bullshit verhaal. Als Erik wordt binnen gebracht met ademhalingsproblemen gaat Erik gewoon aan de beademing, medisch dossier of niet. Medisch personeel is verplicht om de eerste zorg te doen die nodig is om een patient te stabiliseren en alles te doen om deze in leven te houden en daar is geen medisch dossier voor nodig. Het wordt dan wel lastig wanneer Erik allergisch voor bepaalde medicijnen zou zijn maar als Erik, en zijn huisarts, dat nu niet weet dan staat dit sowieso niet in zijn dossier. Als Erik wel allergisch is kan dat aan hem worden gevraagd want hij zal nog in leven zijn als hij op de IC wordt binnen gebracht en beademd wordt. Als Erik serieuze allergieen heeft dan heeft hij meestal dat wel op een kaartje staan in zjn portemonnee of degene die hem heeft binnengebracht weet dit.
Ik snap werkelijk niet waarom mensen zo bang gemaakt worden als ze hun medische gegevens niet zouden delen. Net of je zonder gedeeld dossier bij voorbaat van behandeling wordt uitgesloten. Dat is pertinent niet waar want dat is nog strafbaar ook.

Precies, alleen als je structureel medicijnen gebruikt of allergisch bent voor bijvoorbeeld penicilline kan het delen van info nuttig zijn. En dan nog is het alleen van meerwaarde als je niet meer aanspreekbaar bent. Anders kan je gewoon vertellen wat je gebruikt en welke allergieën je hebt. En kom je in het buitenland in een ziekenhuis, heb je er ook niets aan. Voor 80% van de bevolking voegt het weinig toe.
11-04-2020, 17:40 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Je voert een valse discussie precies door voorbij te gaan aan de vraag of die bezwaren hout snijden en de opvatting van anderen gelijk te stellen aan de conclusie die jij eraan zou willen verbinden. Iedereen die jouw opvattingen niet deelt is in jouw ogen degene die een valse discussie voert, want je ziet de opvattingen als wat vals is. Alweer: je houding is autoritair.
De valse discussie is dat privacy voorvechters voor anderen gaan uitmaken wat met hun zorgverlening zou moeten gebeuren.
Wat bij anderen als zorg verleend zou mogen worden. Dat is een inbeuk op de vrijheid en privacy van anderen.
Interessant, het feit dat ik mijn gegevens veilig wil hebben, betekent schijnbaar dat ik niet wil dat andere zorgverlening hebben... Diep diep treurig, het is duidelijk dat jij zo ver in je eigen wereld zit dat je niet weet wat er in de rest van de wereld gebeurd. Daarnaast geloof ik ook nog dat je in de zorg werkt en als hobby in andermans gegevens zit te snuffelen. Waarom zou je anders een standpunt in kunnen nemen dat de privacy van iemands gegevens iets te maken zou hebben met de zorg die iemand krijgt...

Door karma4:
Het is zo'n beetje als de kerk die alle van voorbehoedsmiddelen verbiedt bij anderen en tevens geen ondersteuning biedt voorde gevolgen. Dat is de zelfde autoritaire houding die privacy voorvechters tonen. Privacy belangrijker vinden dan het recht om te leven (gezondheidszorg).

Ik laat een ieder vrij in zijn eigen keuze om geen zorg verleend te krijgen dat is een persoonlijke keuze en daar mag je spreken over recht op privacy.
De kerk wat een geweldige organisatie, het is waarschijnlijk de meest corrupte organisatie op de overheid na. Maar hier alleen als afleiding bedoelt dus ga ik er niet eens op in.
Het is duidelijk dat je niet weet wat het medisch beroepsgeheim is.

Zoals zoveel hier aangegeven, het idee van een systeem waar iedereen zijn gegevens in staan is leuk maar als de implementatie niet op orde is... is het waardeloos.

In mijn ogen zou het heel simpel kunnen zijn maar hebben ze het zoals gewoonlijk veel te moeilijk gemaakt...
Wie zou er in principe altijd in je dossier moeten kunnen? je huisarts en spoedeisende hulp. Spoedeisende hulp heeft de override functie als in wij hebben deze persoon hier die buiten bewustzijn is en willen nu in deze persoon zijn dossier. Deze functie moet je testen en blijven controleren. In mijn ogen moet het niet heel moeilijk zijn om dat te controleren. Ik weet dat dit versimpelt is maar het controleren van degene met een override omdat het spoed is is niet heel moeilijk, de administratie daarvoor is er al en hoeft alleen maar gecontroleerd te worden. Alles wat niet spoed is, zou in principe via jouzelf, of jou huisarts moeten lopen. (mijn huisarts weet meestal beter welke specialist nut heeft of niet) Vertrouw je je huisarts daar niet mee, vindt een andere huisarts.
Op die manier kan iedereen die erbij moet erbij, en kun je misbruik tot een minimum beperken. Er is geen logische/nuttige reden waarom je zou zeggen owh wel laat iedereen er maar bij...
11-04-2020, 17:57 door Anoniem
Door Anoniem:
Als ik de brief die Erik van Straten citeert lees en niet naar je/u kijk vind ik hem verder op geen enkele manier respectloos of onbeleefd. Dan zit het er dik in dat het tutoyeren erin ook niet als respectloos of onbeleefd moet worden opgevat.

Het is een algemene beleefdheidsvorm om iemand die je niet kent met U aan te spreken tenzij die anders aangeeft.
11-04-2020, 18:00 door Anoniem
Door karma4: Je voert een valse discussie

Nee jij voert een valse discussie om zorg die al honderden jaren zonder zelfs maar het bestaan van een epd geleverd wordt, op te hangen aan of je wel of niet je privacy wil opgeven.
11-04-2020, 18:50 door Anoniem
De minister die heeft met ministeriële regeling de AP ingesteld.
De minister heeft dat echter expliciet gesteld gekregen dat die dat enkel kan doen ZONDER OOK MAAR EEN ENKELE massa-raadpleging van gevoelige en medische gegevens!
De minister hield nog een voorbehoudje heen door de expliciete en indringende stellingen vanuit de 2e kamer.
Met alleen al deze move gaat de AP al buiten de reikwijdte van hetgeen de lichte variant met besluitvorming voor instelling van de AP rechtvaardigd.
Daar bovenop denkt de AP kennelijk ook nog eens de AVG te kunnen doorkruisen.
Daar wordt de AP voorafgaand aan de instelling door de minister de AP expliciet NOOIT NIET voor opgericht.
Ook is al het andere dan expliciete instemming voor massa ontsluiting van data natuurlijk een dikke no go!!!!
De regering heeft bij oprichting van de AP ook volstrekt helder meegekregen dat raadplegen voor toestemming ook ALTIJD op INDIVIDUELE basis plaats zal moeten blijven vinden, niet ziekenhuis-kliniek en afdeling bewijs, niet klachten-groep gewijs, altijd ongeacht wat moest en zou het bij INDIVIDUELE basis blijven.

Er is daarnaast uberhaupt ook geen absoluut geen acute noodzaak meer.
De AP is dus ZELF het trojaanse paard waar Aleid Wolfsen voor waarschuwt!
Lekker wijzen naar andere initiatiefnemers.
Ondertussen de eigen verantwoordelijkheden namens de AP onvolledig overeind houden, daarna haperend optreden voor het handhaven jegens derden.
Dat is Aleid Wolfsen in optima forma, gezien eerdere getuigenissen met de beste man......
Een nauwelijks controleerbare bij te sturen slaapwandelaar waar wij als burgers kennelijk van moeten hebben als het gaat om zaken scherp in beeld hebben.
11-04-2020, 20:25 door Anoniem
Bij medische bijzonderheden gewoon een SOS polsbandje, halsketting, of desnoods een tattoo. Meertalig werkt dat ook prima in het buitenland (voor als je op vakantie bent). Geen EPD nodig. Daarbij, het laatste wat je wilt is een medicus die in noodgevallen niets voor je kan doen zonder computer. In alle andere gevallen ben je er zelf bij en kun je je mond opendoen.
11-04-2020, 22:40 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.
FOUT! De schending van het medisch beroepsgeheim kost juist mensenlevens!

Mijn vrouw heeft in verschillende ziekenhuizen een andere bloedgroep. De ziekenhuizen hebben na flinke pressie met elkaar overlegd en; blijven beide bij hun standpunt en wijzigen dat niet in hun systeem. Blokkeren van gegevens redt dan levens.

Zelf heb ik enkele zaken waar ik niet aan blootgesteld moet worden, maar al verifieer je dat die correct in het systeem staan én meld je die zelf nog eens aan de arts én meld je zelf nog eens op de afdeling én meld je die zelf nog eens voor de operatie: Bij IEDERE schakel ging het mis. Het is toeval dat ik nog leef. De oplossing was geen enkel medisch dossier te hebben en ALLES OVERAL te laten blokkeren, dan vragen ze je tenminste. Helemaal in deze tijd van hectiek en overbelasting van personeel is heet het handigst geen toegankelijk medisch dossier te hebben, hoe gek dat misschien ook voor de leek klinkt.

Privacy hebben ze in een ziekenhuis nog nooit van gehoord. Tenzij er wat mis ging, pas dan geldt privacy en verzwijgen en verdoezelen ze dat in alle toonaarden. Verder liggen al je gegevens op straat. Da schaadt je bij bij vanalles, want niemand checkt of de gegevens correct zijn. Dat er geen gegevens zijn is dan het beste.

Ik heb iedereen verboden digitaal gegevens te versturen en aangegeven dat ik geen kerndossier erken, geen enkele instantie mijn gegevens krijgt, ook niet geanonimiseerd en mijn gegevens slechts voor mijn gezinsleden en ouders toegankelijk zijn. Iedere keer is er blijkbaar een kracht die dat omzeilt.

Waar kan je aangifte doen en gevangenisstraffen eisen voor het onbevoegd inzien, digitaal doorsturen of delen van je gegevens?
12-04-2020, 09:45 door Anoniem
Door Anoniem: Het is een algemene beleefdheidsvorm om iemand die je niet kent met U aan te spreken tenzij die anders aangeeft.
Jammer, na een uitleg dat dat niet van alle plaatsen en tijden is en dus niet zo algemeen als sommigen denken.
12-04-2020, 14:46 door Anoniem
Door Anoniem: We hebben het hier om mensenlevens, niet om een medisch beroepsgeheim.

We hebben het hierover de wet.. die geldt voor burger en de overheid. En mocht de wet zo gemakkelijk mogen wordem omzeild kun je em net zo goed opdoeken. Het is dan niet meer dan een farce.
12-04-2020, 17:58 door De baard - Bijgewerkt: 12-04-2020, 17:58
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het is een algemene beleefdheidsvorm om iemand die je niet kent met U aan te spreken tenzij die anders aangeeft.
Jammer, na een uitleg dat dat niet van alle plaatsen en tijden is en dus niet zo algemeen als sommigen denken.
Ik ben er niet van gediend dat u mij maar met je en jou aanspreekt alleen maar omdat u vindt dat dat moet kunnen en ik me maar heb te vervoegen naar uw onbeleefdheidsvorm. Ik ben er niet van gediend dat officiële overheidsbrieven of websites me aanspreken met je en jou. De Belastingbrieven die zo binnenkomen knikker ik weg, samen met de troep van de Postcodeloterij en de Popie-Jopie bank. Het is duidelijk dat de beleefheidsvorm overboord gekieperd mag worden omdat 'sommigen' dat nou eenmaal zo vinden, of zo zijn opgevoed en dat dan maar op moeten dringen aan de rest.

Het warverhaal van The FOSS met zijn buren en planten die gejat worden maar dat de buren dan toch nog met U aangesproken willen worden heeft hier niks mee van doen. Die buren zijn gewoon geteisem.
12-04-2020, 18:46 door Anoniem
Door Anoniem: 1) Erik van Straaten wordt binnengedragen op een Corona-brancard.

2) Erik van Straaten kan niet worden geholpen, want zijn medische gegevens en medicijnen zijn onbekend.

3) Erik van Straaten sterft door eigen toedoen binnen een uur na aankomst.

4) Erik van Straaten vond privacy altijd belangrijk, maar dit keer zou het hem fataal worden.

......volgende patiënt die alleen aan privacy denkt.........Ga terug naar 1) en vul een andere naam in.....

Hallo Hier een andere anoniem, maar wat je hier nu schrijft is puur bullshit taal. Als je binnengebracht word op de Spoed eisende eerste hulp is er al heel wat gecommuniceerd over jouw, en je klachten. Verder hebben die mensen op de EHBO als arts aardig wat medische ziektebeelden gezien in hun loopbaan... Over ervaring dus gesproken. Voor de rest zijn de symptomen van Corona behoorlijk duidelijk. Veel kunnen ze toch niet doen als zorgen dat je zuurstof krijgt enof complicaties bestreden worden. Als mensen kiezen voor privacy moet dat rotsvast blijven bestaan tot de dood aan toe. Als je als medemens dit niet respecteerd dan heb je niets geleerd uit de geschiedenis. Jouw mening als anti-privacy ridder moet je niet opdringen aan wel-privacyridders. Zelfs het LSP of EPD of wat dan ook dient privacy te eerbiedigen als dit zo ingesteld staat, en bij de wet is vastgelegd.
12-04-2020, 19:37 door Anoniem
Ja je merkt uit de berichten overal dat werkend Nederland verder wil met de 20 tot 50-jarigen.
Voor hen zal de lock-down het eerst worden opgeheven.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en degenen boven de 50, zijn dus al als overtallig en ouwe l*llen bestempeld.

Typische retoriek van de "groene en kies op tijd uw voltooid levenseind" partijen.
"Redemption", want het lot kan ook u treffen gij jonge onverschrokkenen milieu-patsers.

Waar is het "Ik heb eerbied voor uuuw grijze haaeren idee gebleven"?
Het is "weggejorist"door pragmatische no-nonsens-globalisten.

Geeft ouderen uw plaats af aan een eventueel jonger iemand, luidt het motto.
Optimist tot in de kist, maar daar bedoelen we mee dat ze ons er nog al niet in moeten duwen.
Een frisse zeventig plusser,

J.O.
12-04-2020, 22:17 door Anoniem
Er zijn systemen, anders dan het LSP, die en het medisch beroepsgeheim respecteren en goede zorgcommunicatie mogelijk maken. Vrgeet niet dat het LSP niet door de eerste kamer kwam omdat het onveilig was. Alle retoriek oveer privacyactivisten leidt alleen maar af van de oplossingen die er voorhanden zijn en het probleeem (LSP) dat door een aantal belanghebbende organisaties moedwillig in stand wordt gehouden, terwijl deze partijen weten dat het een suboptimale oplossing is. Deze pandemie maakt dat alleen nog maar duidelijker.

Voor verdere opheldering zie https://www.zorgictzorgen.nl/corona-opt-in-voor-lsp-haken-en-ogen-plus-proportionaliteit/ en https://www.zorgictzorgen.nl/preludeert-minister-van-vws-op-ruim-gebruik-whitebox-principe-bij-zorgcommunicatie/
13-04-2020, 06:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Als ik de brief die Erik van Straten citeert lees en niet naar je/u kijk vind ik hem verder op geen enkele manier respectloos of onbeleefd. Dan zit het er dik in dat het tutoyeren erin ook niet als respectloos of onbeleefd moet worden opgevat.

Het is een algemene beleefdheidsvorm om iemand die je niet kent met U aan te spreken tenzij die anders aangeeft.

Hier onder een link over het gebruik van u, je of jij, om dat ik deze opmerking vaker tegen in topics.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/u-of-jij-wat-moet-je-nou
13-04-2020, 08:55 door karma4 - Bijgewerkt: 13-04-2020, 09:09
Door Anoniem: Nee jij voert een valse discussie om zorg die al honderden jaren zonder zelfs maar het bestaan van een epd geleverd wordt, op te hangen aan of je wel of niet je privacy wil opgeven.

De hele medische wetenschap is opgebouwd door ervaringen te noteren en analyseren aan anderen. Dat zijn volgens jouw definitie allemaal privacyinbreuken geweest waarvan niemand kennis had mogen nemen.
De consequentie van jouw standpunt is dat privacyvoorvechters wegens hun eigen ego zich zouden moeten onthouden va medische zorg. Privacy als persoonlijk voorrecht heeft dat tot gevolg. Gebruiken ze toch zorg dan het zijn het een stelletje profiteurs van andermans privacy.

Robert Koch (Clausthal, 11 december 1843 – Baden-Baden, 27 mei 1910)
Louis Pasteur (Dole, 27 december 1822 – Saint-Cloud, 28 september 1895)
Alexander Fleming (Darvel, 6 augustus 1881 – Londen, 11 maart 1955)
Jean Henri Dunant (Genève, 8 mei 1828 - Heiden, 30 oktober 1910),
Florence Nightingale (Florence, 12 mei 1820 — Londen, 13 augustus 1910)
Ik weet niet of je je bewust van de historie van medici, het is geen honderden jaren oud, Het begon pas echt met het bijhouden van gegevens, dataverwerking en analyses (wetenschap) ofwel big data.


Door Anoniem: …. Als je als medemens dit niet respecteerd dan heb je niets geleerd uit de geschiedenis. Jouw mening als anti-privacy ridder moet je niet opdringen aan wel-privacyridders. Zelfs het LSP of EPD of wat dan ook dient privacy te eerbiedigen als dit zo ingesteld staat, en bij de wet is vastgelegd.
Daar staat tegenover dat privacy activisten niet hun wil dictatoriaal aan anderen moeten opdringen de gevolgen voor anderen negerend, Dat is een inbreuk op de privacy van anderen en gaat tegen de EHRM in.
13-04-2020, 09:55 door Anoniem
De hele medische wetenschap is opgebouwd door ervaringen te noteren en analyseren aan anderen. Dat zijn volgens jouw definitie allemaal privacyinbreuken geweest waarvan niemand kennis had mogen nemen.
Ja dat heb je goed begrepen alleen als men hier voor toestemming heeft gegeven is het geen privacyinbreuk.

Met welke drive wetenschapers werken kon je al zien in die tijd dat doden werden opgegraven en onderzocht, met het
gevolg dat er ziektes werden uitgeroeid. De discussie of dit wel of niet wenselijk is gaat veel verder dan privacy inbreuk.
13-04-2020, 10:56 door Anoniem
Door karma4:De hele medische wetenschap is opgebouwd door ervaringen te noteren en analyseren aan anderen. Dat zijn volgens jouw definitie allemaal privacyinbreuken geweest waarvan niemand kennis had mogen nemen.
Nee, niet elk gebruik van persoonsgegevens is een privacyinbreuk. Als je ervoor kiest iemand iets toe te vertrouwen en die gaat vervolgens concientieus met de gegevens om en schendt dat vertrouwen niet, dan is er ook geen privacyinbreuk.

Tegelijk is het niet zo dat elke privacyinbreuk iets is "waarvan niemand kennis had mogen nemen". Iets is niet pas een privacyinbreuk als er geen geldige reden voor is. Als bijvoorbeeld politie en justitie een strafbaar feit onderzoeken wordt er vaak diep inbreuk gemaakt op privacy, maar het is wel een gerechtvaardigde inbreuk.
De consequentie van jouw standpunt is dat privacyvoorvechters wegens hun eigen ego zich zouden moeten onthouden va medische zorg. Privacy als persoonlijk voorrecht heeft dat tot gevolg. Gebruiken ze toch zorg dan het zijn het een stelletje profiteurs van andermans privacy.
Die gevolgtrekking kan je alleen trekken als je ervan uitgaat ervan dat de nuances die ik hierboven heb gegeven niet bestaan. Het valt op dat heel wat van de mensen die jij privacyvoorvechters noemt die nuances begrijpen en als basis van hun denken over privacy hanteren, en dat jij er keer op keer argumenteert alsof ze niet bestaan. Daarmee verteken je de argumenten die die anderen gebruiken en voer je — komt 'ie weer — een valse discussie.
13-04-2020, 11:05 door Anoniem
Door De baard:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het is een algemene beleefdheidsvorm om iemand die je niet kent met U aan te spreken tenzij die anders aangeeft.
Jammer, na een uitleg dat dat niet van alle plaatsen en tijden is en dus niet zo algemeen als sommigen denken.
Ik ben er niet van gediend dat u mij maar met je en jou aanspreekt alleen maar omdat u vindt dat dat moet kunnen en ik me maar heb te vervoegen naar uw onbeleefdheidsvorm.
Probeer eens af te gaan op de intentie waarmee iets geschreven is in plaats van te reageren alsof dit soort verschillen in woordkeuze alles zeggen.

En waarom neemt u aan dat een ander ervan gediend ben met "u" aangesproken te worden? Waarom vindt u dat u dat zomaar kan doen? Het komt waarschijnlijk wat absurd over dat ik het zo stel, maar besef wel dat uw houding net zo star is. Het punt is dat wat u als algemeen geldend beschouwt dat allang niet meer is.

Tutoyeer s.v.p. als u hierop antwoordt, ik stel de afstandelijke toon van "u" en "uw" niet op prijs.
20-04-2020, 16:28 door Anoniem
Je afmelden bij het LSP is een optie, maar waarom het probleem niet bij de veroorzaker neerleggen?

Stel je geeft geen toestemming en achteraf blijft toch dat je gegevens gedeeld zijn, dan zet je in een schriftelijke verklaring (die je laat deponeren of aan familie overhandigd) dat je een aangewezen advocaat machtigt om tegen de betreffende medici die jouw dossier opvraagden, een rechtzaak te starten. Je eist een fikse schadevergoeding en machtigt de betreffende medici weer om die schade te verhalen op het LSP. Dat is namelijk de partij die het (zonder jouw toestemming) mogelijk maakte.

Diezelfde constructie kun je toepassen op de nieuwe donorwet, alleen geef je medici toestemming de schade bij de overheid te verhalen. Aan de schadevergoeding heb je zelf niet veel meer, maar als veel mensen dit gaan doen dan gaat het pijn doen in de staatskas en denkt men de wet misschien nog eens over.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.