image

Sociale Verzekeringsbank meldt meer datalekken bij toezichthouder

woensdag 27 mei 2020, 11:33 door Redactie, 3 reacties

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar meer datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dan het jaar daarvoor. Werd er in 2018 nog 157 keer melding van een datalek bij de toezichthouder gemaakt, vorig jaar ging het om 512 datalekken. In de meeste gevallen ontstaan de datalekken bij het versturen van post. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag en enkele andere regelingen.

Na onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de SVB de registratie van datalekken aangepast, zodat voortaan op een meer consequente wijze het soort datalekken en genomen maatregelen wordt bijgehouden. Tevens zijn er bewustwordingscampagnes onder medewerkers en leidinggevenden gehouden voor het voorkomen en rapporteren van datalekken bij de organisatie.

Van de 512 datalekken die de SVB vorig jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens meldde werden er 192 veroorzaakt bij het verzenden van de jaaropgaven. Het ging om een storing in een foutendetectiesysteem in de geautomatiseerde postverwerking bij de postverwerker van de SVB. Pas na de verzending werd ontdekt dat brieven gericht aan meerdere personen in één en dezelfde enveloppe terecht waren gekomen. Verder zorgden fouten in de adressering, meer brieven bij elkaar in één envelop bij handmatige verzendingen en het verwerken van stukken in verkeerde dossiers tot de nodige datalekken.

"De toename van datalekken is vooral te verklaren door een stijgend bewustzijn van SVB-medewerkers waardoor datalekken sneller herkend en gemeld worden. Daarbij leidt een stijgend privacy-bewustzijn van klanten ook tot een toename van meldingen die de SVB ontvangt", aldus de instantie in het jaarverslag over 2019.

Reacties (3)
27-05-2020, 13:08 door Anoniem
Goh, doen ze een wedstrijdje wie het meest kan lekken ofzo. Man, UWV al, en nu deze. Wie bied er meer?

TheYOSH
27-05-2020, 14:22 door karma4
Door Anoniem: Goh, doen ze een wedstrijdje wie het meest kan lekken ofzo. Man, UWV al, en nu deze. Wie bied er meer?
TheYOSH
Het is een wedstrijdje elkaar bezig houden. Elke adresseringsfout moet gemeld worden als datalek. Vows in het BRP ofwel mGBA en zoiets loopt hard op. Tenminste als je het BRP zou gebruiken, mag niet want BSN....
28-05-2020, 14:22 door Anoniem
Ook brieven die niet aankomen worden als datalek gezien. Valt dan nog mee gezien de vele miljoenen brieven die ze sturen. Wel goed dat het melden. Volgens mij doet niet iedere organisatie dat.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.