image

Rathenau Instituut bezorgd over Nederlandse corona-app

donderdag 13 augustus 2020, 11:28 door Redactie, 24 reacties

Het Rathenau Instituut heeft zorgen over de Nederlandse corona-app CoronaMelder, mede vanwege de afhankelijkheid van Apple en Google. Ook zijn er vragen of de app niet een te zwaar middel is gezien zijn beperkte nauwkeurigheid en of medische gegevens voldoende worden beschermd.

Dat laat het Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving, in een brief aan het parlement weten (pdf). In april waarschuwde het Rathenau Instituut de Tweede Kamer al om een corona-app niet te zien als dé oplossing van de corona-epidemie, maar als slechts één van de mogelijke beleidsopties.

Informatie van het kabinet over de app is volgens het instituut erg fragmentarisch. Het vindt dat er over zes kwesties meer duidelijkheid moet komen. Het gaat onder andere om de vraag hoe de app zich verhoudt tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin worden grenzen gesteld aan het recht van overheden om de privacy van burgers te schenden.

"Een overheid mag dit doen wanneer het noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen, maar het is de vraag of deze app daarvoor niet een te zwaar middel is, gezien de onnauwkeurigheid ervan (70%-75%) en alle risico’s op onzorgvuldigheden in het meldingsproces eromheen", zo laat het instituut weten.

Afhankelijkheid Apple en Google

Een ander punt van zorg is de afhankelijkheid van Apple en Google. De techbedrijven hebben een API beschikbaar gemaakt die voor interoperabiliteit moet zorgen tussen Android- en iOS-toestellen die van gedecentraliseerde bluetooth corona-apps gebruikmaken. Ook de Nederlandse corona-app maakt van de API gebruik.

Het Rathenau Instituut stelt dat Apple en Google geen volledig inzicht in de broncode van de door hen aangeboden API hebben gegeven en het onzeker is of de deels geopenbaarde broncode wel dezelfde is als de code die in werkelijkheid op de telefoons van gebruikers staat. "Onafhankelijke controle op veiligheidsaspecten en controle op oneigenlijke verwerking van persoonsgegevens zijn daardoor onmogelijk", zo meldt het instituut in de brief aan het parlement.

Doordat Apple en Google nu eenzijdig de voorwaarden voor het gebruik bepalen kunnen zij in de toekomst die gebruiksvoorwaarden of het gedrag van de API te wijzigen. Zo is voor het gebruik van CoronaMelder op Androidtelefoons de Play Store en het registreren van een Google-account verplicht, terwijl dit vanuit technisch oogpunt niet noodzakelijk is.

Gebruikers met andere Androidsystemen of bijvoorbeeld diverse Huawei-telefoons waarop geen Play Store beschikbaar is, worden daardoor uitgesloten. "Kortom, Google en Apple worden door de keuze van het kabinet bevoordeeld in hun concurrentiepositie en het is niet vast te stellen of hun API een Trojaans paard betreft", aldus het instituut.

Medische gegevens

Volgens het Rathenau Instituut is nu ook onduidelijk hoe de app het medisch beroepsgeheim waarborgt. Ook zijn er risico's zoals profilering en stigmatisering. "De app functioneert bijvoorbeeld binnen de besturingssystemen van Google en Apple. Het is voor hen mogelijk om de (telemetrische) gegevens van gebruikers te combineren met andere gegevens over gebruikers die reeds bij hen bekend zijn en zo profielen op te bouwen", waarschuwt het instituut.

Gebruikers en niet-gebruikers van de app kunnen daarnaast gestigmatiseerd worden. Tevens moet er voldoende aandacht zijn voor klachten, bezwaren en verhaalmogelijkheden. Ten slotte wil het instituut dat er wordt vastgelegd wanneer en onder welke voorwaarden de inzet van de app wordt beëindigd.

Nederlandse aanpak

Brenno de Winter, betrokken bij de ontwikkeling van de app, kan zich niet in de kritiek van het Rathenau Instituut vinden. "Dat je je zorgen maakt, snap ik. Maar ze hadden voor antwoord op vragen gewoon bij ons kunnen aankloppen en dan hadden ze dat gekregen. Dat heeft Rathenau niet gedaan. College van de Rechten van de Mens heeft laatst ook onderzoek gedaan en was juist onder de indruk van Nederlandse aanpak. Onze app gaat veel beter om met privacy dan Duitse of Ierse app", zo laat hij tegenover BNR weten.

Reacties (24)
13-08-2020, 12:09 door Anoniem
Het Rathenau Instituut gaat bij de opmerking over afhankelijkheid voorbij aan het feit dat we sowieso van Google en Apple afhankelijk zijn, omdat dat de enige leveranciers zijn van mobiele OSen die in relevante aantallen worden gebruikt. De onafhankelijke controle gold al voor die OS zelf, dus er verandert helemaal niets.

Het argument over de Play Store is idioot. Zowel Google als Apple proberen alles via hun appwinkel te laten lopen. Dat is naast allerlei commerciële redenen ook bedoeld om telefoons te vrijwaren van malware (over het succes heb ik het niet). Stellen dat installatie buiten de winkels om mogelijk moet zijn staat gelijk aan de deur openen voor een hoop ellende.

Het medisch beroepsgeheim is op medici van toepassing. De telefoon is van mij persoonlijk, privé. Ik moet zelf handelingen verrichten om de informatiestroom opgang te helpen. Onzin dus.

Brenno heeft helemaal gelijk en het Rathenau Instituut, dat vaak hele nuttige dingen te melden heeft, moet een pak op de broek hebben voor ondeugdelijk 'onderzoek'.
13-08-2020, 12:15 door Anoniem
Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."
13-08-2020, 13:08 door Anoniem
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."
Voor de meeste reaguurders hier, zijn artikelen in combinatie met het woord overheid,voldoende om los te gaan, onkunde en onderbuikgevoelens voorop!
13-08-2020, 13:13 door Anoniem
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."

Ga je gang: https://github.com/minvws
13-08-2020, 13:43 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."

Ga je gang: https://github.com/minvws

Ja, maar ... dan moet je de inhoud in en gaan nadenken...
13-08-2020, 13:46 door Anoniem
Brenno de Winter, betrokken bij de ontwikkeling van de app, kan zich niet in de kritiek van het Rathenau Instituut vinden.

Ik heb altijd groot respect gehad voor Brenno Winter, maar nu slaat hij naar mijn mening toch echt de plank mis. Zou zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de app hem soms blind maken voor de gevaren die er in de samenwerking met Google kleven?

Ik vind de kritiek van het Rathenau Instituut goed onderbouwd en zeer terecht. Lees ook: https://www.security.nl/posting/661426/Hoogleraar+computerbeveiliging+kritisch+over+afhankelijkheid+van+Apple+en+Google+bij+corona-app

Zelfs al zou Google de broncode van de API volledig openbaar maken, dan nog vind ik het alleen via Google Play ter beschikking stellen van de App zeer discutabel omdat daar inderdaad absoluut geen enkele technische noodzaak voor bestaat, maar het de gewone gebruiker daardoor wel volstrekt afhankelijk maakt van Google.

Zo probeer ik mijzelf zo veel als mogelijk is te ontGooglen en heb ik dus ook geen Google account, ook niet op mijn Android telefoon. Gelukkig bestaan er wel mogelijkheden de meeste apps zonder Google Account toch uit Google Play te installeren. Maar er zijn ook apps die simpelweg niet werken als die app zonder Google Account werd geïnstalleerd.

Voorbeeld: Sinds kort kan je bij Knab bank alleen nog maar met de Google app bankieren met als gevolg dat Google (in principe) ook toegang heeft tot je volledige financiële handel en wandel.

En ook de Knab app werkt niet als de app niet via een Google Account is geïnstalleerd, wat betekent dat ik Knab Bank account nu op moet zeggen. Maar wat nu als de andere banken dit ook gaan doen? Dat zou betekenen dat ik nergens meer zonder Google kan bankieren.

En ook de de inzet van Google Play van de overheid voor bijvoorbeeld DigiD en nu ook de Corona app vind ik daarmee een uitermate gevaarlijke ontwikkeling.

Een overheid die ons daarmee dwingt ons hele hebben en houden aan een commerciële organisatie als Google over te geven en er bovendien geen enkel ander mogelijkheid meer bestaat om je zaakjes zonder Google te regelen.

Dan zijn we echt hard op weg naar totale controle over onze samenleving door Google en Apple en dat is toch niet gewenst lijkt me zo. En vergeet niet dat Google bovendien zeer nauwe banden onderhoudt met bijvoorbeeld de NSA. Weliswaar een geheim dienst van een "bevriende" natie, maar desondanks toch een vreemde mogendheid, waarover Nederland geen enkele democratische controle heeft.

Ik hoop dan ook ten zeerste dat het Nederlandse parlement zich geen rad voor de ogen laat draaien ten aanzien van de inzet van Google en Apple voor de Corona app en/of andere overheids en ook bank apps. Ook al zeggen de Jonge en ook De Winter dat het "goed" is.

Wellicht dat beide heren de verschillende afluisterschandalen door de NSA (ook via Gmail) van Europese Politici en diplomaten in het recente verleden vergeten zijn, maar ik niet. En ik hoop ook het Nederlandse Parlement niet.

Zorg er s.v.p. voor dat, als we echt niet zonder Google en Apple kunnen, de Corona app en alles wat daarmee samenhangt in ieder geval volledig open source is en niet alleen via de officiële Google en Apple kanalen te downloaden is. Daar bestaan genoeg alternatieve methoden voor. Al zou het maar zijn de apk bestanden van alle overheids apps tevens via overheids websites te verspreiden.
13-08-2020, 13:57 door johanw
Ach, dat is toch allemaal theoretisch geneuzel nu. Na het gedoe over het mogelijk verplicht stellen van quarantaine voor mensen die "in contact" zijn geweest met Coronabesmetten gaat die app nog harder floppen dan ze anders al zou doen.
13-08-2020, 14:02 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."
Voor de meeste reaguurders hier, zijn artikelen in combinatie met het woord overheid,voldoende om los te gaan, onkunde en onderbuikgevoelens voorop!
Niet geheel onwaar natuurlijk, maar kijk eens hoe vaak diezelfde overheid niet ontstellend heeft geblunderd?
We hoeven maar aan de paspoortenaffaire en de ICT-affaire te denken, waarbij ICT-commissie-leden niet eens wisten wat een IP-adres was, weten we nog?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementair_onderzoek_in_Nederland
13-08-2020, 14:08 door Anoniem
Steeds meer verliest de overheid grip op de gang van zaken in de uitvoering van beleid.
De overheid heeft het vooral aan zichzelf te wijten, dat zij, zbo's en voorheen gerenommeerde instituten niet langer op de blauwe ogen worden vertrouwd. "Sturing", weet U nog?
Als ook nog eens met obscure derden die de burger beschouwen als "dumb fucks" samengewerkt gaat worden, wordt die burger zoek gespeeld. Het EPD bij VWS, weet U nog?
De onderzoekvragen van het Rathenau Instituut zijn zeer terecht, koesteren zo'n instituut...
13-08-2020, 14:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."

Ga je gang: https://github.com/minvws

Ja, maar ... dan moet je de inhoud in en gaan nadenken...
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."

Ga je gang: https://github.com/minvws

Ja, maar ... dan moet je de inhoud in en gaan nadenken...
Door johanw: Ach, dat is toch allemaal theoretisch geneuzel nu. Na het gedoe over het mogelijk verplicht stellen van quarantaine voor mensen die "in contact" zijn geweest met Coronabesmetten gaat die app nog harder floppen dan ze anders al zou doen.
Door johanw: Ach, dat is toch allemaal theoretisch geneuzel nu. Na het gedoe over het mogelijk verplicht stellen van quarantaine voor mensen die "in contact" zijn geweest met Coronabesmetten gaat die app nog harder floppen dan ze anders al zou doen.

Brenno stelde Maart dit jaar dat zaken TRANSPARANT gemaakt moeten worden.
Zeker als je met dit soort projecten bezig houdt.
Ben je wel goed bezig met TRANSPARANTIE nastreven als je iemand die naar zoekt op basis van de complete broncode
vervolgens vliegen gaan afvangen?
Broncode is zeker niet zaligmakend maar wel natuurlijk een belangrijke tweede stap NAAST eerlijk zijn over de uitgangspunten en vertolking daarvan.

Brenno z’n opstelling wekt bij mij en mogelijk ook bij anderen de indruk dat ie bij voorkeur achter de schermen transparant wil zijn in plaats van voor en achter de schermen.
13-08-2020, 14:30 door Anoniem
Nou waren sleutelfiguren bij Rathenau al medio 2012 - achter de schermen - volgens henzelf ervan overtuigd dat smart techniek een belangrijke rol te spelen heeft in de jaren 2020/2030.
Het zou dus wel zo netjes van ze zijn dat ze aangeven wat volgens hen goede redenen kunnen zijn dat die apps en api’s geen opties meer zijn.
Anders zijn ze toch met mate vliegen aan het vangen om achteraf te illustreren dat ze “positieve” invloed” op de totstandkoming hebben gehad.
Dat ze dus een “relevante” partner waren.
Voorlopig doen ze dus iets dat ergens valt tussen stroop en wc-eendjes.
Prima marketing maar de tijd van window dressing (eind jan-mrt 2020) ligt al ver achter ons.
13-08-2020, 15:18 door Anoniem
Politici die zich voordoen als medicijnman, hebben mijn maximale dosis wantrouwen. Hetzelfde geldt voor hun media (met dagelijkse corona-toto), apps en hun criminele vrienden/gifmengers bij SmithKline, Big Pharma, e.d.
Ver vandaan blijven en NIETS aannemen van deze low lifes is het beste voor je fysieke en mentale gezondheid. Want bij ziekte ga je naar en dokter, punt.
13-08-2020, 15:21 door Anoniem
Wat gaat er in de evaluatie later zwart afgelakt worden?
13-08-2020, 16:34 door MrMerlin

Het argument over de Play Store is idioot. Zowel Google als Apple proberen alles via hun appwinkel te laten lopen. Dat is naast allerlei commerciële redenen ook bedoeld om telefoons te vrijwaren van malware (over het succes heb ik het niet). Stellen dat installatie buiten de winkels om mogelijk moet zijn staat gelijk aan de deur openen voor een hoop ellende.

Vooral Google zou de API ook buiten de playstore kunnen aanbieden. Nu wordt ik verplicht om alle andere "tracking" zaken van Google te accepteren als ik de CoronaMelder App "zou" willen gebruiken.

Zie het artikel: https://www.scss.tcd.ie/Doug.Leith/pubs/contact_tracing_app_traffic.pdf
13-08-2020, 16:40 door karma4
Het Zijn Apple en Google welke voorgeschreven hebben dat de GGD geen contactgegevens mag krijgen.
Daarmee is de functie van de corona-app om de GGD's met het broncontactonderzoek te helpen onmogelijk gemaakt of je hebt continue communicatie nodig dat na de een risicomelding dat weer aan de GGD gemeld wordt.

Op dat punt heeft het Rathenau gewoon gelijk.
De Brenno onderdeel is van het team dat met de beperking er iets van probeert te maken maakt hem minder geloofwaardig in een onafhankelijk standpunt. De druk om iets op te leveren met het prestige kan een te grote rol spelen.
13-08-2020, 16:46 door MrMerlin

Een overheid die ons daarmee dwingt ons hele hebben en houden aan een commerciële organisatie als Google over te geven en er bovendien geen enkel ander mogelijkheid meer bestaat om je zaakjes zonder Google te regelen.


Zorg er s.v.p. voor dat, als we echt niet zonder Google en Apple kunnen, de Corona app en alles wat daarmee samenhangt in ieder geval volledig open source is en niet alleen via de officiële Google en Apple kanalen te downloaden is. Daar bestaan genoeg alternatieve methoden voor. Al zou het maar zijn de apk bestanden van alle overheids apps tevens via overheids websites te verspreiden.

Mee eens, ik vind de vermenging van "nuts"voorzieningen zoals bankzaken en "pandemie" bestrijding met commerciële activiteiten geen goede stap voor de burgers van Nederland (of de wereld).

Voor een ieder die zijn privacy op wil geven voor een leuke "gratis" dienst, dat is hun keuze. Maar voor diegene die niets te verbergen hebben, maar ook niet alles openbaar willen hebben, worden de mogelijikheden wel steeds verder ingeperkt.
13-08-2020, 17:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."

Ga je gang: https://github.com/minvws

Bij ons op de onderzoekvloer noemden we zo'n manoeuvre "baffle them with bullshit"...
13-08-2020, 17:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."
Voor de meeste reaguurders hier, zijn artikelen in combinatie met het woord overheid,voldoende om los te gaan, onkunde en onderbuikgevoelens voorop!
Dus jij vindt dat Nederland een dictatuur moet worden, men mag geen eigen mening meer hebben, slaafs achter
de machthebbers aan lopen. Laat ieder zijn mening hebben ook al ben je het er niet mee iemand eens.

Ik ben het trouwens helemaal met het Rathenau instituut eens en dat Google geen betrouwbare partner is dat moet je zo bij zo wel weten. En van Apple weet ik het gewoon niet.
13-08-2020, 23:43 door Anoniem
Door Anoniem: Brenno werkt bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
"Wij van WC-eend ..............."
Of hij bij VWS werkt weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij tegenwoordig regelmatig voor diverse adviesklussen en lezingen door de overheid wordt ingehuurd. Sindsdien lijkt hij zijn onafhankelijke en kritische blik verloren te zijn. Jammer, want ik kon zijn kritische houding uit het verleden wel waarderen.
14-08-2020, 12:48 door Bitje-scheef - Bijgewerkt: 14-08-2020, 12:49
Politici die zich voordoen als medicijnman, hebben mijn maximale dosis wantrouwen. Hetzelfde geldt voor hun media (met dagelijkse corona-toto), apps en hun criminele vrienden/gifmengers bij SmithKline, Big Pharma, e.d.
Ver vandaan blijven en NIETS aannemen van deze low lifes is het beste voor je fysieke en mentale gezondheid. Want bij ziekte ga je naar en dokter, punt.

Zou je zeggen, dat mensen bij ziekte naar de dokter gaan...
Voorkomen is ook beter dan genezen, behalve bij Corona denken velen.

Tevens gevolg van een "product as a service" economy. Omdat de onderliggende samenwerking ophoudt na het verkopen van een product. De evolutie staat namelijk op een laag pitje.

Dus jij vindt dat Nederland een dictatuur moet worden, men mag geen eigen mening meer hebben, slaafs achter
de machthebbers aan lopen. Laat ieder zijn mening hebben ook al ben je het er niet mee iemand eens.
Tussen dictatuur en een ietsje pietsje inleveren op voornamelijk privacy, mindere mate bewegingsvrijheid zit een heel groot verschil, ongeveer 35.000 IC bedden namelijk.
14-08-2020, 17:20 door Anoniem
Tussen dictatuur en een ietsje pietsje inleveren op voornamelijk privacy, mindere mate bewegingsvrijheid zit een heel groot verschil, ongeveer 35.000 IC bedden namelijk.
Ik begrijp niet wat IC bedden te maken hebben met dat ik vind dat iedereen een vrijen mening mag hebben.

Laat ieder zijn mening hebben ook al ben je het er niet mee iemand eens.
17-08-2020, 17:50 door Anoniem
Door Anoniem: Het Rathenau Instituut gaat bij de opmerking over afhankelijkheid voorbij aan het feit dat we sowieso van Google en Apple afhankelijk zijn, omdat dat de enige leveranciers zijn van mobiele OSen die in relevante aantallen worden gebruikt. De onafhankelijke controle gold al voor die OS zelf, dus er verandert helemaal niets.

Het argument over de Play Store is idioot. Zowel Google als Apple proberen alles via hun appwinkel te laten lopen. Dat is naast allerlei commerciële redenen ook bedoeld om telefoons te vrijwaren van malware (over het succes heb ik het niet). Stellen dat installatie buiten de winkels om mogelijk moet zijn staat gelijk aan de deur openen voor een hoop ellende.

Het medisch beroepsgeheim is op medici van toepassing. De telefoon is van mij persoonlijk, privé. Ik moet zelf handelingen verrichten om de informatiestroom opgang te helpen. Onzin dus.

Brenno heeft helemaal gelijk en het Rathenau Instituut, dat vaak hele nuttige dingen te melden heeft, moet een pak op de broek hebben voor ondeugdelijk 'onderzoek'.

Waarbij je dan wel even vergeet wat er na de invoering van de app komt. Men is nu aan het invoeren, maar moet nog werken aan een spoedwet (lol! het eerste idee is hoeveel maanden oud nu?) die garandeert dat het een tijdelijke maatregel is en dat er geen verplichtend karakter aan mag komen te zitten.

Dat is toch wat verdacht. Van een overheid die ook bevochten wordt om SyRI en op internationale ranglijsten als surveillanceland hoog scoort, met een Belastingdienst die als Gestapo heeft opgetreden (en waar van een verandering nog geen sprake is, wel in woord niet in daad) en daarbij burgertje is gaan pesten en waarbij zelfs de controle daarop heeft gefaald... een overheid die zeer beinvloedbaar is gebleken door de lobby van big business, niet in de laatste plaats uit de VS maar ook uit twijfelachtige regimes als China en Rusland (wat doen we nou eigenlijk met Huawei en 5G? weet iemand het al en hoeveel zekerheden zijn daar werkelijk aanwezig?)...

Nee, ik kan nog een paar kantjes voorbeelden uit de afgelopen twee-drie jaar noemen. Het zijn me er een tikkeltje teveel. Nog vandaag stond De Jonge zichzelf te verdedigen met de stelling dat het aan de GGD's lag dat er nu tekorten zijn en dat hij te laat is geinformeerd 'Want hij had de memo van 23 juli gemist'. Hoe dan? De Jonge is eerst en vooral bezig met zijn eigen politieke carriere en stapelt fout op fout. Van die man wil ik he-le-maal niets aannemen. En van tech giganten als Google en Apple eigenlijk ook niet, zeker niet als de source code niet vrijelijk beschikbaar is - en dat is ie niet. In elk geval niet volledig. En hij wordt ook eenzijdig gewijzigd.

Ik wens jou en anderen veel succes met die app, maar denk even iets beter na over de effectiviteit en consequenties, want het Rathenau benoemt die uitstekend en treffend, ook al zie je ze nu misschien nog niet. Ze gaan gelijk krijgen.
17-08-2020, 17:58 door Vayra
Door Anoniem: Het Rathenau Instituut gaat bij de opmerking over afhankelijkheid voorbij aan het feit dat we sowieso van Google en Apple afhankelijk zijn, omdat dat de enige leveranciers zijn van mobiele OSen die in relevante aantallen worden gebruikt. De onafhankelijke controle gold al voor die OS zelf, dus er verandert helemaal niets.

Het argument over de Play Store is idioot. Zowel Google als Apple proberen alles via hun appwinkel te laten lopen. Dat is naast allerlei commerciële redenen ook bedoeld om telefoons te vrijwaren van malware (over het succes heb ik het niet). Stellen dat installatie buiten de winkels om mogelijk moet zijn staat gelijk aan de deur openen voor een hoop ellende.

Het medisch beroepsgeheim is op medici van toepassing. De telefoon is van mij persoonlijk, privé. Ik moet zelf handelingen verrichten om de informatiestroom opgang te helpen. Onzin dus.

Brenno heeft helemaal gelijk en het Rathenau Instituut, dat vaak hele nuttige dingen te melden heeft, moet een pak op de broek hebben voor ondeugdelijk 'onderzoek'.

Waarbij je dan wel even vergeet wat er na de invoering van de app komt. Men is nu aan het invoeren, maar moet nog werken aan een spoedwet (lol! het eerste idee is hoeveel maanden oud nu?) die garandeert dat het een tijdelijke maatregel is en dat er geen verplichtend karakter aan mag komen te zitten.

Dat is toch wat verdacht. Van een overheid die ook bevochten wordt om SyRI en op internationale ranglijsten als surveillanceland hoog scoort, met een Belastingdienst die als Gestapo heeft opgetreden (en waar van een verandering nog geen sprake is, wel in woord niet in daad) en daarbij burgertje is gaan pesten en waarbij zelfs de controle daarop heeft gefaald... een overheid die zeer beinvloedbaar is gebleken door de lobby van big business, niet in de laatste plaats uit de VS maar ook uit twijfelachtige regimes als China en Rusland (wat doen we nou eigenlijk met Huawei en 5G? weet iemand het al en hoeveel zekerheden zijn daar werkelijk aanwezig?)...

Nee, ik kan nog een paar kantjes voorbeelden uit de afgelopen twee-drie jaar noemen. Het zijn me er een tikkeltje teveel. Nog vandaag stond De Jonge zichzelf te verdedigen met de stelling dat het aan de GGD's lag dat er nu tekorten zijn en dat hij te laat is geinformeerd 'Want hij had de memo van 23 juli gemist'. Hoe dan? De Jonge is eerst en vooral bezig met zijn eigen politieke carriere en stapelt fout op fout. Van die man wil ik he-le-maal niets aannemen. En van tech giganten als Google en Apple eigenlijk ook niet, zeker niet als de source code niet vrijelijk beschikbaar is - en dat is ie niet. In elk geval niet volledig. En hij wordt ook eenzijdig gewijzigd.

Ik wens jou en anderen veel succes met die app, maar denk even iets beter na over de effectiviteit en consequenties, want het Rathenau benoemt die uitstekend en treffend, ook al zie je ze nu misschien nog niet. Ze gaan gelijk krijgen.
17-08-2020, 20:03 door Anoniem
De meeste mensen zijn een ongeschreven sociaal contract aangegaan met hun omgeving, vanwege hun opvoeding, en nemen echt wel hun verantwoording waar het anderen betreft. Een gevallen kind met een schaafwond wordt getroost, een persoon die instort op straat opgevangen en hulpdiensten worden ingeschakeld, bij een verkeersongeluk worden dekens en verbanddozen uit auto's gehaald, er is veel goeds in de wereld, en men staat voor anderen klaar.

Het wordt echter anders als opgedrongen wordt dat je op een bepaalde manier moet reageren, moet leven, moet praten, moet denken, moet doen, of anders.
Het wordt anders zodra anderen willen bepalen wat je wanneer hoe moet doen.

En ook de gebruikte argumenten daarvoor die ieder boerenverstand tarten. Het is voor de volksgezondheid! Ok, dus volksgezondheid is zo belangrijk dat je daarom eerder tandheelkundige zorg nagenoeg onbetaalbaar hebt gemaakt (toch een behoorlijk verschil makend iets), preventief periodiek geneeskundig onderzoek nagenoeg hebt afgeschaft, meer en meer financiele drempels hebt opgeworpen op dat terrein, rechtsbijstand aan het torpederen bent, pensioenen afbreekt, in het OV zijn mondkapjes verplicht maar alleen niet-medische, maar in een vliegtuig ben je veilig vanwege filters en ook als iemand vol in je nek aan het hoesten is, scholing tot een elite sport maakt (ook een belangrijk iets inzake gezondheid), iedereen in gedwongen quarantaine wanneer nodig geacht maar illegalen (besmet of niet) blijven onbelemmerde toegang hebben want internationale verdragen, de woningmarkt decennia laat dichtslibben, het enkele overheid ICT project dat wel werkt de nationale boetemachine is, staatsrecht aan de kant wordt geschoven, miljarden belastinggeld in milieuverpestende klimaatmaatregelen blijft pompen die (bos)grond en water en leven (vogels, vissen, insecten, planten) meer dood dan levend maken qua natuur, zware criminaliteit niet effectief bestrijd maar goedpraat, voedsel voor het volk liever importeert uit verre buitenlanden middels diesel en stookolie, en met alleen al die voorbeelden eigenlijk laat blijken dat graaien het grootste goed is, en volksgezondheid, milieu, klimaat, leven, zelfs zoiets als geluk en een onbezorgd bestaan, het tweedehands auto verkooppraatje.

Onder die omstandigheden is niet vol te houden dat de overheid een betrouwbare partner is die daadwerkelijk volksgezondheid als hoogste in het vaandel heeft. Resultaten uit het verleden zijn een goede indicatie van wat je in de toekomst kunt verwachten. Een ezel stoot zich geen tweede keer aan een steen.

Nederlanders kun je prima aanspreken op hun sociale contract met de maatschappij, help elkaar, wees er voor elkaar, en dat werkt prima. Het gaat fout zodra gezag, macht, dwang, bedreiging, of iets anders dwingends zich ermee gaat bemoeien, gaat eisen, gaat afdwingen. Dan gaat het broeien, langzaam maar zeker overkoken.

Wensdenken werkt op de lange termijn niet in een maatschappij waar boerenverstand heerst. Praat zinnige dingen. Controleerbare dingen. En hou je daaraan.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.