image

SP wil opheldering over online monitoren van burgers door gemeenten

dinsdag 25 mei 2021, 14:28 door Redactie, 12 reacties

De SP heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het online monitoren van burgers door gemeenten. Aanleiding is onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool waaruit blijkt dat Nederlandse gemeenten nepaccounts gebruiken om burgers op social media te volgen. Via Facebook, Twitter en andere social media proberen de gemeenten om zicht op mogelijke ongeregeldheden te krijgen en fraude te bestrijden.

Hierbij wordt soms ook de wet overtreden. Zo werkt bijna één op de zes van de ondervraagde gemeenten met nepaccounts. Alleen politie en inlichtingendiensten mogen deze methode onder strikte voorwaarden inzetten. Ook blijken gemeenteambtenaren onder valse namen besloten Facebookgroepen binnen te gaan. Tevens blijkt dat sommige gemeenten data opslaan in dossiers, waaronder informatie over personen en groepen. Zeker 23 gemeenten doen dat op geautomatiseerde wijze.

SP-Kamerlid Leijten wil van de minister weten of zij erop wil toezien dat mensen bij wie er rechtsbesluiten zijn genomen op basis van oneigenlijk verkregen informatie daarover actief geïnformeerd worden. Ook moet Ollongren duidelijk maken of mensen die oneigenlijk online zijn gemonitord door hun gemeente hier tegen bezwaar kunnen maken en waar dit kan.

"Deelt u de mening dat er niet alleen een probleem is met te weinig kennis van de online bevoegdheden bij gemeenten, maar dat de drang om eigen inwoners te monitoren en te profileren een dieper liggend probleem is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?, vraagt Leijten verder. Het SP-Kamerlid wil tevens weten of Ollongren het ermee eens is dat de landelijke overheid als het om monitoring en profilering van burgers gaat het slechte voorbeeld geeft en heeft gegeven aan gemeenten.

"In hoeverre ziet u een verband tussen het verdwijnen van de oren en ogen in de wijk - te denken valt aan de wijkagent, buurtwerk, jongerenwerkers - en de neiging om inwoners steeds meer online te volgen en te profileren?", luidt de laatste vraag van Leijten. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Ollongren liet eerder al weten dat zij met gemeenten in gesprek gaat over het online monitoren van burgers. SP-wethouder Petra Molenaar van de gemeente Nijmegen stelde vorige week dat het gebruik van nepaccounts in sommige gevallen niet zo verkeerd is.

Reacties (12)
25-05-2021, 14:38 door Anoniem
Ollongren saboteert het respect naar haar eigen AIVD door toe te staan dat gemeenten ook een beetje gaan speuren.

Dit terwijl de AIVD onder strenge toezicht staat van het CTIVD met regelgeving en kaders.
25-05-2021, 14:55 door Anoniem
Moderne slavernij,we controleren op bijstands fraude
maar men kan ook stoppen met bijstand,i.p.v klopjachten,boetes,intimidaties,
mensen komen niet zo snel aan een reguliere baan,door maar druk
op deze mensen uit te oefenen,ze komen er meestal slechter uit dan voor
die tijd dat ze bijstand aanvroegen.

Stop met bijstand,basisinkomen voor iedereen!

Jan die profiteerd van oude bijstandregels,ik hoef nooit te solliciteren
of uitzendwerk te doen,want ik vroeg bijstand aan van lang voor de participatiewet 2015
nu kan ik lekker tot mijn aow bijstand ontvangen,en andere mogen dan lijden,tja zo oneerlijk
is dit systeem.

Jan
25-05-2021, 18:04 door karma4
"Deelt u de mening dat er niet alleen een probleem is met te weinig kennis van de online bevoegdheden bij gemeenten, maar dat de drang om eigen inwoners te monitoren en te profileren een dieper liggend probleem is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?"
Waarmee duidelijk is dat politici er een janboel van maken door de wet niet te kennen en wel allerlei beweringen te doen zolang daar via de media meer aandacht door krijgen. De kamer heeft die toezichtstaken met te klein budget aan gemeentes overgedragen. Het is veel makkelijk om in het wilde weg geld te gaan uitdelen. ,,, Wie betaalt dat?
Wel triest het onwettelijk gedrag van kamerleden waartegen niets gedaan wordt.
26-05-2021, 00:20 door W.T.
Ollongren saboteert het respect?

Ollongren en respect? die kende ik nog niet.
26-05-2021, 02:16 door Anoniem
Door W.T.: Ollongren saboteert het respect?

Ollongren en respect? die kende ik nog niet.
Respect is ook hier ver te zoeken!
26-05-2021, 08:00 door Anoniem
Altijd grappig om te lezen : "Partij X" wil opheldering over "iets wat in de media terecht is gekomen"...

Uiteindelijk een leuk spektakel in de 2e kamer in debatten, eerder kleine kinderen die discussieren en een punt willen maken...
Maar altijd met eindresultaat dat het blijft zoals het is :-)
26-05-2021, 08:22 door Anoniem
Wat ik hier niet aan snap is dat er gewoon gebruik wordt gemaakt van informatie die burgers zelf online zetten. Dat is in feite openbare informatie. Ik weet niet of de SP bekend is met het begrip OSINT maar blijkbaar snappen ze niet dat er heel veel informatie over burgers gewoon door burgers zelf openbaar wordt gemaakt. Nu mag ik dat als particulier onderzoeker blijkbaar wel raadplegen maar als een ambtenaar dat doet, omdat deze de opdracht heeft om potentiele fraude te voorkomen (staat zelfs in de wet) dan is Leiden in last.
Er is geen enkele verplichting, ook niet voor ambtenaren, dat je social media alleen met je echte naam moet gebruiken. Dus een alias gebruiken is nergens bij wet verboden. Alleen kan ik me voorstellen dat je geen zaken via zo'n alias moet gaan uitlokken maar als ik op FB iemand zijn vriend wil worden en degene laat me toe, zonder te weten wie ik ben, en ik kan vervolgens in zijn hele timeline zien dat ie 4 keer per jaar naar Thailand vliegt en daar een bordeel runt terwijl hij hier een bijstandsuitkering heeft, dan lijkt me dat ik daarmee een strafbaar feit, uitkeringsfraude, heb vastgesteld.
Ik snap dat dit voor veel SP'ers erg pijnlijk is als daarmee hun duistere zaken aan het licht komen maar laten we wel zijn, ze zetten die gegevens er toch echt zelf op en er is niemand die daarvoor een pistool op hoofd heeft gezet.
Maar het is natuurlijk makkelijker om de onderzoekers zwart te maken dan om degene aan te spreken die dit veroorzaken.
Openbaar beschikbare gegevens raadplegen vind ik prima, zolang er maar niet in systemen of netwerken wordt ingebroken of dat er uitlokking plaatsvndt, want dat is tenslotte ook verboden en alleen voor, onder voorwaarden, mogelijk voor opsporingsdiensten als de Politie, Kmar, AIVD/MIVD.
26-05-2021, 09:13 door Anoniem
Door Anoniem: Moderne slavernij,we controleren op bijstands fraude
maar men kan ook stoppen met bijstand,i.p.v klopjachten,boetes,intimidaties,
mensen komen niet zo snel aan een reguliere baan,door maar druk
op deze mensen uit te oefenen,ze komen er meestal slechter uit dan voor
die tijd dat ze bijstand aanvroegen.

Stop met bijstand,basisinkomen voor iedereen!

Jan die profiteerd van oude bijstandregels,ik hoef nooit te solliciteren
of uitzendwerk te doen,want ik vroeg bijstand aan van lang voor de participatiewet 2015
nu kan ik lekker tot mijn aow bijstand ontvangen,en andere mogen dan lijden,tja zo oneerlijk
is dit systeem.

Jan

Het heeft met het onderwerp niets te maken, maar aangezien het over de SP gaat: typisch is het basisinkomen onvoldoende om van rond te komen, daar wordt het niet beter van voor mensen die niet meer aan de bak komen.

Een echte vlaktaks (niet de nep vlaktaks die we nu hebben) met 20.000 belastingvrije voet en een hervorming van toeslagenstelsels kan mensen met een laag inkomen wel helpen. Dat is een echt probleem, door de inkomstenbelasting houden mensen met een laag inkomen te weinig over na vaste lasten. De werkpremie (arbeidskorting) moet weg, dat creert armoede en enorme ongelijkheid. Typisch VVD om te denken dat mensen die niet aan een baan kunnen komen dat ineens wel kunnen als ze veel minder geld krijgen.
26-05-2021, 10:08 door Anoniem
Door Anoniem: Ollongren saboteert het respect naar haar eigen AIVD door toe te staan dat gemeenten ook een beetje gaan speuren.

Dit terwijl de AIVD onder strenge toezicht staat van het CTIVD met regelgeving en kaders.

Helaas overtreden zowel de AIVD en de MIVD ook regelmatig de regels..

Wetten lijken er meer te zijn voor de burgers, minder voor de overheid ondanks dat er een legaliteitsbeginsel is. Ik begrijp dat de overheid dingen moet monitoren, maar wel binnen de gestelde kaders inderdaad.
26-05-2021, 10:49 door Anoniem
Door Anoniem: Wat ik hier niet aan snap is dat er gewoon gebruik wordt gemaakt van informatie die burgers zelf online zetten. Dat is in feite openbare informatie.

Niet wanneer dit in besloten groepen gebeurt. Dan is het geen publieke informatie. En als dan een gemeente zich met een valse identiteit in zo'n besloten groep naar binnen werkt dan is dat dus niet legaal.
27-05-2021, 11:40 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat ik hier niet aan snap is dat er gewoon gebruik wordt gemaakt van informatie die burgers zelf online zetten. Dat is in feite openbare informatie.

Niet wanneer dit in besloten groepen gebeurt. Dan is het geen publieke informatie. En als dan een gemeente zich met een valse identiteit in zo'n besloten groep naar binnen werkt dan is dat dus niet legaal.

Wat is de definitie van een valse indentiteit? Een alias is geen valse identiteit voor de wet. Een valse identiteit zou zijn als ik een FB pagina zou opzetten met foto's van degene, bijvoorbeeld een vriend, van degene die ik wil onderzoeken. In de discussie doe ik me ook voor als de persoon die een vriend is van degene die ik onderzoek. Dat is inderdaad niet toegestaan want dat is inderdaad je uitgeven als een andere persoon (Catfishing).
Maar als ik, met bijvoorbeeld de alias pietjerukker, een pagina opzet met algemene foto's of wellicht wel een babyfoto van mezelf en geef aan dat ik vrienden wil worden met degene die ik onderzoek, en diegene accepteert mij als vriend en deelt vervolgens al zijn gegevens met me, dan vraag ik me af of er dan sprake is van een valse identiteit. Mijns inziens is er geen enkele wet waarin staat dat het ambtenaren verboden is om met een alias het internet op te gaan. Maar goed, als jij deze kan laten zien dan ben ik om.
Ik denk dat de discussie voornamelijk gaat over de proportionaliteit nog afgezien van het morele aspect. De SP doet nu voorkomen alsof het hartstikke verboden is wat er nu gebeurd maar de vraag is of dat juridisch gezien echt zo is.
In feite zou je dan ook onderzoeksjournalisten, die gewoon dezelfde rechten hebben als iedere burger, moeten aanklagen wanneer ze via een alias toegang hebben weten te krijgen tot webpaginas op Darknet ed waar illegale spullen worden verkocht. Dat accepteren we wel en juichen dat toe maar als een ambtenaar via een alias een bijstandsfraudeur opspoort dan is het land te klein. Ik snap die hypocrisie niet helemaal.
28-05-2021, 11:20 door Anoniem
De wettelijke kaders die politie en justitie hanteren zijn gebaseerd op het rapport van de commissie-Koops, die zich in 2018 boog over het moderniseren van politiebevoegdheden in het digitale tijdperk. De commissie stelde dat het aanmaken van een nepaccount altijd is toegestaan, het verzamelen van publieke gegevens ook. Maar als een agent vanuit zo’n account contact wil leggen met een verdachte, bijvoorbeeld middels een vriendschapsverzoek, is toestemming van de officier van justitie vereist.

Hoe de politie undercover gaat op een ‘online buurtfeest’
door Eric van den Berg & Tim Berbers

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/infiltreren-in-een-online-buurtfeest-a4045202


E.J. Koops (voorzitter) - Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, Regulering van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving, s.l. 2018 [Universiteit van Tilburg]

https://kennisopenbaarbestuur.nl/documenten/rapport-commissie-koops-regulering-van-opsporingsbevoegdheden-in-een-digitale-omgeving/
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.