image

"Werkgevers die vaccinatiebonus voor personeel registreren overtreden AVG"

maandag 7 juni 2021, 16:03 door Redactie, 16 reacties

Werkgevers die hun personeel een bonus geven wanneer ze zich laten vaccineren en dit vervolgens registreren overtreden de AVG, zo stellen advocaten en juristen. Sommige bedrijven geven hun medewerkers een vaccinatiebonus wanneer ze zich laten inenten. Deze bonus zal echter moeten worden vastgelegd, waarmee de werkgever in feite registreert dat iemand is gevaccineerd, wat in strijd is met de AVG.

"Op grond van de AVG-wetgeving mag je bijna nooit zelf medische gegevens van de werknemer registreren. Of een werknemer is gevaccineerd zegt iets over de gezondheid en dat valt onder bijzondere persoonsgegevens", zegt arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van Baasz Advocaten tegenover het AD.

Maurits van Buren van Zilver Advocaten ziet dezelfde bezwaren: "Voor de uitvoering van dit soort regelingen is namelijk vereist dat een werkgever direct of indirect vaccinatiegegevens, en daarmee dus ook gezondheidsgegevens, verwerkt. Zoals hiervoor aangegeven, is dit op grond van de AVG niet toegestaan. Ook wanneer de werknemer uitdrukkelijk toestemming geeft hiervoor, lijkt de uitvoering van een dergelijke regeling niet mogelijk,"

Volgens Pascal Besselink, arbeidsjurist bij rechtsbijstandsverlener DAS, is er voor een vaccinatiebonus geen juridische belemmering. "Arbeidsrechtelijk mag het, maar we hebben naast het arbeidsrecht ook te maken met privacyrecht en dat zou uiteindelijk nog wel een behoorlijke hobbel kunnen opleveren", laat hij tegenover BNR weten. Bij de registratie van een vaccinatiebonus zou er namelijk worden geregistreerd wie er is gevaccineerd en dan worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt. "Zou je op enig moment zo'n bonus toekennen en je zou registreren wie van de werknemers die bonus heeft ontvangen en dus gevaccineerd zijn, dan doe je iets dat niet mag. Dus privacyrechtelijk is het wel tricky."

Vaccinatie

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat het veel vragen krijgt of werkgevers aan hun werknemers mogen vragen of zij gevaccineerd zijn. "Of iemand wel of niet gevaccineerd is, is een gegeven over de gezondheid van die persoon. Gezondheidsgegevens zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering geldt", zo stelt de toezichthouder.

Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer een medewerker uitdrukkelijke toestemming zou geven. Deze toestemming moet wel vrij worden gegeven en in arbeidsrelaties ontbreekt die vrijheid vrijwel altijd, laat de AP weten. In de wet staat op dit moment niet specifiek vermeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de arbodienst en bedrijfsartsen. "De huidige wetgeving biedt dus geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren", besluit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties (16)
07-06-2021, 17:41 door Anoniem
Een privékwestie wordt te groot gemaakt. Het grote intimideren is begonnen. Ik heb al laten weten dat ik afhaak, omdat ik geen vertrouwen heb in deze gang van zaken. Verder niet gespecificeerd. Het werd me gevraagd en heb antwoord gegeven. (Overigens geen bonussen oid)w Het werd ter kennisgeving aangenomen. Toegegeven: Ik ben vrij loyaal en volgzaam tov werk en werkgever. De verstandhouding is daarbij ook in orde.

Maar in deze heb ik een grens gesteld: evt Medische gesteldheid is iets tussen mij en mijn arts. Blijf van m'n lijf!
07-06-2021, 19:45 door Anoniem
Beseffen werkgevers dat zij hierbij de plicht hebben hun werknemers zeer goed, volledig, en voor hen begrijpelijk, geïnformeerd te dienen hebben? Onderzoeksplicht en een hele rits aan andere zorgvuldigheidsbeginsels, onder andere? Want mocht later blijken dat u niet veel meer heeft gedaan dan de uw welgevallige geluiden 1-op-1 te hebben doorgespeeld (ook al komt die van de overheid en andere gerenommeerde instituten), zonder daarbij allerlei tegengeluiden bij te sluiten, dan drie keer raden wie er aansprakelijk gesteld gaat worden voor alle vormen van schade die daaruit zouden kunnen volgen, desnoods jaren later, iemands leven lang, of zelfs hoe lang dat leven had kunnen duren in blakende gezondheid.

Vele werkgevers beseffen dit niet, maar het welbevinden van uw werknemers is uw volledige verantwoordelijkheid, waarbij correct vastgestelde casussen van, bijvoorbeeld, burn-out, kunnen leiden tot boetes van 8 ton en meer.

Kortom, alle mogelijke lange termijn medische risico's neemt u dan op uw schouders, mocht later blijken dat "met het inzicht van nu we het anders aangepakt zouden hebben". Zelfs eerder afgesloten dossiers kunnen dan weer heropend worden vanwege nieuwe inzichten. Nog afgezien van mogelijke strafrechtelijke vervolgingen vanwege "xxx door schuld",en wat letselschadeadvocaten nog meer kunnen verzinnen. Of gaat er bij u geen lampje branden als u weet dat de farmaceutische industrie, en de overheid, zich al bij voorbaat vrij hebben gesteld van welke vorm van aansprakelijkheid dan ook, nog voordat ze hieraan begonnen zijn?
07-06-2021, 19:58 door Anoniem
Een goede werkgever stimuleert vaccinaties om een veilige werkomgeving te creeren. De AVG werkt hier averechts. Bescherming van data mag nooit boven bescherming van gezondheid gaan
07-06-2021, 21:11 door karma4
Werkgevers die de veiligheid van werkkmstandigheden registreren overtreden de AVG.
De AP geeft hiermee aan hoe ze de privacyschending neigend naar slavernij en uitbuiting van werknemers als een privacyrecht zien.
Met de selectieve keuze waarop te reageren is duidelijk dat de AP het enkel te doen is om meer macht ts krijgen zoals een big brother betaamd. Dat boek 1984 is niet als handleiding bedoeld.
07-06-2021, 21:44 door Anoniem
Ongeveer 60%+ van mijn reacties wordt gecensureerd hier, derhalve niet langer de behoefte om op welke manier dan ook bij te dragen. Succes met uw bubble. Onwetend van wat daar buiten speelt.
07-06-2021, 22:00 door Anoniem
Werkgevers zijn in doorsnee grote viespeuken als het gaat om privacy. Bijvoorbeeld sollicitatiesites, daarvan wordt geeist dat je daar je gegevens neerplempt en akkoord(!) gaat met hun privacy policy. Met een privacy policy moet je niet akkoord gaan, het dient te gaan om specifieke toestemming voor een specifieke vraag van de werkgever waarvoor toestemming nodig is.

Vaak wordt er met termen gegooid als dat de privacy gewaarborgd is. Even afgezien van het feit dat ze niet weten wat dat woord betekent, die sites voldoen bij lange na niet aan de eisen voor het opslaan van privé gegevens. Niet in technische zin en ook niet in procedurele zin. Een site stelt pas na het invullen en uploaden van cv en dergelijke in 4 stappen bij de laatste stap dat je akkoord moet gaan met de privacy policy. Maar de link is niet klikbaar en niet in te zien voordat je de gegevens geeft.

Zoals gewoonlijk gaat het helemaal fout met die privacy policies. Er wordt met een tekst een oplossing gezocht voor zo'n beetje alles, waarbij "mogelijk" "als we het nodig hebben" en dat soort redenen worden gegeven. Dat soort vage teksten zegt helemaal niets.

Geef dus subiet de AP er 250 miljoen bij. Kost uiteindelijk niks, dat verdienen ze zelf wel terug. Bezuinigen op de AP is net zo dom als bezuinigen op de Belastingdienst. Wat zou er nu mis kunnen gaan als je het personeel laat vertrekken dat voor het inkomen zorgt? Enfin, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het wachten is op een rapport waaruit blijkt dat de Belastingdienst miljarden is misgelopen.
07-06-2021, 23:28 door Anoniem
Ik ga mij niet voor iemands anders karretje van gewenste gedachten spannen. Wees gelukkig in je eigen bubble dan, als vrijheid van meningsuiting conditioneel is, dan ben jij geen voorstander van werkelijke vrijheid van meningsuiting.
08-06-2021, 00:44 door Anoniem
Tony Blair geeft al aan, dat wat hem en wat zijn globalistische gelijkgezinde vrienden betreft, men klaar is voor een scheiding tussen gevaccineerden met nieuwe vrijheden aan de ene kant en niet-gevaccineerden met grote beperkingen aan de andere kant. Dat wordt dus een nieuw soort van "apartheid" op medische grondslag.

Werkgevers gaan hierin ook een rol spelen, om een dergelijke globale apartheidsmaatschappij mee gestalte te gaan geven.
Degenen, die het afwijzen om tal van redenen, worden bij voorbaat verbannen en gecensureerd.

J.O.
08-06-2021, 07:51 door Anoniem
Door Anoniem: Een goede werkgever stimuleert vaccinaties om een veilige werkomgeving te creeren. De AVG werkt hier averechts. Bescherming van data mag nooit boven bescherming van gezondheid gaan
Graag eerst nadenken voor je iets schrijft. "Ik bescherm jouw gezondheid, geef mij dus nu je BSN, betaal- en locatiegegevens, zodat ik jou in gezondheid het leven tot een hel ga maken! Slaap maar door, of bedenk je wat grondrechten zijn en waar ze voor staan!
08-06-2021, 08:59 door Anoniem
De werkgever zou dit kunnen uitbesteden aan de Arbo arts, die de controle van vaccinatie kan doen en dan de bonus uitkeert. Dan weet de werkgever alleen hoeveel medewerkers gevaccineerd zijn, niet wie. Maar daar is de Arbo arts niet voor bedoeld en de werkgever moet er dan ook nog op vertrouwen dat de arts terecht x maal die bonus declareert...
08-06-2021, 09:01 door Anoniem
Door Anoniem: Een goede werkgever stimuleert vaccinaties om een veilige werkomgeving te creeren. De AVG werkt hier averechts. Bescherming van data mag nooit boven bescherming van gezondheid gaan
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vaccinaties voor- én nadelen hebben. Zo biedt het oudere personen die er aan kunnen overlijden bescherming, maar voor jongeren die er weinig last van hebben is de balans tussen voordelen en nadelen veel complexer, zie bv. https://www.gov.il/en/departments/news/01062021-03.
Of je er voor kiest is daarmee persoonsgebonden. Je kan je als werknemer hierover laten adviseren door je huisarts of eventueel je bedrijfsarts. Je werkgever zelf kent je persoonlijke omstandigheden niet, dus die kan hier niets in adviseren of belonen. Dit heeft niets met privacy of een gezonde werkomgeving te maken.

Wat wel met een gezonde werkomgeving te maken heeft is het stimuleren van gezonde voeding, lichaamsbeweging, niet roken, matig drinken, geen drugs. Maar nee "daar heeft mijn baas niets over te zeggen". Maar aantasting van de lichamelijke integriteit (een "gestimuleerde" vaccinatie) mag wel?
08-06-2021, 09:50 door Briolet
Dan vraag ik me af hoe je grote bedrijven kunt verplichten een bepaald percentage gehandicapten in dienst te nemen. Een handicap is doorgaans ook een medisch gegeven.

En eigenlijk vind ik een vaccinatie geen medisch gegeven omdat het geen ziekte is. Het is alleen iets dat je tot je neemt om niet ziek te worden. Maar dat geldt ook voor vitaminedrankjes in de kantine of bedrijfsfitness.
08-06-2021, 12:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Een goede werkgever stimuleert vaccinaties om een veilige werkomgeving te creeren. De AVG werkt hier averechts. Bescherming van data mag nooit boven bescherming van gezondheid gaan
Graag eerst nadenken voor je iets schrijft. "Ik bescherm jouw gezondheid, geef mij dus nu je BSN, betaal- en locatiegegevens, zodat ik jou in gezondheid het leven tot een hel ga maken! Slaap maar door, of bedenk je wat grondrechten zijn en waar ze voor staan!

1. Locatiegegevens en BSN zijn niet nodig in deze casus die over vaccinatie gaat.
2. Betalingsvegevens mogelijk wel ( ivm bonusbetaling) maar de gegevens worden al gebruikt ivm salaris

Grondrechten.... ? Beetje overdreven, we hebben het over de AVG?
08-06-2021, 14:16 door Reinder
Een boel mensen snappen het duidelijk niet, gezien de opmerkingen over gezondheid die boven privacy zou moeten gaan, veilige werkomgeving en dergelijke. Het is in feite heel simpel:

1) Een vaccin krijgen is een medische handeling ondergaan. Gevaccinneerd zijn of niet is een medische status. Het is dus een medisch gegeven.
2) Medische gegevens zijn extra beschermd, omdat dit gevoelige informatie is.
3) In de wet staat dat werkgevers medische gegevens niet mogen verwerken of registreren, tenzij er een uitzondering vastgesteld. De algemene regel is dus: het mag niet, tenzij er een uitzondering is.
4) Het al dan niet gevaccineerd zijn tegen Covid is geen vastgestelde uitzondering, dus de algemene regel is van kracht, en dus mogen werkgevers dit niet registreren.

Daarmee is het verder klaar: het is geen vastgestelde uitzondering, dus het mag niet geregistreerd worden volgens de wet, en bedrijven moeten de wet volgen, punt. De AP moet hierop toezien, en dat doet ze dus door werkgevers te waarschuwen en hen erop te wijzen wat de wet zegt. De AP heeft niet als taak vast te stellen wat al dan niet mogelijk gewenst is, dat doet de wetgever. Al die opmerkingen over hoe privacyregels zogenaamd weer eens in de weg staan van een soort utopische samenleving waar iedereen gezond is omdat privacy niet bestaat slaan kant nog wal; bedrijven moeten zich aan de wet houden, en in de wet staat dat het niet mag. Klagen mag in Den Haag, waar die wet gemaakt is, niet bij die bedrijven of de AP.
08-06-2021, 15:54 door karma4
Door Reinder: Een boel mensen snappen het duidelijk niet, gezien de opmerkingen over gezondheid die boven privacy zou moeten gaan, veilige werkomgeving en dergelijke. Het is in feite heel simpel: ....
.....
Dat klopt het is in feite heel simpel.
Een werkgever heeft de wettelijke plicht een veilige werkomgeving voor werknemers en afnemers vast te stelken.
- bekwasmheidseisen
- geschiktheidseisen
- toestand in huidige situatie (onder invloed?)
Ja dat betreft allemaal.persoonsgegevens.

Dat de AP privacy boven die wettijke verplichtingen stelt en geondheid ondergeschikt aan privacy is zeer rasr en niet wettelijk. Het is een houding die een instantie duidt welke uit is op dd macht zoals big brother. 1984 was niet als handleiding bedoeld.
08-06-2021, 16:01 door karma4
Door Anoniem:

1. Locatiegegevens en BSN zijn niet nodig in deze casus die over vaccinatie gaat.
2. Betalingsvegevens mogelijk wel ( ivm bonusbetaling) maar de gegevens worden al gebruikt ivm salaris

Grondrechten.... ? Beetje overdreven, we hebben het over de AVG?
Een werkgever dient hetbsn al voor de financiele gegevenz te gebruiken. Dat js een wegtijke icht.
Gezondheidheidsrdgistraties en declaraties moeten al gekoppeld zijn aan het bsn.
Het bsn is een nietszeggend nummer dat dient om de persoonsverwisselingen in administraties te verminderen.
Het is zeer ergerlijk da ds AP dasr een ander verhaal van gemaakt heeft waardoor privacyschending veel gemakkelijker gemaakt wordt.
Je kent hopelijk de newspeak van 1984. Ik houd het liever bij oldspeak
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.