image

Dekker: aan het gebruik van gezichtsherkenning zitten risico's

dinsdag 7 december 2021, 12:30 door Redactie, 0 reacties

Aan het gebruik van gezichtsherkenning zitten risico's. Die worden echter door wetgeving ondervangen. Daarnaast doet de Nederlandse overheid onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën, zo stelt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Dekker reageerde op Kamervragen van SP-Kamerlid Leijten over het gebruik van gezichtsherkenning om toegang tot festivals te krijgen. "Vindt u het wenselijk dat evenementen gebruik maken van gezichtsherkenningstechnologie van private aanbieders, terwijl er ook minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn? Zo ja, waarom?", vroeg Leijten aan Dekker.

"Aan het toepassen van gezichtsherkenning kleven risico’s. Dat is ook onderkend door de wetgever", reageert de minister, die toevoegt dat er zowel nationaal als in EU verband strenge regels zijn die ervoor moeten zorgen dat er terughoudend wordt omgegaan met het gebruik van gezichtsherkenning. "Ik vind het belangrijk dat de inzet van gezichtsherkenning rechtmatig is en voldoet aan dit strikte juridisch kader dat daarvoor geldt. Er geldt in deze gevallen een ‘nee, tenzij’ regime en op grond daarvan is er weinig ruimte voor gezichtsherkenning."

In het geval van het gebruik van gezichtsherkenning om toegang tot festivals te krijgen is dit alleen toegestaan op basis van uitdrukkelijke toestemming van de festivalganger zelf, die vrijelijk moet kunnen worden gegeven. De evenementenorganisator moet burgers echt de keuze bieden of zij toestemming willen geven voor gezichtsherkenning, ook door minder ingrijpende alternatieven aan te bieden, merkt Dekker op.

Verder moeten dergelijke evenementen, gelet op de risico's die dergelijke grootschalige monitoring van biometrische gegevens meebrengt, een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren, stelt de minister. In zo’n beoordeling zal de vraag over het rechtmatig geven van toestemming en de gevolgen daarvan voor de manier waarop de toegang tot het evenement wordt ingericht een centrale rol moeten vervullen, laat hij verder weten.

Leijten wilde ook van Dekker weten of bij de grootschalige inzet van nieuwe technologieën wel voldoende rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen ervan. "Ik vind het van groot belang dat hier voldoende aandacht is voor. Het kabinet heeft dan ook meerdere onderzoeken laten verrichten naar de ethische en juridische consequenties van technologie. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet maatregelen genomen om te borgen dat die risico’s worden beperkt", antwoordt de minister.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.