image

Minister: denkbaar dat coronabewijs in tweede helft 2022 terugkeert

donderdag 24 maart 2022, 10:26 door Redactie, 44 reacties

Sinds gisteren wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) nergens meer in Nederland ingezet, maar het is wel denkbaar dat het CTB in de tweede helft van dit jaar weer terugkeert. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten op vragen van de commissie voor Volksgezondheid over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het coronatoegangsbewijs.

De commissie had de minister gevraagd naar de einddatum van het coronatoegangsbewijs. "De Tijdelijke wet maatregelen biedt de mogelijkheid om het CTB in te zetten als het bijdraagt aan het beoogde doel en proportioneel is. In ieder geval mag het CTB niet worden ingezet als daarmee het beoogde doel – het dempen van het risico op verspreiding van COVID-19 om de samenleving voor iedereen op een veilige manier te kunnen heropenen en open te houden – niet kan worden bereikt", antwoordt Kuipers.

"Het is overigens wel denkbaar dat in de tweede helft van 2022 toepassing van het CTB, gegeven ook de sociale, maatschappelijke en economische situatie, proportioneel en noodzakelijk kan zijn om (delen van) de samenleving open te houden", voegt de minister toe.

De commissie vroeg Kuipers ook om opheldering over zijn uitspraak dat het bevorderen van de vaccinatiegraad of het nemen van een booster-vaccin nadrukkelijk geen doel van het CTB-beleid in Nederland is. Daarvan zegt de minister dat het verhogen van de vaccinatiegraad geen doel van het coronatoegangsbewijs is, maar dit vanuit epidemiologisch perspectief wel een positief neveneffect is.

Kuipers was ook gevraagd naar een evaluatie van het CTB op de ontstane psychosociale, mentale, fysieke en maatschappelijke effecten. De minister merkt op dat er geen aparte evaluatie van het coronatoegangsbewijs is voorzien. Binnenkort zal de Tweede Kamer wel een brief over de lange termijn ontvangen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de inzet van het CTB.

Reacties (44)
24-03-2022, 10:51 door Anoniem
Als een liegende minister zegt dat het denkbaar dat een grondwetschendende maatregel kan terugkomen dan weet hij al dat deze gaat terugkomen. Politiek is verdorven handelen met voorkennis en vooral leugens verzinnen om mensen niet tegen je in het harnas te jagen. Niet zo gek dat het vertrouwen in de politiek richting nulpunt gaat.
Ik zeg het ook tegen mijn collega's, die denken dat alle maatregelen nu weg zijn en dat ze terug kunnen keren naar het oude normaal. Alleen die hebben nog een dikke roze bril op en zien niet wat er op de achtergrond allemaal bekonkelt wordt op EU niveau, want in feite gaan we er al helemaal niet meer zelf over maar de WHO en de EU bepaalt wanneer het voor hen weer nodig is. De 1e en 2e kamer zijn er alleen nog maar om EU beleid uit te voeren en meer dan dat kunnen/mogen ze niet.
Al het gekonkel is er alleen maar voor de buhne want de echte macht is al overgedragen bij het zetten van het kruisje destijds.
We zijn al lang geen autonoom land meer maar een provicincie van de EU, waar we destijds nee tegen hebben gezegd. Zolang de meerderheid van het volk blijft slapen gaan ze straks alles kwijt raken, hun spaargeld, hun pensioen. You own nothing and you wil be happy.
24-03-2022, 11:13 door Anoniem
......merkt op dat er geen aparte evaluatie van het coronatoegangsbewijs is voorzien.
De minister gaat hiermee dwars in tegen alle proportionaliteits toetsingen die logischerwijs wel gedaan zouden worden. Het ctb is immers geen bijkomende regeling maar enorm verstrekkende maatregel. Daar mag dan ook wel iets breder op gereflecteerd worden.
24-03-2022, 11:14 door Anoniem
Daarvan zegt de minister dat het verhogen van de vaccinatiegraad geen doel van het coronatoegangsbewijs is, maar dit vanuit epidemiologisch perspectief wel een positief neveneffect is.
Hoe kun je ook alweer zien dat een minister liegt? Oh, ja zijn lippen bewegen...
24-03-2022, 11:29 door Anoniem
Wat een schandalige insteek van deze minister om geen evaluatie te doen. Het is geen klein bier deze ctb. En die gewoon houden alsof het een perfecte maatregel is die al lang en breed gewogen is door de minister. Dit moet zo niet kunnen.
24-03-2022, 11:33 door Anoniem
Coronatoegangsbewijs heeft geen toegevoegde waarde. Waarom? Burgers met het coronatoegangsbewijs verkregen door vaccinaties en/of herstelbewijs kunnen nog steeds het virus overdragen, schijnveiligheid. Met een lage IFR snap ik al helemaal niet waarom de paniek zo groot is, vergelijkbaar met een griep. Covid behoort niet op de A lijst. Waarom dan toch doorvoeren? Vaccinatiegraad verhogen, hoofdreden: Europees digitaal coronacertificaat ofwel zonder het Europees ID geen mogelijkheid om als burger deel te nemen aan de samenleving. Denk aan betalingen, reizen, energie, etc. Mocht je bezwaar willen maken, dan kan dat t/m 8 april. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Verlenging-van-de-verordening-inzake-het-digitaal-EU-covidcertificaat_nl
24-03-2022, 12:04 door [Account Verwijderd]
Het CTB heeft onmiskenbaar persoonlijke en maatschappelijke nadelen geïntroduceerd voor de mens. Er is geen academische wijsheid voor nodig om dat te begrijpen.
Dat de minister stelt dat dit niet geëvalueerd gaat worden is een ernstige beleidsfout die het al tanende vertrouwen in de overheid en de politiek zal versterken.
Motivatie met betrekking tot mijn laatste opmerking: Gemeenteraadsverkiezingen zijn een graadmeter voor landelijke en provinciale verkiezingen en het is treurig te constateren dat bij de laatste raadsverkiezingen de opkomst niet eerder zo laag is geweest.
24-03-2022, 12:40 door Anoniem
Het enige wat ik erover wil zeggen is dat het beleid fout was. Fout. Het CTB = discriminatie. Discriminatie is Artikel 1 van de grondwet en daar zouden ze af moeten blijven. Dit was de test en ze hebben allemaal collectief gefaald. Allemaal, op enkele uitzonderingen na en die uitzonderingen die werden zwart gemaakt. Deze geschiedenis is Fout en ik ben er bang voor dat ze dat weer kunnen gaan misbruiken voor hun eigen gewin, ten koste van de rest van de samenleving.
24-03-2022, 12:52 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 24-03-2022, 12:59
De commissie had de minister gevraagd naar de einddatum van het coronatoegangsbewijs. "De Tijdelijke wet maatregelen biedt de mogelijkheid om het CTB in te zetten als het bijdraagt aan het beoogde doel en proportioneel is. In ieder geval mag het CTB niet worden ingezet als daarmee het beoogde doel – het dempen van het risico op verspreiding van COVID-19 om de samenleving voor iedereen op een veilige manier te kunnen heropenen en open te houden – niet kan worden bereikt", antwoordt Kuipers.

Hieruit blijkt dat "het" doel van het CTB niet, of althans niet langer(???) de bescherming van de volksgezondheid is, maar "het dempen van een risico". Dus grondrechten mogen worden aangetast om "een risico te dempen"? Dan leven we niet meer in een rechtsstaat. Er zijn zoveel risico's die "gedempt" zouden kunnen worden - het risico op hart- en vaatziekten, het risico op auto-ongelukken, het risico op app-verslaving, enzovoort. Toch gaan we daarvoor niet de grondrechten van alle Nederlanders aantasten. Maar voor dit ene risico nu even wel.

Het betreffende risico is in dit geval de "verspreiding van Covid-19", een vage omschrijving, maar kennelijk inclusief de Omikron-variant en eventuele andere, toekomstige varianten. De verspreiding van de Omikron-variant vormt echter geen bedreiging van de volksgezondheid, net zomin als de verspreiding van griep dat doet.

Vervolgens noemt de minister het CTB als middel om de samenleving "voor iedereen" op een veilige manier te kunnen heropenen en openhouden. Maar door middel van het CTB worden er juist mensen uitgesloten van belangrijke vormen van maatschappelijke participatie.

Maar even later heeft de minister het over het openhouden van "(delen van) de samenleving". Oh, dus kennelijk is het doel toch niet om de samenleving voor "iedereen" open te houden.

De commissie vroeg Kuipers ook om opheldering over zijn uitspraak dat het bevorderen van de vaccinatiegraad of het nemen van een booster-vaccin nadrukkelijk geen doel van het CTB-beleid in Nederland is. Daarvan zegt de minister dat het verhogen van de vaccinatiegraad geen doel van het coronatoegangsbewijs is, maar dit vanuit epidemiologisch perspectief wel een positief neveneffect is.

Oh, dan zou de minister nadrukkelijk en expliciet afstand moeten nemen van de uitspraken van zijn voorganger in het vorige kabinet-Rutte, de toenmalige minister De Jonge, die aangaf dat vaccinatiedrang juist wel een belangrijk doel was (dat begon al met "Dansen met Janssen" in juni/juli 2021). Het komt op me over dat de huidige minister niet de waarheid spreekt over de werkelijke doelen waarmee het CTB vorig jaar op 25 september 2021 werd ingevoerd. Of "is" het doel van het CTB inmiddels stilzwijgend veranderd? Waarom verzwijgt de minister dat dan?

Een verhoging van de "vaccinatiegraad" acht hij "uit epidemiologisch perspectief wel een positief neveneffect". Maar waarom denkt hij dat, nu inmiddels bekend is dat de sinds 2020 ontwikkelde mRNA-vaccins en vector-vaccins:
(a) maar een kortdurend effect hebben op het verminderen van symptomen en het risico op overlijden m.b.t. Covid-19;
(b) serieuze, schadelijke bijwerkingen hebben op veel mensen;
(c) de overdracht van het virus door gevaccineerden aan anderen niet voorkomen en waarschijnlijk zelfs niet substantieel tegengaan;
(d) mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het immuunsysteem van mensen op de langere duur, in het bijzonder bij veelvuldig "boosteren",

waardoor een hogere vaccinatiegraad:
(e) mogelijk ook negatieve gevolgen heeft op de mutatie-dynamiek van SARS-CoV-2-virusvarianten en de verspreiding daarvan onder de bevolking, en wellicht zelfs ook de betreffende dynamiek bij andere, nog geheel onbekende virussen?

In het licht daarvan is een hogere vaccinatiegraad helemaal geen "positief neveneffect" van het CTB, maar eerder een "effect dat het risico verhoogt op ernstige schade voor zowel de gezondheid van individuele mensen als de immunologische weerbaarheid van de bevolking als collectief op de langere termijn".

Hoeveel regimes hebben we al niet gezien die hun "Tijdelijke wet bijzondere bevoegdheden voor het regime" in de praktijk gewoon gebruikten als een wet voor onbepaalde tijd, en wel "uit voorzorg" - niet vanwege risico's voor de democratie of de volksgezondheid, maar vanwege risico's voor hun eigen machtspositie.

Poetin en zijn Doema verlengden zijn maximale ambtstermijn en veranderden daartoe de wet. Xi en zijn Volkscongres verlengden zijn maximale ambtstermijn en veranderden daartoe de wet. Trump probeerde zijn ambtstermijn tussen 3 november 2020 en 6 januari 2021 te verlengen maar kreeg zijn companen tot zijn ongenoegen niet zover dat ze de wet daarvoor eventjes veranderden of negeerden. Rutte, Kaag, Hoekstra, Kuipers en onze Parlementaire Slaapkamers verlengden de "Tijdelijke wet maatregelen" en gaven aan een virus dat inmiddels niet gevaarlijker meer is dan griep, de "A-status" die geldt voor ziekten zoals ebola.

We mogen dat in Nederland geen coup noemen.

M.J.
24-03-2022, 12:57 door Anoniem
Er zit een spelfout in de titel van dit bericht. Het moet zijn "Minister: dankbaar dat coronabewijs in tweede helft 2022 terugkeert". Want wat was het leuk om iedereen in de samenleving tegen elkaar op te zetten. Het is fijn dat dat straks nog een keer kan.
24-03-2022, 13:15 door Anoniem
Het grote probleem was toch juist dat proportionaliteit en noodzaak niet werden meegenomen bij dit soort maatregelen?

We weten nu dat vaccinaties het probleem van corona (meer dan gemiddelde druk op de zorg) effectief oplossen dus een ausweisje is niet meer proportioneel en/of noodzakelijk.
24-03-2022, 13:39 door Anoniem
risico's dempen is vaak prima mits ze proportioneel zijn (autogordel verplicht);
een coronatoegangsbewijs is m.i. niet proportioneel.
24-03-2022, 15:54 door Anoniem
Coronabewijs ingevoerd

Overheid : We got your ass now MFer !!!!!

Corona toegangsbewijs is eerste stap voor een officiële digitale eu identiteit

Corona epidemie is een uitstekend excuus gebleken voor de eerste stappen naar een social credit surveilance maatschappij
24-03-2022, 16:24 door Anoniem
Ikzelf hecht al lang geen waarde meer aan de uitspraken van rutte en zijn knechten. Triest dat het zo gaat maar ja, ben allergisch voor jokkebrokken. Mooi boegbeeld voor dit land ook. Fijn dat je niet op je eigen overheid kunt vertrouwen. *kuch*
24-03-2022, 16:38 door Anoniem
Kuipers was ook gevraagd naar een evaluatie van het CTB op de ontstane psychosociale, mentale, fysieke en maatschappelijke effecten. De minister merkt op dat er geen aparte evaluatie van het coronatoegangsbewijs is voorzien.
Héél verstandig! Iets wat niet blijkt uit een evaluatie kan nooit tegen je gebruikt worden.
Deze beslissing zal zeker zijn vruchten afwerpen in de nabije toekomst wanneer kritiek op het herinvoeren van het CTB gepareerd kan worden met de stelling, dat "bij de minister geen zwaarwegende negatieve gevolgen van het invoeren van het CTB in de samenleving bekend zijn".

Je moet de zaken niet ingewikkelder willen maken dan ze zijn: de inzet van het CTB is nu (prettig) georganiseerd volgens de polariteit: schuldig (ongevaccineerd) vs. onschuldig (gevaccineerd/geboosterd).
Een morele dichotomie die resoneert in de bevolking (iedereen is graag een "goed" mens) en met mogelijkheden voor uitbouw in de toekomst.
Wat betekent, dat de nadelige individuele effecten alleen de "juiste" personen treffen, namelijk de schuldigen/ slechteriken.
Een (wetenschappelijke) evaluatie zou wel eens een streep door dit overzichtelijke plaatje kunnen halen.
Dit geldt nog veel meer voor de proportionaliteit van de toegemeten schuldlast, de boete, in de vorm van psychosociale, mentale, en fysieke gevolgen voor de CTB-weigeraars, en de gevolgen hiervan voor de maatschappij (een hogere druk op de Zorg bijvoorbeeld).
Om maar te zwijgen van de (lange termijn) effecten van dit verdeel en heers-beleid op de cohesie en conflictgevoeligheid van de samenleving. Zeg maar: het samen-leven zelf.

Inzicht hierin moet je niet willen.
Ernst Kuipers: een waardevolle aanvulling voor deze regering.
24-03-2022, 16:40 door spatieman
fake veiligheid..
je kan cov19 oplopen en dat groene vinkje niet verliezen, dus waarom zou je uitmoeten zieken dan
24-03-2022, 17:29 door Anoniem
Door spatieman: fake veiligheid..
je kan cov19 oplopen en dat groene vinkje niet verliezen, dus waarom zou je uitmoeten zieken dan
Antwoord: je moet altijd uitzieken als je ziek wordt.
24-03-2022, 18:54 door Anoniem
Door Anoniem: Als een liegende minister zegt dat het denkbaar dat een grondwetschendende maatregel kan terugkomen dan weet hij al dat deze gaat terugkomen. Politiek is verdorven handelen met voorkennis en vooral leugens verzinnen om mensen niet tegen je in het harnas te jagen.
Je begrijpt wat denkbaar betekent? Men weet het momenteel gewoon niet. Covid--19 kan zo maar weer ernstiger ziektebeeld geven. Gebeurt dat ook geen idee, maar dat is ook denkbaar.

Als de minister nu zegt, het komt niet meer terug, en het later toch nodig is, dan schreeuwen alle wappies weer zie je wel.
Zegt de minister nu "het is denkbaar", dan schreeuwen alle wappies weer zie je wel.

Hij is nu gewoon eerderlijk.

Niet zo gek dat het vertrouwen in de politiek richting nulpunt gaat.
Ik zeg het ook tegen mijn collega's, die denken dat alle maatregelen nu weg zijn en dat ze terug kunnen keren naar het oude normaal. Alleen die hebben nog een dikke roze bril op en zien niet wat er op de achtergrond allemaal bekonkelt wordt op EU niveau, want in feite gaan we er al helemaal niet meer zelf over maar de WHO en de EU bepaalt wanneer het voor hen weer nodig is. De 1e en 2e kamer zijn er alleen nog maar om EU beleid uit te voeren en meer dan dat kunnen/mogen ze niet.
Al het gekonkel is er alleen maar voor de buhne want de echte macht is al overgedragen bij het zetten van het kruisje destijds.
We zijn al lang geen autonoom land meer maar een provicincie van de EU, waar we destijds nee tegen hebben gezegd. Zolang de meerderheid van het volk blijft slapen gaan ze straks alles kwijt raken, hun spaargeld, hun pensioen. You own nothing and you wil be happy.
Ik ben blij dat ik niet zulke collega's heb.

Door Anoniem: Coronatoegangsbewijs heeft geen toegevoegde waarde. Waarom? Burgers met het coronatoegangsbewijs verkregen door vaccinaties en/of herstelbewijs kunnen nog steeds het virus overdragen, schijnveiligheid.
Maar de kans is aanzienlijk kleiner.

Met een lage IFR snap ik al helemaal niet waarom de paniek zo groot is, vergelijkbaar met een griep. Covid behoort niet op de A lijst. Waarom dan toch doorvoeren?
Omdat je de basis al niet snapt? IFR is helemaal niet zo laag, je vergeet bijvoorbeeld dat we allemaal lockdowns hadden om de zorg niet te overbelasten.
Griep IFR is ook veel lager en kun je niet vergelijken met Corona.

Gelukkig begrijpt de overheid het een stuk beter.

Vaccinatiegraad verhogen, hoofdreden: Europees digitaal coronacertificaat ofwel zonder het Europees ID geen mogelijkheid om als burger deel te nemen aan de samenleving. Denk aan betalingen, reizen, energie, etc. Mocht je bezwaar willen maken, dan kan dat t/m 8 april. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Verlenging-van-de-verordening-inzake-het-digitaal-EU-covidcertificaat_nl
Ahaa, de wappie complot gedachtes.

Door Anoniem: Het enige wat ik erover wil zeggen is dat het beleid fout was. Fout. Het CTB = discriminatie. Discriminatie is Artikel 1 van de grondwet en daar zouden ze af moeten blijven.
Bijzonder dat toch iedereen gewoon een QR code kon krijgen..... Dus van discriminatie was geen sprake.

Dit was de test en ze hebben allemaal collectief gefaald. Allemaal, op enkele uitzonderingen na en die uitzonderingen die werden zwart gemaakt. Deze geschiedenis is Fout en ik ben er bang voor dat ze dat weer kunnen gaan misbruiken voor hun eigen gewin, ten koste van de rest van de samenleving.
Ook weer de gebruikelijke wappie complot onzin.
24-03-2022, 21:29 door Anoniem
Bij zo'n draadje duurt het niet lang of de deugdmens, die meewerkt aan de eigen ondergang, gaat op 'wappie'-jacht. Wie stuurt deze figuren toch aan die de tweedeling in de maatschappij maar aanzwengelen, propaganda verspreiden in de oorlog van overheden tegen de eigen burgers? Wanneer komt de rekening voor dit soort neo-N.S.B.ers? Of zijn we het laatste station al lang gepasseerd?
25-03-2022, 08:01 door Anoniem
Door Anoniem: Bij zo'n draadje duurt het niet lang of de deugdmens, die meewerkt aan de eigen ondergang, gaat op 'wappie'-jacht. Wie stuurt deze figuren toch aan die de tweedeling in de maatschappij maar aanzwengelen, propaganda verspreiden in de oorlog van overheden tegen de eigen burgers? Wanneer komt de rekening voor dit soort neo-N.S.B.ers? Of zijn we het laatste station al lang gepasseerd?

Kijk eens in een spiegel:

"Wanneer komt de rekening voor dit soort neo-N.S.B.ers"

Kan het niet extremistischer.
Ik mis alleen nog woorden als "Vuurpeleton" en "tribunalen".

Op deze manier kun je geen inhoudelijke discussie voeren. Ongeacht of je nu voor of tegen bent.


Of anders gezegd:

Bij zo'n draadje duurt het niet lang of er staan weer posters op die andere wegzetten als propagandisten in dienst van .... <vul zelf maan iets in>. Want alleen hun eigen mening is de absolute waarheid.
Ze schieten op de mens, niet op de inhoud.
25-03-2022, 08:57 door majortom - Bijgewerkt: 25-03-2022, 08:58
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het enige wat ik erover wil zeggen is dat het beleid fout was. Fout. Het CTB = discriminatie. Discriminatie is Artikel 1 van de grondwet en daar zouden ze af moeten blijven.
Bijzonder dat toch iedereen gewoon een QR code kon krijgen..... Dus van discriminatie was geen sprake.
Ik hoor hier de minister echo-en door zijn spreekbuis.
Die onzin dat iedereen een QR code kon krijgen. Enkel als je aan alle voorwaarden voldoet. Enkel als je bereid was je lichamelijke integriteit te compromitteren (hetzij via vaccinatie, hetzij via een invasieve test). Enkel als je bereid was je (speciale) persoonlijke gegevens te laten registreren in brakke systemen die niet gebouwd zijn volgens security en privacy standaarden, niet voldoen aan de AVG eisen en bewezen niet goed beveiligd waren (zijn). Dus er is wel zeker sprake van uitsluiting en daardoor discriminatie: enkel omdat iemand bijvoorbeeld niet geregistreerd wil worden in 1 van die systemen betekent dus geen toegang, geen reizen, etc. En kom niet aan met die onzin dat keuzes consequenties hebben: er is geen sprake van een echte keuze: er is gewoon sprake van chantage. En mind you, wannneer je gegevens worden misbruikt vanuit die systemen dan sta je er echt alleen voor: de overheid geeft dan niet thuis leert de praktijk.

Waarschijnlijk ben je er ook in getrapt dat de CTB "vrijheid" biedt. Niets is minder waar. Geen vrij reizen tussen de Schengen landen meer. Geen vrije toegang op bepaalde plaatsen. Noem dat maar vriijheid, het zijn gewoon enkel inperkingen van die vrijheid.

En dat terwijl duidelijk is dat de CTB niet proportioneel was en nog steeds niet is. Er zijn aannames gedaan die gewoon niet klopten. De Kamer is voorgelogen en niet goed geinformeerd. De CTB biedt in de praktijk alleen schijnveiligheid. Alleen met een theoretische excercitie op papier zou het nut kunnen hebben (wat overigens door de UT Delft voor de huidige variant ook al onderuit is gehaald). In de praktijk is er in 90% van de gevallen sprake van gebrekkige controle (en niet allen in Nederland, dat geldt evenzeer voor het buitenland), waardoor de zogenaamde extra veiligheid meteen omslaat in extra onveiligheid (immers wanneer de perceptie van mensen is dat ze veilig zijn wordt hun gedrag anders waardoor uiteindelijk de kans op besmettingen in een CTB situatie toeneemt).
25-03-2022, 09:02 door Xavier Ohole - Bijgewerkt: 25-03-2022, 09:04
Sinds gisteren wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) nergens meer in Nederland ingezet, maar het is wel denkbaar dat het CTB in de tweede helft van dit jaar weer terugkeert. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten op vragen van de commissie voor Volksgezondheid over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het coronatoegangsbewijs.

Dat is nogal wiedes want nieuwe varianten liggen op de loer en na de zomer komt er weer een winter. Je kan maar beter voorbereid zijn. Gelukkig hebben we een deskundige minister die dit soort precaire zaken goed weet in te schatten.
25-03-2022, 09:22 door Anoniem
Wat een geklaag weer hier....

Niemand die ook maar een klein beetje aan de ander denkt. MuHVrIjHeId is belangrijker dan de gezondheid van de andere persoon. Na meerdere corona gerelateerde doden binnen de familie, wordt ik nog steeds kotsmisselijk van al dat narcistische gedrag, en bijbehorende theorieën.

En wen er maar aan, hoe hard je ook stampvoet.....
Mede door de situatie in Oekraïne en de enorme stroom vluchtelingen, bovenop alles wat dagelijks via het MO en Afrika binnenkomt, wordt een extra laag identificatie alleen maar meer noodzakelijk. Mensensmokkel is een gierend probleem binnen de EU.

De algemene vrijheid die we in het Westen hebben gekend komt tot een einde, en dat is weer een gevolg van het totaal falen van de (economische) politiek in NL en de EU van de afgelopen 20-30 jaar.

De teugels zijn te lang teveel gevierd, en er werd gedacht dat alles maar kon. Daar komt nu deels langzaam een eind aan, en persoonlijk denk ik dat dat een goede zaak is. En nee, ik zit niet in het extreme linkse of rechte kamp.

Het wordt tijd dat we in de EU de roze bril af gaan zetten, en zien hoe de wereld echt in elkaar zit.
Alleen op die manier kunnen we de economische en sociale storm die zich aan de horizon begint te tonen, op een goede manier weerstaan. Ik heb medelijden met de kinderen die nu opgroeien, en op latere leeftijd de persoonlijke en financiële gevolgen zullen ervaren van alle incompetentie en regerende arrogantie van de afgelopen decennia.
25-03-2022, 09:42 door Anoniem
Door Anoniem: Bij zo'n draadje duurt het niet lang of de deugdmens, die meewerkt aan de eigen ondergang, gaat op 'wappie'-jacht. Wie stuurt deze figuren toch aan die de tweedeling in de maatschappij maar aanzwengelen, propaganda verspreiden in de oorlog van overheden tegen de eigen burgers? Wanneer komt de rekening voor dit soort neo-N.S.B.ers? Of zijn we het laatste station al lang gepasseerd?

Ik zou "ze" liever neo-socialisten willen noemen dan neo-N.S.B.-ers. Of simpelweg Trollen. Uit WOB verzoeken is gebleken dat onze eigen overheid hier ook mee betrokken is geweest. Op dit moment ontkent de minister van Justitie dat, maar of zij de waarheid vertelt dat weet niemand, misschien weet zij het zelf ook niet.
25-03-2022, 09:47 door Anoniem
Grote schande, het is en blijft een vaccinatie dwang en drang.
Bekijk de laatste gepubliceerde rapporten van Pfizer eens die zij en de FGA 55jr en later verzocht, 75jr onder embargo wilden houden.

De conclusie is simpelweg dat 3% van de mensen welke met de "vaccins" van Pfizer geinjecteerd worden, hierdoor overlijd.
Tegenover 0,15-0,25% in een groep van mensen op hoge leeftijd met meerdere co-morbiditeiten (M+/-80jr / V+/-84jr) aan Covid.

Je hoeft echt geen arts te zijn om deze conclusie te trekken.

https://www.phmpt.org
25-03-2022, 10:30 door Anoniem
Die storm wordt wel gevoed door de beleidsmakers en grote winstmakers. De BBB-voorstanders van bevolkingsreductie.
Twee friet voor 8 euro, vind je dat normaal?
De vluchtelingen worden de nieuwe norm bezitslozen met recht op vrij dit en dat. In plaats van vlees meelwormen eten.
En hier verschijnen nog mensen, die vinden, dat de goegemeente dit zich maar moet laten aandoen en erom juichen?
25-03-2022, 10:56 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 25-03-2022, 10:59
Door Anoniem: Wat een geklaag weer hier.... Niemand die ook maar een klein beetje aan de ander denkt. MuHVrIjHeId is belangrijker dan de gezondheid van de andere persoon. Na meerdere corona gerelateerde doden binnen de familie, wordt ik nog steeds kotsmisselijk van al dat narcistische gedrag, en bijbehorende theorieën.

Je verwart vrijheid met gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. En vermoedelijk verwar je "jezelf laten vaccineren" met "je verantwoordelijkheid nemen" omdat je de propaganda volgt dat algehele massa-vaccinatie (voor alle leeftijdsgroepen) nodig en nuttig zou zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. Er zijn echter veel ongevaccineerden die door hun verstandige gedrag minder risico hebben veroorzaakt dan gevaccineerden met onverstandig gedrag.

De vraag is dan of, en zo ja wiens gedrag als "narcistisch" moet worden beschouwd.

En wen er maar aan, hoe hard je ook stampvoet.....

Ik hoor hier een heel ander soort stampvoeten. Links-twee-drie-vier, links-twee-drie-vier... Het gestamp van soldatenlaarzen.

Mede door de situatie in Oekraïne en de enorme stroom vluchtelingen, bovenop alles wat dagelijks via het MO en Afrika binnenkomt, wordt een extra laag identificatie alleen maar meer noodzakelijk. Mensensmokkel is een gierend probleem binnen de EU.

Waarom zou de komst van vluchtelingen het opeens noodzakelijk maken om Nederlandse burgers meer te gaan controleren en ze hun bestaande rechten af te nemen?

De algemene vrijheid die we in het Westen hebben gekend komt tot een einde, en dat is weer een gevolg van het totaal falen van de (economische) politiek in NL en de EU van de afgelopen 20-30 jaar.

De teugels zijn te lang teveel gevierd, en er werd gedacht dat alles maar kon. Daar komt nu deels langzaam een eind aan, en persoonlijk denk ik dat dat een goede zaak is. En nee, ik zit niet in het extreme linkse of rechte kamp.

Je zit dus in het autoritaire en wellicht zelfs totalitaire kamp. Destijds waren de Nazi's ook niet rechts of links (ze waren immers "nationaal-socialistisch"). Ze waren wel bereid om grote aantallen mensen uit te roeien en waardevolle culturele en andere diversiteit te vernietigen om hun idee over hoe de wereld eruit moest zien, tot werkelijkheid te maken.

Het wordt tijd dat we in de EU de roze bril af gaan zetten, en zien hoe de wereld echt in elkaar zit.

Dat is, als je "EU" door "Europa" of "Duitsland" vervangt, in de jaren dertig van de 20e eeuw ook letterlijk door toenmalige fascisten gezegd.

Alleen op die manier kunnen we de economische en sociale storm die zich aan de horizon begint te tonen, op een goede manier weerstaan.

Dat noem je een "goede" manier? Huiveringwekkend. De "storm" die je noemt, bestaat vooral uit de neiging van sommige mensen om anderen op tirannieke wijze hun wil op te leggen, als ze erin slagen om de macht te veroveren. De beste manier om de huidige en komende sociale, economische en ecologische problemen op te lossen, is in de vorm van intensieve samenwerking tussen vrije, verantwoordelijk mensen die de noodzaak van verandering onderkennen, die daarover respectvol en transparant met elkaar overleggen, en die daarover democratisch verantwoording afleggen aan een bevolking van vrije, goed geïnformeerde en zo goed mogelijk opgeleide mensen.

Ik heb medelijden met de kinderen die nu opgroeien, en op latere leeftijd de persoonlijke en financiële gevolgen zullen ervaren van alle incompetentie en regerende arrogantie van de afgelopen decennia.

Ik heb ook medelijden met de kinderen die nu opgroeien, en die nu al de eerste persoonlijke gevolgen meemaken van de opkomende tirannie die mensen als jij zo enthousiast aan het promoten zijn.

Dat er de afgelopen decennia sprake is geweest van incompetentie en arrogantie, ben ik wel met je eens. Er heeft de afgelopen decennia een gigantische beroving plaatsgevonden ten koste van de grote meerderheid van de mensen en ten koste van onze planeet. Maar nogmaals, de oplossing is geen linkse, rechtse of nog andere tirannie of totalitarisme. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien makkelijk, je hoeft dan minder na te denken. Maar het leidt tot rampen en nóg meer akelige persoonlijke en financiële gevolgen, juist voor de nu opgroeiende kinderen met wie jij zegt medelijden te hebben.

M.J.
25-03-2022, 11:51 door Anoniem
Door Anoniem: Als een liegende minister zegt dat het denkbaar dat een grondwetschendende maatregel kan terugkomen dan weet hij al dat deze gaat terugkomen. Politiek is verdorven handelen met voorkennis en vooral leugens verzinnen om mensen niet tegen je in het harnas te jagen. Niet zo gek dat het vertrouwen in de politiek richting nulpunt gaat.
Ik zeg het ook tegen mijn collega's, die denken dat alle maatregelen nu weg zijn en dat ze terug kunnen keren naar het oude normaal. Alleen die hebben nog een dikke roze bril op en zien niet wat er op de achtergrond allemaal bekonkelt wordt op EU niveau, want in feite gaan we er al helemaal niet meer zelf over maar de WHO en de EU bepaalt wanneer het voor hen weer nodig is. De 1e en 2e kamer zijn er alleen nog maar om EU beleid uit te voeren en meer dan dat kunnen/mogen ze niet.
Al het gekonkel is er alleen maar voor de buhne want de echte macht is al overgedragen bij het zetten van het kruisje destijds.
We zijn al lang geen autonoom land meer maar een provicincie van de EU, waar we destijds nee tegen hebben gezegd. Zolang de meerderheid van het volk blijft slapen gaan ze straks alles kwijt raken, hun spaargeld, hun pensioen. You own nothing and you wil be happy.

Jij snapt het. nu de andere 99% van de schapen nog...
25-03-2022, 22:45 door Anoniem
Daarom zegt men dat het probleem van de lege schappen vanwege de oorlogsgraantekorten tegengegaan kan worden door hier even flink wat vee te ruimen. Dat wat het vee niet kan vreten, kan dan aan de mens gegeven worden. Voorkomt tekorten.

De energie en grondstoffenprijzen gaan echter wel onverminderd zeer substantieel omhoog door de Rusland-Ukraine-crisis en ook de druk door de behoeften van nog veel meer inwijkelingen. Allemaal geen probleem, maar wel een oplossing in de ogen van de weinige profiteurs van het uitvoeren van dit crisis-script. Wie profiteren gigantisch van dit concept?

Als het normale eten op is, kun je vervolgens aan het sprinkhanen-saucijzenbrood. Let wel op er zijn slechts enkele soorten sprinkhaan kosher. Of je neemt de vegan variant, dat kan altijd er tussendoor.

Met een dergelijke visie als hierboven, rustend op feitelijkheid (de groene adviezen weliswaar) zullen mij wel weer direct tot conpiratie-verspreidende wap laten bestempelen. Ik ben voor deugdmensen een totaal ontspoord figuur met denkbeelden, die niet meer vastbaar zijn voor heropvoeding door de massamedia en regeringsvoorlichting. Jammer dan. Ik ben al lang een roepende in de woestijn. Waarom moeten we steeds verder in een omgekeerde-waarheid-wereld komen te leven?

#sockpuppet
26-03-2022, 14:48 door Anoniem
Door Anoniem: De conclusie is simpelweg dat 3% van de mensen welke met de "vaccins" van Pfizer geinjecteerd worden, hierdoor overlijd.
In Nederland is met het AstraZeneca-vaccin gestopt voor mensen onder de 60 toen er bij 8 mensen trombose was geregistreerd en één iemand was overleden. Dat is op 400.000 vaccinaties, 0,00025% doden en 0,002% trombose dus. Dat men dat soort minuscule percentages weet op te pikken komt omdat er intensief wordt gemonitord, onafhankelijk van de fabrikant van het vaccin.

Als het waar was dat 3% van de mensen die met Pfizer zijn gevaccineerd is een factor 12.000 hoger dan wat genoeg was om met AstraZeneca te stoppen. Als dat waar zou zijn zou het al snel zijn opgemerkt en was men allang gestopt met het toedienen van het Pfizer-vaccin, ongeacht wat er in rapporten van Pfizer zelf staat.

Je hebt het denk ik over het rapport "Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports". Daarin staat dat van 42.086 "relevant cases" er 1.223 "fatal" zijn, wat op 2,9% neerkomt. Als je dat rapport leest, en niet alleen naar het betreffende tabelletje kijkt, dan kom je al snel tegen dat het niet gaat om bewezen gevallen maar om vrijwillige meldingen waarvan niet vaststaat of ze ook door het vaccin veroorzaakt zijn. Net als bij cijfers van VAERS, Lareb en dergelijke kan je daar geen conclusies uit trekken. Die meldingen en de tellingen ervan zijn geen conclusies, het zijn beginpunten voor nader onderzoek.

Het lijkt wel of antivaxers consequent gegevens uit hun context lichten en doelbewust verkeerd interpreteren. Je hoeft mij niet te geloven, zoek dat rapport op en lees het zelf.
26-03-2022, 15:43 door Anoniem
Buiten gangbare procedures en sociale contracten om eventjes, van bovenaf, bepalen wat goed is voor de mensen.
Terwijl al in het verleden meermaals gebleken is dat wat er voor anderen van bovenaf aan regeltjes bepaald werd, niet iets is waar ze zichzelf aan houden. Men voelt zich kennelijk verheven boven de rest, onaantastbaar ook (zelfs voor een, door hun zo aangeduid, verschrikkelijk virus).

Dat is een manier van tegen anderen aan(neer)kijken die in de DSM thuis hoort.

We zullen zien. En anders wel de geschiedkundigen generaties na ons.
27-03-2022, 22:06 door Anoniem
De geschiedkundige generaties na ons? Als die er tenminste dan nog zijn en nog zelfstandig hierover kunnen nadenken.
Als de vierde technologische revolutie gezorgd heeft voor een gedecimeerde wereldbevolking van cyborg-achtige slaafjes zal alle verzet al gebroken zijn en kunnen de slachtoffers letterlijk niet meer terug uit hun luciferiaanse globale gevangenis.
Kontakt met uw vrije wil is dan voorgoed verbroken voor de op afstand aangestuurden. Het zal sneller gaan dan u en ik denken.
28-03-2022, 01:16 door Anoniem
Het lijkt wel of antivaxers consequent gegevens uit hun context lichten en doelbewust verkeerd interpreteren.
Je zou dit verschijnsel kunnen opvatten als een vorm van protest.
Een protest tegen de wetenschap die haar rationaliteit al lang aan de transhumanistische wilgen heeft gehangen en daardoor geen hoop meer biedt om de menselijkheid van de mensheid en dus de mensheid te beschermen.
Een wetenschap die, om haar bestaan (financieel) veilig te stellen, particularistische belangen moet dienen in plaats van universeel menselijke.
Een wetenschap die met mooie verhalen en onderzoeken komt die de veiligheid en het succes van de nieuwe generatie vaccins onderbouwen en daarbij alternatieve benaderingen van gezondheid al lang heeft uitgeschakeld, tegelijk met de mogelijkheid om die te onderzoeken.
Een wetenschap die zich gesteund weet door regeringen die zich in hun pandemiehandelen en visie op volksgezondheid (selectief) op haar beroepen.
Een combinatie die ervoor zorgt dat in de carrousel van de pandemie, waarin de wedloop tussen de virusvarianten en de vaccins plaatsvindt, feiten worden gecreëerd die onherroepelijk zijn en waarvan niemand meer kan onderzoeken hoe die ontstaan zijn. Zelfs al zou de wil er zijn.
28-03-2022, 13:12 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 28-03-2022, 13:23
Door Anoniem: Het lijkt wel of antivaxers consequent gegevens uit hun context lichten en doelbewust verkeerd interpreteren.

Ik zie zowel anti-vaxers als pro-vaxers gegevens uit hun context lichten, selectief gebruiken en (doelbewust?? onbewust expres?? alleen maar omdat anderen het ook doen??) verkeerd interpreteren. Of ze dat "consequent" doen, valt in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen.

Bovenstaand citaat is zelf weer een voorbeeld van selectieve waarneming / selectieve communicatie.

Daarnaast zijn er nog een flink aantal mensen die niet anti-vax en niet pro-vax zijn, maar pro-gezondheid, pro-rechtsstaat en pro-humaniteit.

Je zou dit verschijnsel kunnen opvatten als een vorm van protest.
Een protest tegen de wetenschap die haar rationaliteit al lang aan de transhumanistische wilgen heeft gehangen en daardoor geen hoop meer biedt om de menselijkheid van de mensheid en dus de mensheid te beschermen.
Een wetenschap die, om haar bestaan (financieel) veilig te stellen, particularistische belangen moet dienen in plaats van universeel menselijke.
Een wetenschap die met mooie verhalen en onderzoeken komt die de veiligheid en het succes van de nieuwe generatie vaccins onderbouwen en daarbij alternatieve benaderingen van gezondheid al lang heeft uitgeschakeld, tegelijk met de mogelijkheid om die te onderzoeken.
Een wetenschap die zich gesteund weet door regeringen die zich in hun pandemiehandelen en visie op volksgezondheid (selectief) op haar beroepen.
Een combinatie die ervoor zorgt dat in de carrousel van de pandemie, waarin de wedloop tussen de virusvarianten en de vaccins plaatsvindt, feiten worden gecreëerd die onherroepelijk zijn en waarvan niemand meer kan onderzoeken hoe die ontstaan zijn. Zelfs al zou de wil er zijn.

In zijn boek De psychologie van totalitarisme maakt Mattias Desmet in hoofdstuk 1 onderscheid tussen enerzijds wetenschap als zoeken naar en spreken van waarheid en anderzijds "wetenschap" als ideologie en als retorisch middel dat wordt gebruikt in politieke en bureaucratische machtsstrijd.

Echte wetenschap wordt gekenmerkt door de erkenning dat de mogelijkheden van de analytische menselijke geest om waarheid te vinden en te spreken, beperkt zijn en dat je, wanneer je de wereld beschouwt of behandelt als een object waar je niet mee praat, maar alleen over praat, op die manier jezelf voor een deel blind maakt.

Het is een keuze om als mens je geest te (blijven) openen, contact met je omgeving (inclusief andere mensen) elke keer opnieuw aan te gaan en om naar beste kunnen waarheid te blijven zoeken en spreken. Dat kunnen alle mensen, ongeacht of ze nu wel of niet een diploma hebben waarop staat dat ze in enige vorm "wetenschapper" zijn. Maar de meeste mensen willen het pas als het leven ze een paar flinke klappen heeft verkocht die hen hebben gewekt uit verschillende machts- of gemaksdromen.

De leden van onze huidige regering staan nog niet merkbaar open voor besef wat wetenschap eigenlijk is. Ze zijn zo met macht bezig dat ze alles, en dus ook wetenschap, proberen te gebruiken als instrument om hun eigen doelen mee te bereiken. Maar door wetenschap te instrumentaliseren, ontdoe je die van zijn waarheidsvindende en -sprekende eigenschappen en reduceer je hem tot ideologie, en daarmee tot propaganda-instrument.

Hetzelfde geldt trouwens voor het instrumentaliseren van het recht (het recht wordt dan niet meer opgevat als een streven naar rechtvaardigheid in overeenstemming met de bedoeling van geldende wetten, maar als een instrument om de agenda van een regering te realiseren via een handige interpretatie van wetten).

Hetzelfde geldt ook voor het instrumentaliseren van ethiek (waar de digitaliseringslobby ECP zich mee bezig houdt - ze noemen dat "begeleidingsethiek", d.w.z. ethiek waarbij het antwoord op een ethische vraag van te voren al vast staat en er alleen nog gezocht wordt naar zg. "ethische" manieren om dat antwoord beter verteerbaar te maken. Digitalisering van zaken wordt bij voorbaat als goed beschouwd, er wordt alleen nog gekeken onder welke zg. "ethische" voorwaarden dat gerechtvaardigd en gerealiseerd kan worden).

In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden: een vrouw werd bijv. met geboeide handen en samengebonden benen in het water gegooid. Als ze bleef drijven, was dat het bewijs dat ze een heks was en dus geëxecuteerd moest worden. Als ze zonk en verdronk, was dat een teken dat ze onschuldig was, maar daar had ze dan niet meer zoveel aan. Dit wordt ook wel een Catch-22 genoemd.

Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".

M.J.
28-03-2022, 15:22 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden: een vrouw werd bijv. met geboeide handen en samengebonden benen in het water gegooid. Als ze bleef drijven, was dat het bewijs dat ze een heks was en dus geëxecuteerd moest worden. Als ze zonk en verdronk, was dat een teken dat ze onschuldig was, maar daar had ze dan niet meer zoveel aan. Dit wordt ook wel een Catch-22 genoemd.

Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".

M.J.

Dan had de titel van dit artikel dus eigenlijk moeten zijn: Minister: denkbaar dat we ze in tweede helft 2022 weer zien vliegen
28-03-2022, 17:04 door Anoniem
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden: een vrouw werd bijv. met geboeide handen en samengebonden benen in het water gegooid. Als ze bleef drijven, was dat het bewijs dat ze een heks was en dus geëxecuteerd moest worden. Als ze zonk en verdronk, was dat een teken dat ze onschuldig was, maar daar had ze dan niet meer zoveel aan. Dit wordt ook wel een Catch-22 genoemd.

Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".

M.J.

Dan had de titel van dit artikel dus eigenlijk moeten zijn: Minister: denkbaar dat we ze in tweede helft 2022 weer zien vliegen

Heksen bestaan niet. Het virus wel.
28-03-2022, 19:09 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden: een vrouw werd bijv. met geboeide handen en samengebonden benen in het water gegooid. Als ze bleef drijven, was dat het bewijs dat ze een heks was en dus geëxecuteerd moest worden. Als ze zonk en verdronk, was dat een teken dat ze onschuldig was, maar daar had ze dan niet meer zoveel aan. Dit wordt ook wel een Catch-22 genoemd.

Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".

M.J.

Dan had de titel van dit artikel dus eigenlijk moeten zijn: Minister: denkbaar dat we ze in tweede helft 2022 weer zien vliegen

Heksen bestaan niet. Het virus wel.

"Heksen" bestonden destijds wel! Het was een verzamelnaam voor allerlei mensen (voornamelijk vrouwen) die een beetje opvielen door hun onafhankelijkheid, hun afwijkendheid (qua uiterlijk of gedrag), of doordat iemand zijn/haar eigen onvrede op hen projecteerde. Als iemand eenmaal verdacht werd van hekserij, ontstond er "confirmative bias" dus allerlei dingen werden dan opgevat als een bevestiging van het idee dat iemand een heks was, terwijl ontlastende informatie werd genegeerd. En op een gegeven moment werd er dan actie ondernomen om het "gevaar" te bestrijden, vaak met de dood van de beschuldigde persoon tot gevolg.

Je kunt nu achteraf wel vinden dat het etiket "hekserij" verkeerd werd toegepast op heel verschillende mensen in heel verschillende situaties, maar destijds ging men uit van de beste inzichten en het beste feitenmateriaal dat voorhanden was. Oké, er waren misschien wat critici die vonden dat die feiten selectief verzameld werden en verkeerd geïnterpreteerd, maar die critici laadden onmiddellijk de verdenking op zich dat ze zelf ook betrokken waren bij hekserij. Vandaar dat het vrij riskant was om destijds tegen het heersende hekserij-narratief in te gaan wanneer het zich ergens voordeed.

Tegenwoordig wordt het etiket "virus", "corona-virus" of "SARS-CoV-2" toegepast op allerlei heel verschillende varianten (bijv. Wuhan, Alpha, Delta, Omikron) die zich ook heel verschillend gedragen. "Het" virus bestaat dus eigenlijk niet. En voordat we de ene variant goed hebben leren kennen, heeft de volgende variant zich alweer verspreid.

Maar die verschillende varianten worden allemaal, tamelijk arbitrair, als "vijand" gezien die "bestreden" moet worden, waarbij "vaccins" met absolute prioriteit als de voorkeursoplossing worden gezien, net zoals de executie van heksen destijds met absolute prioriteit als de voorkeursoplossing werd gezien. Conclusies en cijfers waarmee men dat idee meent te kunnen bevestigen, worden breed uitgemeten, en degenen die deze conclusies en cijfers in twijfel trekken of nuanceren, worden verdacht gemaakt als zijnde "wappies", "coronasceptici", "vaccintwijfelaars" (wat tegenwoordig een beschuldiging is, niet een compliment inzake prudentie), "charlatans" of "anti-vaxers".

Wat denk je dat er zou gebeuren als ik mijn eigen darmflora tot vijand zou verklaren en zou proberen te gaan bestrijden? Dat zou echt tot een lose-lose-propositie leiden. Ik zou daar niet gelukkig van worden, en mijn darmflora ook niet. We hebben inmiddels gezien wat er gebeurt als we "insekten" tot "ongedierte" verklaren dat met grof geweld (namelijk gif) uitgeroeid mag worden - het brengt onze biotoop inclusief onze voedselvoorziening in gevaar. De manier waarop met name de regeringen en grote delen van de bevolkingen van geïndustrialiseerde of post-industriële landen hebben gereageerd op Covid-19, lijkt op een auto-immuunziekte: delen van onze eigen sociale, culturele en economische biotoop werden aangevallen. Het door Mattias Desmet (in navolging van Hannah Arendt en anderen) beschreven totalitarisme lijkt op zo'n maatschappelijke auto-immuunziekte.

"Hekserij" en "het virus" zijn menselijke concepten. Een eenzijdige fixatie op zulke concepten, of het verwarren van die concepten met "de realiteit", leidt tot rampspoed als er niet tijdig weer afstand van wordt genomen.

M.J.
28-03-2022, 20:52 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ Echte wetenschap (..) dat je, wanneer je de wereld beschouwt of behandelt als een object waar je niet mee praat, maar alleen over praat, op die manier jezelf voor een deel blind maakt.
Én de wereld (monddood)!
Dit is de kern van de natuurwetenschappelijke methode, die ook de standaard is voor de wetenschappen die zich met de mens en de sociale werkelijkheid bezighouden (en daar het grootste onheil aanricht).
Deze methode streeft naar beheersing van het onderzoeksobject door de wetten in de natuur/ mens/ samenleving te ontdekken om ze vervolgens naar eigen inzicht toe te passen.
Het is dit zoeken naar wetten en wetmatigheden wat manipulatieve kennis oplevert, wat ons als mens en als samenleving steeds meer de das omdoet omdat het te éénzijdig is en onvoldoende tegenwicht krijgt in een benadering die uitgaat van medeleven met, empathie met, zorgen voor en rekening houden met het onderzoeksobject (mens of natuur). Zodat de "andere" kant, het "tegenover" een stem krijgt die gehoord wordt.

De wil tot macht van de mens is wat in de wetenschap is uitgebeiteld, deze machtswil draagt het hele bouwwerk.
Het begrip voor de natuur als een entiteit die ons leven pas mogelijk maakt en daardoor een tegemoetkomende benaderingswijze op prijs stelt, wordt hiermee fundamenteel buitengesloten.
[Een mooi voorbeeld hiervan zijn virussen, die als één van de oudste bouwstenen van het menselijk leven in de dominante wetenschappelijke aanpak op martiaalse wijze "bestreden" - in China zelfs uitgeroeid - moeten worden, in plaats van te zoeken naar een manier van "vreedzame coëxistentie" met een 'win-win'positie voor beide "deelnemers" aan het epidemiegebeuren.]

Om de gigantische, door haar machtswil veroorzaakte problemen waarvoor de mensheid staat, op te kunnen lossen hebben we een andere vorm van wetenschap nodig. Haar oude product "technologie" gaat dit niet oplossen.
Ook onze opvatting van wat echte kennis en waarheid is, zal herzien moeten worden, van een begrip dat ver boven en buiten de (subjectieve) mens zweeft naar een begrip dat de gehele mens omvat, dus ook zijn gevoel, zijn ethiek én zijn handelen.
We weten allemaal dat iets "weten" nog niet betekent dat we er naar handelen; de tot cognitie beperkte opvatting van kennis en waarheid moet getransformeerd worden in iets wat meeromvattend is. Ook in de natuurwetenschappen.
De technologische oplossing, inclusief het vertechniseren van de mens, slaat onvermijdelijk om in haar tegendeel, een dystopie met peilloze afgronden.
Ik zou tegen Klaus Schwab en al zijn aanhangers willen zeggen: macht is het probleem, zowel op het collectieve niveau (te ongelijk verdeeld) als op het niveau van het individu, waar zij verschijnt als de wil om macht uit te oefenen over mensen en de omgeving te beheersen.
28-03-2022, 23:29 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
28-03-2022 door Anoniem: Om de gigantische, door haar machtswil veroorzaakte problemen waarvoor de mensheid staat, op te kunnen lossen hebben we een andere vorm van wetenschap nodig. Haar oude product "technologie" gaat dit niet oplossen.
Ook onze opvatting van wat echte kennis en waarheid is, zal herzien moeten worden, van een begrip dat ver boven en buiten de (subjectieve) mens zweeft naar een begrip dat de gehele mens omvat, dus ook zijn gevoel, zijn ethiek én zijn handelen.
We weten allemaal dat iets "weten" nog niet betekent dat we er naar handelen; de tot cognitie beperkte opvatting van kennis en waarheid moet getransformeerd worden in iets wat meeromvattend is. Ook in de natuurwetenschappen.
De technologische oplossing, inclusief het vertechniseren van de mens, slaat onvermijdelijk om in haar tegendeel, een dystopie met peilloze afgronden.

Je stipt hier twee dingen aan: machtswil en onze opvatting wat echte kennis en waarheid is.

Als het gaat om machtswil, dan heb ik wel eens geprobeerd om te kijken hoe dat dan bij mijzelf persoonlijk werkt. Ik heb ook machtswil (die zich uit in ambitie, de wens gezien te worden, een gevoel tekort gedaan te zijn, een gevoel dat ik "meer" verdien dan ik tot nu toe gekregen heb, kortom: noem het "entitlement"). Op zich is die drive ook niet afgenomen met de jaren. Maar het is wel aangevuld met meer begrip voor anderen, het hechten van meer belang aan hoe het met anderen gaat, een verschuiving van waarden (wat is nu echt de moeite waard om naar te streven?) en dergelijke. Ook is er meer besef gekomen dat als ik sommige dingen zou proberen te bereiken, ik echt boven mijn macht zou tillen - dus er is een stukje realisme bij gekomen. Je zou kunnen zeggen dat mijn machtswil geleidelijk aan getemperd (gematigd) is door verschillende soorten kennis en levenservaring die ik heb opgedaan.

Maar hoe kan je van een ambitieuze knul van 20 verwachten dat die een dergelijk soort levenservaring heeft? Of van een minister van 60 die nooit de tijd heeft genomen om zich echt te bezinnen, omdat hij de hele tijd druk-druk bezig is geweest met zijn carrière in competitie met anderen die óók minister wilden worden? Een minister die in de loop der tijd telkens een stapje verder is gegaan in slim voorwenden, slim meebewegen en ja, af en toe ook slim liegen? Zo iemand is nooit boven zijn eigen machtswil uitgegroeid. Misschien gaat dat na zijn pensioen nog gebeuren, maar dan is het al te laat voor de maatschappij waarop hij zijn stempel heeft gezet - en die dan zijn pensioen mag betalen, in euro' s maar ook in de vorm van het dragen van de consequenties van zijn eerdere, ministeriële handelen.

Een andere issue met machtswil in relatie tot empathie is dat er ook bij kinderen al enorme verschillen te zien zijn op dat punt. Er zijn kinderen met een groot rechtvaardigheidsgevoel, generositeit en veel empathie. Maar er zijn ook kinderen die dat niet lijken te hebben en die keihard voor hun eigen korte-termijn-belang gaan, ook ten koste van anderen (maar verrassend vaak ook ten koste van zichzelf, omdat andere kinderen het doorkrijgen). Dat valt vaak helemaal niet te verklaren uit de opvoeding die ze krijgen. Twee kinderen van dezelfde ouders kunnen op deze punten enorm verschillen. Hoe kun je zodanig omgaan met empathie-arme kinderen dat er niet een paar van hen uitgroeien tot gewetenloze machthebbers die talloze andere mensen tegen elkaar uitspelen en over lijken gaan - vroeger met gebruikmaking van primitieve technologie (bijv. zwaarden en hakbijlen), tegenwoordig met gebruikmaking van uitgebreide, diep in het leven van andere mensen doordringende technologie (bijv. surveillance-systemen, micro-targeting en parasitaire financiële systemen)?

Wat betreft kennis en waarheid, lijkt het me duidelijk dat we een manier moeten vinden om tot meer inclusieve kennis en waarheid te komen zonder de positieve verworvenheden van de Europese Verlichting overboord te gooien. Immers, zoals bijv. ook Mattias Desmet beschrijft, stellen die verworvenheden ons in staat om als individuen en als samenleving van eigenwijze individuen tegenwicht te bieden tegen feodale machthebbers (koningen, bisschoppen en hun moderne equivalenten: miljardairs, premiers, mediamoguls e.d.). Wat er gebeurt als je de positieve aspecten van de Verlichting overboord gooit (het kind met het badwater weggooit), kunnen we misschien zien in het huidige China. Voor de middenklasse is er daar van alles: welvaart, technologie, materieel comfort. Er zijn ook competente bestuurders - vaak corrupt, maar tevens competent. Maar er ontbreekt ook iets. Het is me niet duidelijk hoeveel Chinezen zich daar van bewust zijn, en in hoeverre. Er broeit daar in ieder geval van alles, de maatschappij staat daar net als hier onder grote spanning.

Eén van de dingen die daar ontbreekt, is een soort gebondenheid van het bestuur aan het ideaal van respect voor waarheid. Die gebondenheid aan dat ideaal leek er tussen 1945 en ca. 2000 in het Westen te zijn. Het Chinese bestuur cultiveert een zeer "pragmatische" omgang met waarheid. De beroemde uitspraak van Deng Xiaoping dat het er niet toe doet of een kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt, gaat ook op voor de omgang van het Chinese bestuur met het ideaal van waarheid. Chinese bestuurders hebben weinig scrupules als het gaat om zeggen dat zwart wit is, en de bereidheid om dat te doen, wordt zelfs gezien als een belangrijk aspect van loyaliteit aan de Partij en haar leider.

Helaas is die gebondenheid aan het ideaal van respect voor waarheid nu juist iets wat in het Westen óók in hoog tempo verloren lijkt te gaan in het "post truth"-tijdperk, en nergens sneller dan bij onze bestuurders. Met name in 2021 is dat duidelijk geworden tijdens de corona-crisis. Dus als er geen correctie komt, zitten we hier op dat punt straks in hetzelfde schuitje als in China. "Echte kennis en waarheid" (in jouw woorden) is ook in de ogen van veel Nederlanders hetzelfde als "van hogerhand goedgekeurde en gepropageerde kennis en waarheid". Het lijkt of veel Nederlanders smachten naar een leider in Chinese stijl. Desmet heeft het over "het verlangen naar een Meester". Veel eerder had Erich Fromm het al over "angst voor vrijheid".

Ik vermoed dat een nieuwe, gezondere combinatie van macht plus kennis en waarheid alleen vanuit nieuwe sociale verbanden kan groeien, van onderop, net zolang totdat de oude, dorre combinatie aan de top afsterft. Misschien is dat wel een cyclisch proces, een soort spiraal van bewustwording. Maar bij elke vernieuwing gaat er ook iets verloren, bij elke nieuwe bewustwording wordt er ook iets vergeten. Het is voor mij een vreemd gevoel om eerst jarenlang voor de muziek uit te lopen, en dan plotseling in de positie te komen dat ik een neiging krijg om te gaan zeggen: "Prima, ja, die vernieuwing is zeer nodig, maar vergeet alsjeblieft ook niet wat de waarde is van de traditie van..."

M.J.
30-03-2022, 07:15 door Anoniem
Door Anoniem Heksen bestaan niet. Het virus wel.

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".
De gemiddelde Nederlander en de meerderheid van de bevolking zal de analogie tussen heksen en ongevaccineerden/virussen niet accepteren vanwege het enorme aanzien van de moderne middelaar tussen de mens en zijn werkelijkheid: de wetenschap en haar narratief (daarom ook graag door machthebbers gebruikt), waarvan de door Big Pharma geregisseerde "consensus" wordt gebracht als het heksenbestrijdingsprogramma bij uitstek.
De wetenschap vervult nu de rol die vroeger de Kerk had. Vergelijk het aureool van virologen, epidemiologen en vaccinologen als de moderne duiveluitdrijvers.
De gemeenschap der gelovigen van vroeger is nu de bevolking, die in zijn geheel een wetenschappelijk mens- en wereldbeeld heeft, en dit zowel de meest gerenommeerde wetenschapper als de grootste analfabeet.
Niet toevallig wordt kritiek op het vaccin en het overige pandemiebestrijdingsprogramma weggezet als "onwetenschappelijk" waarvoor aanvullende "voorlichting" de remedie is. (Dit recept wordt ook gebruikt bij het realiseren van toenemende digitalisering).

Wat zich echter aan het oog van de meerderheid van de bevolking onttrekt is het gecorrumpeerd zijn van de wetenschap door gevestigde belangen, waardoor zij de waarheid van de status quo verkondigt en geen spreekbuis is van alle qua macht onderliggende partijen in de samenleving.
Wat (schijnbaar) gezagsverhogend is voor de wetenschap, is zowel haar gebrek aan reflectie op eigen waarheden als het toedekken van bestaande dissensus in haar gelederen.
Zoals het heksenbestrijdingsprogramma de macht van de Kerk diende, zo dienen nu de virusbestrijdingsprogramma's van de betreffende wetenschapsdisciplines niet alleen de macht van de machthebbers, maar ook de macht van de wetenschap (en haar beoefenaars).

(..)door wetenschap te instrumentaliseren, ontdoe je die van zijn waarheidsvindende en -sprekende eigenschappen en reduceer je hem tot ideologie, en daarmee tot propaganda-instrument.
In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden
Je kunt dit ook geritualiseerde wetenschap noemen, wetenschap als ritueel.
De regering kiest voor een deel van de wetenschappelijke waarheid, namelijk de virologisch-epidemiologische.
De rationaliteit van de wetenschap is versplinterd, daardoor wordt het beleidsmatig exclusieve gebruik van de rationaliteit van een (sub)discipline irrationeel.
De virologisch-epidemiologische waarheid lijkt het meest relevant (de virussen zijn de daders) en exact (modellen); dit laatste belooft de grootste grip (bestuurbaarheid).
Dwz een wetenschap die met schijnbaar exacte grootheden en simpele statistieken kan worden uitgebouwd ("Coronadoden", beschikbare IC-bedden, besmettingen), die in modellen gestopt kunnen worden (die niet transparant zijn, niet vrijgegeven worden), waarvoor middelen aangeschaft kunnen worden (mondkapjes, PCR-testen, Corona-apps, vaccins), die het idee geven van beheersbaarheid van het virus. Continu te monitoren, waarvan de "effecten" dagelijks aan de bevolking in getallen gepresenteerd kunnen worden.
De bevolking legt zichzelf collectief langs de meetlat; het is altijd fijn om te weten waar je aan toe bent (de regering kreeg kritiek als haar adviezen verwarring opriepen).

"Echte kennis en waarheid" (in jouw woorden) is ook in de ogen van veel Nederlanders hetzelfde als "van hogerhand goedgekeurde en gepropageerde kennis en waarheid". Het lijkt of veel Nederlanders smachten naar een leider in Chinese stijl. Desmet heeft het over "het verlangen naar een Meester". Veel eerder had Erich Fromm het al over "angst voor vrijheid".
Het gemedicaliseerde mensbeeld en het gebrek aan vertrouwen in de eigen constitutie (immuunsysteem) en het eigen menszijn worden continue "op peil" gehouden en gevoed ten bate van partijen die hiermee hun bestaansrecht consolideren. Deze partijen vervreemden daarmee de mens van zichzelf en slaan hem steeds meer (ongezien) uit zijn eigen ankers in de werkelijkheid. Hij wordt een prooi voor maatschappelijke roofdieren.

Het instrumentaliseren van recht, wetenschap en ethiek gebeurt altijd vanuit machtsmotieven. Dit gaat gepaard met het "uitbenen" van de essentie tot een formele frase, een bruikbare huls. Daarmee wordt recht onrecht, wetenschap irrationeel en ethiek pure kwaadaardigheid.
De verbinding met de grote idealen van de mensheid, die erin besloten liggen wordt "doorgesneden" en daardoor de weg naar een betere toekomst.
Dit houdt ook in, dat de mens ahw "platgeslagen" wordt tot een zoogdier zonder idealen, wordt vermaterialiseerd, ge-ont-idealiseerd.
Je pakt de mens dan zijn idealen af: de EU zorgt voor je vrijheid, je gezondheid, je levensinrichting, daar hoef je je zelf niet meer mee bezig te houden (een soort "ontzorgen"). Welke mensen zijn voor zo'n boodschap bevattelijk?

De manier waarop met name de regeringen en grote delen van de bevolkingen van geïndustrialiseerde of post-industriële landen hebben gereageerd op Covid-19, lijkt op een auto-immuunziekte: delen van onze eigen sociale, culturele en economische biotoop werden aangevallen. Het door Mattias Desmet (in navolging van Hannah Arendt en anderen) beschreven totalitarisme lijkt op zo'n maatschappelijke auto-immuunziekte.
De relatieve waarde van wetenschap, wat bevestigd wordt door (selectief) jongleren met cijfers en statistieken, is vooral in de werkelijkheid buiten het (biomedische) laboratorium voelbaar.
Deze beperkte waarde wordt meestal niet in verband gebracht met enerzijds de beperkingen van wetenschap in de sociale werkelijkheid/de samenleving en anderzijds de inherente beperkingen van wetenschap in het menselijk leven.
De absurde sitatie dat de virusbestrijding de trekken van een sociale auto-immuunziekte vertoont is een direct gevolg hiervan.

De aanvankelijke (Verlichtings)belofte van de wetenschap om de mens vrijer te maken door de toepassing van de rede, is m.i. op zijn retour.
De wetenschap knecht de mens steeds meer en reduceert hem tot "materiële" zaken, zoals virussen (de mens als virusdrager) en heeft ook bitter weinig te melden als het erom gaat om te voorkomen dat wetenschappelijke tunnelvisiedragers uit haar midden de bijl zetten aan de wortels van het samenleven.
30-03-2022, 13:01 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 30-03-2022, 13:20
Door Anoniem:
Door Anoniem Heksen bestaan niet. Het virus wel.

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ Het narratief dat het probleem "hekserij" was en dat de oplossing het "bestrijden en elimineren van heksen" was, werd koste wat kost in stand gehouden. Op een vergelijkbare manier wordt nu het narratief (het verhaal) in stand gehouden dat het probleem "het virus" is en dat de oplossing bestaat uit het "bestrijden van het virus" en het bestrijden van "anti-vaxers".
De gemiddelde Nederlander en de meerderheid van de bevolking zal de analogie tussen heksen en ongevaccineerden/virussen niet accepteren vanwege het enorme aanzien van de moderne middelaar tussen de mens en zijn werkelijkheid: de wetenschap en haar narratief (daarom ook graag door machthebbers gebruikt), waarvan de door Big Pharma geregisseerde "consensus" wordt gebracht als het heksenbestrijdingsprogramma bij uitstek.
De wetenschap vervult nu de rol die vroeger de Kerk had. Vergelijk het aureool van virologen, epidemiologen en vaccinologen als de moderne duiveluitdrijvers.
De gemeenschap der gelovigen van vroeger is nu de bevolking, die in zijn geheel een wetenschappelijk mens- en wereldbeeld heeft, en dit zowel de meest gerenommeerde wetenschapper als de grootste analfabeet.
Niet toevallig wordt kritiek op het vaccin en het overige pandemiebestrijdingsprogramma weggezet als "onwetenschappelijk" waarvoor aanvullende "voorlichting" de remedie is. (Dit recept wordt ook gebruikt bij het realiseren van toenemende digitalisering).

Wat zich echter aan het oog van de meerderheid van de bevolking onttrekt is het gecorrumpeerd zijn van de wetenschap door gevestigde belangen, waardoor zij de waarheid van de status quo verkondigt en geen spreekbuis is van alle qua macht onderliggende partijen in de samenleving.
Wat (schijnbaar) gezagsverhogend is voor de wetenschap, is zowel haar gebrek aan reflectie op eigen waarheden als het toedekken van bestaande dissensus in haar gelederen.
Zoals het heksenbestrijdingsprogramma de macht van de Kerk diende, zo dienen nu de virusbestrijdingsprogramma's van de betreffende wetenschapsdisciplines niet alleen de macht van de machthebbers, maar ook de macht van de wetenschap (en haar beoefenaars).

Helemaal mee eens. Ik moet een bekentenis doen. De door jou hierboven geciteerde tekst "Heksen bestaan niet. Het virus wel" is eveneens van mij afkomstig. Toen niemand anders hiermee kwam (de "gemiddelde Nederlander" is waarschijnlijk al lang opgehouden dit draadje te lezen), heb ik dit zelf anoniem geplaatst, en daarmee mezelf een beetje getrold. Toen daar ook niet meteen een reactie op kwam, heb ik er zelf weer op gereageerd.

De wetenschap als Kerk... Ik ben hier al heel lang over aan het nadenken. Ik herinner me dat een fervent, ideologisch voorstander van "wetenschap" me ergens begin jaren 90 van de vorige eeuw vroeg waarom ik toch zoveel kritiek had op (volgens hem) "de wetenschap", terwijl dat toch niet meer was dan een "heel dun rationeel laagje op een enorme massa irrationaliteit, een irrationaliteit die ons zo weer terug kan storten in de chaos en gewelddadigheid van de Middeleeuwen". Waarom zag ik het niet als mijn taak om "de wetenschap" te verdedigen?

Ik heb daar naderhand over nagedacht. Toen vanaf 2000 steeds sterkere maatschappelijke bewegingen merkbaar werden die een hoog "irrationeel" gehalte hadden, vroeg ik me wel eens af of diegene die me destijds die vraag had gesteld, misschien gelijk had. Maar inmiddels is het me duidelijk dat de toenemende "irrationaliteit" (als je het zo wilt noemen) zich net zo goed manifesteert binnen de groepen mensen die meestal worden aangeduid als "wetenschappers", en dat mijn oorspronkelijke positie correct was. Immers, ik had nooit kritiek gehad op wetenschap in de vorm van onderzoek dat gedaan wordt met een open hart en geest, maar wel op zg. "wetenschap" waarbij aansprekende resultaten uit het verleden misbruikt werden als een ideologische stok om mensen in het heden mee in het gareel te slaan.

(..)door wetenschap te instrumentaliseren, ontdoe je die van zijn waarheidsvindende en -sprekende eigenschappen en reduceer je hem tot ideologie, en daarmee tot propaganda-instrument.
In essentie is deze instrumentalisering van wetenschap, recht en ethiek hetzelfde als hoe destijds hekserij werd bestreden
Je kunt dit ook geritualiseerde wetenschap noemen, wetenschap als ritueel. De regering kiest voor een deel van de wetenschappelijke waarheid, namelijk de virologisch-epidemiologische. De rationaliteit van de wetenschap is versplinterd, daardoor wordt het beleidsmatig exclusieve gebruik van de rationaliteit van een (sub)discipline irrationeel.
De virologisch-epidemiologische waarheid lijkt het meest relevant (de virussen zijn de daders) en exact (modellen); dit laatste belooft de grootste grip (bestuurbaarheid). (...)
De bevolking legt zichzelf collectief langs de meetlat; het is altijd fijn om te weten waar je aan toe bent (de regering kreeg kritiek als haar adviezen verwarring opriepen).

Inderdaad. Het model waarin "het virus" de vijand is, "vaccinweigeraars" zondig zijn en vaccinatie de enige echte "oplossing" is, doet denken aan het kerkelijke systeem met aflaten voorafgaand aan de Reformatie. Door het betalen van aflaten aan functionarissen van de Kerk, kon je destijds je zonden afkopen en daarmee de tijd verkorten die je in het hiernamaals in de Hel of het Vagevuur zou moeten doorbrengen. Dat was pas lekker stuurbaar!

Op vergelijkbare wijze kun je nu je goedheid bewijzen en je gezondheid beschermen door een officieel goedgekeurde prik te nemen en daarbij je persoonlijke data af te geven aan de gezondheidsautoriteiten. Ook hier wordt weer een illusie van stuurbaarheid gecreëerd, met andere woorden: geruststellende schijnzekerheid.

"Echte kennis en waarheid" (in jouw woorden) is ook in de ogen van veel Nederlanders hetzelfde als "van hogerhand goedgekeurde en gepropageerde kennis en waarheid". Het lijkt of veel Nederlanders smachten naar een leider in Chinese stijl. Desmet heeft het over "het verlangen naar een Meester". Veel eerder had Erich Fromm het al over "angst voor vrijheid".
Het gemedicaliseerde mensbeeld en het gebrek aan vertrouwen in de eigen constitutie (immuunsysteem) en het eigen menszijn worden continue "op peil" gehouden en gevoed ten bate van partijen die hiermee hun bestaansrecht consolideren. Deze partijen vervreemden daarmee de mens van zichzelf en slaan hem steeds meer (ongezien) uit zijn eigen ankers in de werkelijkheid. Hij wordt een prooi voor maatschappelijke roofdieren.

Het instrumentaliseren van recht, wetenschap en ethiek gebeurt altijd vanuit machtsmotieven. Dit gaat gepaard met het "uitbenen" van de essentie tot een formele frase, een bruikbare huls. Daarmee wordt recht onrecht, wetenschap irrationeel en ethiek pure kwaadaardigheid. De verbinding met de grote idealen van de mensheid, die erin besloten liggen wordt "doorgesneden" en daardoor de weg naar een betere toekomst.
Dit houdt ook in, dat de mens ahw "platgeslagen" wordt tot een zoogdier zonder idealen, wordt vermaterialiseerd, ge-ont-idealiseerd. Je pakt de mens dan zijn idealen af: de EU zorgt voor je vrijheid, je gezondheid, je levensinrichting, daar hoef je je zelf niet meer mee bezig te houden (een soort "ontzorgen"). Welke mensen zijn voor zo'n boodschap bevattelijk?

Om nog even de analogie met kerkelijke autoriteiten te vervolgen... Dit doet denken aan het verhaal van Dostojevski over de Grootinquisiteur. Deze hoge religieuze functionaris wordt ermee geconfronteerd dat opeens Jezus in levende lijve terugkeert. Dat confronteert de inquisiteur ermee dat hij zelf de handhaver is van een ideologie die in strijd is met de oorspronkelijke kern van het Christendom. Veel "wetenschappers" lijken tegenwoordig op zo´n grootinquisiteur.

Op de vraag hoe je mensen die "ontzorgd" willen worden, iets kunt bieden, kom ik hieronder aan het eind van deze posting terug.

De manier waarop met name de regeringen en grote delen van de bevolkingen van geïndustrialiseerde of post-industriële landen hebben gereageerd op Covid-19, lijkt op een auto-immuunziekte: delen van onze eigen sociale, culturele en economische biotoop werden aangevallen. (...)
(...) De aanvankelijke (Verlichtings)belofte van de wetenschap om de mens vrijer te maken door de toepassing van de rede, is m.i. op zijn retour. De wetenschap knecht de mens steeds meer en reduceert hem tot "materiële" zaken, zoals virussen (de mens als virusdrager) en heeft ook bitter weinig te melden als het erom gaat om te voorkomen dat wetenschappelijke tunnelvisiedragers uit haar midden de bijl zetten aan de wortels van het samenleven.

Ik denk dat het goed is om het onderscheid tussen echte wetenschap (onderzoek dat wordt gedaan en beschreven met een oprechte, open geest) en pseudo-"wetenschap" (ideologisch gedreven beweringen waarbij de term "wetenschap" wordt misbruikt als retorisch middel) heel expliciet te blijven maken. En om er bovendien op te blijven wijzen dat echte wetenschap veel meer omvat dan alleen het opstellen en toetsen van bepaalde mechanistische theorieën.

In die visie is het niet de wetenschap die de mens knecht, maar wordt een plat, onjuist beeld van wat wetenschap zou zijn, door machthebbers misbruikt om mensen te knechten, en wordt datzelfde, platte beeld door veel mensen misbruikt om hun eigen angsten te onderdrukken en te ontkennen op een manier die vooral aan struisvogelpolitiek doet denken.

Dit roept de vraag op wat je mensen zou kunnen aanbieden als handvat om hoop en vertrouwen aan te ontlenen, als je ze wilt helpen om zich te bevrijden uit de fuiken van dogmatische religie en dogmatische pseudo-wetenschap. Eén van de antwoorden die hier in de praktijk op lijken te worden gegeven, is een ideologie die je "wokisme" zou kunnen noemen, maar dat is in mijn ogen geen adequaat antwoord. Het geeft sommige mensen een gevoel dat ze bij een groep horen en dat ze opkomen voor een nobel ideaal, maar in mijn ogen is het toch vooral ook weer een tunnelvisie, zodra het een soort tribaal denken wordt dat ten koste gaat van respect voor individuele mensen ongeacht tot welke groep ze behoren.

Wat is dan wel de remedie? Aan het eind van De psychologie van totalitarisme schrijft Mattias Desmet daarover onder andere het volgende: "De wetenschap dat geen enkele logica absoluut is, is de voorwaarde voor mentale vrijheid. Het gat in de logica opent letterlijk een ruimte voor een eigen stijl en voor de drang tot creatie. (...) Ze draagt het vermogen in zich om angst, onbehagen, frustratie en agressie te milderen, zonder dat we daar een vijand voor nodig hebben.(...)"

Maar hoe verleiden we al die uitgeputte, gestresste, half gezombificeerde smartphone- en app-verslaafden om weer contact te maken met hun latente, creatieve vermogens? Het is alsof je iemand wiens tenen bevroren zijn, wilt verleiden om ze te ontdooien, terwijl diegene dat zelf niet aandurft omdat hij ergens wel aanvoelt dat zijn tenen, zodra ze beginnen te ontdooien, enorm pijn zullen gaan doen. Rehab doet pijn. Een alternatief is misschien om te accepteren dat bepaalde tenen nooit meer zullen ontdooien, maar op enig moment zullen afsterven en dat het meer loont om de tenen van nieuwe generaties voldoende te beschermen, te voeden en te stimuleren om te kwispelen.

M.J.
05-04-2022, 23:08 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ Ik denk dat het goed is om het onderscheid tussen echte wetenschap (onderzoek dat wordt gedaan en beschreven met een oprechte, open geest) en pseudo-"wetenschap" (ideologisch gedreven beweringen waarbij de term "wetenschap" wordt misbruikt als retorisch middel) heel expliciet te blijven maken.
En om er bovendien op te blijven wijzen dat echte wetenschap veel meer omvat dan alleen het opstellen en toetsen van bepaalde mechanistische theorieën.
In die visie is het niet de wetenschap die de mens knecht, maar wordt een plat, onjuist beeld van wat wetenschap zou zijn, door machthebbers misbruikt om mensen te knechten, en wordt datzelfde, platte beeld door veel mensen misbruikt om hun eigen angsten te onderdrukken en te ontkennen op een manier die vooral aan struisvogelpolitiek doet denken.

Het probleem is dat de gouden standaard van de wetenschap tevens de mechanistische bij uitstek is: de natuurwetenschap. Deze wordt door de sociale wetenschappen nageaapt, hoe meer ze op het voorbeeld van de natuurwetenschap lijkt hoe beter.
De natuurwetenschap stelt de eis van kwantificeerbaarheid; toegepast op het terrein van mens en samenleving leidt dit tot extreem reductionisme en zelfs vervorming van de werkelijkheid.
Toegepast op de mens en de sociale werkelijkheid is het de(ze) wetenschap zélf die de mens instrumentaliseert. Deze wetenschap is per definitie beheersingskennis.
Ze knecht altijd, dat is haar streven en haar doel.
Toegepast op de natuur onderwerpt ze de natuur, toegepast op de mens onderwerpt ze de mens.
Het is haar wil om te weten hoe iets (natuur, mens, samenleving) werkt, om er later zelf mee te kunnen werken, om de actor van het oorspronkelijke "werken" van zijn troon te stoten en er zelf op plaats te nemen (voorheen door God of de goden bezet).
Ethisch verantwoorde wetenschap in het sociale domein behoeft een kwalitatieve vorm van wetenschap, maar daar is geen algemeen geaccepteerde standaard voor. Omdat alles afgemeten wordt aan de natuurwetenschappelijke kennis, wordt alles wat daar niet aan voldoet als minderwaardig beschouwd, als "soft", niet exact, e.d.
Kwalitatief onderzoek wordt daarom ondergewaardeerd en kan veel moeilijker gefinancierd worden. Het probleem is, dat de belangstelling ervoor zich niet tégen het gevestigde belang in kan doorzetten.
Kwaliteit en essentie in wetenschap en onderzoek zijn categorieën die niet in onze verbureaucratiseerde en ver-economiseerde maatschappij passen.
Het op mens en samenleving toegepaste natuurwetenschappelijke model van kennis is daarom de perfecte bondgenoot van deze mensverachtende maatschappij.

Het dédain voor kwalitatieve wetenschap komt voort uit de controlebehoefte (= machtsmotief) van de overheid, zij wil te instrumentaliseren kennis, en ook het bedrijfsleven heeft er belang bij om wetenschap voor zichzelf te instrumentaliseren.
Daarmee is de instrumentalisering van wetenschap een bestaansvoorwaarde voor haarzelf geworden.

Het transplanteren van het natuurwetenschappelijke model waarmee de natuur wordt onderzocht, naar het terrein van de mens in zijn sociale werkelijkheid (wat nu gebeurt) is één groot fiasco, wat alleen nog niet als zodanig gezien wordt omdat de meerderheid van de wetenschappers die dit doen te weinig fantasie hebben resp. teveel persoonlijk belang erbij, en zichzelf tevredenstellen met wetenschap die zoveel mogelijk het natuurwetenschappelijke model na-aapt, dus het kunstje uitvoert. Dit heeft dus zowel te maken met de mate van integriteit van de wetenschapper/onderzoeker als met zijn inzicht in wat hij doet.

Voor het hele sociale domein moet een eigen wetenschapsvorm ontwikkeld worden omdat met de nu toegepaste het (technocratische) fundament van de natuurwetenschap is voorgegeven en toegepast wordt op de mens zelf.
De dehumanisering van mens en samenleving is dan onontkoombaar.
Wat betreft kennis en waarheid, lijkt het me duidelijk dat we een manier moeten vinden om tot meer inclusieve kennis en waarheid te komen zonder de positieve verworvenheden van de Europese Verlichting overboord te gooien.
Exact.
07-04-2022, 15:52 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ Ik denk dat het goed is om het onderscheid tussen echte wetenschap (onderzoek dat wordt gedaan en beschreven met een oprechte, open geest) en pseudo-"wetenschap" (ideologisch gedreven beweringen waarbij de term "wetenschap" wordt misbruikt als retorisch middel) heel expliciet te blijven maken.
En om er bovendien op te blijven wijzen dat echte wetenschap veel meer omvat dan alleen het opstellen en toetsen van bepaalde mechanistische theorieën.
In die visie is het niet de wetenschap die de mens knecht, maar wordt een plat, onjuist beeld van wat wetenschap zou zijn, door machthebbers misbruikt om mensen te knechten, en wordt datzelfde, platte beeld door veel mensen misbruikt om hun eigen angsten te onderdrukken en te ontkennen op een manier die vooral aan struisvogelpolitiek doet denken.

Het probleem is dat de gouden standaard van de wetenschap tevens de mechanistische bij uitstek is: de natuurwetenschap. Deze wordt door de sociale wetenschappen nageaapt, hoe meer ze op het voorbeeld van de natuurwetenschap lijkt hoe beter.
De natuurwetenschap stelt de eis van kwantificeerbaarheid; toegepast op het terrein van mens en samenleving leidt dit tot extreem reductionisme en zelfs vervorming van de werkelijkheid.
Toegepast op de mens en de sociale werkelijkheid is het de(ze) wetenschap zélf die de mens instrumentaliseert. Deze wetenschap is per definitie beheersingskennis.
Ze knecht altijd, dat is haar streven en haar doel.
Toegepast op de natuur onderwerpt ze de natuur, toegepast op de mens onderwerpt ze de mens. (...)

Voor het hele sociale domein moet een eigen wetenschapsvorm ontwikkeld worden omdat met de nu toegepaste het (technocratische) fundament van de natuurwetenschap is voorgegeven en toegepast wordt op de mens zelf.
De dehumanisering van mens en samenleving is dan onontkoombaar.
Wat betreft kennis en waarheid, lijkt het me duidelijk dat we een manier moeten vinden om tot meer inclusieve kennis en waarheid te komen zonder de positieve verworvenheden van de Europese Verlichting overboord te gooien.
Exact.

Het is duidelijk dat we op deze punten dezelfde probleem-analyse hebben. Daar wil ik nog aan toevoegen dat er op dit moment nog steeds andersoortige, in beginsel niet-reductieve vormen van wetenschap worden beoefend, met name ook in het sociale domein, ook al staan die al tientallen jaren onder druk. Denk aan analyses zoals die van Hannah Arendt en Mattias Desmet over totalitarisme. En aan alle grotendeels ongeschreven kennis die er in therapiegroepen wordt opgebouwd, zowel door de therapeuten als de deelnemers. Ook komen er, tegen de verdrukking in, nieuwe kennisvormen op, bijvoorbeeld op het gebied van zogenoemde "alternatieve" geneeswijzen, waaronder acupunctuur. Je ziet dan dat vanuit het Westerse, mechanistisch-medische establishment pogingen worden gedaan om daar grip op te krijgen via een beroep op (het toepassen van) "demarcatiecriteria" tussen wetenschappelijke kennis en onzin ("metafysica"): wat accepteert het gevestigde bolwerk als "feitelijk bewijs" ("evidence"), en wat niet. Vandaar de hype van "evidence-based medicine".

Interessant is het dat een opkomende politieke grootmacht zoals China vanuit een andere invalshoek eveneens grip probeert te krijgen op de beoefening van acupunctuur in het Westen, omdat China die opvat en claimt als onderdeel van "Chinese" geneeskunst. Een bij uitstek technocratisch bewind als het Chinese regime meent er dus politiek belang bij te hebben om een door het Westen niet geaccepteerde vorm van "wetenschap" alsnog erkend te krijgen, maar dan wel op zo'n manier dat deze wetenschapsvorm vanuit China kan worden gereguleerd en daarmee kan worden ingezet als politiek instrument. Dus opnieuw: wetenschap als middel om mensen te onderwerpen - alleen nu op een iets andere manier.

Die Chinese benadering is in mijn (en hoogstwaarschijnlijk ook in jouw) ogen niet een oplossing, want op die manier:
(1) worden de verworvenheden van de Europese Verlichting (nl. wetenschap die onafhankelijk was van politieke autoriteiten zoals staat en kerk) overboord gezet: het kind wordt dan met het badwater weggegooid;
(2) wordt de ontkenning die inherent is aan reductief-mechanistische, Westerse pseudo-"wetenschap" vervangen door de ontkenning die inherent is aan pseudo-"wetenschap" die door een autoritair, totalitair regime wordt aangestuurd.

Op dit moment valt een convergentie te zien tussen de Westerse en de Chinese benadering. Wetenschap wordt onderworpen aan politiek, zoals we tijdens de corona-crisis hebben kunnen zien.

Wat is dan wel een goede ontwikkelingsrichting? Ontwikkelingen in de natuurkunde (die zoals jij terecht opmerkt, de afgelopen eeuw als "gouden standaard" heeft gefunctioneerd), wijzen erop dat het gaat om het leren van de kunst van het loslaten. De relativiteitstheorie, de kwantumtheorie en de chaostheorie hebben zich alledrie kunnen ontwikkelen doordat er vanuit de oude, Newtoniaanse, klassiek-mechanistische werkelijkheidsopvatting dingen werden losgelaten.

In plaats van dingen ("objecten") vast te pinnen (te "constateren"), open te snijden ("analyseren"), af te snijden ("isoleren") en te dwingen ("repliceren"), kunnen we in aanvulling daarop ook kiezen om onszelf open te stellen, ontvankelijk te worden, onze omgeving te ontmoeten en te bejegenen. Dat levert andere soorten kennis op.

Zelf vind ik deze nieuwe weg wel enorm moeilijk, als ik die weg wil volgen met behoud van mijn kritische blik. Want als ik mijn kritische blik veronachtzaam, word ik iets te makkelijk een speelbal voor autoritaire regimes (mechanistisch pseudo-wetenschappelijk regime of politiek pseudo-wetenschappelijk regime). Dus er is de hele tijd een balans nodig tussen enerzijds me open stellen voor mijn omgeving en anderzijds kritisch kijken naar mijn omgeving. Enerzijds de ander ontmoeten, anderzijds de ander observeren. Enerzijds bereid zijn me te laten beïnvloeden, anderzijds ook bereid zijn grenzen te stellen en anderen te beïnvloeden. Er is niet een simpel recept, het is een levenslang leerproces. Hopelijk zal het lukken die twee kanten steeds verder met elkaar te integreren.

Dit roept dan wel de praktische vraag op, hoe vanuit die nieuwe, geïntegreerde houding om te gaan met mensen die op de één of andere manier gewelddadig zijn. Bijvoorbeeld een ploert die je in een steegje opwacht en fysiek geweld wil gebruiken om je te beroven. Of een minister die jou met list en bedrog je grondrechten probeert af te pakken, waaronder je vrijheid om te reizen - zoals minister Kuipers die een "tijdelijke" wet ondanks eerdere geruststellingen toch niet wil beëindigen, omdat hij en zijn kompanen zoeken naar een nieuw excuus (een nieuwe pseudo-"noodzaak") om zulke vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen en zo hun eigen macht te vergroten.

Op dit punt kunnen we dan weer inspiratie ontlenen aan de Chinese geschiedenis, waarin allerlei intelligente mensen voor ditzelfde probleem werden gesteld: wat kan een "wijze" het beste doen als een keizer en zijn regime de weg van de hemel niet langer volgen en grote rampspoed afroepen over het rijk? In de Chinese traditie springen twee antwoorden op die vraag eruit:
(1) De wijze kan zich terugtrekken in eenzaamheid (bijv. in een grot ergens hoog in de bergen) en wachten tot het totalitaire, keizerlijke bewind zichzelf heeft vernietigd (yin/yang);
(2) De wijze kan zich tegenover de keizer kritisch uitspreken, in de wetenschap dat de keizer vervolgens, eventueel na het tonen van waardering voor de moed van de wijze, diens hoofd van diens romp zal laten scheiden (yang/yin).

Er zijn ook wegen denkbaar tussen deze twee uitersten. Het lijkt me de moeite waard die te onderzoeken. Ja: onderzoeken.

M.J.
13-04-2022, 03:53 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:Interessant is het dat een opkomende politieke grootmacht zoals China vanuit een andere invalshoek eveneens grip probeert te krijgen op de beoefening van acupunctuur in het Westen, omdat China die opvat en claimt als onderdeel van "Chinese" geneeskunst. Een bij uitstek technocratisch bewind als het Chinese regime meent er dus politiek belang bij te hebben om een door het Westen niet geaccepteerde vorm van "wetenschap" alsnog erkend te krijgen, maar dan wel op zo'n manier dat deze wetenschapsvorm vanuit China kan worden gereguleerd en daarmee kan worden ingezet als politiek instrument. Dus opnieuw: wetenschap als middel om mensen te onderwerpen - alleen nu op een iets andere manier.
Die Chinese benadering is in mijn (en hoogstwaarschijnlijk ook in jouw) ogen niet een oplossing, want op die manier:
(1) worden de verworvenheden van de Europese Verlichting (nl. wetenschap die onafhankelijk was van politieke autoriteiten zoals staat en kerk) overboord gezet: het kind wordt dan met het badwater weggegooid;
(2) wordt de ontkenning die inherent is aan reductief-mechanistische, Westerse pseudo-"wetenschap" vervangen door de ontkenning die inherent is aan pseudo-"wetenschap" die door een autoritair, totalitair regime wordt aangestuurd.
Precies. Het gaat erom dat de wetenschapsbeoefenende, kennis zoekende mens vrijer wordt tov van zijn omgeving.
En de staat met haar belangen heeft al helemaal niks te zoeken in een onafhankelijke wetenschap.
Wat is dan wel een goede ontwikkelingsrichting? Ontwikkelingen in de natuurkunde (die zoals jij terecht opmerkt, de afgelopen eeuw als "gouden standaard" heeft gefunctioneerd), wijzen erop dat het gaat om het leren van de kunst van het loslaten. De relativiteitstheorie, de kwantumtheorie en de chaostheorie hebben zich alledrie kunnen ontwikkelen doordat er vanuit de oude, Newtoniaanse, klassiek-mechanistische werkelijkheidsopvatting dingen werden losgelaten.
Er vindt niet alleen het loslaten van een paradigma plaats, maar wát er verschuift in de inhoud is ook interessant.
De beide polen in de subject-object relatie, die ten grondslag ligt aan het modern westerse kennis- en wetenschapsbegrip, blijken minder vaststaand te zijn dan werd verondersteld.
De grens tussen subject en object wordt poreuzer, meer doordringbaar.
M.n. in de kwantumtheorie wordt dit zichtbaar: er blijkt geen werkelijkheid te zijn die onafhankelijk van de waarnemer bestaat omdat elke meting direct het waargenomen verschijnsel/ object beïnvloedt; dit effect kan niet teniet worden gedaan en is ook niet te vergelijken met een meetfout.
Het karakter van de waarneming/ meting binnen de subject - object relatie lijkt te verschuiven in de richting van het subject / de onderzoeker, waardoor de nadruk meer komt te liggen op diens subjectiviteit i.c. zijn eigen rol in het onderzoeksproces.
Dit kan als uitgangspunt genomen worden om de rol van de wetenschapper te overdenken en te onderzoeken hoe deze zijn subjectiviteit constructief kan inzetten in het onderzoeksproces in plaats van deze zoveel mogelijk proberen uit te schakelen, zoals dat vereist is in de (klassieke) wetenschap.
In plaats van dingen ("objecten") vast te pinnen (te "constateren"), open te snijden ("analyseren"), af te snijden ("isoleren") en te dwingen ("repliceren"), kunnen we in aanvulling daarop ook kiezen om onszelf open te stellen, ontvankelijk te worden, onze omgeving te ontmoeten en te bejegenen. Dat levert andere soorten kennis op.
Dit is de beweging binnen het kenproces, die aan de gang lijkt te zijn. Wat gebeurt er als je niet ingrijpt? Hoe kun je de eenheid zo heel mogelijk laten?
Het gaat erom het dominante machtsmotief in kennisverwerving (controle) en in wezen in elke ontmoeting met de natuur en met de andere mens, af te wisselen met een meeromvattende houding, een houding die het "instromen" van andersoortige kennis/ ervaring toelaat.
Zelf vind ik deze nieuwe weg wel enorm moeilijk, als ik die weg wil volgen met behoud van mijn kritische blik. Want als ik mijn kritische blik veronachtzaam, word ik iets te makkelijk een speelbal voor autoritaire regimes (mechanistisch pseudo-wetenschappelijk regime of politiek pseudo-wetenschappelijk regime). Dus er is de hele tijd een balans nodig tussen enerzijds me open stellen voor mijn omgeving en anderzijds kritisch kijken naar mijn omgeving. Enerzijds de ander ontmoeten, anderzijds de ander observeren. Enerzijds bereid zijn me te laten beïnvloeden, anderzijds ook bereid zijn grenzen te stellen en anderen te beïnvloeden. Er is niet een simpel recept, het is een levenslang leerproces. Hopelijk zal het lukken die twee kanten steeds verder met elkaar te integreren.
Het gaat erom beide benaderingen af te wisselen, zowel in de tijd als qua object. Analyse waar analyse nodig is en synthese /holisme / eenheid waar dit op zijn plaats is.
Omdat de modern Westerse mens vooral het analyseren heeft ontwikkeld, zal de aandacht nu uit moeten gaan naar synthese/ samenvoeging, het open staan voor het geheel.
Dit roept dan wel de praktische vraag op, hoe vanuit die nieuwe, geïntegreerde houding om te gaan met mensen die op de één of andere manier gewelddadig zijn. Bijvoorbeeld een ploert die je in een steegje opwacht en fysiek geweld wil gebruiken om je te beroven. Of een minister die jou met list en bedrog je grondrechten probeert af te pakken, waaronder je vrijheid om te reizen - zoals minister Kuipers die een "tijdelijke" wet ondanks eerdere geruststellingen toch niet wil beëindigen, omdat hij en zijn kompanen zoeken naar een nieuw excuus (een nieuwe pseudo-"noodzaak") om zulke vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen en zo hun eigen macht te vergroten.
Je kunt alleen open staan voor gebeurtenissen en voor mensen, w.o. ploerten, als je je niet bedreigd voelt.
Het jezelf openen vindt altijd zijn grens in de machtswil van de ander, degene die zichzelf niet opent. Oftewel, het heeft weinig zin om "los te laten" als je tegenover de ploert in het steegje staat.
Je moet onderscheid maken tussen mensen en hun producten (beleid). Dit geldt in het bijzonder voor mensen in een machtspositie; hun producten zijn altijd gecontamineerd door macht.
Het product van Kuipers, d.i. wat hij aflevert, moet je altijd koud analyseren; als je de persoon/mens K. wilt leren kennen dan moet je je empathische, inlevende vermogens hanteren (jezelf openen).
Op dit punt kunnen we dan weer inspiratie ontlenen aan de Chinese geschiedenis, waarin allerlei intelligente mensen voor ditzelfde probleem werden gesteld: wat kan een "wijze" het beste doen als een keizer en zijn regime de weg van de hemel niet langer volgen en grote rampspoed afroepen over het rijk? In de Chinese traditie springen twee antwoorden op die vraag eruit:
(1) De wijze kan zich terugtrekken in eenzaamheid (bijv. in een grot ergens hoog in de bergen) en wachten tot het totalitaire, keizerlijke bewind zichzelf heeft vernietigd (yin/yang);
(2) De wijze kan zich tegenover de keizer kritisch uitspreken, in de wetenschap dat de keizer vervolgens, eventueel na het tonen van waardering voor de moed van de wijze, diens hoofd van diens romp zal laten scheiden (yang/yin).
De moraal van de wijze is doorslaggevend.
Hoe ver ga je het pad van de martelaar/idealist op of kies je voor de (lange) weg door de instituties, de lange adem, de 'Realpolitik', het luisje in de pels. Mengvormen zijn de realiteit. Ofwel:
Er zijn ook wegen denkbaar tussen deze twee uitersten. Het lijkt me de moeite waard die te onderzoeken. Ja: onderzoeken.
13-04-2022, 23:43 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem: Er vindt niet alleen het loslaten van een paradigma plaats, maar wát er verschuift in de inhoud is ook interessant.
De beide polen in de subject-object relatie, die ten grondslag ligt aan het modern westerse kennis- en wetenschapsbegrip, blijken minder vaststaand te zijn dan werd verondersteld.
De grens tussen subject en object wordt poreuzer, meer doordringbaar. (...)
Het karakter van de waarneming/ meting binnen de subject - object relatie lijkt te verschuiven in de richting van het subject / de onderzoeker, waardoor de nadruk meer komt te liggen op diens subjectiviteit i.c. zijn eigen rol in het onderzoeksproces.
Dit kan als uitgangspunt genomen worden om de rol van de wetenschapper te overdenken en te onderzoeken hoe deze zijn subjectiviteit constructief kan inzetten in het onderzoeksproces in plaats van deze zoveel mogelijk proberen uit te schakelen, zoals dat vereist is in de (klassieke) wetenschap.

Dit zou het voor mij wel makkelijker maken om mezelf als een soort "wetenschapper" te ervaren, hoewel ik het woord "onderzoeker" prettiger vind.

In plaats van dingen ("objecten") vast te pinnen (te "constateren"), open te snijden ("analyseren"), af te snijden ("isoleren") en te dwingen ("repliceren"), kunnen we in aanvulling daarop ook kiezen om onszelf open te stellen, ontvankelijk te worden, onze omgeving te ontmoeten en te bejegenen. Dat levert andere soorten kennis op.
Dit is de beweging binnen het kenproces, die aan de gang lijkt te zijn. Wat gebeurt er als je niet ingrijpt? Hoe kun je de eenheid zo heel mogelijk laten?
Het gaat erom het dominante machtsmotief in kennisverwerving (controle) en in wezen in elke ontmoeting met de natuur en met de andere mens, af te wisselen met een meeromvattende houding, een houding die het "instromen" van andersoortige kennis/ ervaring toelaat.

Herkenbaar. Maar, zoals ik zei:

Zelf vind ik deze nieuwe weg wel enorm moeilijk, als ik die weg wil volgen met behoud van mijn kritische blik. Want als ik mijn kritische blik veronachtzaam, word ik iets te makkelijk een speelbal voor autoritaire regimes (mechanistisch pseudo-wetenschappelijk regime of politiek pseudo-wetenschappelijk regime). Dus er is de hele tijd een balans nodig tussen enerzijds me open stellen voor mijn omgeving en anderzijds kritisch kijken naar mijn omgeving. Enerzijds de ander ontmoeten, anderzijds de ander observeren. Enerzijds bereid zijn me te laten beïnvloeden, anderzijds ook bereid zijn grenzen te stellen en anderen te beïnvloeden. Er is niet een simpel recept, het is een levenslang leerproces. Hopelijk zal het lukken die twee kanten steeds verder met elkaar te integreren.
Het gaat erom beide benaderingen af te wisselen, zowel in de tijd als qua object. Analyse waar analyse nodig is en synthese /holisme / eenheid waar dit op zijn plaats is.
Omdat de modern Westerse mens vooral het analyseren heeft ontwikkeld, zal de aandacht nu uit moeten gaan naar synthese/ samenvoeging, het open staan voor het geheel.

In de loop der tijd heb ik geleerd meer op mijn intuïtie te vertrouwen bij het kiezen of schakelen tussen analyse en ontvankelijkheid. Er ontstaan steeds subtielere mengvormen/grijstinten.

Dit roept dan wel de praktische vraag op, hoe vanuit die nieuwe, geïntegreerde houding om te gaan met mensen die op de één of andere manier gewelddadig zijn. Bijvoorbeeld een ploert die je in een steegje opwacht en fysiek geweld wil gebruiken om je te beroven. Of een minister die jou met list en bedrog je grondrechten probeert af te pakken, waaronder je vrijheid om te reizen - zoals minister Kuipers die een "tijdelijke" wet ondanks eerdere geruststellingen toch niet wil beëindigen, omdat hij en zijn kompanen zoeken naar een nieuw excuus (een nieuwe pseudo-"noodzaak") om zulke vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen en zo hun eigen macht te vergroten.
Je kunt alleen open staan voor gebeurtenissen en voor mensen, w.o. ploerten, als je je niet bedreigd voelt.
Het jezelf openen vindt altijd zijn grens in de machtswil van de ander, degene die zichzelf niet opent. Oftewel, het heeft weinig zin om "los te laten" als je tegenover de ploert in het steegje staat.
Je moet onderscheid maken tussen mensen en hun producten (beleid). Dit geldt in het bijzonder voor mensen in een machtspositie; hun producten zijn altijd gecontamineerd door macht.
Het product van Kuipers, d.i. wat hij aflevert, moet je altijd koud analyseren; als je de persoon/mens K. wilt leren kennen dan moet je je empathische, inlevende vermogens hanteren (jezelf openen).

Ik begrijp je advies, maar ervaar het als nogal schematisch. Het roept bij mij twee vragen op:
(1) Is "koud analyseren" wenselijk en mogelijk? Ik merk dat ik zelf eigenlijk altijd "warm analyseer", dat wil zeggen dat er eerst een intuïtie is, waarbij het analyseren eigenlijk niet meer dan een hulpmiddel is om die intuïtie te articuleren aan de hand van gedestilleerde brokjes waarnemingen (incl. waargenomen "feiten"). Zoals professor Snaut in de film Solaris (Tarkovski) zegt: uiteindelijk willen we niet de kosmos leren kennen, maar via de kosmos onszelf in de spiegel zien (o.i.d.).
(2) Valt de persoon/mens te scheiden van wat hij doet? Is het mogelijk empathie te hebben met een persoon, maar daarbij diens daden (en diens relatie tot macht) geheel buiten beschouwing te laten? Het is de persoon die keuzes maakt ten aanzien van hoe hij/zij zich verhoudt tot macht. In de woorden van Mephistopheles:

Du bist am Ende – was du bist.
Setz’ dir Perrücken auf von Millionen Locken,
Setz’ deinen Fuß auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer was du bist.

Die tekst komt bij me op als ik minister Kuipers bezig zie. Het is zichtbaar dat hij het ergens van binnen weet, maar toch kiest hij ervoor om bepaalde dingen te doen. Het is in zekere zin aangrijpender en weerzinwekkender hem bezig te zien dan bijvoorbeeld een gladde routineperformer zoals Rutte.

Op dit punt kunnen we dan weer inspiratie ontlenen aan de Chinese geschiedenis, waarin allerlei intelligente mensen voor ditzelfde probleem werden gesteld: wat kan een "wijze" het beste doen als een keizer en zijn regime de weg van de hemel niet langer volgen en grote rampspoed afroepen over het rijk? (...)
De moraal van de wijze is doorslaggevend.
Hoe ver ga je het pad van de martelaar/idealist op of kies je voor de (lange) weg door de instituties, de lange adem, de 'Realpolitik', het luisje in de pels. Mengvormen zijn de realiteit. Ofwel:
Er zijn ook wegen denkbaar tussen deze twee uitersten. Het lijkt me de moeite waard die te onderzoeken. Ja: onderzoeken.

In Martha Nussbaums werk, met name The Fragility of Goodness en Love´s Knowledge, komt naar voren dat tragedies en verhalen een brug kunnen vormen om anderen en hun gedrag op "gemengde" wijze te kunnen ontmoeten en beschouwen. En om je eigen gedrag te evalueren.

Hartelijk dank voor deze gedachtenwisseling! Ik zou het echt interessant vinden die "in real life" voort te zetten, maar weet even niet hoe dat te realiseren valt met inachtneming van de spelregels van dit forum.

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.