image

NEN publiceert herziene norm voor gegevensuitwisseling in de zorg

dinsdag 5 april 2022, 14:24 door Redactie, 0 reacties

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de herziene norm voor gegevensuitwisseling in de zorg gepubliceerd. NEN 7503:2022 heeft betrekking op de uitwisseling van elektronische berichten over het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen in de Nederlandse gezondheidszorg. De norm specificeert eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers en verstrekkers moet voldoen.

Ook formuleert de norm eisen voor zorgaanbieders om de systemen gebruikt voor de gegevensuitwisseling zorgvuldig in te zetten en te beheren. Verder specificeert NEN 7503 de eisen waaraan informatiesystemen en de elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen moeten voldoen. De eerste versie van de norm is opgesteld in 2004 en werd herzien in 2011. De nieuwste revisie is nu gepresenteerd.

De oude norm was vooral gericht op de uitwisseling van elektronische berichten. In de nieuwste versie is onder andere het vijflagenmodel geïntegreerd dat ervoor moet zorgen dat systemen in de gezondheidszorg interoperabel zijn. Verder zijn eisen van normen die al elders zijn vastgelegd vertaald naar het digitaal receptenverkeer en moeten organisaties over een certificaat beschikken om aan te tonen dat ze aan de norm voldoen. NEN 7503:2022 is kosteloos te downloaden.

Image

Nog geen reacties
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.