image

Partijen willen dat Belastingdienst interne privacybeleid op website publiceert

zondag 17 april 2022, 08:46 door Redactie, 13 reacties

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat de Belastingdienst het interne privacybeleid op de eigen website publiceert. Aanleiding is berichtgeving van Trouw en Follow the Money dat de fiscus discriminerende criteria in de fraudesignalering voorziening (FSV) verzweeg en dat de Belastingdienst op onrechtmatige wijze inzage in zwarte lijsten blokkeert. Dat blijkt uit Kamervragen van Volt, GroenLinks en de PvdA aan staatssecretaris Van Rij van Financiën.

Onlangs kreeg de Belastingdienst wegens de FSV een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegd. De FSV was een zwarte lijst waarop signalen van vermeende of bewezen fraude werden bijgehouden. Vanwege de boete en berichtgeving hebben Volt-Kamerlid Koekkoek, GroenLinks-Kamerlid Van der Lee en PvdA-Kamerlid Arib de staatssecretaris om opheldering gevraagd.

"Kan de minister, mede gelet op het boetebesluit van de AP, bevestigen dat er op dit moment geen andere verwerking, waaronder verzameling van persoonsgegevens plaatsvindt die onvoldoende precieze wettelijke grondslag heeft en de algemene beginselen van de AVG", zo vragen ze aan Van Rij. De Kamerleden willen ook weten of de staatssecretaris bereid is om de Belastingdienst te vragen het interne privacybeleid, net als de Autoriteit Persoonsgegevens, transparant op de eigen website te publiceren of op andere manier met de Kamer te delen.

"Onderschrijft de staatssecretaris de bewering uit het artikel van Follow the Money dat "de overheid geen idee waar onjuiste informatie over burgers in haar eigen netwerken terechtkomt en hoe onrechtmatige fraudevinkjes zijn te herstellen"? Zo nee, hoe ver is het kabinet met het voornemen van de voormalig staatssecretaris van BZK om te komen tot een nieuw BSN?", willen de Kamerleden verder weten. Tevens moet Van Rij duidelijk maken of er voldoende grond is waarop de Belastingdienst weigert inzage te geven in de FSV en daarmee de zwarte lijsten. De staatssecretaris heeft drie weken om op de Kamervragen te reageren.

Reacties (13)
17-04-2022, 10:12 door karma4
Het privacybeleid staat voor de uitvoering in de wet. Gemaakt en onderschreven door politici.
De politici aanspreken als verwerkingsverantwoordelijke en de uitvoering als vewerker zou volgens de GDPR correct zijn,
17-04-2022, 10:25 door Anoniem
Door karma4: Het privacybeleid staat voor de uitvoering in de wet. Gemaakt en onderschreven door politici.
De politici aanspreken als verwerkingsverantwoordelijke en de uitvoering als vewerker zou volgens de GDPR correct zijn,
Ik zou raar staan te kijken als er een wet is die de Belastingdienst voorschrijft dat hoge aftrekposten voor giften alleen onderzocht moeten worden als de giften aan moskeeën zijn, om maar een van de voorbeelden te noemen waar het over gaat. Of kan jij aangeven in welke wet dat staat?

Vraagje: werk jij, of heb jij gewerkt, voor DF&A? Het zou goed kunnen, afgaande op wat je in het verleden op deze site over je achtergrond hebt verteld.
17-04-2022, 10:34 door Anoniem
Door karma4: Het privacybeleid staat voor de uitvoering in de wet. Gemaakt en onderschreven door politici.
De politici aanspreken als verwerkingsverantwoordelijke en de uitvoering als vewerker zou volgens de GDPR correct zijn,

Wie spreekt in het artikel de politici aan?
Het zijn juist politici die vragen stellen.

?????????
17-04-2022, 10:39 door Anoniem
hoe ver is het kabinet met het voornemen van de voormalig staatssecretaris van BZK om te komen tot een nieuw BSN?", willen de Kamerleden verder weten

Ik heb blijkbaar ergens iets gemist. (Wat op zich net zo gek is)

We hadden ooit het Sociaal Fiscaal Nummer. Dat is op gegeven moment hergebruikt/hernoemt naar Burger Service Nummer.
En nu wil het kabinet een "nieuw" BSN invoeren?
Kan iemand uitleggen waarom het huiidge BSN vervangen moet worden? Welke "verbeteringen" wil het kabinet heir mee doorvoeren?

Met hoeveel nummertjes moet een burger tegelijkertijd identificeerbaar zijn?
Waarom dan niet meteen een hash van de dna-code met volgnr. Dan is iedereen weredlwijd identificeerbaar.
17-04-2022, 11:55 door Anoniem
Door Anoniem: En nu wil het kabinet een "nieuw" BSN invoeren?
Kan iemand uitleggen waarom het huiidge BSN vervangen moet worden? Welke "verbeteringen" wil het kabinet heir mee doorvoeren?
Ik vroeg me ook af waar dat over ging, en vond dit:
https://www.logius.nl/diensten/eidas/eidas-documentatie/privacyvriendelijk-BSN
Ik weet niet of dat is waar ze aan refereren. Het gaat niet om een nieuw BSN maar om een systeem waarmee versleutelde pseudoniemen van BSNs kunnen worden gebruikt om de privacy te verhogen, zo te zien voor situaties waar tussenliggende partijen anders het BSN zouden kunnen zien.
17-04-2022, 13:22 door karma4
Door Anoniem: [We hadden ooit het Sociaal Fiscaal Nummer. Dat is op gegeven moment hergebruikt/hernoemt naar Burger Service Nummer. En nu wil het kabinet een "nieuw" BSN invoeren?
Kan iemand uitleggen waarom het huiidge BSN vervangen moet worden? Welke "verbeteringen" wil het kabinet heir mee doorvoeren? ....
Het is niet uit te leggen anders dan iets willlen verbergen wat niet zo fris is. Een BSN is een nietszeggend registratienummer dat als primary key uniek is. Niets meer dan dat.
Dat privacy activisten er zeer fout van gemaakt hebben dat het weten van een BSN het bewijs is van de juiste persoon is te zot voor woorden. Iedereen kan wel zeggen dat hij keizer Napoleon Bonaparte is. Daarmee is niet gezegd dat iederen dat is.
17-04-2022, 13:40 door Anoniem
Door Anoniem:
hoe ver is het kabinet met het voornemen van de voormalig staatssecretaris van BZK om te komen tot een nieuw BSN?", willen de Kamerleden verder weten

Ik heb blijkbaar ergens iets gemist. (Wat op zich net zo gek is)

We hadden ooit het Sociaal Fiscaal Nummer. Dat is op gegeven moment hergebruikt/hernoemt naar Burger Service Nummer.
En nu wil het kabinet een "nieuw" BSN invoeren?
Kan iemand uitleggen waarom het huiidge BSN vervangen moet worden? Welke "verbeteringen" wil het kabinet heir mee doorvoeren?

Met hoeveel nummertjes moet een burger tegelijkertijd identificeerbaar zijn?
Waarom dan niet meteen een hash van de dna-code met volgnr. Dan is iedereen weredlwijd identificeerbaar.
Je hebt inderdaad iets gemist!
Het is in het artikel niet helemaal duidelijk misschien, maar het gaat hier niet om een nieuw BSN voor iedereen, maar als mogelijke oplossing voor de mensen die (onterecht) op de zwarte lijst van de Belasting terecht zijn gekomen... dit omdat zij in allerlei systemen staan "aangevinkt" als fraudeur en de overheid blijkbaar niet in staat is dit te herstellen.

Dit had je kunnen weten als je de link naar Follow the Money in het artikel had gevolgd in plaats van een conclusie te trekken uit één zin uit één artikel.
https://www.ftm.nl/artikelen/geheime-zwarte-lijsten-belastingdienst
17-04-2022, 13:56 door Anoniem
Door karma4:Iedereen kan wel zeggen dat hij keizer Napoleon Bonaparte is. Daarmee is niet gezegd dat iederen dat is.

Dat weet jij ook niet.
Voor hetzelfde geld zijn al die figuren (in gekkenhuizen) die zich Je-Zus of Bon-Aparte noemen, wel reincarnaties van het origineel.

Wat is identiteit?
En hoe bewijs je dat?
17-04-2022, 14:26 door karma4
Door Anoniem: Wie spreekt in het artikel de politici aan? Het zijn juist politici die vragen stellen. ?????????
Goed opgemerkt en geeft tevens een ernstig democratisch probleem aan. Politici die gaan voor media aandacht maar niet weten wat hun eigen taak inhoudt of het wel weten maar gewoon verzaken. [/quote]

Door Anoniem: Ik zou raar staan te kijken als er een wet is die de Belastingdienst voorschrijft dat hoge aftrekposten voor giften alleen onderzocht moeten worden als de giften aan moskeeën zijn, om maar een van de voorbeelden te noemen waar het over gaat. Of kan jij aangeven in welke wet dat staat? ...
Zoek en gij zult vinden.
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/publicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-007.pdf Als je fraude en witwassen niet mag constateren in bepaalde groepen dan spreek ik van etnisch profileren.
De voorbeelden van pwc zijn verhelderend. Ze waren openbaar te vinden maar lijken te verdwijnen.
Positieve discriminatie is niet positief. Ali B is niet voor niets van het voetstuk afgedonderd.

https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-c9b80749-7b09-496e-ab3c-353a27697dda/1/pdf/6%20Bijlage%206%20bij%20Wob-besluit.pdf is er een om te bewaren, onderin staat de ophef over zo'n moskee met de media ophef. Dat met media ophef resulteertd intern in gerichte zoekacties of dacht je dat er niets gedaan zou worden ter onderzoek?

[/quote] Vraagje: [/quote] no comment - exposing is wrong. Ik heb wat meer gezien en meegemaakt dan je voor mogelijk houdt
17-04-2022, 19:25 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Ik zou raar staan te kijken als er een wet is die de Belastingdienst voorschrijft dat hoge aftrekposten voor giften alleen onderzocht moeten worden als de giften aan moskeeën zijn, om maar een van de voorbeelden te noemen waar het over gaat. Of kan jij aangeven in welke wet dat staat? ...
Zoek en gij zult vinden.
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/publicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-007.pdf
Dank, interessant stuk, maar dat is geen wet. Maar misschien heb ik de wat cryptische zin van jou wel anders gelezen dan je hem bedoelde: "Het privacybeleid staat voor de uitvoering in de wet." Maar als dat zo is zou je ook kunnen antwoorden dat je niet bedoelde te zeggen dat er een wet is die voorschrijft dat hoge aftrekposten voor giften alleen onderzocht moeten worden als de giften aan moskeeën zijn.

Het stuk gaat over minstens 9 islamitische organisaties die op giften en verdachte geldstromen onderzocht zijn. Waar ik het over had zijn hoge aftrekposten voor giften van mensen. Als het inderdaad zo is dat die alleen onderzocht moesten worden als het om giften aan moskeeën ging dan zijn daar werkelijk verschillende criteria gebruikt voor gelijke situaties. Witwassen via giften aan iets anders dan een moskee had een lagere pakkans. Als grote giften op witwassen kunnen duiden, waarom dan primair bij moskeeën?

Als je fraude en witwassen niet mag constateren in bepaalde groepen dan spreek ik van etnisch profileren.
Het is niet zo dat je van sommige groepen af moet blijven. Witwassen mag gewoon onderzocht worden, ongeacht tot wat voor etnische of religieuze groepen de onderzochte persoon behoort. Maar zorg dat bij gelijke indicaties dat er iets raars gaande is er ook een gelijke kans is om onderzocht te worden. Als iemands religie of etniciteit de kans op onderzoek vergroot, juist dan is er sprake van etnisch profileren.

Als men wel op groepslidmaatschap selecteert kan je het volgende krijgen. Neem twee groepen waarin precies evenveel wordt gesjoemeld. Een van die twee groepen valt op bij de Belastingdienst, en men kiest ervoor om mensen uit die groep intensiever te onderzoeken dan normaal. Dan is de pakkans in die groep groter dan de pakkans in de andere groep, ook al wordt daar net zo veel gesjoemeld. Met een grotere pakkans worden er gegarandeerd ook meer mensen gepakt. Als de Belastingdienst zijn werk goed doet zijn dat allemaal daders en worden ze volkomen terecht gepakt. Maar wat achterblijft is een statistiek die suggereert dat er in de eerste groep meer gesjoemeld wordt dan in de tweede, want er zijn nou eenmaal meer gevallen bekend geworden. En men gebruikt lidmaatschap van die groep al als reden om mensen te onderzoeken. Dan levert die statistiek een reden om dezelfde groep extra onder de loep te blijven leggen. Dit houdt zichzelf in stand. Je hebt, zonder dat iemand het zo bedoeld heeft, opeens de situatie dat twee qua kans op gesjoemel gelijke groepen ongelijk worden behandeld. En dat mag niet.

Wat nodig is om dit soort effecten niet in het systeem in te bouwen is om niet naar groepslidmaatschap te kijken als indicatie voor fraude of witwassen of ander gesjoemel. Als grote aftrekposten voor giften verdacht zijn moet dat een verhoogde onderzoekskans opleveren, ongeacht tot welke groep iemand behoort. Dan mist men aan de ene kant een aantal witwassende moslims en komt men aan de andere kant andere witwassende mensen op het spoor die anders waren overgeslagen. En als een moskee, of een kerk, of een goed doel, of wat voor organisatie dan ook die donaties ontvangt, verdachte patronen laat zien dan kunnen de grote donateurs op grond daarvan onderzocht worden, en dat wordt dan niet op basis van geloof of etnische achtergrond of zo gedaan maar omdat iemand veel geld naar een al verdachte organisatie sluist.
18-04-2022, 10:01 door karma4 - Bijgewerkt: 18-04-2022, 10:02
Door Anoniem: Dank, interessant stuk, maar dat is geen wet. Maar misschien heb ik de wat cryptische zin van jou wel anders gelezen dan je hem bedoelde: . . een wet is die voorschrijft dat hoge aftrekposten voor giften alleen onderzocht moeten worden als de giften aan moskeeën zijn.
Het is wat PWC via een sleepnet methode gericht zoeken naar wat niet goed zou zijn gevonden heeft.
De doelgerichte ophef is dat enkel dit soort gevallen met islamitische band onderzocht zou zijn.

Je moet dat leggen naast:
- andere onderzoeken naar giften
- naast de politieke opdracht om ergens gericht naar te zoeken.
(waarom heb je die link overgelsagen?) Als je die opdracht gekregen hebt zul je onderzoeken daarna vinden

Witwassen via giften aan iets anders dan een moskee had een lagere pakkans. Als grote giften op witwassen kunnen duiden, waarom dan primair bij moskeeën?
Deze aanname als gewenst resultaat is nu de foute discriminatie. Je gaat op zoek naar onderzoeken met bepaalde groepen en zegt meteen dat het etnisch profileren is.

Je onderbouwd daarmee:
Als je fraude en witwassen niet mag constateren in bepaalde groepen dan spreek ik van etnisch profileren.

Het is niet zo dat je van sommige groepen af moet blijven. Witwassen mag gewoon onderzocht worden, ongeacht tot wat voor etnische of religieuze groepen de onderzochte persoon behoort. Maar zorg dat bij gelijke indicaties dat er iets raars gaande is er ook een gelijke kans is om onderzocht te worden. Als iemands religie of etniciteit de kans op onderzoek vergroot, juist dan is er sprake van etnisch profileren.
Hier kom je op het hellende vlak,
Als er gewoon naar de cijfers van rare geldstromen raar vermogen gekeken wordt en komt uit bij een bepaalde groep... De reactie meteen is dat het dan om dat het een bepaalde groep is discriminatie is dat is volgens juist discriminatie omdat je het
onderzoek op grond van huidskleur wil gaan verbieden.

Als men wel op groepslidmaatschap selecteert kan je het volgende krijgen. Neem twee groepen waarin precies evenveel wordt gesjoemeld. Een van die twee groepen valt op bij ....
Je moet dan ook constant steekproeven met het model uit de beschikbare totale populatie blijven vergelijken.
Daarbij tevens de resultaten: onderzoch-niets aan de hand , onderzocht wat aan de hand (marges) zonder actie, onderzocht en bewezen wat aan de hand, niet onderzocht . Met behoorlijke datakwaliteit bijhouden.

Als je een technisch product aflevert heet dat kwaliteitsbewaking. six sigma om de foutmarge te meten waarbij de toevoeging lean een nare menselijke Tayloriaanse bezuinigingssmaak heeft. Ik zou voor process optimalisatie volgens tpm willen gaan. En ieder heeft het recht de band/fabriek te stoppen als er wat echt mis gaat en wat meer wat niet het beperken van overdaad is mis maar veel de balans naar de mensen en kwaliteit geeft.

Als het om administraties met mensen gaat springt volledig in de stress en vergeet het te bereiken doel.

Maar wat achterblijft is een statistiek die suggereert dat er in de eerste groep meer gesjoemeld wordt dan in de tweede, want er zijn nou eenmaal meer gevallen bekend geworden.
Dat kan dus niet als je alles bijhoudt zoals ik hierboven beschreef. Het bijhouden van gevallen waar niets is gevonden is daarbij gewoon heel belangrijk. Nee dat is geen zwarte lijst zoals nu vaak foutief aangenomen wordt.

Wat nodig is om dit soort effecten niet in het systeem in te bouwen is om niet naar groepslidmaatschap te kijken als indicatie voor fraude of witwassen of ander gesjoemel. Als grote aftrekposten voor giften verdacht zijn moet dat een verhoogde onderzoekskans opleveren,

Je gaat hier de fout in dat je zonder gegevens tips aanwijzingen wel makkelijk iets zou kunnen vinden. Dat wordt Bromsnor die achter swiebertje aangaat terwijl de drug containers over verspreid staan.
Witwassen bij drugs heeft extra aandacht net zoals die met onverklaarbaar vermogen. Wonderlijk genoeg komen ook daar bepaalde etnische groepen vaker voor. Nee geen discriminatie vermoedelijk een ander causaal verband.
18-04-2022, 16:09 door Anoniem
Door karma4: Hier kom je op het hellende vlak,
Als er gewoon naar de cijfers van rare geldstromen raar vermogen gekeken wordt en komt uit bij een bepaalde groep... De reactie meteen is dat het dan om dat het een bepaalde groep is discriminatie is dat is volgens juist discriminatie omdat je het
onderzoek op grond van huidskleur wil gaan verbieden.
Dat is dan ook niet waar ik voor pleitte. Onderzoek mensen gewoon vanwege kennelijke betrokkenheid bij die rare geldstromen, dan hoef je helemaal niet naar huidskleur te kijken. Of naar geloof. Maar als rare geldstromen bij negen moskeeën tot gevolg hebben dat grote aftrekposten voor giften aan moskeeën onderzocht moeten worden, ook aan moskeeën waar op zich geen rare geldstromen zijn aangetroffen, dan begeef je je qua discriminatie op glad ijs.

Je moet dan ook constant steekproeven met het model uit de beschikbare totale populatie blijven vergelijken.
Daarbij tevens de resultaten: onderzoch-niets aan de hand , onderzocht wat aan de hand (marges) zonder actie, onderzocht en bewezen wat aan de hand, niet onderzocht . Met behoorlijke datakwaliteit bijhouden.
Past de Belastingdienst dit ook werkelijk goed toe? Mij staat bij dat ik eerder ben tegengekomen dat voor het ontstaan van deze bias gecorrigeerd kan worden, om prompt daarna een artikel te lezen waaruit ik alleen maar kon afleiden dat het onmogelijk kon zijn toegepast. Ik weet helaas niet meer welk artikel dat is geweest.

Je gaat hier de fout in dat je zonder gegevens tips aanwijzingen wel makkelijk iets zou kunnen vinden. Dat wordt Bromsnor die achter swiebertje aangaat terwijl de drug containers over verspreid staan.
Witwassen bij drugs heeft extra aandacht net zoals die met onverklaarbaar vermogen. Wonderlijk genoeg komen ook daar bepaalde etnische groepen vaker voor. Nee geen discriminatie vermoedelijk een ander causaal verband.
Als die mensen gevonden worden omdat ze wegens verdachte omstandigheden opvallen is er geen sprake van discriminatie. Als ze een verhoogde kans hebben gevonden te worden omdat ze tot een etnische groep behoren lijkt mij dat in strijd met discriminatiewetgeving.
18-04-2022, 18:40 door Anoniem
Controle. Het is net zo een saai vak als software testen.

In het laatste geval is het al meer dan te doen gebruikelijk geworden om iets meteen en slecht getest uit te brengen. Het is "normaal" geworden dat iets half lek en werkend wordt opgeleverd. Dan moet je maar updaten met de volgende gebreken er alweer in. Want het hele programmeren was al zo een enorm werk, om het allemaal ook nog eens te gaan testen. Zo'n saai werk!

Het zelfde balletje terugspelen gebeurt in de ambtenarij. Gewoon terugspelen naar de politiek en die moeten dan de wet maar updaten. Want meekijken terwijl iets fout gaat is zoooo saai! En duur ook!

Daarnaast is functiescheiding in de kern niet aanwezig. Een ophaaldienst van geld ook (uit gemak en kostenoogpunt) tegelijk het uitdeelwerk van geld laten doen is vragen om grote problemen. Ook dat is een voortbrengsel van de updatecultuur. Bij een telefoon of computer kun je dan nog naar een andere winkel gaan. Maar met bijvoorbeeld belastingdiensten kan dat niet. Het is dan niet enkel puinruimen op gebied van slachtoffer van voor de volgende update van de wet. Maar ook een interne organisatie die nou net zo lekker bezig was met eigen rechtertje te spelen. En dan mag het ineens niet meer van de AVG. Duurt lang voordat je dat weer uit zo een systeem/dienst hebt. Met een nieuwe "CEO" (haha) los je dat ook niet meteen op.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.