image

AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van niet veroordeelden

donderdag 21 april 2022, 13:41 door Redactie, 10 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over een nieuwe procedure voor het afpakken van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit misdrijven, zonder dat iemand is veroordeeld. Volgens de privacytoezichthouder heeft het kabinet in het wetsvoorstel niet goed onderbouwd wat het doel, de noodzaak en effectiviteit hiervan zijn. Ook is niet duidelijk voor welke vermeende misdrijven het kabinet deze procedure wil inzetten.

Eerder deze week stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het kabinet wetsvoorstellen te vaak ziet als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden. Van de 95 adviezen die de toezichthouder vorig jaar gaf was het in 18 gevallen zeer kritisch omdat persoonsgegevens niet goed waren beschermd of de privacy in het geding was. In 37 gevallen had de AP enkele opmerkingen en 40 keer had de toezichthouder geen opmerkingen.

Ook met het wetsvoorstel voor de "Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II" heeft het kabinet haar huiswerk niet goed gedaan, aldus de toezichthouder. Het wetsvoorstel geeft het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw instrument om mogelijk criminele goederen snel te ontnemen via een civiele procedure, zonder veroordeling door de strafrechter. "Het OM hoeft alleen aannemelijk te maken dat bijvoorbeeld een auto of een woning waarschijnlijk uit een misdrijf afkomstig is en iemand is zijn eigendom voorgoed kwijt", zo stelt de AP.

Bij de voorgestelde procedure worden ook gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt de beslissing tot het afpakken van de goederen gepubliceerd in de Staatscourant en één of meer landelijke kranten. Daarmee is de eigenaar of (onschuldige) mede-eigenaar van een 'fout' pand waarschijnlijk gemakkelijk te herleiden. De AP erkent de noodzaak om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken, maar vindt het huidige wetsvoorstel zo ruim dat het ook gebruikt kan worden als er helemaal geen sprake is van georganiseerde criminaliteit.

"Het gevaar is dat dit paardenmiddel wordt gebruikt voor gevallen waarin dat niet nodig en passend is. Met het risico op schrijnende situaties voor burgers die niets met criminaliteit te maken hebben", zo waarschuwt de toezichthouder. Die adviseert het kabinet om op meerdere onderdelen nader in te gaan, zoals de praktische noodzaak, de omvang van het probleem en waar huidige wetgeving tekort schiet. Ook raadt de AP aan het drempelbedrag voor beslag en confiscatie te verhogen of te motiveren waarom het huidige bedrag van minimaal 25.000 euro nodig is.

Reacties (10)
21-04-2022, 15:16 door Reinder
Als iets bewezen afkomstig is uit criminele activiteiten dan moet dat natuurlijk kunnen worden afgepakt, het zou waanzin zijn als je in een gestolen auto zou kunnen blijven rijden bijvoorbeeld. Maar dingen afpakken als de schuld nog niet vaststaat..dat botst toch op een heel erg fundamenteel niveau met de onschuldspresumptie; een van de fundamentele kaders van de rechtsstaat. Je bent onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is en die uitspraak wordt door een rechter gedaan. Dit is gewoon gelegaliseerde diefstal. Eerst schuld bewijzen, daarna afpakken; niet andersom.
21-04-2022, 15:19 door Anoniem
Vreemde zaak. Als ze weten dat het foute boel is dan kunnen toch ook gewoon een process starten?
21-04-2022, 15:40 door Briolet
In Nederland zit er meestal erg veel tijd tussen het aanklagen van een vermeende dader en de daadwerkelijke veroordeling.

Als je goederen niet snel afpakt nadat de vermeende dader door heeft dat hij 'erbij is', zijn de goederen al helemaal 'verdwenen' als de veroordeling een feit is. In dit geval wel eerst voorlopig afpakken en dit pas definitief maken na een veroordeling.
21-04-2022, 17:41 door Anoniem
Ze hebben zelf de maatschappij ondermijnd,
nu zijn er zoveel wiet verkopers dat ze niet genoeg capaciteit in de rechtspraak hebben ?
Helemaal in lijn met dakloos worden met wiet in je huis gevonden zonder rechtzaak, gewoon onmenselijk.
21-04-2022, 19:48 door MathFox
Door Briolet: In Nederland zit er meestal erg veel tijd tussen het aanklagen van een vermeende dader en de daadwerkelijke veroordeling.

Als je goederen niet snel afpakt nadat de vermeende dader door heeft dat hij 'erbij is', zijn de goederen al helemaal 'verdwenen' als de veroordeling een feit is. In dit geval wel eerst voorlopig afpakken en dit pas definitief maken na een veroordeling.
Het is de gangbare praktijk in Nederland dat bij arrestatie of huiszoeking bewijsmiddelen en hulpmiddelen in beslag worden genomen. Ook waardevolle goederen worden (door de belastingdienst) veilig gesteld.

Ik ben niet tegen het ontnemen van door strafbare feiten verkregen goederen, maar daar zou de juridische bewijslast op "boven redelijke twijfel" (de strafrechtelijke norm) moeten liggen. Of het verstandig is "criminelen" te plukken is een ander verhaal, want mensen met geldzorgen zijn eerder geneigd om voor "de snelle winst" te gaan.
22-04-2022, 15:38 door Anoniem
Belangrijkste punt in dezen lijkt me dat eventueel afgepakte goederen bij blijk van onschuld tot de laatste toe weer terugkomen. Let wel, dezelfde en in dezelfde staat. Waarbij opgemerkt dat eventuele derving van vruchtgebruik eveneens gecompenseerd wordt.

Maar we kennen de overheid. Ze zijn uitsluitend snel in mensen in de shit krijgen. Er weer uit duurt langer dan een mensenleven!
22-04-2022, 16:59 door Anoniem
Door Reinder: Als iets bewezen afkomstig is uit criminele activiteiten dan moet dat natuurlijk kunnen worden afgepakt, het zou waanzin zijn als je in een gestolen auto zou kunnen blijven rijden bijvoorbeeld. Maar dingen afpakken als de schuld nog niet vaststaat..dat botst toch op een heel erg fundamenteel niveau met de onschuldspresumptie; een van de fundamentele kaders van de rechtsstaat. Je bent onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is en die uitspraak wordt door een rechter gedaan. Dit is gewoon gelegaliseerde diefstal. Eerst schuld bewijzen, daarna afpakken; niet andersom.
Het lijkt wel een herhaling van zetten. Op belastingniveau zag je precies het zelfde: je moest belasting betalen over een inkomen dat je nooit gehad hebt (vermogensrendementheffing). En dan hebben we het nog niet over de ronduit criminele werkwijze van diezelfde Belastingdienst die bijna lukraak mensen op een fraudelijst liet verdwijnen, zonder dat hier bewijs voor was (Toeslagen-affaire). Wij burgers, worden gewoon bestolen door onze eigen 'overheid'!
22-04-2022, 18:06 door karma4
Door Reinder: Als iets bewezen afkomstig is uit criminele activiteiten dan moet dat natuurlijk kunnen worden afgepakt, het zou waanzin zijn als je in een gestolen auto zou kunnen blijven rijden bijvoorbeeld. ....
nee nee de AP heeft de bescherming van criminaliteit hoog in het vaandel.
Ze willen een rechterlijke uitspraak voor elk geval dat er gestolen goed en opliching in het spel is. Ander kan je al mafiabaas niet zo makkelijk geel verdienen. Handhaving van privacy rechten moet en zal door de AP tegengaan worden.
24-04-2022, 21:25 door Anoniem
Verbeurdverklaring zonder tussenkomst van een juridische instantie - dat is willekeur - en dat lijkt wel op Poetler-methodieken.
24-04-2022, 21:54 door Anoniem
Door Anoniem: Op belastingniveau zag je precies het zelfde: je moest belasting betalen over een inkomen dat je nooit gehad hebt (vermogensrendementheffing).
Vroeger had je vermogensbelasting. Toen moet je per jaar f8,- betalen over elke f1000,- wat je aan vermogen had. Over de eerste paar duizend gulden (f20.000,-?) hoefde je geen belasting te betalen. Over de rente van dat vermogen moest je ook inkomstenbelasting betalen, ook als de rente lager was dan de inflatie en dat was altijd zo.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.