image

Kabinet positief over plan voor Europees digitaal patiëntendossier

dinsdag 7 juni 2022, 10:28 door Redactie, 22 reacties

Het kabinet is positief over de plannen van de Europese Commissie voor een Europees digitaal patiëntendossier dat in een gemeenschappelijk Europees formaat is opgesteld en in alle EU-lidstaten is te gebruiken en ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens van Europese burgers beschikbaar komen voor onderzoek, innovatie en beleidsvorming, zo blijkt uit een brief van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Wel vindt het kabinet dat er tijdens de onderhandelingen een voorbehoud moet worden gemaakt omdat er nog geen helder beeld is van de gevolgen van de voorgestelde verordening voor Nederland op juridisch, financieel, technisch, organisatorisch, maatschappelijk en ethisch vlak. Ook zijn er zorgen over het gebruik en delen van gezondheidsgegevens.

"Ten aanzien van het voorstel om de burger rechten te geven zodat zij meer controle en zeggenschap krijgen over hun gezondheidsgegevens is het kabinet positief", zo staat in de brief van Hoekstra. "Verder is het kabinet positief met aandachtspunt dat voor het beschikbaar maken van gezondheidsgegevens over de grenzen van instellingen en lidstaten heen wordt gewerkt met normatieve standaarden."

Het kabinet zegt overeenkomsten te zien met het huidig ingezette beleid voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, maar merkt op dat met het voorstel bevoegdheden tot het vaststellen van de agenda voor gegevensuitwisseling deels verplaatst worden naar Europees niveau. Het kabinet wil daarom onderzoeken wat de impact is van de verplaatsing van deze bevoegdheid deels naar de EU op de nationale situatie.

Verder is het kabinet positief dat de gezondheidsgegevens van burgers overal in de Europese Unie via "MyHealth@EU" beschikbaar zijn. Dit is volgens het kabinet handig voor gevallen wanneer Nederlanders in het buitenland zorg nodig hebben. "Daarbij is het essentieel dat de zorggegevens van de burger ook beschikbaar kan worden gesteld in een ander lidstaat. Met dit voorstel kan daarom invulling worden gegeven aan de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment", zo stelt het kabinet.

Gebruik van gezondheidsgegevens

Het kabinet is ook positief over het secundair gebruik van gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor onderzoek, innovatie, beleidsvorming, patiëntveiligheid of regelgevende activiteiten. In het voorstel staan een reeks gegevenstypen die zonder voorafgaande toestemming van de burgers voor specifieke doeleinden zijn te gebruiken. Daarbij noemt het kabinet het een aandachtspunt om gegevens alleen gepseudonimiseerd beschikbaar te maken en dat burgers actief en helder worden geïnformeerd.

"Het gebruik van toestemming wordt door het veld ervaren als een moeilijk uitvoerbare grondslag om aan de juiste gegevens te komen voor (internationaal) wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid. Daarnaast heeft het kabinet zorgen over de hoeveelheid categorieën aan gezondheidsgegevens die ter beschikking moeten worden gesteld. Met name genoom en daaraan gerelateerde data dienen om onder andere (medisch) ethische redenen niet zonder de (geïnformeerde) toestemming van de burger beschikbaar te worden gesteld." Het kabinet wil voor dit soort gegevens een uitzondering in de voorgestelde verordening.

Afsluitend staat in de brief dat het kabinet een onderzoek zal laten uitvoeren naar de impact van het voorstel voor Nederland. Het gaat dan om de uitvoerbaarheid van de voorgestelde verordening in de Nederlandse situatie, met name als het gaat om clausules over het beperken van toegang tot data voor zorgprofessionals.

Reacties (22)
07-06-2022, 11:04 door Anoniem
Natuurlijk zijn ze er positief over.
Ze lopen er al jaren over te zeuren om dat op 1 of andere manier iedereen door ze strot te persen.
Met of zonder toestemming.
07-06-2022, 11:15 door Anoniem
Als dit samenwerken al niet lukt met onze oosterburen https://nos.nl/artikel/2431600-duitse-ziekenhuizen-kunnen-inhaalzorg-voor-een-deel-overnemen, waarom zou het dan wel lukken op Europese schaal?

ICT wordt gewoon weer gezien als een manier om te bezuinigen. Wat jaren later toch anders uitwerkt. Maar dan is het al te laat en kunnen we niet meer terug en zit Ursula von der Leyen in onze medische gegevens te graaien om efficiency te behalen.
07-06-2022, 11:21 door Anoniem
New World Order.
07-06-2022, 11:25 door Anoniem
Juist gezien hoor, beste anoniem van 11:04, ze moeten toch al je gegevens hebben om je op termijn te kunnen persen in die cyborg-AI-aangestuurde avatar (waar overigens de TH al hard aan mee ontwikkelt). Iedereen moet volledig genetisch in kaart gebracht,hetgeen ook handig is bij het specifiek maken van bio-wapens. Maar het gaat deze 'monsters in mensengedaante' niet alleen maar om je lichaam en geest, maar vooral om je ziel. Als we niet goed opletten, gaat deze ontwikkeling zo snel, dat niemand zich er in goeden gemoede nog aan kan onttrekken en is de wereldburger van de nabije toekomst een op afstand bestuurbare slaaf van de nieuwe wereldleiding geworden (lees voor absolutewereldleider = Lucifer of onder welke namen deze geestelijke destructieveling schuil wil gaan. (grigori als Satan, Ibliz, Saytan, Dajal, kali, shamyaza, Asmodeus, loki, Ahriman, etc. etc.).
07-06-2022, 11:38 door Anoniem
Ja ja, dat patiëntendossier waar de data 'geanonimiseerd' vrij toegankelijk zal zijn voor de wetenschap/bedrijven. 'controle' over je data hoor!


As a citizen
-You will have control over health data:
• You will have access to your health data in electronic form immediately and
without any cost.
• You will be able to share your data with health professionals nationally or cross-
border.
• You will be able to add information, rectify errors, restrict access and obtain
information on how your data are used.
• You will have a right to health data, issued and accepted, in a common European
format.
-Your security and privacy will be ensured
• Researchers, industry or public institutions will have access to health data only
for specific purposes that benefit individuals and society.
• The researcher, industry or public institution may only access data that do
not reveal the identity of the individual.
• The data may only be accessed and processed in closed, secure
environments.
As a health professional
• You will have faster access to patient’s health records,
including across borders.
• You will have easier access to health records from
different systems, greatly reducing the administrative
burden.
As a researcher
• You will have access to large amounts of health data, of higher quality, in
order to carry out research.
• You will be able to know what data is available, where, and of what quality.
• You will be able to access the data cheaper and more effectively.
As regulators and policy-makers
• You will have easier, more transparent and less costly access
to non-identifiable health data for the benefit of public health
and the overall functioning of healthcare systems and to ensure
patient safety.
As industry
• Thanks to standardization, you could more easily enter into new
markets for electronic health records in other Member States.
• You will benefit from the greater availability of non-identifiable electronic
health data, enabling the use of data for innovation.


Tweede Kamer tegen uniek id-nummer in digitaal Europees identiteitsbewijs.
/
Kabinet positief over plan voor Europees digitaal patiëntendossier.

Misschien mis ik wat, maar in beide gevallen zal men het hebben over een uniek id-nummer, met het enig verschil dat het ene geen onderdeel van het identiteitsbewijs is.

Vervang in onderstaande quotes vet gedruk voor patiëntendossier
Nu blijkt dat er ook zorgen in de Tweede Kamer zijn. ChristenUnie-Kamerlid Ceder en D66-Kamerlid Dekker-Abulaziz dienden een motie in waarin ze stellen dat de Europese digitale identiteit nu en in de toekomst niet mag leiden tot dataconcentratie, waarbij bij de Europese Unie, staten of bedrijven een grote hoeveelheid centrale data samenkomt.

Het raamwerk voor een Europese digitale identiteit mag volgens de Kamerleden ook in de toekomst niet leiden tot een directe of indirecte verplichting voor mensen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken. Verder moet bij de ontwikkeling van het identiteitsbewijs gebruik worden gemaakt van opensourcetechnologie. In de motie wordt het kabinet opgeroepen om bij de onderhandelingen over het id-bewijs hierop in te zetten.
Uniek en blijvend identificatienummer

Een tweede motie van alleen Ceder gaat over de gevaren voor burgers en risico's van misbruik door een uniek en blijvend identificatienummer in het raamwerk voor een Europese digitaal identiteitsbewijs. Ceder wil dat het kabinet zich tot het uiterste inspant om steun te krijgen tegen het unieke id-nummer en inzet op alternatieven. Wanneer dit niet mogelijk blijkt moet het Nederlandse parlement zich over het digitaal id-bewijs kunnen uitspreken om te voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden genomen.
07-06-2022, 11:41 door gradje71
ICT wordt gewoon weer gezien als een manier om te bezuinigen. Wat jaren later toch anders uitwerkt. Maar dan is het al te laat en kunnen we niet meer terug en zit Ursula von der Leyen in onze medische gegevens te graaien om efficiency te behalen.

En weer iemand die het helemaal door heeft! Als je kijkt naar wat Corona gekost heeft vs de opleveringen van de bezuinigingen, dan is een rekensommetje simpel gemaakt. Maar dat geldt zo voor alles, ook voor de Oekraïnse vluchtelingen, de olie en de kosten van dat verhaal. Je kan het overal op toepassen en het is meestal negatief en ik Corona zwaar negatief.
07-06-2022, 11:50 door Anoniem
Hetgeen duidelijk blijkt over wat nu als onzinnig medisch handelen wordt beschouwd, zoals o.m. labtesten, foto's maken van een knie bij blessure voorbeeld. Men staat voor dat nalaten van medisch handelen, dat zou nuttiger zijn dan handelen. Had men die stelling maar met betrekking tot de recente vaccinaties, boosters en jarenlange nodeloze medicalisering bedacht, maar ja de lobby beslist, waarmee het meeste winst te genereren is. Dat staat op de kaart, de rest niet. Kabinet volgt het voorgeschreven script en regeert dus nooit echt, ze legt slechts ten uitvoer. Mega-corporaties laten zich nooit regeren, die doen dat zelf wel via lobbyen en invloed.
07-06-2022, 11:50 door Anoniem
[quopte]Het kabinet is ook positief over het secundair gebruik van gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld voor onderzoek, innovatie, beleidsvorming, patiëntveiligheid of regelgevende activiteiten. In het voorstel staan een reeks gegevenstypen die zonder voorafgaande toestemming van de burgers voor specifieke doeleinden zijn te gebruiken.[/quote]
Dit stuit mij tegen de borst. Toch een puntje waar je als burger niets over hebt te zeggen. Zeker de punten beleidsvorming en regelgevende activiteiten. Voor mij duidelijk signalen dat het de zoveelste manier is om proberen een totale controle te verkrijgen over de bevolking.

Kortom: Europa rot op en laat de mensen met rust en D666/VVD en consorten: ga nuttigere dingen doen zoals bijvoorbeeld goed bestuderen hoe het voorstel van Rheinland-Westfalen kan bijdragen tot verlagen van de druk in de Nederlandse zorg.

>-{ The Preacher }-<
07-06-2022, 12:04 door [Account Verwijderd]
Door gradje71:

En weer iemand die het helemaal door heeft! Als je kijkt naar wat Corona gekost heeft vs de opleveringen van de bezuinigingen, dan is een rekensommetje simpel gemaakt. Maar dat geldt zo voor alles, ook voor de Oekraïnse vluchtelingen, de olie en de kosten van dat verhaal. Je kan het overal op toepassen en het is meestal negatief en ik Corona zwaar negatief.

Lekker coherent verhaal weer...
07-06-2022, 12:04 door majortom - Bijgewerkt: 07-06-2022, 12:06
Verder is het kabinet positief dat de gezondheidsgegevens van burgers overal in de Europese Unie via "MyHealth@EU" beschikbaar zijn.
Oftewel een verplicht EPD/LSP? Ik lees niets over opt-in of opt-out? Zolang er zo weinig controle is over de data wordt mijn data niet gedeeld en nu zou dat ineens zelfs op Europees niveau gaan gebeuren?

Uit de brief:
Tevens beoogt het voorstel een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals elektronische medische dossiersystemen tot stand te brengen
Er wordt een markt opgezet met data van de burgers die dat maar moeten toestaan?

Daarnaast voorziet de voorgestelde verordening in het recht gegevenshouders uit de zorgsector of sociale zekerheid toegang te geven tot of te verzoeken om hun elektronische gezondheidsgegevens onmiddellijk, kosteloos en zonder enige belemmering door te geven aan een ontvanger van hun keuze uit de zorgsector.
Wat? Degene die de gegevens heeft bepaalt met wie die de gegevens deelt zonder toestemming van de eigenaar van deze gegevens (i.e. de persoon wiens gegevens het betreft)?

Het definieert een reeks gegevenstypen die zonder voorafgaande toestemming van de burgers voor alleen specifieke doeleinden kunnen worden gebruikt1. Uit een onderzoek uit februari 2021 uitgevoerd door Nivel2 in opdracht van de Commissie is namelijk gebleken dat de lidstaten de mogelijkheden die de AVG biedt voor secundair gebruik van gezondheidsgegevens verschillend interpreteren en implementeren in nationale wetgeving waardoor grensoverschrijdende beschikbaarheid van gegevens wordt belemmerd.
Ja die AVG is toch wel lastig. Weet je wat we ontnemen de burgers gewoon hun rechten. Waarom zouden mijn gegevens grensoverscheidend beschikbaar moeten zijn? Ik kan zelf heel goed beoordelen of dat toegevoegde waarde heeft of niet dat hoeft een ander niet voor mij te doen.

Krijgen we straks aan de grens het volgende: bij een vrouw die Polen in wil wordt eerst bekeken of ze wellicht een abortus heeft gehad? Zo ja, dan wordt haar de toegang geweigerd omdat dat daar niet is toegestaan?
07-06-2022, 14:34 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
De vraag is of MyHealth@EU straks ook als excuus kan worden gebruikt om aan mensen zorg te weigeren.

Hoe gaat het straks als je niet hebt toegestemd met opname van je gegevens in "MyHealth@EU" en er overkomt je iets op vakantie in een ander EU-land? Tot nu toe krijg je daar dan gewoon zorg, en die wordt dan achteraf door je Nederlandse verzekering vergoed. Daar zijn namelijk afspraken over gemaakt.

Straks zou het echter ook als volgt kunnen gaan. Je wordt daar naar de dokter/het ziekenhuis gebracht en dan zeggen ze tegen jou of tegen je familieleden:

"We willen u graag zorg verlenen maar dan moet u wel even instemmen dat wij uw gegevens mogen opzoeken en opnemen in 'MyHealth@EU'. Oh, dat wilt u niet /Oh, u weet dat de patiënt dat niet wil? Ja, dan kunnen wij u /de patiënt helaas geen zorg verlenen, want
a) zo zijn de regels van ons ziekenhuis hier; en
b) dat zou medisch niet verantwoord zijn want dan kunnen wij het niet voor de EU-registraties verantwoorden. (U bent het niet eens met onze definitie van "medisch verantwoord"? Jammer, daar heeft u niets over te vertellen. Medisch verantwoord is wat de EU medisch verantwoord vindt, daar kunnen wij als individuele medici niets aan veranderen.)

Dus kiest u maar. U bent uiteraard geheel vrij om te kiezen om te creperen... ahem... we bedoelen... u bent geheel vrij om te kiezen om zelf het risico te nemen dat u na onze summiere ehbo-maatregelen eerst terugreist naar uw eigen EU-lidstaat en u dan daar laat behandelen. Wel graag uw bloedsporen zelf opruimen bij vertrek uit ons land... Oh, u bent boos? Nou, maar we gaan nog steeds veel coulanter met u om dan bijvoorbeeld met asielzoekers van buiten de EU, dus u heeft niets te klagen. Wij volgen gewoon ons protocol."

Door majortom: Ja die AVG is toch wel lastig. Weet je wat we ontnemen de burgers gewoon hun rechten. Waarom zouden mijn gegevens grensoverscheidend beschikbaar moeten zijn? Ik kan zelf heel goed beoordelen of dat toegevoegde waarde heeft of niet dat hoeft een ander niet voor mij te doen.

Ja, dit is precies waar ze op aansturen. Eerst de AVG in de praktijk niet respecteren, en daarna zeggen dat de AVG niet overeenkomt met en geen ruimte laat voor de "gegroeide" praktijk en dus moet worden "aangepast" (lees: ontmanteld, verwaterd). Met dat rechtsafbraakproces zijn ze al meteen na de inwerkingtreding van de AVG (25 mei 2018) voortvarend begonnen

M.J.
07-06-2022, 15:58 door Anoniem
Leuk dat het kabinet er positief over is dat MIJN gegevens weer ergens in gedouwd worden waar IK ze niet wil hebben.
MIJ wordt echter zoals gebruikelijk niks gevraagd.

Ook wel makkelijk bij een pandemietje ofzo: de hele EU kan in je dossier graaien of je braaf meedoet aan het medisch experiment en met je digitale ID die de EUSSR ook zo graag wil, ben je gelijk de paria als je niet braaf volgt. Zeg maar zoals in China.

Wanneer stappen we gewoon eens uit die EUSSR!?
07-06-2022, 16:02 door Anoniem
Gewoon eigen aantekeningenboekje meenemen naar de dokter en goed bewaren. Als de dokter hardnekkig tòch al je medisch geheim in een database wil zetten, wisselen want er is nog altijd vrije dokterskeuze. Je kunt er beter eentje hebben die je nog kunt vertrouwen met je intieme gesprekken. Daarnaast mag je gewoon liegen tegen een dokter. Dat deden we altijd al als ze vroegen hoeveel drinkt u en hoeveel rookt u, al was het alleen maar om preken te voorkomen.

Als je zelf wat oplet, dan verandert er eigenlijk niks.

Je kunt zulke databases wel goed misbruiken trouwens. Want er zijn zelfs dokters die beweren dat corona niet bestaat. Zo eentje kun je dan van alles in de Europese database laten zetten zodat je ineens voor allerlei leuk maandelijsk gratis inkomen in aanmerking kunt komen. En daarna wissel je weer. Wat in een database staat, dat gelooft immers toch iedereen! Want dat is iets met een computer!
07-06-2022, 16:50 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Hoe gaat het straks als je niet hebt toegestemd met opname van je gegevens in "MyHealth@EU" en er overkomt je iets op vakantie in een ander EU-land? Tot nu toe krijg je daar dan gewoon zorg, en die wordt dan achteraf door je Nederlandse verzekering vergoed. Daar zijn namelijk afspraken over gemaakt.

Ik heb laatst een plastic verzekeringskaartje aangevraagd, dat krijg je niet meer automatisch tegenwoordig want er is ook een handige App die door heel Europa geaccepteerd wordt (niet), en bij het inlezen zag ik dat mijn verzekeraar het zeer waardeert als je eerst met ze belt vanuit het buitenland voor je zorg krijgt. Niet alles wordt vergoed door hen namelijk. Je kan beter vooraf even bellen dan dat je achteraf een flinke rekening gepresenteerd krijgt.

Ook is een tip van mij om niet de basisverzekering te nemen. Want die wordt elk jaar aangepast door het kabinet. Als je de verzekering hier net boven neemt, stel je jezelf minder bloot aan deze politieke willekeur.

IMNSHO
07-06-2022, 17:03 door Anoniem
Door gradje71:
ICT wordt gewoon weer gezien als een manier om te bezuinigen. Wat jaren later toch anders uitwerkt. Maar dan is het al te laat en kunnen we niet meer terug en zit Ursula von der Leyen in onze medische gegevens te graaien om efficiency te behalen.

En weer iemand die het helemaal door heeft! Als je kijkt naar wat Corona gekost heeft vs de opleveringen van de bezuinigingen, dan is een rekensommetje simpel gemaakt. Maar dat geldt zo voor alles, ook voor de Oekraïnse vluchtelingen, de olie en de kosten van dat verhaal. Je kan het overal op toepassen en het is meestal negatief en ik Corona zwaar negatief.

Maak het sommetje eens dan? Of blaat je maar wat?
07-06-2022, 19:28 door Anoniem
Dus we krijgen meer zeggenschap over onze medische data maar mogen niet bepalen of wij secundair gebruik willen toestaan? Gemiste kans lijkt mij, als je controle wil geven doe het dan goed en volledig.
07-06-2022, 21:31 door Anoniem
Door Anoniem: Hetgeen duidelijk blijkt over wat nu als onzinnig medisch handelen wordt beschouwd, zoals o.m. labtesten, foto's maken van een knie bij blessure voorbeeld. Men staat voor dat nalaten van medisch handelen, dat zou nuttiger zijn dan handelen. Had men die stelling maar met betrekking tot de recente vaccinaties, boosters en jarenlange nodeloze medicalisering bedacht, maar ja de lobby beslist, waarmee het meeste winst te genereren is. Dat staat op de kaart, de rest niet. Kabinet volgt het voorgeschreven script en regeert dus nooit echt, ze legt slechts ten uitvoer. Mega-corporaties laten zich nooit regeren, die doen dat zelf wel via lobbyen en invloed.
Maar je laten ombouwen van man naar iets wat op een vrouw zou moeten lijken, of andersom, dat is geen onzinnige operatie, die overigens meer kost dan een kanker patient behandelen.
Tja, zo zie je maar waar tegenwoordig de prioriteiten liggen. Misschien moeten we ons allemaal maar laten ombouwen om het hele systeem kapot te krijgen. Mag je ook niet meer worden gediscrimineerd en heb je meer rechten dan niet omgebouwden.
08-06-2022, 00:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Hetgeen duidelijk blijkt over wat nu als onzinnig medisch handelen wordt beschouwd, zoals o.m. labtesten, foto's maken van een knie bij blessure voorbeeld. Men staat voor dat nalaten van medisch handelen, dat zou nuttiger zijn dan handelen. Had men die stelling maar met betrekking tot de recente vaccinaties, boosters en jarenlange nodeloze medicalisering bedacht, maar ja de lobby beslist, waarmee het meeste winst te genereren is. Dat staat op de kaart, de rest niet. Kabinet volgt het voorgeschreven script en regeert dus nooit echt, ze legt slechts ten uitvoer. Mega-corporaties laten zich nooit regeren, die doen dat zelf wel via lobbyen en invloed.
Maar je laten ombouwen van man naar iets wat op een vrouw zou moeten lijken, of andersom, dat is geen onzinnige operatie, die overigens meer kost dan een kanker patient behandelen.
Tja, zo zie je maar waar tegenwoordig de prioriteiten liggen. Misschien moeten we ons allemaal maar laten ombouwen om het hele systeem kapot te krijgen. Mag je ook niet meer worden gediscrimineerd en heb je meer rechten dan niet omgebouwden.
Dat ombouwen van mannen en vrouwen dient het wetenschappelijk onderzoek; dergelijke kennis krijg je namelijk nooit van mensen die zich niet laten ombouwen.
Iets dergelijks geldt voor abortus en vruchtbaarheidsbehandelingen, die resulteren in "overtollige" beginnende embryo's: gaan naar laboratoria als te oogsten materiaal voor het ombouwen van dieren (muizen bijvoorbeeld) voor bijvoorbeeld virologisch gain-of-function onderzoek (voor vaccins bijvoorbeeld).
08-06-2022, 13:54 door Anoniem
Door majortom: Uit de brief:
Tevens beoogt het voorstel een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals elektronische medische dossiersystemen tot stand te brengen
Er wordt een markt opgezet met data van de burgers die dat maar moeten toestaan?

De markt voor elektronische patiëntendossiers is momenteel in handen een drietal bedrijven, die ieder een monopolie cultiveren op basis van hun eigen gesloten bestandsformaten. Vergelijk dit met de lock-in door Microsoft Office, waar zo'n beetje het hele bedrijfsleven aan zit vastgekleefd, met dit verschil dat de EPD's niet interoperabel zijn. Uitwisseling van patiëntengegevens tussen verschillende zorgverleners en -instellingen is daardoor verworden tot een gruwel.

De ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, nooddiensten en de thuiszorg worden daardoor op hoge kosten gejaagd, ieder jaar weer. Geld dat veel beter aan de zorg kan worden besteed. Zowel de zorg als de burger zelf, die uiteindelijk het in de verzekeringspremie voelt, heeft er belang bij dat er een open ISO bestandsformaat voor EPD's wordt ontwikkeld. Het wordt tijd. Microsoft is tenslotte ook door de EU gedwongen om een open bestandformaat als optie te leveren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
08-06-2022, 15:08 door majortom - Bijgewerkt: 08-06-2022, 15:09
Door Anoniem:
Door majortom: Uit de brief:
Tevens beoogt het voorstel een interne markt voor digitale gezondheidsproducten en -diensten, zoals elektronische medische dossiersystemen tot stand te brengen
Er wordt een markt opgezet met data van de burgers die dat maar moeten toestaan?

De markt voor elektronische patiëntendossiers is momenteel in handen een drietal bedrijven, die ieder een monopolie cultiveren op basis van hun eigen gesloten bestandsformaten. Vergelijk dit met de lock-in door Microsoft Office, waar zo'n beetje het hele bedrijfsleven aan zit vastgekleefd, met dit verschil dat de EPD's niet interoperabel zijn. Uitwisseling van patiëntengegevens tussen verschillende zorgverleners en -instellingen is daardoor verworden tot een gruwel.

De ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, nooddiensten en de thuiszorg worden daardoor op hoge kosten gejaagd, ieder jaar weer. Geld dat veel beter aan de zorg kan worden besteed. Zowel de zorg als de burger zelf, die uiteindelijk het in de verzekeringspremie voelt, heeft er belang bij dat er een open ISO bestandsformaat voor EPD's wordt ontwikkeld. Het wordt tijd. Microsoft is tenslotte ook door de EU gedwongen om een open bestandformaat als optie te leveren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
Een standaard formaat zou niet in hoeven te houden dat de gegevens dan ook maar beschikbaar gesteld worden aan allerlei instanties waarover degene wiens gegevens het betreft te weinig controle heeft. Het is gewoon een LSP maar dan op Europees niveau, waarbij de gegevens ook nog eens vermarkt worden. En niet voor niets heb ik in geval van LSP alles laten blokkeren; ik zie in het voorstel niets terug dat ik ook deze blokkade kan instellen in het EU-LSP/EPD.

Verder is het gewoon een additioneel risico door allerhande Europese instellingen potentieel toegang te geven tot de NL systemen. Ik wil eigenlijk niet eens in een systeem zitten waar andere systemen op aangesloten zijn met API's voor uitwissling en waarbij alleen op logisch niveau verhinderd wordt dat dit niet onterecht plaatsvindt. Er zijn legio voorbeelden waarbij door een instellings- cq beveiligingsfout er toch data gelekt wordt. Dat is ook mijn grote bezwaar bij de PSD2 standaard in het bankwezen: ik gebruik dit niet, ga dit niet gebruiken en moet er maar op vertrouwen dat alles goed komt. En als er wat gebeurt is het "foutje bedankt" en ben je op jezelf aangewezen om eea potentieel maar weer recht te breien.
08-06-2022, 15:22 door Anoniem
laten we het kort houden; het kabinet en ondergetekende verschillen hierover onoverbrugbaar van mening.
08-06-2022, 22:45 door Anoniem
Gaat er weer meer tijd verloren aan zaken, die niets met de kernbezigheden van doen hebben.
Alleen maar om de machts- en surveillance-honger van landelijke en continentale overheid te stillen.
Niemand kan hier tegen opstaan dan de uiteindelijke grote corporationele multinationale bedrijven,
maar die hebben vaak overeenkomstige verlangens/belangen en dwingen het ook nog af via lobby, beloning en straf.
U kunt met hen onoverbrugbaar van mening verschillen, maar hebt waarschijnlijk toch het nakijken.
Er individueel niet aan meewerken en in participeren is het enige dat voor u open staat.
Maar dan moet je ook de consequenties hiervan onder ogen zien.
Aleen bij hele grote weerstand van de heel velen, gaat het feest (voorlopig) even niet door.
De huidige overheden zijn helaas zeer hardleers gebleken.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.