image

"Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer"

maandag 13 juni 2022, 16:14 door Redactie, 9 reacties

De overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer. Ook moet de businesscase van ict-projecten duidelijker worden geformuleerd en is het essentieel om toekomstige processen goed uit te denken zodat ze aansluiten bij de praktijk. Dat adviseert het Adviescollege ICT-toetsing, de opvolger van het tijdelijke Bureau ICT-toetsing, in het eerste jaarrapport (pdf).

Overheid en ict-projecten zijn niet altijd een geslaagd huwelijk. Het Adviescollege ICT-toetsing bekeek vorig jaar twaalf ict-projecten en twee ict-beheer- en onderhoudstrajecten van de overheid. Aan de hand daarvan zijn vier adviezen voor het beter beheren van ict-projecten opgesteld. Het rapport is aangeboden aan staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Het Adviescollege zag vorig jaar nog steeds projecten die vooraf onvoldoende inzicht geven in de businesscase. "Noch de baten, noch de kosten zijn concreet uitgewerkt; het is daardoor ook niet duidelijk of er misschien betere alternatieve oplossingen zijn", aldus het jaarrapport. Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.

Uitdenken

In de praktijk ziet het Adviescollege dat er vaak nog weinig aandacht is voor de organisatieprocessen en dat al snel het technische systeem de volle aandacht krijgt in het project. "Er bestaat dan een groot risico dat een ict-applicatie wordt ontwikkeld die niet goed aansluit bij de praktijk. Dat vergroot de kans op falen van het project en veroorzaakt ten minste een uitloop in tijd en geld." Om dergelijke missers te voorkomen moeten overheidsinstanties processen goed uitdenken en de te realiseren oplossing zo eenvoudig mogelijk houden.

Verder adviseert het Adviescollege om de aandacht voor de relatie tussen opdrachtgever en leverancier te versterken. "Te vaak worden impliciete aannames gedaan over de rol van de opdrachtgevende organisatie of blijken de verwachtingen over de rol van leveranciers niet realistisch. Organisaties lopen hiermee het risico in een situatie te belanden waarin leveranciers, in de ogen van de opdrachtgever, niet leveren wat gevraagd is." De overheid moet zich vooraf dan ook goed laten informeren over de expertise van marktpartijen, de producten die zij leveren en de eisen die gesteld kunnen worden.

Beheer en onderhoud

Als laatste moeten overheidsinstanties bij de keuze voor een oplossing ook rekening houden met beheer en onderhoud. Volgens het Adviescollege houden organisaties die een nieuw ict-systeem invoeren er vaak geen rekening mee dat dit systeem jarenlang onderhouden en doorontwikkeld moet worden. "Eisen en wensen van gebruikers veranderen, wet- en regelgeving is dynamisch en ook de leverancier van het systeem komt regelmatig met nieuwe updates. Als het nieuwe systeem een oud systeem moet vervangen, kan dit veelal niet direct ‘uitgezet’ worden. Vaak is het nodig om het een tijd draaiend te houden en dus te onderhouden."

Overheidsinstanties die hier geen rekening mee houden worden in de beheerfase geconfronteerd met kosten die zij niet hadden voorzien. Er zijn dan onvoldoende middelen om het nieuwe systeem door te ontwikkelen, omdat het budget opgaat aan het in de lucht houden van beide systemen. Er wordt daarom aangeraden bij de keuze voor een oplossing voldoende aandacht te hebben voor beheer en onderhoud en inzicht in het "gehele kostenplaatje" te krijgen.

Digitaal leiderschap

Staatssecretaris Van Huffelen laat in een reactie op het jaarrapport weten dat ze eerder al heeft aangegeven stappen te zullen nemen om het digitaal leiderschap bij ict-projecten te versterken. Daarmee valt volgens de bewindsvrouw veel te winnen binnen de rijksdienst. Ze wil dan ook de komende tijd kijken hoe de verbinding tussen beleid en ict het beste is te versterken. Vanwege de verschillen tussen rijksorganisaties verwacht Van Huffelen niet dat er één oplossing voor de gehele rijksdienst zal gaan werken.

Reacties (9)
13-06-2022, 17:46 door Anoniem
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
13-06-2022, 23:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
Het onderdeel kosten en baten goed in kaart te brengen heeft hier niets te maken met de kosten voor Microsoft licenties zeker als je weet dat overheden en scholen nagenoeg niets betalen voor die licenties.
14-06-2022, 08:51 door Anoniem
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.

Hoe ga je de (stoor) factor politici (en top-ambtenaren of beleidsmedewerkers) quantificeren?

Die hebben nog wel eens ad-hoc ideetjes (of bokkesprongen) die opeens, met terugwerkende kracht, geimplementeerd moeten worden. Liefst gisteren. Nee wordt niet geaccepteerd.
Daar zijn geen analyse en alternatieve scenario's tegen op gewassen.
Daarom is het ook "Overheid en ICT ..."
14-06-2022, 09:52 door Saph
Iedereen met een beetje verstand kan dit bedenken. De overheid staat al jaren bekend om zijn falende ICT projecten die vaak ook nog eens ver over budget gaat. Er zou iets bedacht moeten worden om die verspilling van belastinggeld tegen te gaan, iemand die gaat toetsen en straffen aan de hand van dit advies.
14-06-2022, 13:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
Het onderdeel kosten en baten goed in kaart te brengen heeft hier niets te maken met de kosten voor Microsoft licenties zeker als je weet dat overheden en scholen nagenoeg niets betalen voor die licenties.
Niet jokken, De overheid heeft al honderden miljoenen aan Microsoft licenties betaald (de hele boel is al een paar keer vervangen), als het niet meer dan een miljard is. Het idiote is dat de overheid dit helemaal niet heeft bijgehouden.
14-06-2022, 18:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
Het onderdeel kosten en baten goed in kaart te brengen heeft hier niets te maken met de kosten voor Microsoft licenties zeker als je weet dat overheden en scholen nagenoeg niets betalen voor die licenties.
Niet jokken, De overheid heeft al honderden miljoenen aan Microsoft licenties betaald (de hele boel is al een paar keer vervangen), als het niet meer dan een miljard is. Het idiote is dat de overheid dit helemaal niet heeft bijgehouden.
Hoezo niet jokken? Ik zou het zeer op prijs stellen dat je zulke opmerkingen in het vervolg aan jezelf richt.
Ik begrijp overigens hiermee dat je de strekking van de bovenstaande opmerking niet kan bevatten waarom het niets met licenties heeft te maken, jammer voor jou.
14-06-2022, 23:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
Het onderdeel kosten en baten goed in kaart te brengen heeft hier niets te maken met de kosten voor Microsoft licenties zeker als je weet dat overheden en scholen nagenoeg niets betalen voor die licenties.
Niet jokken, De overheid heeft al honderden miljoenen aan Microsoft licenties betaald (de hele boel is al een paar keer vervangen), als het niet meer dan een miljard is. Het idiote is dat de overheid dit helemaal niet heeft bijgehouden.
Hoezo niet jokken? Ik zou het zeer op prijs stellen dat je zulke opmerkingen in het vervolg aan jezelf richt.
Ik begrijp overigens hiermee dat je de strekking van de bovenstaande opmerking niet kan bevatten waarom het niets met licenties heeft te maken, jammer voor jou.
Ik begrijp dat je als verdediger van het windows oligopolie geen focus op licenties wil hebben (ongunstig voor de businesscase) maar ik heb hier 2 man in dienst voor licentiebeheer en dat het met onderhoud ook niet altijd goed gaat is mij ook duidelijk.

Degene die dit niet kan of wil bevatten ben jij dus. Licenties moeten namelijk beheerd worden anders zet Microsoft je servers uit! Snap je het nu?
15-06-2022, 15:26 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Overheid moet bij ict-projecten rekening houden met onderhoud en beheer
Gaat niet werken, er zit geen sanctie op.
Er wordt dan ook aangeraden om eerst een goede probleemanalyse te maken, om daarna doelen en de alternatieve oplossingsscenario’s te definiëren en de kosten en baten goed in kaart te brengen.
Gaat niet gebeuren want dan loopt men stuk op de TCO van ransomware. Ook weet men niet eens hoeveel er wordt uitgegeven aan Microsoft licenties om maar iets te noemen.
Het onderdeel kosten en baten goed in kaart te brengen heeft hier niets te maken met de kosten voor Microsoft licenties zeker als je weet dat overheden en scholen nagenoeg niets betalen voor die licenties.
Niet jokken, De overheid heeft al honderden miljoenen aan Microsoft licenties betaald (de hele boel is al een paar keer vervangen), als het niet meer dan een miljard is. Het idiote is dat de overheid dit helemaal niet heeft bijgehouden.
Hoezo niet jokken? Ik zou het zeer op prijs stellen dat je zulke opmerkingen in het vervolg aan jezelf richt.
Ik begrijp overigens hiermee dat je de strekking van de bovenstaande opmerking niet kan bevatten waarom het niets met licenties heeft te maken, jammer voor jou.
Ik begrijp dat je als verdediger van het windows oligopolie geen focus op licenties wil hebben (ongunstig voor de businesscase) maar ik heb hier 2 man in dienst voor licentiebeheer en dat het met onderhoud ook niet altijd goed gaat is mij ook duidelijk.

Degene die dit niet kan of wil bevatten ben jij dus. Licenties moeten namelijk beheerd worden anders zet Microsoft je servers uit! Snap je het nu?

En dat je me nu weer uit moet maken als verdediger van het Windows oligopolie gaat me ook wat ver, zo herken ik mezelf niet, zeker als je weet dat ik al die licentie modellen en wijzigingen van Microsoft die nu weer gaande zijn haat als de .... en wens iedereen dan ook veel succes met alle wijzigingen die gaande zijn bij Microsoft.

Nee, ik snap dat je niet snapt wat ik met die opmerking bedoelde, het gaat hier wellicht ook over licenties maar is zeker niet de hoofdoorzaak.

Projecten die uitlopen en heel veel extra kosten aan manuren door aanvullende wensen en eisen die tijdens het beschrijven /benoemen van het project niet zijn meegenomen om wat voor onduidelijke reden dan ook, daar heb ik het over.

Een project wordt tegenwoordig niet meer als een geheel omkaderd project aangenomen, dat is al jaren de trend.

Ik zie te vaak hoe projecten naar binnen worden gesleept aan de hand van een klein prijskaartje maar naderhand moet alsnog de knip open omdat dan blijkt dat er onderdelen zijn vergeten of er belangrijke aanpassingen noodzakelijk zijn die niet onder het huidige contract vallen en dus op basis van nacalculatie worden uitgevoerd.
Het Adviescollege zag vorig jaar nog steeds projecten die vooraf onvoldoende inzicht geven in de businesscase
Daarbij vallen die onderhoudskosten voor software verhoudingsgewijs bij in het niets.

Snap jij het nu?
16-06-2022, 15:46 door Anoniem
Scholen betalen ook gewoon hoor, natuurlijk krijgen we wel korting maar we betallen snel een paar ton per jaar hoor. Aangezien het bedrijfsleven vrijwel alleen maar Microsoft gebruikt, onze docenten hier ook het meeste mee werken en onze studenten ook hebben we ook weinig keus.

Uiteraard worden er ook Linux en Apple producten in het onderwijs gebruikt maar dat is zo klein dat we daar bijna geen beheerders voor kunnen aannemen. Ik snap de Microsoft aversie van sommigen....maar dat is zinloos. Zeker om dat hier bij elke mogelijkheid te ventileren.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.