image

Britse minister geeft groen licht voor uitlevering van Julian Assange aan VS

vrijdag 17 juni 2022, 12:27 door Redactie, 19 reacties

De Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Jullian Assange aan de Verenigde Staten. In april oordeelde een Britse rechter al dat Assange mag worden uitgeleverd. Assange kan nog in beroep tegen de uitspraak en zal dit ook doen, zo meldt WikiLeaks op Twitter. Volgens de klokkenluiderswebsite is de beslissing van Patel een donkere dag voor de persvrijheid en Britse democratie.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de VS gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

WikiLeaks laat weten dat de uitspraak niet het einde van het gevecht is, maar het begin van een nieuwe juridische strijd. De klokkenluiderswebsite claimt dat het altijd om een politieke zaak ging omdat Assange oorlogsmisdrijven van de Verenigde Staten openbaar maakte. Uit wraak zouden de Amerikaanse autoriteiten hem nu levenslang achter de tralies willen krijgen, zo stelt WikiLeaks in een verklaring die hieronder is weergegeven. De advocaten van Assange hebben veertien dagen de tijd om beroep aan te tekenen.

Image

Reacties (19)
17-06-2022, 12:50 door gradje71
Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.
17-06-2022, 13:03 door Anoniem
Priti Patel

Democratie ??

The Matrix
17-06-2022, 13:05 door Anoniem
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.
Verwar het rechtsysteem niet met onderbuikgevoelens!
17-06-2022, 14:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.
Verwar het rechtsysteem niet met onderbuikgevoelens!

Nee, gradje71 heeft gelijk, het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest is.

__R
17-06-2022, 14:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.
Verwar het rechtsysteem niet met onderbuikgevoelens!

Nee, gradje71 heeft gelijk, het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest is.

__R
Volgens jouw onderbuikgevoel klopt het rechtsysteem niet, dat is wat anders.
17-06-2022, 16:32 door Anoniem
Ik heb nooi begrepen waarom Assange naar het VK is gegaan, als er een land is wat slaafs de VS volgt en waar een eerlijke rechtsgang ver te zoeken is dan is het wel het VK...

Best apart dat zo iemand als Trump na een staatsgreep nog gewoon vrij rondloopt maar dat Assange vervolgd wordt..
17-06-2022, 16:51 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.
Verwar het rechtsysteem niet met onderbuikgevoelens!

Nee, gradje71 heeft gelijk, het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest is.

__R
Volgens jouw onderbuikgevoel klopt het rechtsysteem niet, dat is wat anders.

Volgens jouw onderbuikgevoel "klopt" het rechtssystem kennelijk wel. Maar het gaat er niet om of het rechtssysteem "klopt", maar of het functioneert in overeenstemming met de basisprincipes van een rechtsstaat.

Lees: The Trial of Julian Assange - A Story of Persecution door Nils Melzer. Die heeft de zaak als speciale rapporteur van de Verenigde Naties onderzocht en daar dit boek over geschreven.

Uit de door hem verzamelde en geanalyseerde feiten blijkt heel duidelijk dat twee verschillende rechtssystemen (in dit geval het Britse en het Zweedse) in deze zaak niet op een manier functioneren die een rechtsstaat waardig is. Sterker nog, er zijn zeer sterke aanwijzingen dat functionarissen die zouden moeten functioneren als voorbeelden en steunpilaren van de rechtsstaat (bijv. openbare aanklagers en rechters) zich in beide landen op een corrupte manier hebben gedragen. Op een andere manier valt hun handelen namelijk niet goed te verklaren.

En mocht je misschien denken dat het Nederlandse rechtssysteem beter functioneert, dan raad ik je aan dat onderbuikgevoel ook eens te toetsen aan de werkelijkheid. Mijn inschatting is dat het Nederlandse rechtssysteem misschien net iets minder corrupt is dan het Britse, maar corrupter dan het Zweedse.

Voor een illustratief voorbeeld van Britse rechterlijke corruptie, zie de carrière van rechter Elisabeth Gloster. Uit Wikipedia:

On 21 April 2004, Gloster was appointed a High Court judge, receiving the customary appointment as a Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), and allocated to the Queen's Bench Division (Commercial Court). From 2010 to 2012, she was the judge in charge of the Commercial Court.

Gloster oversaw the case between Russian oligarchs Boris Berezovsky and Roman Abramovich. She found Berezovsky to be "an inherently unreliable witness" and sided with Abramovich in 2012. It later emerged that Gloster's stepson had been paid almost £500,000 to represent Abramovich as a barrister early in the case. Her stepson's involvement was alleged to be more than had been disclosed. Berezovsky stated, "Sometimes I have the impression that Putin himself wrote this judgment". Gloster declined to comment.

On 9 April 2013, she was appointed a Lady Justice of Appeal and consequently appointed to the Privy Council.

She became Vice-President of the Civil Division of the Court of Appeal on 7 December 2016, on the retirement of Lord Justice Moore-Bick. She retired from the Court of Appeal on 1 June 2018.

En:

Berezovsky cries foul over £3.5bn Abramovich trial judge

The Russian oligarch [Berezovsky] claims his case may have been prejudiced by Mrs Justice Gloster’s family link to one of the Chelsea owner’s [Abramovich] legal team

ONE of Britain’s top judges is facing calls for an investigation after she took part in a case in which a member of her family was paid nearly £500,000 for representing the defendant.

Bron: https://www.thetimes.co.uk/article/berezovsky-cries-foul-over-pound35bn-abramovich-trial-judge-wrgwrp9dbq7, 22 september 2012

Dus nadat was uitgekomen dat deze "rechter" in het voordeel had geoordeeld van Abramovich, bij wie haar stiefzoon 500.000 pond had verdiend met advocatenwerk in dezelfde zaak, zonder dat zij zich had teruggetrokken - kon deze rechter niet alleen aanblijven, maar met een stalen gezicht zelfs nog verder opklimmen in de Britse juridische hiërarchie. Dat is alleen mogelijk als het benoemingsproces van rechters door en door verrot is. Alleen al dit voorbeeld is voldoende om te concluderen dat het Britse rechtssysteem niet serieus te nemen valt.

In de zaak-Assange deden rechters uiterst vreemde uitspraken, in het nadeel van Assange. Waarom? Lees het boek van Nils Melzer, dan weet je waarom.

M.J.
17-06-2022, 17:03 door Anoniem
Wanneer stoppen Julie eens met het arrogante idee, dat ONZE verwachtingen over een rechtstaat wereldwijd rechtsgeldig zijn.
17-06-2022, 18:58 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem: Wanneer stoppen Julie eens met het arrogante idee, dat ONZE verwachtingen over een rechtstaat wereldwijd rechtsgeldig zijn.

Vertel eens, wat zijn jouw verwachtingen over een rechtsstaat? Of heb je die niet? Dat zou je reactie kunnen verklaren.

Vertel ook eens wat meer over "arrogantie". Kijk jij wel eens in de spiegel en denk je dan: "Jeetje, welk arrogant, generaliserend vooroordeel heb ik nu weer op het reactieforum van Security.nl geslingerd?" Nee? Aha.

"Verwachtingen" zijn trouwens nooit rechtsgeldig. Besluiten en contracten kunnen wel rechtsgeldig zijn.

- Realistische verwachtingen
Misschien goed om te bedenken: tientallen jaren lang, tot ca. twee jaar geleden (formele Brexit) maakte het Verenigd Koninkrijk deel uit van hetzelfde rechtssysteem als "wij" (Nederland). Op dit moment is het VK net als wij nog steeds aangesloten bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Om die redenen mag je van het VK realistisch gezien andere dingen verwachten dan van Rusland of Colombia.

Tot zover als het gaat over "verwachtingen" in de zin van: wat kun je realistisch gezien verwachten dat er aan de hand is, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Nederland. Daarnaast kun je ook dingen "verwachten" in de zin van "verlangen" of "als voorwaarde stellen". Daarover het volgende.

- Gerechtvaardigde verwachtingen
Er zijn basisbeginselen van een rechtsstaat, dat wil zeggen beginselen waaraan een staat moet voldoen als die zich een "rechtsstaat" wil noemen. Bijvoorbeeld het principe van onafhankelijke rechtspraak (en dus: machtenscheiding), het principe van gelijkheid voor de wet (geen klassenjustitie; en gelijke gevallen worden gelijk behandeld) alsmede het principe van kenbaarheid van wet- en regelgeving en van het recht (dus dat rechters niet in raadselen mogen spreken zoals een orakel, maar hun uitspraken op een begrijpelijke manier moeten motiveren, ook ten behoeve van rechtszekerheid).

- Vormen van judiciële corruptie
In het Verenigd Koninkrijk lijken maatschappelijke klassen een dermate grote rol te spelen in het rechtssysteem, dat dit leidt tot een ingebouwde vooringenomenheid. Mogelijk is de interne "solidariteit" van de heersende klasse zo groot dat zelfs een rechter die manifest een schijn van belangenverstrengeling en corruptie op zich heeft geladen, toch door haar "klassegenoten" in bescherming wordt genomen (zoals het in mijn vorige reactie genoemde anti-voorbeeld van Dame Elisabeth Gloster). Dit kan ook gebeuren ter verdediging van de privileges van de klasse als geheel - men wil dan als het ware laten zien dat ieder lid van de klasse onaantastbaar is voor buitenstaanders - of dat nu Russische oligarchen zijn of de lagere klassen in eigen land.

En hoe zit dat dan in Nederland? Hier lijkt in wezen hetzelfde aan de hand te zijn. Alleen zijn Nederlandse titels en juridische rituelen wat prozaïscher dan aan de overkant van de Noordzee. De schijnheiligheid en corruptie neemt hier wat gedemptere vormen aan. Maar ook hier herkennen de leden van een bepaalde klasse elkaar aan subtiele signalen, waaronder het accent waarmee je praat, hoe je op bepaalde dingen reageert (met veel "begrip" voor "de situatie", of een beetje "lomp").

Een bekende, verhullende term is die van "gevoel voor bestuurlijke verhoudingen". Dit is een eufemisme om onder andere aan te geven dat je bereid bent (of moet zijn) om bepaalde wantoestanden een beetje toe te dekken - leven en laten leven binnen de bestuurlijke en ambtelijke klassen. Ook als dat ten koste gaat van buitenstaanders, dat wil zeggen mensen die geen of weinig verbinding hebben met de eigen of "bevriende" elites.

Overal in de wereld is die corruptie in meer of mindere mate aanwezig. Overal zijn "relaties" belangrijk. In China heet dat bijvoorbeeld "guanxi". Een rechtsstaat onderscheidt zich doordat "relaties" belangrijk zijn voor de uitkomst van rechtszaken. Dus ook niet de relaties van de staat met een "bevriende", machtige buitenlandse mogendheid.

Het is mijns inziens niet arrogant om zowel alledaagse als meer uitzonderlijke vormen van corruptie bij de naam te noemen. Integendeel, het kan van enige moed getuigen. Maar als jij er anders over denkt, hoor ik graag waarom.

- Een slechte relatie
Het is geen geheim dat Julian Assange als gevolg van zijn journalistieke onthullingen over Amerikaanse oorlogsmisdaden een uitermate slechte "relatie" heeft met het regime van één van de machtigste landen ter wereld - de VS. Ik noem dat een regime omdat de fac'ade van democratie in de VS inmiddels zo dun is geworden dat als je daarmee als Nederlander in Nederland over straat zou gaan, je zou worden gearresteerd voor naaktloperij. De keizer heeft geen kleren aan... In Nederland worden van een inheemse keizer nog altijd iets meer kleren verwacht, ook al wordt de lat ook hier de afgelopen jaren steeds lager gelegd. Bij ons wordt niet meer integriteit vereist dan in de VS, maar wel wat meer uitwendige keurigheid, met andere woorden: een wat vromer vertoon van rechtsstatelijkheid, oftewel: wat meer geraniums op de vensterbank om te laten zien dat alles hier best goed geregeld is.

Het enige wat Assange als buitenlandse journalist in Amerika kan verwachten, is een politiek proces. Afhankelijk van politieke ontwikkelingen kan dat proces verschillende uitkomsten hebben, maar het zal hoe dan ook geen eerlijk proces zijn. Want als de VS een rechtsstaat waren, dan zouden de VS zelf hun uitleveringsverzoek onmiddellijk intrekken, omdat de VS dan niet wereldwijd de persvrijheid en grondrechten zouden willen aantasten door buitenlandse journalisten te vervolgen die onwelgevallige feiten publiceren.

Als Assange daadwerkelijk aan de VS zou worden uitgeleverd, dan demonstreren de VS daarmee hun macht. Met "recht" (in de eigenlijke, materiële zin van het woord) heeft het niets te maken.

M.J.
18-06-2022, 08:01 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Correctie typefout in bijdrage op 17-06-2022 om 18:58 uur:

Het moet zijn: "Een rechtsstaat onderscheidt zich doordat "relaties" niet belangrijk zijn voor de uitkomst van rechtszaken."

M.J.
18-06-2022, 16:32 door Anoniem
Iedere zichzelf respecterende journalist zou zich grote zorgen moeten maken over deze uitspraak.
18-06-2022, 22:39 door Anoniem
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.

Hoe bedoel je? De kamerleden en Rutte steunen persvrijheid overal ter wereld. Gelukkig leven wij in een rechtsysteem
19-06-2022, 09:53 door waterlelie
De Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Jullian Assange aan de Verenigde Staten. In april oordeelde een Britse rechter al dat Assange mag worden uitgeleverd. Assange kan nog in beroep tegen de uitspraak en zal dit ook doen, zo meldt WikiLeaks op Twitter. Volgens de klokkenluiderswebsite is de beslissing van Patel een donkere dag voor de persvrijheid en Britse democratie.


Maar waar brengt dit Assange zelf, volgens Wikipedia zit hij sinds april 2019 al gevangen, dus al drie jaar, en dan tel ik de periode dat hij vriendelijk gezegd huisarrest had in de ambassade van Peru sinds 2012 maar even niet mee. En wie betaalt de advocaten, die alles in het werkstellen om hem maar niet naar de VS te willen zien vertrekken. Als Assange in de VS een deal sluit met de autoriteiten, dan ziet het er ook slecht uit voor de mensen die destijds met Assange hebben samengewerkt. Hij zal alles moeten openbaren in ruil voor een gevangenisstraf te ondergaan in een gevangenis met een verlicht regime. Hij zal iedereen moeten verraden, en dat is zeker een reden om hem als een symbool voor de persvrijheid op te voeren. Ondertussen rot Assange weg in de gevangenis...
19-06-2022, 15:48 door Anoniem
Door waterlelie:
De Britse minister van Binnenlandse zaken Priti Patel heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van WikiLeaks-oprichter Jullian Assange aan de Verenigde Staten. In april oordeelde een Britse rechter al dat Assange mag worden uitgeleverd. Assange kan nog in beroep tegen de uitspraak en zal dit ook doen, zo meldt WikiLeaks op Twitter. Volgens de klokkenluiderswebsite is de beslissing van Patel een donkere dag voor de persvrijheid en Britse democratie.


Maar waar brengt dit Assange zelf, volgens Wikipedia zit hij sinds april 2019 al gevangen, dus al drie jaar, en dan tel ik de periode dat hij vriendelijk gezegd huisarrest had in de ambassade van Peru sinds 2012 maar even niet mee. En wie betaalt de advocaten, die alles in het werkstellen om hem maar niet naar de VS te willen zien vertrekken. Als Assange in de VS een deal sluit met de autoriteiten, dan ziet het er ook slecht uit voor de mensen die destijds met Assange hebben samengewerkt. Hij zal alles moeten openbaren in ruil voor een gevangenisstraf te ondergaan in een gevangenis met een verlicht regime. Hij zal iedereen moeten verraden, en dat is zeker een reden om hem als een symbool voor de persvrijheid op te voeren. Ondertussen rot Assange weg in de gevangenis...
Wat een stemmingmakerij! Hij is vrijwillig die ambassade ingelicht, dus ja, dan heb je maar te schikken naar hun regels. En wegrotten in de gevangenis is wel heel cru uitgedrukt. Er zijn heel veel landen met een slechter gevangenis systeem.
19-06-2022, 16:15 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door gradje71: Dat had toch ook niemand verwacht hè. Ook het rechtsysteem is niet meer wat het ooit geweest was.

Hoe bedoel je? De kamerleden en Rutte steunen persvrijheid overal ter wereld. Gelukkig leven wij in een rechtsysteem

Nee, Rutte en de meerderheid van de kamerleden steunen de quasi-vrijheid van semi-gemuilkorfde, zichzelf censurerende, met het Westerse politiek-economische establishment verbonden "msm"-media.

De muilkorf gaat in het Westen:
- via financiële middelen (miljardairs en/of met de politiek vernetwerkte organisaties die eigenaar zijn van media, zoals Murdoch, Bezos);
- via relaties (je wilt als krant/tv-kanaal/journalist toegang houden tot informatie en je gaat in ruil daarvoor minder kritisch schrijven en bepaalde lastige vragen niet stellen, en je laat je graag "overtuigen" door de dominante beleidsmakers);
- via stigmatisering en hetzes (bijv. de stigmatisering van serieuze critici van het corona-beleid, die met name in 2021 beticht werden van het verspreiden van "desinformatie" - op dit moment zwijgt men ze liever dood).

We leven in een machtssysteem dat zichzelf vooralsnog blijft voorzien van het vernis van een "rechtssysteem". Dit vernis is de laatste jaren in het Westen behoorlijk afgebladderd, waardoor de macht zichtbaarder wordt als je tenminste geen bord voor je gezicht houdt. Maar goed, je kunt dan natuurlijk ook zeggen dat we "in" dat vernis leven.

M.J.
19-06-2022, 17:56 door Anoniem
Wie komt eerder vrij...

Navalny in een totalitaire staat

of Assange in een democratie
20-06-2022, 15:08 door Anoniem
Volgens jouw onderbuikgevoel klopt het rechtsysteem niet, dat is wat anders.
Niet m'n onderbuik; 't laatste deel van mijn darmstelsel heeft zulke gevoelens:
...want zijn die moordenaars uit "Collateral Murder" ooit berecht?
24-06-2022, 12:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Volgens jouw onderbuikgevoel klopt het rechtsysteem niet, dat is wat anders.
Niet m'n onderbuik; 't laatste deel van mijn darmstelsel heeft zulke gevoelens:
...want zijn die moordenaars uit "Collateral Murder" ooit berecht?
Wat heeft dat hiermee te maken? Dat ZIJN jouw onderbuikgevoelens!
24-06-2022, 14:28 door Anoniem
Door Anoniem: Ik heb nooi begrepen waarom Assange naar het VK is gegaan, als er een land is wat slaafs de VS volgt en waar een eerlijke rechtsgang ver te zoeken is dan is het wel het VK...

Best apart dat zo iemand als Trump na een staatsgreep nog gewoon vrij rondloopt maar dat Assange vervolgd wordt..

Trump heeft 150 miljoen democratische mandaten achter zijn naam. Assange nul. Ik herhaal : NUL
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.