image

Verkiezingssoftware aangepast wegens nieuw proces bepalen verkiezingsuitslag

dinsdag 21 juni 2022, 16:36 door Redactie, 10 reacties

De Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020), die nu wordt gebruikt om de uitslagen van de stembureaus op te tellen en op basis hiervan de zetelverdeling te berekenen, zal wegens een nieuw proces voor het bepalen van de verkiezingsuitslag worden aangepast. Een proces dat naar verwachting enkele maanden in beslag zal nemen. Dat meldt de Kiesraad.

De nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen introduceert diverse controle- en herstelmogelijkheden en moet volgens de Kiesraad zorgen voor een betrouwbaarder en transparanter proces van het vaststellen van de uitslag. Om dat te bereiken is onlangs een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen dat het wettelijke proces van het vaststellen van de uitslag ingrijpend verandert.

Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren. Zo wordt het mogelijk om eerder in het proces de tellingen te controleren en zo nodig opnieuw vast te stellen. Daarnaast blijft het centraal stembureau bevoegd om tot een hertelling te besluiten wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn.

Door de aanpassing zullen ook de in het proces gebruikte standaardformulieren (modellen) moeten worden aangepast. Iets dat vervolgens in verkiezingssoftware OSV2020 moet worden doorgevoerd en naar verwachting enkele maanden in beslag zal nemen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart van dat jaar. Gezien de korte periode voordat de wet in werking treedt zegt de Kiesraad nog nadere keuzes te moeten maken over de wijze van de door de software geboden ondersteuning.

Reacties (10)
21-06-2022, 20:09 door Anoniem
Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren. Zo wordt het mogelijk om eerder in het proces de tellingen te controleren en zo nodig opnieuw vast te stellen. Daarnaast blijft het centraal stembureau bevoegd om tot een hertelling te besluiten wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn.
waarom lijkt dit een inleiding tot scenario's zoals verdachte stem correcties en docu's zoals 2000 mules??
21-06-2022, 20:16 door Anoniem
Ook hier worden mensen ondermijnd door de digitale agenda.
21-06-2022, 21:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren. Zo wordt het mogelijk om eerder in het proces de tellingen te controleren en zo nodig opnieuw vast te stellen. Daarnaast blijft het centraal stembureau bevoegd om tot een hertelling te besluiten wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat door één of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed op de zetelverdeling kunnen zijn.
waarom lijkt dit een inleiding tot scenario's zoals verdachte stem correcties en docu's zoals 2000 mules??
Omdat deze software alleen de zetelverhouding berekent en GEEN stem software is?
21-06-2022, 21:45 door Anoniem
Door Anoniem: Ook hier worden mensen ondermijnd door de digitale agenda.
Je begrijpt dus het artikel niet!
21-06-2022, 23:14 door Anoniem
Niet de kiezer bepaalt de uitslag, Stalin zei reeds: "Wie telt, bepaalt de uitslag".
Digitaal hoeft dat niet anders te zijn of gaan. Wie controleert de controleurs?
22-06-2022, 07:52 door mdgs
Door Anoniem: Ook hier worden mensen ondermijnd door de digitale agenda.
Hoe dan?
wat een onzin reactie.
Iedere instelling of bedrijf moet software aanpassen omdat er wetwijzigingen aankomen, of zijn ingevoerd.
22-06-2022, 09:28 door potshot
Door Anoniem: Ook hier worden mensen ondermijnd door de digitale agenda.

mekkeren om het mekkeren...maar waarover weet je niet eens..
22-06-2022, 12:33 door Anoniem
Door Anoniem: Niet de kiezer bepaalt de uitslag, Stalin zei reeds: "Wie telt, bepaalt de uitslag".
Digitaal hoeft dat niet anders te zijn of gaan. Wie controleert de controleurs?
Iedere burger heeft (in Nederland) het recht het tellen van de (papieren) stembiljetten te observeren. Ga maar eens langs na het sluiten van het stembureau (en bereid je voor op een lange avond.)
23-06-2022, 08:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Niet de kiezer bepaalt de uitslag, Stalin zei reeds: "Wie telt, bepaalt de uitslag".
Digitaal hoeft dat niet anders te zijn of gaan. Wie controleert de controleurs?
Iedere burger heeft (in Nederland) het recht het tellen van de (papieren) stembiljetten te observeren. Ga maar eens langs na het sluiten van het stembureau (en bereid je voor op een lange avond.)
Het recht hebben is nog iets anders dan het recht krijgen. Ik weet van minimaal 1 iemand die bij de verkiezingen er niet bij mocht zijn in mijn gemeente, "er zijn al genoeg observanten" was de stelling. En daarmee kon je het doen. En wat digitaal gebeurt kan je al helemaal lastig observeren. Dus ja, ik snap de vraag "wie controleert de controleurs?" wel degelijk.
23-06-2022, 20:46 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Niet de kiezer bepaalt de uitslag, Stalin zei reeds: "Wie telt, bepaalt de uitslag".
Digitaal hoeft dat niet anders te zijn of gaan. Wie controleert de controleurs?
Iedere burger heeft (in Nederland) het recht het tellen van de (papieren) stembiljetten te observeren. Ga maar eens langs na het sluiten van het stembureau (en bereid je voor op een lange avond.)
Het recht hebben is nog iets anders dan het recht krijgen. Ik weet van minimaal 1 iemand die bij de verkiezingen er niet bij mocht zijn in mijn gemeente, "er zijn al genoeg observanten" was de stelling. En daarmee kon je het doen. En wat digitaal gebeurt kan je al helemaal lastig observeren. Dus ja, ik snap de vraag "wie controleert de controleurs?" wel degelijk.
Het begint al met de veronderstelling, dat deze software stemmen telt. Het aantal stemmen wordt doorgegeven en daaruit wordt een zetelverdeling bepaald. Dit is voorlopig een indicatie!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.