image

Taskforce adviseert Kuipers om CoronaMelder niet opnieuw in te voeren

dinsdag 5 juli 2022, 14:32 door Redactie, 15 reacties

Minister Kuipers van Volksgezondheid zou de CoronaMelder-app vanwege de "zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit" niet opnieuw moeten introduceren, zo stellen twee taskforces in een advies aan de minister. Volgens de taskforces hebben corona-apps een zeer beperkte invloed op het reproductiegetal van het coronavirus.

De minister had de Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 (DOBC) en de Taskforce Gedragswetenschappen gevraagd naar advies over de zinvolheid en proportionaliteit van de introductie van een webapplicatie genaamd zelftestmelden.nl en de herintroductie van de CoronaMelder-app. De belangrijkste conclusie van het advies is dat een herintroductie van CoronaMelder niet zinvol en proportioneel is.

Begin juni liet minister Kuipers weten dat hij de tijdelijke wetgeving die de inzet van de CoronaMelder mogelijk maakt opnieuw wil verlengen, nu tot 10 oktober 2022. Twee weken geleden meldde de minister dat mocht het nodig zijn, de inzet van CoronaMelder kan worden heroverwogen. Daarbij hoopte hij advies van de Taskforces over de inzet van CoronaMelder in combinatie met zelftesten voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Het advies is nu beschikbaar gekomen.

De Taksforces stellen vast dat de introductie van de apps een zeer beperkte invloed heeft op het reproductiegetal. De minister wordt dan ook geadviseerd, gelet op de zeer beperkte zinvolheid en proportionaliteit, om CoronaMelder niet opnieuw te introduceren. Mocht de minister de app toch willen herintroduceren, dan kan dat via een toestemmingsprincipe, maar volgens de taskforces is het de vraag of dit voldoende draagvlak heeft onder de bevolking en politiek.

Reacties (15)
05-07-2022, 16:07 door Anoniem
Hoeveel had het ook alweer gekost?
05-07-2022, 16:51 door Anoniem
Je kan het net zo goed gebruiken want, sommige mensen hadden er vast een goed gevoel bij om de app the hebben en de ontwikkelingskosten waren hoog.
05-07-2022, 17:08 door Anoniem
Ik snap niet waarom de Taskforce in haar rapport de uitkomsten relateert aan wat het effect op het R-getal zou zijn.
Het zal ongetwijfeld het gevolg zijn van gesprekken met de opdrachtgevers, maar voor het R-getal maakt het niet uit of er 1.000 weder-besmetting zijn op 1.000 besmette mensen of dat er 500.000 besmettingen zijn op 500.000 besmette mensen.
De omvang van de besmettingen verdwijnt dus als je naar de ontwikkeling van R-getal in afgelopen 2 jaar kijkt.
Je hebt dus bar weinig aan het R-getal. Waarom dat dan niet ook eerlijk melden.
05-07-2022, 20:29 door Anoniem
Zou het dood geboren kind dan eindelijk begraven worden?
05-07-2022, 20:43 door Anoniem
Taskforce! Geil woord! Net een Amerikaanse film. En dat dan voor ambtenaren, dat moet wel verkopen.
05-07-2022, 21:28 door Anoniem
Die maatregelen (net als de flut-mondkapjes) werden toch vooral genomen vanwege het motto "we moeten toch IETS doen!!!".
Het ging niet om de effectiviteit maar om het gebaar en om bepaalde mensen gerust te stellen. Als dat werkt, waarom niet?
05-07-2022, 23:03 door Anoniem
Door Anoniem: Die maatregelen (net als de flut-mondkapjes) werden toch vooral genomen vanwege het motto "we moeten toch IETS doen!!!".
Het ging niet om de effectiviteit maar om het gebaar en om bepaalde mensen gerust te stellen. Als dat werkt, waarom niet?
De maatregelen werden genomen om te voorkomen dat de zorg vastliep. Dat is tot nog toe steeds gelukt.
06-07-2022, 01:19 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 06-07-2022, 01:37
Bizar dat deze "taskforces", voor zover ik zie, de volgende aspecten niet benoemen/er geen rekening mee houden:

A) Dat als een app-gebruiker X, na een risicovol contact, door CoronaMelder wordt gewaarschuwd én daadwerkelijk besmet is geraakt, die app-melding in de meeste gevallen véél te laat komt - namelijk als X zelf óók allang besmettelijk is.

B) Dat besmet geraakte gevaccineerden wel besmettelijk maar vaker asymptomatisch zijn of lichtere klachten hebben dan ongevaccineerden, wat de testbereidheid verlaagt en dus het aantal gewaarschuwden verkleint.

C) Dat een deel van de app-gebruikers, die niet (of nog niet, zie punt A) door CoronaMelder gewaarschuwd zijn, denken dat zij niet besmet kunnen zijn geraakt (of dat de kans daarop significant kleiner is). En dat zij daarom meer risico's nemen dan zij zouden doen als zij geen CoronaMelder zouden gebruiken, en zich nog niet laten testen bij lichte klachten * ("het zal wel een allergie of een verkoudheid zijn").

* Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: een door CoronaMelder gewaarschuwde die klachten krijgt, zal zich waarschijnlijk sneller laten testen dan iemand zonder die app. Echter, het aantal positief geteste app-gebruikers dat aangaf géén app-melding te hebben ontvangen toen zij hun test aanvroegen was meer dan 15x zo groot als het aantal positief geteste app-gebruikers dat wél een melding kreeg (het negatieve effect is dus veel groter).

Dat de kans op een app-melding zo klein is komt doordat, op het hoogtepunt, maar zo'n 16% van de Nederlanders die app gebruikte, niet elke besmette app-gebruiker zich bij de GGD liet testen (bijv. omdat men asymptomatisch was) en bovendien niet elke door de GGD positief geteste app-gebruiker "waarschuwingen" (TEKs) uploadde.

Daarnaast is de app nogal onnauwkeurig: je kunt binnen 15 minuten besmet raken en de app meet afstanden vaak slecht - vooral als er metaal in de buurt is (zoals in het OV). Menselijke lichamen dempen het signaal en radiofrequente storingen kunnen roet in het eten gooien.

En in tegenstelling tot de Belgische app, waarbij van positief geteste app-gebruikers "contactdata" (TEKs) voor veel meer dagen (vaak 14) wordt geüpload, was dat bij CoronaMelder gemiddeld maar enkele dagen. Fijn dat je dan minder vals positieven hebt omdat de uploader enkele dagen eerder mogelijk nog niet besmettelijk was, maar daardoor heb je veel meer vals negatieven - namelijk als de uploader eerder al wel besmettelijk was en andere app-gebruikers ontmoette, maar er voor die "contactdagen" geen TEKs worden geüpload.

Hét probleem van SARS-Cov-2, in dit geval voor de eerste Omikron-variant in januari van dit jaar, blijkt opnieuw uit een recente wetenschappelijke publicatie (https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00140-5/fulltext):
[...] given the large proportion of infections transmitted by asymptomatic and pre-symptomatic individuals.

Ook uit die publicatie:
We also found a mean household serial interval of 2.38 days, shorter than previous estimates for Delta of 2.56 on a similar study population.
Het seriële interval is de gemiddelde tijd tussen het moment waarop een besmetter en een daardoor besmette persoon klachten krijgen (dus de tijd tussen begin klachten bij de besmetter tot begin klachten bij besmette persoon). Nb. dit seriële interval is voor thuissituaties (met hoge besmettingskans). Bij minder frequente en/of minder intensieve contacten zal het seriële interval hoger zijn. Maar aangezien de meeste besmettingen optreden bij nauwe contacten (school, werk, kroeg, familiefeest, OV) verwacht ik niet dat het gemiddelde seriële interval "voor Nederland" veel hoger uit zal vallen.

Hieruit blijkt het probleem met de doorlooptijd die ik noemde in punt A: volgens het RIVM [1] vroegen mensen gemiddeld 1,6 dagen na de eerste klachten een test aan en duurde het daarna 1,3 dagen voordat de uitslag bekend was. Samen 2,9 dagen dus - langer dan het seriële interval.

[1] zie de tabel onderaan pagina 14 in https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2021-0092.pdf

Nb. de genoemde 2,9 dagen is exclusief de tijdspanne voordat de positief geteste app-gebruiker die uitslag onder ogen krijgt en de gegevens uit diens app uploadt, de tijd voordat de apps van mogelijk besmette personen de server pollen, en de tijd voordat de betreffende app-gebruikers de waarschuwing zien en daadwerkelijk in zelfisolatie gaan (voor zover dat überhaupt gebeurt na een app-melding - en dat is niet zo gek, want van de app-gebruikers die zich na uitsluitend een app-melding lieten testen, bleek zo'n 95% niet besmet).

Als je daarbij weet dat de meeste besmettingen asymptomatisch of presymptomatisch verlopen, komt een waarschuwing van CoronaMelder (als die al komt) dus meestal pas als je al klachten hebt - dus te laat, namelijk als je allang anderen hebt kunnen besmetten (de besmettelijkheid piekt omstreeks het moment dat je de eerste klachten krijgt).

En als je je aan de regel houdt dat je je bij klachten moet (laten) testen, heb je zo'n app helemaal niet nodig. Als je hem dan toch gebruikt is het risico op een netto averechtse werking (zie punt C) zeer groot.

Zoals ik eerder schreef:
Als je die app gebruikt en een besmettelijke persoon hebt ontmoet (zonder te weten dat hij/zij besmettelijk was), heeft die app nut als:
1) Je door die app gewaarschuwd wordt voordat je zelf besmettelijk wordt;
2) Je dan meteen in zelfisolatie gaat;
3) Je er niet vanuit gaat dat je niet besmettelijk kunt zijn zolang de app (nog) niet gewaarschuwd heeft.

Alle drie gaan fout.

Ook heeft de app nauwelijks nut als deze waarschuwt nadat je op andere wijze gewaarschuwd bent, bijv. door de GGD of de positief geteste persoon zelf (bijv. als dat een huisgenoot is).
Bovenstaande 3 punten en nog meer licht ik verder toe in https://security.nl/posting/750895.

Corona-infecties voorkom je niet met apps, maar door maatregelen als minder contacten, afstand houden en een geschikt mond/neusmasker correct te dragen. Vaccinaties helpen uitstekend (en relatief langdurig) tegen ernstige ziekteverschijnselen, maar nauwelijks (en snel afnemend) tegen besmet raken en het besmetten van anderen.
06-07-2022, 10:04 door Anoniem
Door Anoniem: Hoeveel had het ook alweer gekost?

Er zal vandaag zo'n 40 miljoen euro op de teller staan.
06-07-2022, 10:11 door Anoniem
Door Erik van Straten: Vaccinaties helpen uitstekend (en relatief langdurig) tegen ernstige ziekteverschijnselen, maar nauwelijks (en snel afnemend) tegen besmet raken en het besmetten van anderen.

Is maar net hoe een virus reageert op vaccins...
"wij" zijn een van de weinige voorbestaanmogelijkheden voor zo'n virus... het uiteindelijke doel is overleven, maak je teveel hosts dood, ga je zelf ook dood, dus een virus heeft als taak om net genoeg klachten te veroorzaken dat je andere besmet, maar net niet erg genoeg dat zijn dragers dood gaan.

Wanneer je vaccins gaan introduceren, maak je de race eigenlijk oneerlijk. Je zegt tegen een virus 'doe jij maar 3 plaatsen achteruit starten'...
Nu kan zo'n virus natuurlijk OOK vals gaan spelen, om tijdelijk de schade/achterstand in te halen door ineens veel besmettelijker te worden.. oh, wacht, dat is ook gebeurd... Natuurlijk kan een virus ook gaan denken 'ik geen pizza, niemand geen pizza'... Vaccins, hoeveel mensenlevens ze ook gered hebben (mogelijk/potentieel) zijn niet perse dat was ze beweren te zijn...(nee, geen trackers ofzo) maar de voorsprong door tijdelijk vals te spelen in de natuurlijke ontwikkeling van virussen kan erg snel achterhaald worden wanneer virussen ook een potje vals gaan spelen...
06-07-2022, 17:14 door Erik van Straten
[off topic]
Door Anoniem: "wij" zijn een van de weinige voorbestaanmogelijkheden voor zo'n virus... het uiteindelijke doel is overleven [...]
Voor zover wetenschappelijk bekend heeft een virus geen "doel" (veel mensen weten trouwens ook niet wat het doel is van het leven, anders dan belasting betalen).

Bij het vermenigvuldigen muteren virussen, beïnvloed door toevallige, "voorgeprogrammeerde" (o.a. afweercellen) of kunstmatige (bijv. medicijnen, allerlei handelingen in een laboratorium) omstandigheden.

Vervolgens is het simpelweg "survival of the fittest" in de zin van dat de meest kansrijke variant het beste verspreidt en daarbij andere varianten verdringt. De auteurs van het artikel in The Lancet dat ik noemde schrijven zelfs:
The SARS-CoV-2 Omicron variant emerged at the end of 2021 and was able to completely replace the dominant variant Delta with a swiftness that was unprecedented compared to previously emerged lineages.

Je hebt gelijk dat we, op de lange termijn, niet 100% zeker weten dat vaccinaties (direct of indirect) nooit tot ernstiger varianten kunnen leiden. Maar mocht vaccinatie van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de huidige varianten, dan heeft dat helemaal niet verkeerd uitgepakt; veel meer besmettingen met Omikron hebben tot veel minder ernstig zieke mensen geleid. Ik was bang dat Delta weer toe zou slaan na een korte Omikrongolf, maar gelukkig is dat -tot nu toe- niet gebeurd. En voor zover ik weet is de mensheid nog nooit gedecimeerd of uitgeroeid geweest door (preventieve) medicatie.

Als het om het voortbestaan van (het grootste deel van) de mensheid gaat, maak ik mij persoonlijk meer zorgen over klimaatverandering, bio-uniformiteit (t.g.v. bestrijdingsmiddelen en andere door mensen gemaakte en/of verspreide gifstoffen, waaronder slecht afbreekbare kunststoffen en radioactief afval) en de inzet van kernwapens, dan over vaccinaties. Maar dat is helemaal off topic.
[/off topic]
31-08-2022, 15:15 door Anoniem
In het advies van de raad van State https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@132209/w13-22-0138-iii/ zie ik niet terug dat ze de adviezen hebben gelezen. Geen bronvermelding, niets.

Kijk je bij https://www.eur.nl/nieuws/wolfgang-ebbers-lid-taskforce-gedragswetenschappen-digitale-hulpmiddelen-covid-19 en de verwijzing naar de Wetenschappelijke Adviesraad dan levert dat op "Sorry, wij hebben de pagina niet gevonden".

Wat een vreemde transparantie voor deze elementaire kwestie.
02-09-2022, 10:25 door Anoniem
Begin juni liet minister Kuipers weten dat hij de tijdelijke wetgeving die de inzet van de CoronaMelder mogelijk maakt opnieuw wil verlengen, nu tot 10 oktober 2022
Dit wijst erop dat de telkenmale verlengen van de tijdelijke wet niet meer kan. En wel omdat het staatsrechtelijke willekeur is. Dat wil zeggen dat er te weinig steekhoudende onderbouwing is geproduceerd waaruit kan blijken dat de maatregelen in de praktijk wel van nut zijn gebleken.
Het wordt dus hoog tijd dat de regeringfracties in de tweede kamer hun verantwoordelijk hierin gaan nemen. Deze staatsrechtelijke chaos kan niet worden verlengd en moet dus worden beëindigd. Niet omdat mensen voor of tegen de maatregelen zijn maar omdat het staatsrechtelijk niet deugd. Dat wijst dus op een onhoudbare situatie die al keer op keer in stand werd gehouden. Dat kan dus niet zo zijn.

Wat moet er gebeuren? Er moet meer onderzoek worden ingesteld.
Onder andere naar de oversterfte. Hierin moet ook de genuanceerde kritieken die door goed ingelezen vaklieden hierop is geleverd moet worden weerlegd of overgenomen.
Ook juridisch vergelijkend onderzoek naar de maatregelen zoals die in Californië, New York, Florida en Texas tot vergelijkbare of juist onverwachte trendverloop van de virusverspreiding en IC-beddenbezetting is geweest.
Ook onderzoek naar hoe de Raad van State adviezen konden instemmen met de juridische lappedeken in het licht van het voornoemde.

In de tussentijd moet de huidige permanente wet worden aangehouden maar nog niet in oktober worden ingevoerd.
Tot die tijd moet blijken uit empirisch onderzoek dat de onderzoeksresultaten van bovenstaande taksforces niet konden kloppen of zijn ontkracht door nieuwe praktijk resultaten.
Tot dat moment ontbreekt het simpelweg aan munitie om de grondwet inperkingen te rechtvaardigen.
05-09-2022, 11:34 door Anoniem
Hoezo zouden mkb Nederland en vno-ncw dus nog enig vertrouwen moeten hebben in het ctb?
Zitten ze zo in de rats van de publieke aandacht van zich kwetsbaar voelenden?
Het is dan toch nuttig dat ze kennis nemen van de Tu-Delft(&Erasmus universiteit - erasmus mc) rapport waaruit naar voren wordt gebracht dat de effecten vrijwel nihil zijn, rond de 0,6%.
05-09-2022, 20:31 door Anoniem
De WRR zou voor een ctb zijn. Vraag me af welke praktijk zij beter menen te snappen dan degenen die hebben berekend dat het nut nihil is.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.