image

D66 en SP willen opheldering over ongevraagd opvragen gegevens ggz-patiënten

vrijdag 22 juli 2022, 16:12 door Redactie, 15 reacties

D66 en de SP willen opheldering over het opvragen van gegevens over 800.000 ggz-patiënten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zonder dat patiënten hiervoor toestemming hebben gegeven. Als het aan de SP ligt geven patiënten voortaan eerst toestemming voordat hun gegevens worden gedeeld. Sinds 1 juli zijn psychiaters, psychologen en andere zorgverleners verplicht om deze informatie aan de NZa aan te leveren. De Zorgautoriteit stelt dat de informatie gedepersonaliseerd is en niet te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen.

Critici van de dataverzameling spreken van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim. "Het gaat om het massaal doorbreken van het medisch beroepsgeheim. Dat waarborgt datgene wat in vertrouwen tussen beide is uitgewisseld. Door het zonder toestemming opsturen van gepseudonimiseerde HONOS+-lijsten richting NZa wordt het medisch beroepsgeheim doorbroken. Immers, pseudonimiseren vertraagt slechts het tot persoon herleiden van data en sluit het niet uit", liet W.J. Jongejan van ZorgIctZorgen eerder deze week weten.

"Kunt u aangeven waarom het acceptabel is dat door patiëntgegevens te versleutelen en te pseudonimiseren "de herleidbaarheid tot personen tot een minimum beperkt is", maar er daarmee dus nog altijd een risico bestaat dat deze gegevens wel degelijk herleidbaar zijn?", willen SP-Kamerleden Leijten en Hijink van minister Kuipers van Volksgezondheid weten.

Leijten en Hijink vragen de minister ook of hij ervoor wil zorgen dat patiënten altijd vooraf toestemming moeten geven voordat hun gegevens gedeeld mogen worden. "Zo nee, kunt u uitgebreid toelichten waarom niet?", vragen ze verder. Kuipers moet ook duidelijk maken of hij bereid is om ervoor te zorgen dat behandelaars die weigeren mee te werken vanwege fundamentele bezwaren over hun beroepsgeheim, niet worden geconfronteerd met een boete vanuit de toezichthouder.

D66-Kamerleden Raemakers en Van Ginneken willen van minister Helder voor Langdurige Zorg weten op welke wettelijke grondslag het delen van deze gegevens en het eventueel opleggen van sancties zijn gebaseerd. "Kunt u uiteenzetten hoe de NZa de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat informatiedeling proportioneel en doelgebonden moet zijn, heeft gewogen met het kiezen voor deze werkwijze?", zo vragen ze verder.

De minister moet ook duidelijk maken of een medisch-ethische toetsingscommissie een oordeel heeft gegeven over deze werkwijze en of de Autoriteit Persoonsgegevens met de werkwijze heeft ingestemd. "Is er onderzocht of het onderzoek van de NZa ook doorgang zou kunnen vinden zonder het opvragen van medische informatie die onder het beroepsgeheim valt? Zo ja, waarom is daar niet voor gekozen? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te laten onderzoeken?", willen de D66-Kamerleden ook weten. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Reacties (15)
22-07-2022, 16:35 door gradje71
Ik dacht dat die gasten met vakantie, sorry, met reces waren?
22-07-2022, 17:17 door Anoniem
Door gradje71: Ik dacht dat die gasten met vakantie, sorry, met reces waren?
Reces betekent niet vakantie. Parlementariërs kunnen dan namelijk buiten Den Haag actief zijn, zoals met het afleggen van werkbezoeken, het deelnemen aan (parlementaire) delegaties, het bestuderen van dossiers en het spreken met hun achterban.

Voor het volledige verhaal verwijs ik naar deze link:
https://staatsrechtpraktijk.nl/?p=1053
22-07-2022, 19:27 door Anoniem
Door gradje71: Ik dacht dat die gasten met vakantie, sorry, met reces waren?
De kamer is ook met reces. Een reces is een periode zonder vergaderingen. Zoals je ziet betekent dat niet dat er helemaal niets meer gebeurt. En om een open deur in te trappen: schriftelijke kamervragen zijn geen vergaderingen.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/recessen
22-07-2022, 22:15 door Anoniem
De kans is heel groot dat deze gegevens gedeeld gaan worden. Eerst met universiteiten en later met buitenlandse overheden.
22-07-2022, 22:41 door Anoniem
Door Anoniem:
Door gradje71: Ik dacht dat die gasten met vakantie, sorry, met reces waren?
De kamer is ook met reces. Een reces is een periode zonder vergaderingen. Zoals je ziet betekent dat niet dat er helemaal niets meer gebeurt. En om een open deur in te trappen: schriftelijke kamervragen zijn geen vergaderingen.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/recessen

@Gradje71:
Dit soort zaken werden behandeld bij Maatschappijleer op school. (Bij ons in ieder geval)
Idem v.w.b. het verkiezingsproces en de trias politica.
23-07-2022, 10:22 door Anoniem
Door Anoniem: De kans is heel groot dat deze gegevens gedeeld gaan worden. Eerst met universiteiten en later met buitenlandse overheden.

Vergeet de belastingdienst niet. Dan kan de data langer bewaard blijven.

En als een andere organisatie waar die data mee gedeeld wordt, die psyedonimisering ongedaan maakt: Tja, dan is het niet de NZa haar schuld.
En uiteindelijk kan iedereen naar iedereen wijzen, en is de GGZ-patient weer opnieuw het slachtoffer.

Wat is het beleid van het NZa en de politiek in dezen. Waar zijn ze op aan het sturen?
Dat mensen goede behandelingen krijgen (en dus weer productief worden) of dat het allemaal zo goedkoop mogelijk gaat. (Bv omdat mensen geen behandeling meer durven te nemen omdat hun zeer gevoelige privé leven op straat kan komen te liggen)


Wat volgt:
Dat de mededingings authoriteit gemachtigd wordt om gepseudonimiseerd alle communicatie van BNers en politici te verzamelen. "Voor analyse doeleinden", om te controleren op prijsafspraken en te hoge rekeningen. Allemaal goed bedoeld, en nee die speudonomisering zal nooooit ongedaan gemaakt worden.
Pluspunt: dan raakt Mark zijn sms-jes niet meer kwijt. :-)
23-07-2022, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: De kans is heel groot dat deze gegevens gedeeld gaan worden. Eerst met universiteiten en later met buitenlandse overheden.

Vergeet de belastingdienst niet. Dan kan de data langer bewaard blijven.

En als een andere organisatie waar die data mee gedeeld wordt, die psyedonimisering ongedaan maakt: Tja, dan is het niet de NZa haar schuld.
En uiteindelijk kan iedereen naar iedereen wijzen, en is de GGZ-patient weer opnieuw het slachtoffer.

Wat is het beleid van het NZa en de politiek in dezen. Waar zijn ze op aan het sturen?
Dat mensen goede behandelingen krijgen (en dus weer productief worden) of dat het allemaal zo goedkoop mogelijk gaat. (Bv omdat mensen geen behandeling meer durven te nemen omdat hun zeer gevoelige privé leven op straat kan komen te liggen)


Wat volgt:
Dat de mededingings authoriteit gemachtigd wordt om gepseudonimiseerd alle communicatie van BNers en politici te verzamelen. "Voor analyse doeleinden", om te controleren op prijsafspraken en te hoge rekeningen. Allemaal goed bedoeld, en nee die speudonomisering zal nooooit ongedaan gemaakt worden.
Pluspunt: dan raakt Mark zijn sms-jes niet meer kwijt. :-)

Met het maken van specifieke schrijffouten ben je overigens ook te herleiden. Oppassen, dus.
23-07-2022, 18:31 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: De kans is heel groot dat deze gegevens gedeeld gaan worden. Eerst met universiteiten en later met buitenlandse overheden.

Vergeet de belastingdienst niet. Dan kan de data langer bewaard blijven.

En als een andere organisatie waar die data mee gedeeld wordt, die psyedonimisering ongedaan maakt: Tja, dan is het niet de NZa haar schuld.
En uiteindelijk kan iedereen naar iedereen wijzen, en is de GGZ-patient weer opnieuw het slachtoffer.

Wat is het beleid van het NZa en de politiek in dezen. Waar zijn ze op aan het sturen?
Dat mensen goede behandelingen krijgen (en dus weer productief worden) of dat het allemaal zo goedkoop mogelijk gaat. (Bv omdat mensen geen behandeling meer durven te nemen omdat hun zeer gevoelige privé leven op straat kan komen te liggen)


Wat volgt:
Dat de mededingings authoriteit gemachtigd wordt om gepseudonimiseerd alle communicatie van BNers en politici te verzamelen. "Voor analyse doeleinden", om te controleren op prijsafspraken en te hoge rekeningen. Allemaal goed bedoeld, en nee die speudonomisering zal nooooit ongedaan gemaakt worden.
Pluspunt: dan raakt Mark zijn sms-jes niet meer kwijt. :-)

Met het maken van specifieke schrijffouten ben je overigens ook te herleiden. Oppassen, dus.

Dat kun je aan de haakjes al zien.
Of is dat met opzet gedaan ...
23-07-2022, 18:35 door Anoniem
Vroeger zat er ook zoveel in de WAO (Wet Arbeids Ongeschiktheid). De meesten met rugklachten.
Er waren best wel echte rugklachten. Maar omdat ontslaan zo duur was is menig werknemer overgehaald om rugklachten te krijgen. Om samen met een VUT-pensioen (Vervroegd Uit Treden) buiten de poort gezet te worden zonder extra kosten. Die natuurlijk op een gegeven moment zelf allemaal de schuld kregen en geen uitkering meer.

De enige aanleiding was overigens dat de aantallen rugklachten zo groot werden dat zelfs het immer van rotzooien met de cijfers betichte buitenlanden te vaak gingen zeggen dat die Nederlanders eens naar hun eige moesten kijken. Toen was de puinhoop al dusdanig dat zelf de Sinterklaasorganisatie die die WAO uitdeelde, het GAK, maar snel van naam veranderd is naar UWV. Want feitelijk was het allemaal natuurlijk verborgen staatssteun voor bedrijven. Op zulke schaal dat ze dat zelfs in Zuid Italië of Griekenland niet zouden durven wagen.

Tegenwoordig heb je heel veel verwarde mensen. Dat is nog handiger. Op zich zijn vage rugklachten ook al echt moeilijk te bewijzen, of pijn in het algemeen. Maar verward, daar kun je natuurlijk helemaal alle kanten mee op! Wat je nu dus ziet is dat die hele dabase al is uitgegroeid tot 800.000 gekkies. Nu wonen er overal gekkies. Maar zo veel? Ik zal wel niet de enige zijn die dat denkt, er zal wel es een Maltees of een Portugees in de Europese wandelgangen een geintje over hebben gemaakt als ze zelf weer op hun flikker kregen voor een glippertje. Dus moet die databees op tafel komen. Waar dan overigens qua analyse niemand wat mee gaat kunnen. Maar dan ook echt geen enkele concrete conclusie uit getrokken gaat worden. Eerst komt dan de opdracht om de echte gekkies eruit te halen en in bescherming te nemen. Want zo zijn wel wel. Met zijn allen. Omdat dat niet gaat lukken gaan ze er op een gegeven moment allemaal aan. Met als motief dat het allemaal te duur wordt en er wel ingegrepen móet worden. Want zo zijn we wel. En dan hebben we gelukkig die handige database alvast. Slim joh!
24-07-2022, 06:48 door Anoniem
Nu wonen er overal gekkies.
Weet je wat het mooie er van is, dat jij morgen ook een burn-out kunt krijgen, of een depressie. Deskundige houd
Je niet voor de gek, ze weten heus wel of je de zaak belazerd. Waarom zijn er zoveel zelfdodingen in dit land, kun
je me hier een eerlijk antwoord op geven, of komt het omdat het allemaal van die gekkies zijn dan hoef je niet te
antwoorden.

Wat mij eigenlijk echt stoort is dat jij deze mensen gekkies noemt, helaas kan ik hier niet verder op ingaan want
dan wordt deze reactie niet geplaatst hoewel jou beledigende reactie wel wordt geplaatst.
24-07-2022, 07:49 door Anoniem
Opheldering. Glas. Plas. Was.

Elke keer blijkt weer: de enige manier om ervoor te zorgen dat de zooi niet daar landt waar het niet moet zijn (zoals bij de NZa) is om ervoor te zorgen dat het er botweg niet is.
24-07-2022, 20:43 door Anoniem
Gek is alles wat je zelf niet begrijpt.
25-07-2022, 14:29 door walmare - Bijgewerkt: 25-07-2022, 14:29
Laten ze gelijk even meenemen dat deze corrupte overheidsdienst nog steeds korting krijgt van Microsoft om het verplichte documenten open standaard formaat niet te hanteren: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717651_22/1/

In de Ukraine zijn ze op ICT gebied niet zo corrupt als onze overheid. Ze zijn daar zo wie zo veel verder met ICT dan hier.
31-07-2022, 11:01 door PJW9779
De verhuftering bij toezichthouders neemt weer toe.
Maar in dit geval is het simpel.
De AVG is onverkort van toepassing. De Functionaris Persoonsgegevens van de Nza kan hier probleemloos binnen één minuut volledig tekst en uitleg geven, en de DPIA opleveren.
Nu maar hopen dat de minister door diens ambtenaren goed wordt ingelicht, zodat hij de Tweede Kamer volledig en juist kan informeren.
31-07-2022, 11:11 door PJW9779 - Bijgewerkt: 31-07-2022, 11:13
Door Anoniem:
Wat is het beleid van het NZa en de politiek in dezen. Waar zijn ze op aan het sturen?

Voor alle toezichthouders, (Nza, Nma, IGJ, NVWA, etc. etc.) geldt dat ze door de politiek verzelfstandigd en daarmee 'op afstand geplaatst' zijn.
Politiek en minister hebben daarmee nauwelijks betrokkenheid en dús nauwelijks verantwoording.
De toezichthouders houden er niet van om zich in de keuken te laten kijken, en weigeren in de praktijk openheid cq. toepasselijkheid van de WOB.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.