image

Pincode voor activeren inlogfunctie identiteitskaart door storing niet verstuurd

maandag 22 augustus 2022, 17:16 door Redactie, 11 reacties

Tienduizenden Nederlanders hebben door een storing bij het versturen van brieven de inlogfunctie van hun identiteitskaart nog niet kunnen activeren. De Nederlandse identiteitskaart is sinds januari 2021 voorzien van een inlogfunctie om extra veilig via DigiD in te loggen op bijvoorbeeld een website van de overheid of van een zorginstelling. Organisaties die gevoelige gegevens beheren kunnen hun gebruikers via deze inlogmethode laten inloggen.

Tijdens het inloggen scant de DigiD-app met behulp van de NFC-lezer op een telefoon of tablet de gegevens van de chip op de identiteitskaart. DigiD controleert zo of het document van diegene is die wil inloggen en of het document geldig is. Daarnaast voert de gebruiker in de app een persoonlijke pincode in die bij zijn identiteitskaart hoort. Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.

De pincode voor het activeren van de inlogfunctie wordt meestal binnen vijf dagen na het ophalen van de identiteitskaart naar de burger gestuurd. In dit proces is een technische storing opgetreden, waardoor tussen 1 en 22 augustus 2022 geen brieven met pincodes zijn verzonden, zo laat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vandaag weten. De achterstand die hierdoor is ontstaan zou uiterlijk eind september moeten zijn weggewerkt. Vorig jaar werden er 800.000 identiteitskaarten uitgegeven.

Reacties (11)
22-08-2022, 17:52 door Anoniem
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.

Vraagje:
Die stelt de overheid dan gratis beschikbaar, of mag je daar zelf weer voor opdraaien?

En dan zeker tegen overheids-/belastingdienst-tarieven. :-)

Als de overheid dit gaat opdringen, laat ze dan ook de hardware maar facilteren.
Of daar een vergoeding tegenover stellen. (bv kosten terugbetalen via de Belastingdienst of af te trekken van de prijs van de ID-kaart)

Of is er anders een opt-out bij de aanvraag?
Ik zit hier namelijk niet echt op te wachten. Geef maar gewoon een domme kaart. Dat vindt ik goed genoeg voor wat ik er allemaal mee doe.

Toelichting:
Noch mijn telefoon, noch mijn tablet, noch mijn e-reader, noch mij computer of laptop heeft een nfc-lezer.
Daar heb ik bewust voor gekozen.
Net zoals ik er bv ook bewust voor gekozen heb MijnOverheid niet te activeren. En ik big-tech accounts zo veel mogelijk mijd of blokkeer.
22-08-2022, 18:45 door Anoniem
Straks is de nieuwe Europese ID kaart en App
voorzien van toegang tot het Europese Internet,
zonder deze functie geen toegang meer tot het Europese Internet.
Het www is geen vanzelfsprekendheid meer,
wat ook minder relevant wordt is jou kunnen identificeren via je ip en mac adres
want je logt in middels jou aangepaste vernieuwde toekomstige Europese ID kaart.

The Matrix
22-08-2022, 18:49 door Anoniem
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.
Voor wie Windows (vanaf versie 10) of MacOS Catalina gebruikt (wat niet de laatste major release is, misschien heeft men bij DigiD dit niet geactualiseerd).

De belastingdienst ondersteunde, toen je nog een aangifteprogramma moest installeren, vanaf het jaar 2000 al Linux. Bij de overheid is het beleid voor software die ze zelf maken tegenwoordig: open source, tenzij. Voor software die ze zelf gebruiken is het beleid om bij gelijke geschiktheid voor open source te kiezen. Ik vraag me af wat ze ervan weerhoudt om bij zoiets belangrijks als DigiD open source die burgers gebruiken te ondersteunen?
22-08-2022, 20:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.
Voor wie Windows (vanaf versie 10) of MacOS Catalina gebruikt (wat niet de laatste major release is, misschien heeft men bij DigiD dit niet geactualiseerd).

De belastingdienst ondersteunde, toen je nog een aangifteprogramma moest installeren, vanaf het jaar 2000 al Linux. Bij de overheid is het beleid voor software die ze zelf maken tegenwoordig: open source, tenzij. Voor software die ze zelf gebruiken is het beleid om bij gelijke geschiktheid voor open source te kiezen. Ik vraag me af wat ze ervan weerhoudt om bij zoiets belangrijks als DigiD open source die burgers gebruiken te ondersteunen?

Omdat open source OS niet de grootste bloedgroep is.
Het overgrote deel van de "klanten" van de overheid gebruikt iets anders, zoals Apple, Android of Microsoft. (sorry voor het kotswoord)
En, ook al willen politici dit misschien, de overheid stimuleert het gebruik van open source door burgers zelden. Ze legt het ook niet verplicht op. Dat doen ze alleen met dingen waar de burger niet echt op zit te wachten maar hem wel geld kost.

Wil je adoptie van open source als politiek, verplicht dan dat contacten met de overheid alleen nog via open source oplossingen mogelijk zijn. En dat die oplossingen alleen op een open source OS werken.
Ik ben benieuwd hoe snel de adoptie zou zijn als iedereen (de brave schapen) zo zijn belasting zou moeten aangeven en betalen. :-)
22-08-2022, 21:03 door Anoniem
Door Anoniem:
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.

Vraagje:
Die stelt de overheid dan gratis beschikbaar, of mag je daar zelf weer voor opdraaien?
Betalen ze meteen maar je hele computer? Of krijg je er gratis een smartphone bij? Nee toch? En als je het gemeentekantoor bezoekt betaalt de overheid ook niet de kleren die je dan verondersteld wordt aan te hebben. En de busrit erheen krijg je ook niet vergoed. Je krijgt ook geen gratis auto van de overheid om de snelwegen te kunnen gebruiken die ze ter beschikking stellen aan de hele bevolking. En de identiteitskaart zelf krijg je ook al niet gratis.

Er is ontzettend veel dat je zelf moet betalen. Dat is veel gewoner dan je kennelijk denkt.
22-08-2022, 23:08 door Anoniem
Nou klopt het dat bij de Digid app op mijn nieuwe phone gevraagd werd om mijn ID-kaart te scannen via de NFC-chip. Dat lukte dus ook, maar nu lees ik dat er bij de huidige ID-kaarten ook nog een pincode hoort.

Begrijpen doe ik dat wel, want hoe weet de app dat je niet andermans ID-kaart laat scannen via de NFC-chip? Met pincode wordt de kans op misbruik inderdaad kleiner, maar zeker niet nul.
23-08-2022, 07:03 door Anoniem
Door Anoniem: Omdat open source OS niet de grootste bloedgroep is.
Dat denken in termen van marktaandeel (of gebruiksaandeel) hieraan ten grondslag ligt is inderdaad een voor de hand liggende mogelijkheid. Die manier van denken is alleen wel een heel andere dan wat aan allerlei overheidsbeleid op dit vlak ten grondslag ligt. Ik vind het doodzonde dat de politiek kennelijk accepteert dat zo iets centraals als DigiD die makke heeft.
Het overgrote deel van de "klanten" van de overheid gebruikt iets anders, zoals Apple, Android of Microsoft. (sorry voor het kotswoord)
Ik vind het geen kotswoord, doe niet zo raar ;-)

Wil je adoptie van open source als politiek, verplicht dan dat contacten met de overheid alleen nog via open source oplossingen mogelijk zijn. En dat die oplossingen alleen op een open source OS werken.
Alsjeblieft niet. Open standaards zijn wat je nodig hebt om alles met alles te kunnen laten praten. Er mag best propriëtaire software bestaan en gebruikt worden. Schadelijk is het als de leveranciers daarvan kiezen voor incompatibiliteit (het niet ondersteunen van open standaards voor gegevensuitwisseling) en zo supplier lock-in en netwerkeffecten veroorzaken.

Wel is het zo dat bij open source supplier lock-in domweg niet werkt (iedereen kan de broncode oppakken en een alternatieve implementatie maken tenslotte) waardoor het gevaar daarop bij open source inherent veel kleiner is. Propriëtaire leveranciers moeten wat dit betreft actiever in toom worden gehouden (door bijvoorbeeld te eisen/verplichten dat ze open standaards ondersteunen), maar dat betekent niet automatisch dat propriëtaire software geen rol kan spelen. Er is zat functionaliteit die alleen in propriëtaire software beschikbaar is omdat het dingen betreft waar de open source-wereld geen interesse in heeft of het budget niet heeft om het snel uit de grond te stampen. Dat heeft bestaansrecht.

De primaire motivatie voor overheden om eigen software als open source te ontwikkelen en zo veel mogelijk open source te gebruiken is dat overheden open en controleerbaar horen te zijn. Dat geldt ook voor wat ze door algoritmes laten doen. Dat is een ander motief dan bijvoorbeeld een ideologisch "informatie moet vrij zijn" of de overweging dat samenwerken en je resultaten delen bij softwareontwikkeling iedereen aanzienlijk meer gratis software oplevert die door anderen is gemaakt dan hij zelf weggeeft aan de wereld (al is ook dat voor overheden een zeer interresante dynamiek die tot serieuze kostenbesparingen kan leiden).

Overheden hebben dus hun eigen redenen om een voorkeur voor open source te hebben. Maar dat betekent wel dat ze baat hebben bij een rijk en goed functionerend open source-ecosysteem om op aan te kunnen haken. En dat betekent weer dat open source in het algemeen voor overheden het stimuleren waard is, en dus ook om zelf te zorgen dat ze niet alleen naar markt- of gebruiksaandeel kijken maar een principiële keuze maken om het te ondersteunen, inclusief ondersteuning van open source-gebruik door burgers.

Bij DigiD gaat het om een webtoepassing die een NFC-lezer moet kunnen gebruiken. Ik zie dat Linux op zich NFC-lezers ondersteunt, maar ik overzie niet of er iets is dat gebruik daarvan vanuit Firefox, Chromium en andere webbrowsers voor deze toepassing in de weg staat. Als die belemmering er niet is zou Logius het moeten ondersteunen. Als die belemmering er wel is zou Logius niet moeten kiezen om het dan maar niet te ondersteunen maar actief moeten bijdragen aan het opheffen van die belemmering.
23-08-2022, 08:42 door majortom - Bijgewerkt: 23-08-2022, 08:43
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.

Vraagje:
Die stelt de overheid dan gratis beschikbaar, of mag je daar zelf weer voor opdraaien?
Betalen ze meteen maar je hele computer? Of krijg je er gratis een smartphone bij? Nee toch? En als je het gemeentekantoor bezoekt betaalt de overheid ook niet de kleren die je dan verondersteld wordt aan te hebben. En de busrit erheen krijg je ook niet vergoed. Je krijgt ook geen gratis auto van de overheid om de snelwegen te kunnen gebruiken die ze ter beschikking stellen aan de hele bevolking. En de identiteitskaart zelf krijg je ook al niet gratis.

Er is ontzettend veel dat je zelf moet betalen. Dat is veel gewoner dan je kennelijk denkt.
De meeste voorbeelden die je noemt zijn zaken waar je zelf voor kiest en waarvan het niet meer dan normaal is dat je dat zelf betaalt. De identiteitskaart en/of paspoort is echter een verplichting opgelegd door de overheid: iedereen vanaf 14 moet zich kunnen identificeren. Daarvan vind ik het persoonlijk vreemd dat iemand dat dan zelf moet betalen. Het maakt mij niet uit (ik kan die 75 EUR/10 jaar wel betalen), maar voor mensen met een smalle beurs kan ik me voorstellen dat dat toch een heel bedrag is om ineens te moeten uitgeven.

Mocht men op de een of andere manier de verplichting opleggen om een identiteitskaart te moeten gebruiken om van overheidsdiensten digitaal gebruik te maken dan vind ik ook dat er mogelijkheden moeten komen zodat mensen dat kosten neutraal kunnen doen. Desnoods zetten ze een opstelling neer in het gemeentehuis (zoals in Duitsland) waar mensen gratis gebruik van kunnen maken. Ook vind ik dan dat mensen die alleen een paspoort hebben hier ook kostenneutraal mee moeten kunnen omgaan: oftewel voorzie niet alleen de chip in de id-kaart van dit mechanisme maar ook die in het paspoort.

Tenslotte zou er, als het niet volledig web based kan, er ondersteuning moeten zijn voor meer platforms dan Apple, Windows en Android. Er zouden open source alternatieven moeten komen. Het kan niet zo zijn dat ik verplicht wordt closed source commerciele OS-en te moeten gebruiken om van een overheidsdienst gebruik te kunnen maken.
23-08-2022, 10:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.
Voor wie Windows (vanaf versie 10) of MacOS Catalina gebruikt (wat niet de laatste major release is, misschien heeft men bij DigiD dit niet geactualiseerd).

De belastingdienst ondersteunde, toen je nog een aangifteprogramma moest installeren, vanaf het jaar 2000 al Linux. Bij de overheid is het beleid voor software die ze zelf maken tegenwoordig: open source, tenzij. Voor software die ze zelf gebruiken is het beleid om bij gelijke geschiktheid voor open source te kiezen. Ik vraag me af wat ze ervan weerhoudt om bij zoiets belangrijks als DigiD open source die burgers gebruiken te ondersteunen?

Dit soort functies vereist vaak een "veilige omgeving" (zie de discussie op het forum over 1ct overmaken) die Linux niet biedt.
De andere operating systems bieden die soms in beperkte vorm, hoewel het ook lang niet is wat je zou moeten hebben.
(de zich op dit forum roerende groep is volgens mij ook nog eens tegen "trusted computing")

De Linux versie van het aangifteprogramma was het resultaat van een behoorlijke strijd, en de keuze om uiteindelijk
Linux te gaan ondersteunen is gemaakt onder druk en met het idee dat "Linux misschien ooit nog wat zou gaan worden"
als operating system voor de thuisgebruiker. Echter ik heb begrepen dat het aantal gebruikers van die versie altijd
heel klein geweest is en het objectief gezien een grote verspilling van belastinggeld geweest is om die te ontwikkelen
en onderhouden. Dit is uiteraard ook "de schuld van de Linux enthousiasten zelf": er was kennelijk een flink aantal
mensen wat wel hobbiede met Linux en petities invulde dat er een Linux versie moest zijn, maar wat als puntje bij
paaltje kwam de aangifte toch maar op de Windows computer (of in Windows geboot) invulde.
23-08-2022, 11:35 door Anoniem
Waarom druk maken over de Europese identiteit! Mond open, want anders ben je enkele tanden kwijt, want slikken zal je..
28-08-2022, 11:19 door Anoniem
Door Anoniem:
Voor mensen zonder smartphone is de identiteitskaart ook vanaf een computer via een NFC-lezer te scannen.
Voor wie Windows (vanaf versie 10) of MacOS Catalina gebruikt (wat niet de laatste major release is, misschien heeft men bij DigiD dit niet geactualiseerd).

De belastingdienst ondersteunde, toen je nog een aangifteprogramma moest installeren, vanaf het jaar 2000 al Linux. Bij de overheid is het beleid voor software die ze zelf maken tegenwoordig: open source, tenzij. Voor software die ze zelf gebruiken is het beleid om bij gelijke geschiktheid voor open source te kiezen. Ik vraag me af wat ze ervan weerhoudt om bij zoiets belangrijks als DigiD open source die burgers gebruiken te ondersteunen?
Het kopiëren en herbruiken van delen van de digid is denk minder wenselijk dan bij andere toepassingen het geval kan zijn. Denk aan fraude en misbruik die dan lastiger te bestrijden kan worden omdat met Open Source een hele set van software identificatie herbruikbaar zou zijn
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.