image

Politie wil meer duidelijkheid over bevoegdheden om online te speuren

dinsdag 27 september 2022, 10:54 door Redactie, 9 reacties

De politie wil dat er meer duidelijkheid komt over de bevoegdheden om op internet te speuren en online informatie te verzamelen. Op dit moment ervaart de politie bij online informatieverzameling onduidelijkheden met betrekking tot bevoegdheden, zo stellen onderzoekers van TwynstraGudde in het rapport "Politiewerk op het web - Een verkennend onderzoek naar online gegevensvergaring door de politie". Het gaat dan onder andere om de reikwijdte van de Politiewet en over het online verzamelen van gegevens met betrekking tot de openbare orde.

Volgens de onderzoekers speelt in de opsporing vooral de vraag wanneer het online verzamelen van gegevens een ‘stelselmatig’ karakter krijgt, wat wil zeggen dat het een meer dan geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van burgers. "Er zijn rechercheurs die het criterium van stelselmatigheid binnen dit juridische kader op onjuiste wijze interpreteren", aldus de onderzoekers. Die stellen verder dat het online verzamelen van gegevens binnen het digitaal politiewerk een vakgebied is. "Het bijhouden van dit vakgebied kost tijd en is voor politiemensen die incidenteel actief zijn met het online vergaren van gegevens niet goed mogelijk."

Voor het onderzoek werden onder andere politieagenten geïnterviewd. Die lieten weten dat ze voor het verzamelen van relevante gegevens steeds vaker in besloten omgevingen aanwezig moeten zijn, zoals Telegramgroepen. Daarbij is het de vraag wat op basis van de Politiewet is toegestaan. "Op basis van het juridisch kader kan worden aangenomen dat zij op basis van artikel 3 van de Politiewet onderzoeksprofielen mogen gebruiken. De vraag of zij met deze onderzoeksprofielen naar binnen mogen gaan in afgeschermde omgevingen met toegangsbeleid is minder eenduidig te beantwoorden", aldus de onderzoekers.

Reinder Doeleman, programmadirecteur Intelligence binnen de politie, stelt dat het online verzamelen van gegevens nu al een belangrijk onderdeel van de politietaak is en dat dit alleen maar zal toenemen. "Er wordt veel van ons gevraagd en daarbij hebben we een helder (juridisch) kader nodig. We werken nu veelal op basis van het taakstellend artikel 3 van de Politiewet. Die is echter heel algemeen en niet gericht op online informatievergaring. Feitelijk wegen we steeds opnieuw af of iets wel of niet mag en wat proportioneel is, net als in het dagelijkse politiewerk."

Ook Saskia van Goor van de politie stelt dat het nu onduidelijk is in hoeverre de politie aanwezig mag zijn in besloten omgevingen, zoals Telegram-groepen. Daardoor lopen agenten het risico om onrechtmatig te handelen. Inmiddels wordt er gewerkt aan een verkenning van de mogelijkheid om voor de openbare orde in online besloten groepen te kunnen kijken.

"Het juridisch kader en eventuele onduidelijkheden in de toepassing daarvan maken onderdeel uit van deze verkenning. Dit past in een lopende, bredere verkenning naar de bevoegdheid voor online gegevensvergaring door de politie voor de handhaving van de openbare orde. De uitkomsten van dit onderzoek helpen daarbij", aldus Doeleman.

Image

Reacties (9)
27-09-2022, 11:09 door Anoniem
Geheel terecht dat de Politie wil weten in welke kaders er gewerkt mag/kan worden.
Zolang de kaders zo gezet zijn dat privacy hier niet het slachtoffer van gaat worden.
Anders krijgen we een derde AIVD er bij.
27-09-2022, 11:20 door Anoniem
Er zijn twee belangrijke angsten bij alle ambtenaren:
- Bang zijn dat je wordt afgeschaft
- Bang zijn dat je eeuwig in de zelfde loonschaal blijft en nooit promotie kan maken

Dus wat doe je dan?

- Je bevoegdheden zo ruim mogelijk interpreteren
- Zorgen dat er wachtrijen ontstaan
- Roepen dat er niet genoeg budget is
27-09-2022, 11:28 door Anoniem
Door Anoniem: Geheel terecht dat de Politie wil weten in welke kaders er gewerkt mag/kan worden.
Zolang de kaders zo gezet zijn dat privacy hier niet het slachtoffer van gaat worden.
Anders krijgen we een derde AIVD er bij.

Hier mag de regering en haar beleidsambtenaren op aangesproken worden. (misschien zelfs de hele politiek)
Die leveren wetten af die onduidelijk zijn of voor meerdere interpretatie vatbaar. Politiek lekker makkelijk, maar een rechter mag het daarna weer gaan oplossen, of anders raken de uitvoerders weer in de war.


Zo ook https://www.security.nl/posting/769210/Raad+van+State+kritisch+over+wetsvoorstel+dat+strafbaarheid+spionage+uitbreidt
27-09-2022, 11:29 door [Account Verwijderd]
Ik krijg de indruk dat men probeert een onnodige extra juridische spaak in het wiel te plaatsen die opsporingsbevoegdheid heet en allang bestaat. Politiefunctionarissen infiltreren al decennialang binnen de wettelijke opsporingsbevoegdheden in criminele organisaties als dat nodig is. Wat maakt het verschil met infiltreren in bv. een criminele whatsappgroep dat er extra juridische kaders moeten komen terwijl die kaders toch al jaren helder zijn?
Daarom:
Betrek infiltratie als juridisch onderbouwd kader tot de online opsporingsbevoegdheden en je bent er toch uit? Of zie ik dat te eenvoudig?
27-09-2022, 16:15 door Anoniem
@ Quinck,

Er is een verschil tussen de werkelijke situatie binnen de praktijk van alledag en de wettelijk gedroomde situatie.

Ook zijn er reeds overal "kwade appels" binnengesmokkeld, bij de diensten, bij providers, bij bedrijfsleven.
Daar de ogen voor te sluiten is vaak ingegeven door een gebrek aan realiteitszin.

Vroeger geloofde men in het "grote boek van Sint Nicolaas", daar stond alles in en de juf las het voor,... en nu?
Je kreeg toen nog een cijfer voor gedrag op je rapport. Da's lang geleden.

Kan men alles opvangen via bijv. ec.europa.eu ?

Kijk eens op http://www.surveillanceissues.com
voor een wat totaler en werkelijkheidsgetrouwer beeld van wat er zo allemaal speelt.

#observator
27-09-2022, 17:55 door [Account Verwijderd]
Door Anoniem: @ Quinck,

Er is een verschil tussen de werkelijke situatie binnen de praktijk van alledag en de wettelijk gedroomde situatie.

Ook zijn er reeds overal "kwade appels" binnengesmokkeld, bij de diensten, bij providers, bij bedrijfsleven.
Daar de ogen voor te sluiten is vaak ingegeven door een gebrek aan realiteitszin.

Vroeger geloofde men in het "grote boek van Sint Nicolaas", daar stond alles in en de juf las het voor,... en nu?
Je kreeg toen nog een cijfer voor gedrag op je rapport. Da's lang geleden.

Kan men alles opvangen via bijv. ec.europa.eu ?

Kijk eens op http://www.surveillanceissues.com
voor een wat totaler en werkelijkheidsgetrouwer beeld van wat er zo allemaal speelt.

#observator

Ik houd het liever wat gerichter dus niet zo breed. Ik bedoel: Nu speelt ook al de kwestie om de strafbaarheid van online spionage extra te kaderen, terwijl die kaders niet noemenswaardig verschillen van die welke van toepassing zijn in de wereld onder de zon (of de regenwolken vandaag)

Hoe meer je exact wil regelen/reguleren, hoe complexer het kat en muisspel wordt. Opsporingsbevoegdheid moet natuurlijk niet teveel aan interpretatie worden overgelaten anders krijg je afschuwelijke Myanmar toestanden om het maar zo recent mogelijk te vergelijken, maar enige vrijheid qua opsporingsbevoegdheid is van- én binnen nationaal belang om de effectiviteit te bevorderen. Als opsporingsambtenaren altijd uiterst strikt de al of niet gebaande paden volgens regeltje 8, paragraaf IV sub B moeten volgen om niet in botsing te komen met Hoofdstuk 21 paragraaf 11 van het rijksreglement zus en zo sleept de rechtsoefening ten gunste van misdrijfslachtoffers nog meer dan het nu al doet.
27-09-2022, 19:00 door Anoniem
Door Anoniem: Geheel terecht dat de Politie wil weten in welke kaders er gewerkt mag/kan worden.
Zolang de kaders zo gezet zijn dat privacy hier niet het slachtoffer van gaat worden.
Anders krijgen we een derde AIVD er bij.

BS.
Hoor regelmatig wij mogen dit, dat en zus niet een burger mag veel meer.
28-09-2022, 11:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Geheel terecht dat de Politie wil weten in welke kaders er gewerkt mag/kan worden.
Zolang de kaders zo gezet zijn dat privacy hier niet het slachtoffer van gaat worden.
Anders krijgen we een derde AIVD er bij.

BS.
Hoor regelmatig wij mogen dit, dat en zus niet een burger mag veel meer.

En terecht dat een burger meer mag… Politie en justitie moeten zich aan de wettelijke kaders houden, iets met voorbeeld functie. Politie in het bijzonder heeft een machtspositie en heeft uit dien hoofde terecht een beperking!
28-09-2022, 23:22 door Anoniem
"En terecht dat een burger meer mag… Politie en justitie moeten zich aan de wettelijke kaders houden, iets met voorbeeld functie. Politie in het bijzonder heeft een machtspositie en heeft uit dien hoofde terecht een beperking!"

Geheel eens met de stelling dat het goed is om politie en justitie wettelijk in te kaderen. Realiseer je ook dat daarmee dus ook de mogelijkheden en de resultaten van het optreden van politie en justitie hierdoor beperkt worden.
Sommige zaken zullen dus pas later (op basis van de goede verkregen toestemmingen) gedaan kunnen worden of geheel niet gedaan worden.

Zoals gezegd: geheel eens met het benodigde wettelijke kader, maar accepteer dan als maatschappij ook de consequenties daarvan.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.