image

Wordt de directie persoonlijk aansprakelijk voor IT-fouten onder de NIS2-richtlijn?

woensdag 18 januari 2023, 11:27 door Arnoud Engelfriet, 5 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik lees steeds meer over de NIS-2 richtlijn, en dan met name over de persoonlijke aansprakelijkheid van de CISO of andere security-verantwoordelijke. Kun jij duiden hoe dit nu werkelijk zit?

Antwoord: De NIS2-richtlijn lijkt nog ver weg, maar omdat de gevolgen groot kunnen zijn, moeten bedrijven niet te lang wachten met actie. Dat las ik bij Dutch IT Channel. “Heel belangrijk detail is dat de directie van bedrijven persoonlijk aansprakelijk wordt voor het conformeren aan deze wetgeving”, zo werd uitgelegd tijdens een bijeenkomst van de Dutch Cybersecurity Assembly. Oh wacht even, heb ik iets gemist?

NIS-2 is de tweede versie van de Europese Network and Information Systems-richtlijn, die voor het eerst in 2016 uitkwam. In de kern gaat het om twee elementen: de zorgplicht en de meldplicht. De zorgplicht verplicht organisaties om de hele infrastructuur op orde te brengen, bijvoorbeeld met adequate monitoring van het gehele netwerk. De meldplicht komt erop neer dat organisaties melding moeten maken van cyberincidenten (binnen zekere regels).

Het gaat om organisaties die gezien worden als leverancier van ‘essentiële diensten’, waarbij het mkb in principe is uitgezonderd (het begint bij 50 medewerkers) maar bij bepaalde ict-diensten geldt deze ook voor kleinere organisaties. Bedrijven die domeinnaamdiensten verlenen of managed hosting, kunnen ook als kleine onderneming hier tegenaan lopen.

Nou is dat niet de eerste keer – ik noem de AVG – maar er lijkt nu extra veel herrie te komen, wat mogelijk komt door die angst voor persoonlijke aansprakelijkheid. Ik heb dat vaker gezien, dat bij een nieuwe wet er snel wordt geschermd met "als je dit niet hebt als bedrijf, is de ciso/directeur persoonlijk aansprakelijk". Bij de AVG viel dat wel mee, daar kun je als directeur alleen persoonlijk een claim krijgen als je niet-naleving zo ernstig is dat we van wanbestuur kunnen spreken.

Bij de NIS2-richtlijn is er meer. Het governance-artikel (20) bepaalt namelijk in lid 1:

De lidstaten zorgen ervoor dat de bestuursorganen van essentiële en belangrijke entiteiten de door deze entiteiten genomen maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico’s goedkeuren om te voldoen aan artikel 21, toezien op de uitvoering ervan en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor inbreuken door de entiteiten op dat artikel.

Dus bestuursorganen van de entiteiten die onder de richtlijnen vallen, moeten zorgen dat ze toezicht houden op de uitvoering en de wetgever moet zorgen dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze artikel 21 schenden. Artikel 21 is dan het artikel met de algemene beveiligingseisen. Maar wat is een “bestuursorgaan”? De NIS-richtlijn definieert het niet, en het begrip is duidelijk niet bedoeld als het bestuursrechtelijke begrip ‘bestuursorgaan’. Vermoedelijk zocht men een generieke term voor zaken zoals een holding, of de bestuursafdeling.

Maar het gaat verder, in artikel 29 staat letterlijk (lid 6):

De lidstaten zorgen ervoor dat elke natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor of optreedt als wettelijke vertegenwoordiger van een essentiële entiteit op basis van de bevoegdheid om deze te vertegenwoordigen, de bevoegdheid om namens deze entiteit beslissingen te nemen of de bevoegdheid om controle uit te oefenen op deze entiteit, de bevoegdheid heeft om ervoor te zorgen dat deze entiteit deze richtlijn nakomt. De lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke natuurlijke personen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet nakomen van hun verplichtingen om te zorgen voor de naleving van deze richtlijn.

Kort gezegd: iedere bestuurder van een bedrijf moet wettelijk bevoegd zijn om security-maatregelen te nemen, zodat directeur A dat niet klein kan houden “vanwege de kosten” terwijl directeur B graag breed wil uitpakken. Maar ook zijn deze personen dus zélf aansprakelijk voor het niet-nakomen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ter wereld maar even geld mag komen eisen bij de directeur privé zodra een bedrijf een of andere maatregel niet is nagekomen. De crux zit hem erin dat de beveiligingseis een open norm is: je moet adequaat beveiligen, en pas als je dus écht onder maat bent gebleven, is er mogelijk een aansprakelijkheidsdiscussie te voeren. En dan moet er ook nog eens geldelijk schade geleden zijn die aan die directeur te verwijten is.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (5)
18-01-2023, 13:54 door Anoniem
Leuk stukje...

Dus eigenlijk wordt de soep heter opgediend dan dat hij wordt gegeten.. zoals ik je stukje nu lees/begrijp is er van een persoonlijke aansprakelijkheid alleen geval bij extreme wanprestatie maar doordat de definitie "wanprestatie" eigenlijk te vaag is , is de kans dat er ooit iemand persoonlijk aansprakelijk gesteld en veroordeeld wordt heel klein .. lees eigenlijk niet of nauwelijks van toepassing....
19-01-2023, 01:54 door Anoniem
Wanbestuur is zeer lastig te bewijzen. Ondernemen is ook met je ogen dicht onder een brug door durven vliegen. Als dat lukt ben je een held. Maar lukt het niet, dan is dat niet noodzakelijkerwijs wanbestuur. Alhoewel met je ogen dicht natuurlijk wel vraagtekens op kan roepen. Maar dat is nog geen afdoende bewijs voor wanbestuur. Alleen bij de overheid moeten ze niet de hele tijd proberen dat na te doen. Een ondernemer riskeert failliet te gaan. Een overheid niet.
20-01-2023, 15:17 door Anoniem
Ik zou wel hopen dat de verantwoordelijken persoonlijke aansprakelijkheid gaan dragen.
Teveel van die mensen nemen risico's (om kosten te besparen; om hun bonus veilig te stellen, etc) en leggen vervolgens het risico (van hacken) bij een ander.
Hmm
20-01-2023, 16:08 door Anoniem
Door Anoniem: Wanbestuur is zeer lastig te bewijzen. Ondernemen is ook met je ogen dicht onder een brug door durven vliegen. Als dat lukt ben je een held. Maar lukt het niet, dan is dat niet noodzakelijkerwijs wanbestuur. Alhoewel met je ogen dicht natuurlijk wel vraagtekens op kan roepen. Maar dat is nog geen afdoende bewijs voor wanbestuur. Alleen bij de overheid moeten ze niet de hele tijd proberen dat na te doen. Een ondernemer riskeert failliet te gaan. Een overheid niet.
Nee hoor. het is vaak aanwijsbare manipulatie (bewust verkeerd aanleveren) van gegevens en eigen specialisten negeren.
Civiele procedures duren alleen heel lang. Ik heb er een laten schieten (WBSO misbruik en verkeerde financiele cijfers aanleveren bij kvk) omdat ik geen zin had in lange procedures.
21-01-2023, 15:47 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wanbestuur is zeer lastig te bewijzen. Ondernemen is ook met je ogen dicht onder een brug door durven vliegen. Als dat lukt ben je een held. Maar lukt het niet, dan is dat niet noodzakelijkerwijs wanbestuur. Alhoewel met je ogen dicht natuurlijk wel vraagtekens op kan roepen. Maar dat is nog geen afdoende bewijs voor wanbestuur. Alleen bij de overheid moeten ze niet de hele tijd proberen dat na te doen. Een ondernemer riskeert failliet te gaan. Een overheid niet.
Nee hoor. het is vaak aanwijsbare manipulatie (bewust verkeerd aanleveren) van gegevens en eigen specialisten negeren.
Civiele procedures duren alleen heel lang. Ik heb er een laten schieten (WBSO misbruik en verkeerde financiele cijfers aanleveren bij kvk) omdat ik geen zin had in lange procedures.

Ja maar valt dat wel onder “wanbestuur” in deze context Wat je hier aangeeft gaat hier meer om bewuste misleiding. Onder Wanbestuur zou ik bijvoorbeeld verstaan ( in deze context ) een grote lack aan het implementeren van security maatregelen..
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.