image

VvE's mogen vanaf 1 februari voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen

maandag 30 januari 2023, 10:11 door Redactie, 9 reacties

Vereniging van Eigenaren mogen vanaf 1 februari voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen. Woensdag vervalt namelijk de Tijdelijke wet COVID-19 die VvE's de mogelijkheid geeft om volledig digitaal te vergaderen. Vorige maand kwam het kabinet met een wetsvoorstel dat volledig digitaal vergaderen permanent mogelijk maakt voor VvE's. Volgens minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft digitaal vergaderen allerlei voordelen, maar is het uiteindelijk zelf aan VvE's om over de gewenste vergadermethode te kiezen.

"Digitaal vergaderen kan vanwege de laagdrempeligheid gemakkelijker worden georganiseerd en kan bevorderen dat leden beter betrokken worden bij de organisatie. Leden kunnen dan gemakkelijker en zelfs op grote afstand bij een vergadering aanwezig zijn", aldus Weerwind. "Verder zorgt digitaal vergaderen voor een besparing op het huren van een externe vergaderruimte, van reistijd, reiskosten en een vermindering van het aantal reisbewegingen. Een digitale vergadering is daarmee een tijd- en kostenefficiënt en duurzaam alternatief voor een fysieke vergadering."

Het voorstel voor de Wet digitale algemene vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen laat VvE's, verenigingen en privaatrechtelijke rechtspersonen volledig digitaal vergaderen. Op dit moment hebben VvE’s, wanneer dit in hun statuten is opgenomen, al de mogelijkheid een zogenoemde hybride vergadering te beleggen waarbij leden digitaal aan een ‘fysieke’ vergadering kunnen deelnemen.

Weerwind stelt dat veel VvE’s die mogelijkheid niet hebben opgenomen in hun statuten. "Daarom is in het wetsvoorstel de mogelijkheid opgenomen om een volledig digitale vergadering mogelijk te maken tenzij de statuten dit uitsluiten." Wel moeten de VvE-leden de persoon die de vergadering bijeenroept wel machtigen om dit in hybride of volledig digitale vorm te laten plaatsvinden.

Technisch minder vaardig

De minister reageerde op Kamervragen van de PvdA over het wetsvoorstel en of er ook rekening met technisch minder vaardige VvE-leden wordt gehouden. "De huidige wetgeving waarborgt de mogelijkheid tot fysieke deelname aan een algemene ledenvergadering", laat Weerwind daarop weten. VvE-leden moeten het bestuur eerst machtigen voor het houden van een hybride of volledig digitale vergadering.

"Het afgeven van een machtiging zorgt ervoor dat de vereniging in dialoog moet treden met de leden om hun instemming te verkrijgen. Op deze wijze kunnen ook technisch minder vaardige appartementseigenaren en leden die wensen fysiek aan de vergaderingen deel te nemen hun standpunt laten horen en kunnen de leden gezamenlijk een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door te kiezen voor een hybride vergadering", voegt de minister toe.

Die laat aanvullend weten dat ook bij een volledig digitale vergadering de mogelijkheid blijft bestaan voor leden die niet willen of kunnen deelnemen om hun stem via een volmacht uit te brengen. Het wetsvoorstel is vorige maand in consultatie gegaan en moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Het publiek kan nog tot 6 februari op het voorstel reageren.

Reacties (9)
30-01-2023, 11:54 door Anoniem
Meme: What Year Is It?
30-01-2023, 13:50 door Bitje-scheef
Grappig, ik weet leden die fysiek niet komen, echter wel bij een online meeting.
30-01-2023, 14:07 door Anoniem
Er staat ook niet: “ je mag niet digitaal vergaderen”
Er staat wel: “ je mag niet VOLLEDIG digitaal vergaderen.

Mijn interpretatie
Je mag niet mensen verplichten digitaal te vergaderen. Daarom moet er ook een fysiek component aan de VVE (jaar) vergadering blijven zitten. Hybride vergaderen is wel degelijk mogelijk.

Hierdoor worden mensen (en hun belangen) die het ‘digitale’ om wat voor reden niet zien zitten erkend en gerespecteerd.
Mening: dat is een goede zaak.


Ik ben overigens bestuurslid van een VVE
En ik zie grote voordelen in digitaal vergaderen ( en ook een aantal nadelen)
30-01-2023, 14:24 door _R0N_
Wist niet dat dat per wet geregeld was, ging er stiekem vanuit dat de VvE dat zelf wel in de statuten op kon nemen.
30-01-2023, 14:50 door Anoniem
Tja het zal van de grootte van de VVE afhangen hoe je vergadert. Je kiest om het ofwel bij een van de bewoners
te doen, ofwel je huurt ergens een zaaltje. In beide gevallen kun je regelen dat er het nodige aantal mensen fysiek
komen, en de rest kan meedoen via een of ander digitaal systeem. Dan is iedereen blij.
30-01-2023, 15:46 door Anoniem
Door _R0N_: Wist niet dat dat per wet geregeld was, ging er stiekem vanuit dat de VvE dat zelf wel in de statuten op kon nemen.

Er is best wat wettelijk geregeld omtrent VVEs , waaronder de vorm en randvoorwaarden van de vergadering.
Wel terecht ook, gezien het verplichte lidmaatschap en de redelijk grote belangen van de leden.

In tegenstelling tot 'normale' verenigingen heeft "het bestuur" NUL zelfstandige bevoegdheid. Alle bevoegdheden van een VVE bestuurder volgen uit een voorafgaand besluit dat de ledenvergadering genomen moet hebben .
30-01-2023, 16:57 door Anoniem
In de statisten opnemen kost erg veel geld. Immers, via notaris.
Dat is de reden dat het bij veel VVE’s niet in de statuten staat.

In de (al heel oude) wet staat dat jaarlijks vergaderen verplicht is.
Ik ken geen vormvereisten waardoor dit niet digitaal-only zou mogen. Maaar ik kan me wel voorstellen dat er wordt gesproken over een fysieke vergadering. Dan lijkt digitaal-only tegen de wettelijke vereisten. Ook dan is hybride vergaderen volgens mij gewoon mogelijk.

Ik kan me voorstellen dat digitaal-optie in huishoudelijk regelement kan worden geregeld. Dat kan via een hybride vergadering worden besloten. Tegelijkertijd: ik denk niet dat het wijs is. Digitaal kan dan wel gemakkelijker zijn, het kan ook mensen uitsluiten. En dan zou een vermeend uitgesloten deelnemer van een VVE zijn gelijk bij een rechter kunnen willen halen.

Met hybride vergaderen sluit je mensen in.
Met digitaal-only sluit je mensen uit.
31-01-2023, 00:29 door Anoniem
Heel merkwaardig. Een huis is privé. Gezamelijke stukken zijn een gezamenlijk privé. Maar nog steeds privé.

Hoe die samen dan overleggen hoe het gezamenlijk halletje geveegd moet worden en hoe vaak, blijft nog steeds privé.

Het verbaast me dus een beetje dat er wetten over worden gemaakt. Dat lijkt me bij een VVE zelf liggen. Hoe die dat overleggen en oplossen. Want het blijft privé al zij het dan gezamenlijk privé. Uiteindelijk is elk complex een gezamenlijk privé. Als iemand het portiek wil doorzoeken is daar ook een papier van een rechter voor nodig. Zou je zo denken. Maar als er al wetten voor zijn over hoe er vergaderd mag of moet worden, dat lijkt me toch een beetje erg doorgeschoten. Iedereen heeft stemrecht in een VVE. En kan amandamenten aandragen wat die wil. Zonder kamerlid te zijn of gekozen. Het is een miniprivédemocratie. De staat moet bij het hekje wachten. Of een rechter bellen als er veganische resten aan de knikker zitten die van buiten af te zien zijn. Of anders waar bemoeit de wet zich dan mee. Of ben ik nou gek? Kan en mag ook hoor maar dan ben ik liever ergens anders gek. In een rechtsstaat bijvoorbeeld.
31-01-2023, 10:58 door Anoniem
Leuk dat wetsvoorstel, straks wordt je dus gedwongen om de voorwaarden van een of ander surveillance bedrijf als Google/Microsoft/Zoom te accepteren om van je inspraak en stemrecht binnen de VVE gebruik te kunnen maken.

Denk maar niet dat een gemiddelde VVE in staat is een fatsoenlijk verwerkersovereenkomst af te dwingen of van privacy vriendelijke diensten als Jitsi, BBB of Nextcloud-talk heeft gehoord.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.