image

Rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit over verzamelen data ggz-patiënten

maandag 13 februari 2023, 09:41 door Redactie, 12 reacties

Een groep behandelaren en cliënten in de GGZ start een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wegens de privégegevens van ggz-patiënten die NZa verzamelt. De NZa verplicht zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met deze informatie kan de Zorgautoriteit naar eigen zeggen de zorgkosten nauwkeuriger berekenen.

Sinds 1 juli vorig jaar ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari dit jaar wil de NZa dat behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen gaan doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelde afgelopen december dat het, mits enkele beperkingen, mag plaatsvinden.

Volgens de partijen die de rechtszaak zijn gestart is de verplichting om de gegevens te verstrekken "een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.” De eisers noemen het een onacceptabele inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten. "Het aanleveren van informatie uit een medisch dossier aan een landelijke organisatie ondermijnt de basis voor een gezonde behandelrelatie die gestoeld is op vertrouwen", zo stelt Platform Bescherming Burgerrechten, dat zich bij de eisers heeft aangesloten.

Het Platform stelt dat het afstaan van de gegevens ervoor zorgt dat de meest intieme informatie over iemands geestelijke toestand en de problemen die iemand daardoor ervaart, niet langer binnen de spreekkamer blijft. "Cliënten kunnen niet meer vrijuit spreken over hun problemen als ze weten dat deze informatie niet veilig bij hun psychiater of psycholoog blijft."

Verder missen de vragenlijsten van de NZa een wetenschappelijke onderbouwing, zo stellen de eisers. "De meetmethode waarop de vragenlijsten zijn gebaseerd, is ongeschikt om de prestaties van behandelaars onderling te vergelijken. De vragenlijsten trekken zo de verkeerde conclusies over welke zorg of zorgverlener efficiënter is, of betere resultaten boekt. Zowel de Algemene Rekenkamer als een groep hoogleraren Psychiatrie kwamen tot die conclusie in de afgelopen jaren." De eisers zijn op vertrouwenindeggz.nl een crowdfundingcampagne gestart.

Reacties (12)
13-02-2023, 10:01 door Anoniem
Joh, het zijn maar burgers. Waar maak je je zo druk om?

Oh, dat is een typische overheidsreactie. Op zich is het goed om zorgkosten in de gaten te houden. Men laat het bewust al 20 jaar uit de klauwen lopen. Maar dat moet niet over de rug van patiënten. Vroeger was het veel goedkoper en kon het ook zonder computer...
13-02-2023, 10:15 door Anoniem
Dus eerst wordt de zorg aan "de markt" verkwanseld door de politiek.
Dan gaan diezelfde politici mopperen dat de zorg steeds meer geld kost (rara hoe kan dat)
En dan probeert men via invasieve omwegen de kosten alsnog een beetje te drukken.

Pak dan het basis probleem aan:
De zogenaamde marktwerking binnen de zorg.
Als de markt niet functioneert of niet de resultaten levert die verwacht (en beloofd) waren, dan schaf je die markt af en bedenk je iets anders.
13-02-2023, 10:31 door Planeten Paultje
Hmmm.... dit soort informatie is meer dan goud waard. Als je het bij elkaar brengt in één database, dan is het alleen maar een kwestie van tijd voordat die gekraakt gaat worden voor chantage- en andere doeleinden. Uiteindelijk komt al die info op straat te liggen. Waarom niet dat hele gedoe vóór zijn en de informatie (en waarom niet alle medische informatie) meteen voor de hele wereld vrij toegankelijk maken? Daarmee passeer je het criminele circuit, analoog aan de legalisering van drugs.

My Monday Morning Musings......
13-02-2023, 11:09 door Reinder
Deze kwestie vind ik tekenend voor de manier waarop de overheid in het algemeen tegen privacy aankijkt.
De manier van redeneren volgt dan ongeveer deze lijn: "De data is vertrouwelijk, maar we hebben vastgelegd (in een wet, overeenkomst of convenant) op welke wijze we de informatie opslaan en wie er toegang toe heeft. Daarom is de privacy gewaarborgd". In de letterlijke zin is dat ook zo; er zijn bepaalde waarborgen ingesteld, dus de privacy is gewaarborgd. Dat voor de meeste mensen die waarborgen geen waarde hebben om verschillende redenen (slechte uitvoering, slechte handhaving, geen controle, gebrekkige beveiliging, ambtenaren die niet vervolgd worden voor overtredingen e.d.) en dat simpelweg het feit dat die informatie daar opgeslagen wordt ervaren wordt als een schending van privacy zelfs als alle waarborgen correct worden uitgevoerd en gehandhaaft, wordt niet gezien als een factor van belang.
Er heerst een wensdenken bij de overheid dat als iets is vastgelegd op papier de realiteit zich daar naar vormt, terwijl in de dagelijkse praktijk keer op keer het tegendeel waar blijkt te zijn. Als aan alle normen voor informatiebeveiliging wordt voldaan, is de data dus veilig zo denkt men, terwijl er in de praktijk dagelijks datalekken zijn. Beedigde ambtenaren handelen altijd juist, wettig, en correct en zijn onkreukbaar en integer, terwijl in de praktijk politieagenten dagelijks informatie doorspelen aan criminelen.
Zo ook weer hier. Er zijn waarborgen, ergo de privacy is gewaarborgd dus niet meer in het geding. Dat u en ik niet willen dat de overheid in een database vastlegt waarom u en ik bij de psycholoog zit maakt dan niet meer uit. Niet in de laatste plaats overigens omdat de overheid ook herhaaldelijk met terugwerkende kracht wetgeving heeft aangepast, dus welke wet er ook is die die informatie beschermd doet niet zoveel ter zake, die blijkt namelijk achteraf met terugwerkende kracht aangepast te kunnen worden.
13-02-2023, 11:28 door Anoniem
@reinier,
Daarnaast is er veel in wettelijke zaken geregeld dat ietd bij maatregel van bestuur bijgesteld kan worden.
Bv tarieven, grenzen. Maar ik denk ook dat mogelijk de verwijzing naar honos vragenlijst geregeld is, maar de inhoud van de vragen is vast aanpasbaar...
Behoorlijk hellend vlak..
13-02-2023, 12:40 door Anoniem
Deze managementtool, die van de behandelkamer van de GGZ op afzienbare termijn een voor vierden, vijfden, zesden, etc. toegankelijke ruimte maakt zou wel eens kunnen leiden tot een belangrijke bezuiniging op zorgkosten op korte termijn (op lange termijn wordt onbehandelde problematiek vaak ernstiger). Iedereen die het zich kan permitteren gaat in behandeling bij behandelaren "buiten dienst", die natuurlijk wel betaald moeten worden, dus zwart.
Alle overige hulpbehoevenden worden de echte 'deplorables', zij worden een afgrond in geduwd die door de "zorgende" overheid voor hen is ingericht.
13-02-2023, 13:36 door Anoniem
Door Planeten Paultje: Als je het bij elkaar brengt in één database, dan is het alleen maar een kwestie van tijd voordat die gekraakt gaat worden voor chantage- en andere doeleinden.

Vergelijk met het Vastaamo-debacle. Een hack in Finland met vele tienduizenden slachtoffers, waaronder minderjarigen.

https://www.security.nl/posting/784269/Verdachte+gevoeligste+datalek+in+Finse+geschiedenis+aangehouden
13-02-2023, 13:57 door Anoniem
Als de waarheid in 'medische en vooral pharmalogische kringen' al een aantal jaren flink zoek is,
maakt dat ook de zaken er niet gemakkelijker op.

Afwijken van de voorschriften kan de carrière van betrokkenen direct in gevaar brengen.
Dat betekent dus vaak ook dat er verkeerd-om geadviseerd en gehandhaafd wordt.
We leven al eventjes in een soort van 'omkeringsmaatschappij'.

Diegenen, die een dergelijke wereld in stand houden, staan feitelijk boven de wet.
Zij zijn de 'onaantastbaren'.
Zelfs de budgetten voor hun activiteiten en hoe die vergaard worden, blijven geheim en buiten de boeken.

Dan is het bovenstaande commentaar dus helemaal niet zo verwonderlijk.
13-02-2023, 18:48 door Anoniem
Het is vrij simpel. Zo een NzA heeft helemaal niks te schaften met individuele gevallen.

Ten eerste heb je zorgverlening en declaraties. Dat zijn twee verschillende dingen.

De zorgverlener verleent zorg, onder strict medisch geheim. En declareert dan naar de zorgverzekeraar. Zijn er randgevallen dan heeft zo een zorgverzekeraar medici in dienst. Die in het strictste vertrouwen contact op kunnen nemen met een zorgverlener. Terwijl die zelf ook een medische eed gezworen hebben. De verzekeraar heeft dan enkel wat te schaften met de kosten. Niet met de zorg.

Zo een NzA heeft dan weer enkel wat te schaften met zorgverzekeraars. Met de grote cijfers. En die moet daar ook al zorgvuldig mee omgaan omdat al die zorgverzekeraars geacht worden te concurreren met elkaar.

Wat verzekeringen betreft kent iedereen wel iemand die ooit de verzekering belazerd heeft. Met een reisverzekering. Of een inboebelverzekering. Maar je expres ziek of geestelijk onbekwaam melden om de kosten op te drijven? De kosten in de zorg stijgen door zorgverleners met een ambitie, en/of door medische industrie die daar achter zit. Niet door iemand die expres nogeens zijn been breekt om een dubbele claim in te dienen. Wie dat nog steeds denkt is ziek in zijn hoofd, en dat is zo een NzA dus blijkbaar ook. Maar hopelijk zijn ze goed verzekerd.

Het is evenwel zo belachelijk als een FNV dat alle loonsverhogingen gemeld wil hebben plus verslagen van functioneringsgesprekken. En dat recht ook wettelijk vastgelegd wil hebben.

Bij die NzA leven ze nog steeds in de tijd van Vektis. Dat was toen al opgezet om alle data landelijk te verzamelen op detailniveau. Ik zie ze daar nog zitten. Allemaal naar Zeist geroepen, en dat het moest. Pratend vanaf een bureau op een verhoogd podium. Echt meegemaakt, ik kan het onder ede verklaren. Er moesten standaard records komen per individu en daar maandelijks ingeleverd worden. ook toen was dan het bluf verhaal dat ze met die informatie analyses zouden gaan doen om kosten in de klauwen te houden en hele intelligente voorspellingen te kunnen doen over de kosten in de toekomst. Ik praat nu over zeker 35 jaar geleden. En dat is ze toen in al die jaren ook al niet gelukt. Nooit iets uitgekomen wat hout sneed. Echt nooit.

Zo een NzA zou zich ondertussen dus wel eens een beetje kapot mogen schamen. Vooral omdat ze hun eigen opracht niet snappen. Vanachter dat verhoogde podium. Zielige doordouwers van decennia lang al weer. Die er daarna niks mee kunnen. Dat is nog het ergste. Dat liegen!!!!!!!
13-02-2023, 21:49 door Anoniem
Lollige bijkomstigheid van het vastleggen van dergelijke, soms aan verandering onderhevige factoren is dat je als patient eventuele foutieve informatie niet definitief uit het systeem kunt laten verwijderen - zaken die in het medisch dossier van je huisarts terecht zijn gekomen kun je in samenspraak uit dat dossier laten verwijderen danwel rechtzetten, maar corrigeren bij de bron kan alleen voor je gedaan worden door de psychiater die jou die etiketten heeft bezorgd. En zelfs dan nog is het zomaar mogelijk dat 'diagnoses' uit het verleden opeens ergens weer de kop op steken, aangezien de hele centralisatie van medische gegevens al decennia een 'work in progress' is.

Doordat er druk op de beroepsgroep wordt uitgeoefend de zogenaamd verplichte die ROM-data (nu weer onder de noemer HONOS-gegevens) aan te leveren, waarbij behandelingen in kunstmatige tijdblokken en uitsluitend onder 1 etiket kunnen worden ingevuld, krijg je de krankzinnigste diagnoses aan je broek. Dat met name binnen de psychiatrie een symptoom zelden het gevolg is van 1 eenduidige stoornis, maakt dat vrijwel iedere behandeling onder verkeerde terminologie en omschrijving in het systeem wordt geforceerd.

En dan wordt het helemaal een kunst om temidden van al die clutter informatie te vinden waardoor je artsen die opzettelijk foutieve gegevens invoeren weet op te onderscheiden van al diegenen die door het systeem noodgedwongen incorrecte data verschaffen. (Met opzettelijk bedoel ik als kwade opzet in de breedste zin - of het nou het oplichten van zorgverzekeraars is, of het zwartmaken van patienten die ze iets te veel op een rijtje hebben en beter doorhebben dat er prutswerk wordt geleverd dan zij zelf onder ogen wensen te zien).

Aangezien het vanaf dag 1 door de hele insteek en opzet ook nog eens onmogelijk is om op basis van de vergaarde gegevens vergelijkbare behandeltrajecten alszodanig te herkennen, deze te vergelijken, en iets zinnigs te kunnen concluderen over effect/efficiency van verschillende behandelingen, resteert het grote raadsel: de pipo's die dit systeem er al decennia door proberen te hameren zullen er wel geld en macht aan overhouden, maar aangezien zij in toenemende mate zelf net zo hard het risico lopen de dupe te worden van het gebrek aan vakbekwame psychiaters en psychologen, moeten ze naast geld en macht toch iets zijn waardoor ze het desondanks de moeite vinden lonen om door te blijven drammen?
01-09-2023, 19:36 door Anoniem
Ik zit in gaslighting, en deze wordt vormgegeven vanuit de overheid (al sinds vorige eeuw, het zijn stugge volhouders).
Het zijn dan dat -per definitie- de verkeerde gegevens in al je medische data komen.
Dat wordt een proces van minstens 23 jaar terug in de tijd corrigeren.
Ik ben daar waarschijnlijk nog eeuwen zoet mee.
Ik ben met NZa gaan schrijven
Maar toen de zelfmoord er ter sprake kwam, en andere belastingen, hield dat ineens op.
Dan zwijgt NZa ineens.
NZa begon mij zelfs met boete te dreigen, en (ongevraagde) remote aanpassing van mijn computer.
Is dát niet heel erg arrogant? En angstig.
Ik ben heel bang van NZa.
Ik overweeg nu wegens NZa te gaan zorgmijden. Wat moet je anders? Het is de enige manier dat je je data zelf bewaken kunt.
En je gaat artsen zwart betalen. En dat zijn geen dossier van je voeren.
07-09-2023, 12:38 door Anoniem
Waarom wil de NZa al die GGZ-privégegevens? Niet voor het "berekenen van de zorgkosten" da's gewoon een leugen. De zoveelste leugen van een Nederlandse overheid. De echte reden staat op Wikipedia:

In haar toezichtsonderzoeken werkt de NZa waar nodig samen met het Openbaar Ministerie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid.

Bron: https://www.security.nl/posting/785460/Rechtszaak+tegen+NZa+over+verzamelen+data+ggz+patienten

Als je een psychisch probleem hebt, is dat weer een mooi deurtje voor de opsporingsdiensten om zich in jouw privéleven naar binnen te kunnen wurmen om meer controle over jou te krijgen. Gewoon omdat het kan. Kunnen ze hun algoritmes weer voeren met data om te kijken of ChatGPT kan bedenken waarom jij gevolgd en as het ff kan gestraft moet worden. Dan is dat weer een bewijs dat het "nuttig" is. Als de NZa z'n zin krijgt. Iedereen verdacht. Er is alleen een aanleiding nodig om daar werk van te maken. Psychisch probleem is een handige aanleiding.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.