image

AP geeft NZa toestemming voor verzamelen van gegevens alle ggz-patiënten

woensdag 14 december 2022, 16:23 door Redactie, 9 reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag gegevens van alle ggz-patiënten verzamelen, maar alleen over de periode van één jaar, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald. De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. Met deze informatie kan de Zorgautoriteit naar eigen zeggen de zorgkosten nauwkeuriger berekenen.

Sinds 1 juli ontvangt de NZa informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. Vanaf 1 januari volgend jaar wil de NZa dat behandelaars ook de antwoorden op de HONOS+-vragen gaan doorgeven.

HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa. De Autoriteit Persoonsgegevens deed onderzoek naar het plan en stelt dat het, mits enkele beperkingen, doorgang kan vinden.

Zo heeft de NZa aan de privacytoezichthouder verklaard dat zij geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele patiënten. De NZa had eerder al aangegeven dat de ontvangen informatie gedepersonaliseerd is en niet valt te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Zorgautoriteit aangegeven dat zij ontvangen informatie niet zal koppelen aan informatie waarmee individuele personen tot zijn te herleiden. Daarnaast mag de NZa gegevens van alle ggz-patiënten over de periode van één jaar opvragen. "Steeds zal dan ook voor een daarop volgend jaar opnieuw, zorgvuldig bezien moeten worden welke uitvraag van welke gegevens in welke omvang in aanvulling nog noodzakelijk is", aldus de AP in een brief aan de NZa.

Mocht de NZa op een later moment opnieuw gegevens nodig hebben voor het nieuwe systeem, dan moet daarvoor eerst een nieuwe wettelijke regeling komen met een onderbouwing van de noodzaak. Die regel moet eerst worden voorgelegd aan de de AP. Verder heeft de Zorgautoriteit aan de AP de garantie gegeven dat het de gegevens alleen gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem in de ggz.

Onlangs nam de Tweede Kamer nog een motie aan waarin werd gesteld dat de NZa moet stoppen met het verzamelen van persoonsgegevens van ggz-patiënten. "Dat lijkt een enorme winst voor critici van de NZa-activiteiten met het zorgprestatiemodel. Forse kanttekeningen zijn er echter te maken na het aannemen van de motie", reageerde huisarts Wim J. Jongejan.

Image

Reacties (9)
14-12-2022, 16:35 door Anoniem
De gegevens van DE BURGER worden wederom te grabbel gegooid. En zoals gebruikelijk in Nederland, heeft die burger over z'n eigen data niks meer te vertellen.

Wanneer snappen we nou met z'n allen eens dat dit zo niet kan!?
14-12-2022, 16:53 door Anoniem
Wat is dit voor glijdende schaal van zorgkosten nauwkeuriger berekenen?? Straks zoeken ze wel gerichter op personen omdat het dan net wat nauwkeuriger kan worden berekend. Bovendien hebben patiënten van de ggz geen baat bij dat de zorgautoriteit de kosten nauwkeuriger kan berekenen dus is er geen "doelbinding" bij de registratie van "patienten bij de ggz" ten opzichte van de NZa. De afwezigheid van het doel maakt dat hier sprake is van oprekken van registratie doeleinde van de patiënten van de GGZ.

"De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling om dit inzicht te verbeteren", aldus de NZa
Hoezo nodig?? Dit lijkt meer op big brother dan op beperken tot minimale takenpakket. Bovendien was de AP er ter bescherming en niet voor waving van privacy gevoelige gegevens. Het gaat dan niet alleen om relatering tot het individu maar ook tot diegeen die niet nu maar de komende jaren als "dissident", "vijand van de democratie" of ander stempel voorzien wordt en daardoor in algemene zin critici van de overheid als groep gemuilkorfd dreigt te worden. Denk aan rapporten van de NCTv coordinator, denk aan uitspraken van politici Atje Kuiken, Hugo de Jonge, Tjeerd de Groot die niet eens de schijn van zelfkritisch vermogen vertonen om vervolgens hun critici weinig hoffelijk als halve outcasts behandelen.
Het krijgt complex aan oprekken van wat bon-ton zou moeten zijn voor de top-ambtenaren in samenspraak met de politiek, trekken van bestuur zoals ook de communisten in Oost-Europa hele groepen muilkorfde.
14-12-2022, 17:33 door Anoniem
Jouw hele dossier is onderdeel van dat 'ene jaar'. Zoveelste misser van de AP.
14-12-2022, 18:56 door Anoniem
Door Anoniem: De gegevens van DE BURGER worden wederom te grabbel gegooid. En zoals gebruikelijk in Nederland, heeft die burger over z'n eigen data niks meer te vertellen.

Wanneer snappen we nou met z'n allen eens dat dit zo niet kan!?
Ik zou iedereen die met de GGZ te maken heeft aanraden om er bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt mag je behandelaar die gegevens niet aan de NZa doorgeven.

En ik zou iedereen die dit als GGZ-psycholoog, -psychiater etc. niet lekker zit aanbevelen om zelf actie te ondernemen. Dat kan als volgt:

Ik heb zelf, wegens privéomstandigheden die ik niet meer trok, een poosje bij een psycholoog gelopen. Die heeft, nog voor ik het zelf aankaartte, aan al haar patiënten/cliënten (of hoe je ze noemen wilt) een bezwaarbrief gestuurd die ondertekend weer bij haar kon worden ingeleverd. Zo kan je er als therapeut dus ook mee omgaan.
14-12-2022, 19:50 door Anoniem
HONOS is juist bedoeld om verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Als je dan maar één jaar krijgt dan heeft niemand er wat aan. Kuipers niet en de GGZ niet want die zit nog steeds met wantrouwende patiënten van "wat gebeurt er met de gegevens die ik de GGZ in vertrouwen geef". Zorgmijden zal vaker gebeuren, en daar moet uiteindelijk de politie weer mee dealen. Wat meestal neerkomt op het gebruik van politiegeweld en een stukje in de regionale krant.
15-12-2022, 11:58 door Anoniem
we hebben 2 databases, beide met dezelfde informatie, maar elke database afzonderlijk is niet herleidbaar...
de EIS was voor verwerking dat het NIET terug te herleiden is naar personen... Niet dat je het niet 'zou doen'...
dit is een extreme afzwakking van de AVG in nederland en schept presidenten, dictators enz.

een beetje alsof je een rode knop hebt om de hele wereld te nuken maar zegt 'ja, maar er zit een kunstof kapje omheen, dus er is geen indruk gevaar'.... MAAR DAT KAPJE KAN ERAF !(*!(*!(@#& dus is er wel indruk gevaar... zeg maar de schoonmaker die het stof eronder wil verwijderen...
oow, weg planeet.. tja, shit happens.
16-12-2022, 17:50 door Anoniem
Door Anoniem: Zorgmijden zal vaker gebeuren, en daar moet uiteindelijk de politie weer mee dealen.

Volgens Bauke Koekkoek gaat het niet om een eenduidige groep. Koekkoek is onderzoeker aan de Politie Academie en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), en ook verpleegkundige in de crisisdienst en schrijver van het boek De kwestie verwarde personen {2019}. "Ik schat de omvang van die groep op niet meer dan een paar duizend,"

https://nos.nl/artikel/2456484-steeds-meer-incidenten-met-verwarde-mensen-waarom-neemt-dat-niet-af

Sommigen in komen aanmerking voor een gedwongen ggz-opname. "Anderen zouden eigenlijk een cel in moeten."
17-12-2022, 13:45 door Anoniem
Door Anoniem: Sommigen in komen aanmerking voor een gedwongen ggz-opname. "Anderen zouden eigenlijk een cel in moeten."

Oh, sommigen gaan ook in de cel in de GGZ. Neem dat maar van mij aan. Het is niet een gezonde omgeving om in te genezen. Het kan juist super traumatisch zijn. Bovendien is het erg duur (700 euro per dag geloof ik). Met behandeling heeft het weinig te maken.
13-02-2023, 12:56 door Anoniem
Rechtszaak tegen Nederlandse Zorgautoriteit over verzamelen data ggz-patiënten
maandag 13 februari 2023, 09:41 door Redactie

https://www.security.nl/posting/785460/Rechtszaak+tegen+NZa+over+verzamelen+data+ggz+patienten
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.