image

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden heeft nieuwe voorzitter

maandag 3 april 2023, 13:14 door Redactie, 0 reacties
Laatst bijgewerkt: 03-04-2023, 14:43

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die toetst of de inzet van bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD rechtmatig is, heeft een nieuwe voorzitter. De vorige voorzitter, Mariëtte Moussault, besloot vorig jaar, wegens de komst van een tijdelijke wet die ervoor zorgt dat de AIVD en MIVD speciale bevoegdheden sneller kunnen inzetten, haar ontslag aan te bieden.

De TIB is een toetsingscommissie. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) geeft de inlichtingendiensten speciale bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. Als de diensten deze bevoegdheden willen inzetten moeten ze een verzoek bij de minister indienen. Wanneer de minister het verzoek goedkeurt, toetst de TIB of de toestemming door de minister rechtmatig is verleend. Als de TIB besluit dat de toestemming rechtmatig is gegeven, kan de AIVD of de MIVD de bevoegdheid inzetten.

De "Tij­de­lij­ke wet on­der­zoe­ken AIVD en MIVD naar lan­den met een of­fen­sief cy­ber­pro­gram­ma" geeft de inlichtingendiensten mogelijkheden die afwijken van de Wiv 2017 voor onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma. Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).

"De periode tussen het afronden van de voorbereiding op de tijdelijke wet en de aanvang van een traject ter voorbereiding van een ingrijpende wijziging van de Wiv 2017 is een natuurlijk moment voor een wisseling van voorzitter", aldus Moussault in haar ontslagbrief aan premier Rutte. Ze was van plan om per 1 januari van dit jaar bij de TIB te vertrekken. Het zoeken van haar opvolger nam echter meer tijd in beslag dan gedacht, waardoor ze tot 1 april als voorzitter aanbleef.

De nieuwe voorzitter is Anne Mieke Zwaneveld. Zij was onder andere werkzaam als officier van justitie en gemeentelijk ombudsman in Rotterdam. Sinds 2019 is ze lid van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD, waar klachten over het handelen van de AIVD of MIVD kunnen worden ingediend.

Nog geen reacties
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.