image

Honderden reacties op voorstel om VvE's volledig digitaal te laten vergaderen

vrijdag 9 juni 2023, 14:51 door Redactie, 9 reacties

De consultatie van het wetsvoorstel waardoor VvE's volledig digitaal mogen vergaderen heeft honderden reacties opgeleverd, zo heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten. Op 1 februari verviel de Tijdelijke wet COVID-19 die VvE's de mogelijkheid gaf om volledig digitaal te vergaderen. Doordat de wet is vervallen kunnen VvE's voorlopig niet meer volledig digitaal vergaderen.

Afgelopen december kwam het kabinet met het wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen, dat volledig digitaal vergaderen permanent mogelijk maakt voor VvE's. Het wetsvoorstel werd eerder dit jaar ter consultatie aangeboden, zodat het publiek erop kan reageren. In totaal kwamen er vierhonderd reacties op het voorstel binnen.

"Na verwerking van deze reacties wordt het voorstel behandeld in de ministerraad en vervolgens aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden voor advies. De verwachting is dat kort voor of na het zomerreces deze stap gezet kan worden", aldus de minister. Daarna moet het wetsvoorstel nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.

VvE's die na 1 februari volledig digitaal hebben vergaderd kunnen ervoor kiezen om genomen besluiten opnieuw te nemen in een vergadering die voldoet aan de wet, het reglement en de statuten van de VvE, merkt Weerwind op. Daarnaast kan de VvE een besluit buiten vergadering nemen, stelt de bewindsman verder.

De PvdA had Kamervragen gesteld over de onduidelijkheid voor VvE’s om digitaal te vergaderen. PvdA-Kamerlid Nijboer wilde onder andere weten hoeveel VvE’s, ondanks de ongeldigheid ervan, sinds 1 februari toch digitaal hebben vergaderd. De minister heeft geen concrete cijfers maar zegt met belangenorganisaties in gesprek te gaan om te kijken of extra stappen nodig zijn. zoals aanvullende voorlichting vanuit de overheid.

Reacties (9)
09-06-2023, 17:21 door Anoniem
Dit gaat in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet alleen over VvE's, er zijn ook flink wat reacties die over
aandeelhoudersvergaderingen en over anderssoortige verenigingen gaan.

Door steeksproefsgewijs door de reacties te klikken krijg ik de indruk dat het overgrotendeel in geval van VvE
er positief over gestemd is.
10-06-2023, 07:06 door Anoniem
Op zich niet gek dat ze dit, maar ik vind het een slecht idee. Vooral bij kleinere organisaties (zoals VvE's) komt het dan toch uit op gebruik van "gratis" diensten (=betaald met privacy), en dat maakt dat alleen personen die niets om privacy geven mee kunnen doen en dat zou geen criterium mogen zijn voor dit soort vergaderingen. Zelfs al zouden ze er een hybride vergadering van maken dan blijf je dat probleem houden.
De keren dat er bij onze VvE gebruik van gemaakt is was de opkomst nog belabberder dan bij de offline vergaderingen, dus daar hoef je het ook niet om te doen.
10-06-2023, 10:28 door Anoniem
Door Anoniem: Op zich niet gek dat ze dit, maar ik vind het een slecht idee. Vooral bij kleinere organisaties (zoals VvE's) komt het dan toch uit op gebruik van "gratis" diensten (=betaald met privacy), en dat maakt dat alleen personen die niets om privacy geven mee kunnen doen en dat zou geen criterium mogen zijn voor dit soort vergaderingen.

Nou zie je wel erg veel problemen. ALsof je privacy in gevaar zou zijn bij die oplossing, dat is toch vooral een principe kwestie.
Denk je dat er niet minstens net zoveel mensen zijn die problemen hebben met het in persoon verschijnen in een onbekende omgeving met allerlei mensen die ze maar half kennen en in het dagelijks leven misschien wel proberen te ontwijken? Daar moet je dan ook rekening mee houden.
10-06-2023, 19:37 door Anoniem
Door Anoniem:Nou zie je wel erg veel problemen. ALsof je privacy in gevaar zou zijn bij die oplossing, dat is toch vooral een principe kwestie.
Ja, dat is die zeker. Of denk je dat die bedrijven hun diensten echt voor niets aanbieden? Een zaaltje huren (wat voor een offline vergadering nodig is) kost ook geld, maar met geld betalen voor een online vergadering is raar? Ik wil alleen niet betalen met m'n privacy. Alleen zie ik dat de meeste VvE's simpelweg "wel eens van zoom gehoord hebben" en het daarom gaan gebruiken terwijl dat privacytechnisch misschien wel de slechtste optie is.

Denk je dat er niet minstens net zoveel mensen zijn die problemen hebben met het in persoon verschijnen in een onbekende omgeving met allerlei mensen die ze maar half kennen en in het dagelijks leven misschien wel proberen te ontwijken? Daar moet je dan ook rekening mee houden.
Ik zeg toch ook niet dat het niet online mag, alleen dat het risico groot is dat het ten koste gaat van de privacy van alle leden omdat de meesten gebruik maken van een "gratis" dienst. Dat lijkt me iets waar je op z'n minst met alle leden over moet stemmen, maar in de praktijk doen ze gewoon en ben je een zeur als je je gegevens niet te grabbel wil gooien.
12-06-2023, 00:59 door Anoniem
De VvE waar ik lid van ben wordt door de vastgoedbeheerder gefaciliteerd, en online vergaderen gaat via een portal en niet via zoom of wat voor ander online platform.
12-06-2023, 10:30 door Anoniem
Door Anoniem: Dat lijkt me iets waar je op z'n minst met alle leden over moet stemmen, maar in de praktijk doen ze gewoon en ben je een zeur als je je gegevens niet te grabbel wil gooien.

Nee hoor, daar kun je niet over stemmen, een online vergadering moet gewoon aan de AVG voldoen. Als een VVE daarvoor een "gratis" online dienst gebruikt met toestemming als grondslag voor de gegevensverwerking maakt dat de vergadering ongeldig zodra ook maar één iemand tegenstemt. Toestemming moet vrij gegeven zijn, als je wordt uitgesloten van de vergadering als je geen toestemming wil geven, dan is dit geen geldige toestemming.

Een VvE die online wil vergaderen doet er verstandig aan om alle surveillance video vergader tools links te laten liggen en in plaat daarvan Jitsi, BigBlueButton of NextCloud Talk te gebruiken, van een hoster in de EER (Europees Economisch Ruimte) en niet met de data van de leden te betalen.
12-06-2023, 17:19 door Anoniem
Door Anoniem:Nee hoor, daar kun je niet over stemmen, een online vergadering moet gewoon aan de AVG voldoen. Als een VVE daarvoor een "gratis" online dienst gebruikt met toestemming als grondslag voor de gegevensverwerking maakt dat de vergadering ongeldig zodra ook maar één iemand tegenstemt. Toestemming moet vrij gegeven zijn, als je wordt uitgesloten van de vergadering als je geen toestemming wil geven, dan is dit geen geldige toestemming.
Goed om te weten, dat helpt. Vraag die bij mij overblijft is wel: Hoe maak ik op de juiste manier kenbaar dat ik het niet eens ben met die gegevensverwerking?
16-06-2023, 14:08 door Anoniem
VvE's horen fysiek te vergaderen, dat is de enige manier waarop de VvE-bestuurders goed zicht kunnen houden op de leden van de VvE. Een VvE is geen investeringsfonds!
20-06-2023, 15:09 door Anoniem
Hoewel niet alle leden evenveel waarde hechten aan digitaal vergaderen en stemmen, blijken het vaak dezelfde personen te zijn die vooruitgang in deze richting belemmeren. Toch kan, mits goed georganiseerd, digitaal vergaderen een verhoogde betrokkenheid van leden teweegbrengen. Het is van belang te benadrukken dat digitaal vergaderen niet per se gelijkstaat aan videovergaderingen. Er zijn diverse digitale hulpmiddelen voorhanden die "stille" vergaderingen en stemrondes mogelijk maken via specifiek ontworpen portalen.

Deelnemers kunnen inloggen met hun persoonlijke account, waarbij het systeem hun identiteit en stemrechten binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) herkent. Agenda's, documenten en besluiten kunnen op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd, zodat leden in alle rust hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden veilig versleuteld opgeslagen en kunnen door niemand worden gewijzigd, zelfs niet door het VvE-lid zelf. Daarom kan een goed georganiseerd digitaal vergaderproces de meest efficiënte oplossing zijn voor de meeste VvE's, hoewel dit nog niet voor iedereen het geval is.

Ik heb duizenden vergaderingen op deze manier zien verlopen en er zijn ook talrijke VvE's die geen andere manier van vergaderen meer wensen. Terwijl de wetgeving zeker een belangrijke rol speelt bij het stellen van kaders, is het luisteren naar de wensen van de VvE-leden zelf minstens even belangrijk. Ik merk op uit enkele opmerkingen van VvE-bestuurders dat zij zichzelf meer invloed toekennen dan zij daadwerkelijk bezitten. Uiteindelijk is het de Algemene Ledenvergadering (ALV) die de koers van een VvE bepaalt, niet het bestuur.

Hoe meer VvE-leden aan een vergadering kunnen deelnemen hoe beter voor de VvE.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.