image

GroenLinks-PvdA willen contante betalingen beperken tot duizend euro

woensdag 6 september 2023, 09:53 door Redactie, 29 reacties

GroenLinks-PvdA willen de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen verlagen van tienduizend euro naar duizend euro. Daarnaast pleiten de partijen voor democratisering van soft- en hardware, het recht op end-to-end encryptie en minder surveillance. Ook moet de digitale euro worden ingevoerd en de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen. Dat stellen de partijen in hun concept-verkiezingsprogramma (pdf).

Het verkiezingsprogramma gaat onder andere in op privacy en digitalisering en heeft een hoofdstuk genaamd 'Een veilige digitale wereld met privacy'. Zo willen GroenLinks-PvdA democratisering van soft- en hardware. "Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. We investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële sociale media, platformdiensten en cloudopslag."

De partijen willen ook het recht op end-to-end encryptie vastleggen. "Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie." Ook moet de Autoriteit Persoonsgegevens meer budget krijgen en zet de Rijksoverheid zich in om het naleven van de AVG te verbeteren.

Gegevens

Als het gaat om gegevens van mensen willen de partijen dat het mogelijk wordt om zorggegevens wanneer het nodig is sneller uit te wisselen. Verder moeten gemeenten, scholen, jeugdzorg jongerenwerk, politie en andere instanties in zorg- en veiligheidsnetwerken onderling informatie met elkaar kunnen delen. Binnen de EU willen GroenLinks-PvdA zich hard maken voor een verbod op de handel in persoonsgegevens en de daarop gebaseerde profielen. Verder wordt de gedragscode aangescherpt waarin is geregeld hoe banken met betaalgegevens van klanten omgaan en mogen banken deze betaalgegevens niet verkopen aan derden.

Surveillance

Ook het aanpakken van surveillance in verschillende vormen wordt in het verkiezingsprogramma genoemd. Zo wordt surveillancesoftware in het onderwijs verboden. Dat geldt ook voor automatische profilering door algoritmen en massasurveillance. Verder komt bij de bestrijding van terrorisme de nadruk te liggen op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance. Politie zal daarnaast 'uiterst terughoudendheid' moeten zijn met de inzet van digitale surveillance van organisatoren van demonstraties en hun familieleden.

Digitale euro

GroenLinks-PvdA zijn voorstander van de digitale euro. "Door de invoering van een digitale euro via de Europese Centrale Bank, waarmee betaald en gespaard kan worden, verkleinen we de afhankelijkheid van commerciële banken. Contant geld blijft in omloop. Wel wordt de wettelijk toegestane limiet voor contante betalingen van tienduizend euro naar duizend euro verlaagd.

Desinformatie

Een ander punt dat meerdere keren in het programma wordt genoemd is desinformatie. Zo willen de partijen geen desinformatie op sociale media. "Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers. Het bewust verslavend ontwerpen van sociale media leggen we aan banden." In Europees verband wordt er samengewerkt tegen desinformatiecampagnes.

Digitalisering

Als het om digitalisering gaat stellen de partijen dat in het contact met de overheid menselijk contact nooit helemaal mag worden vervangen door chatrobots, online formulieren of telefoonbandjes. "Voor alle overheidszaken die burgers digitaal kunnen regelen, moet een volwaardig niet-digitaal alternatief bestaan." Bedrijven die de maatschappij in gevaar brengen door hun it-producten of diensten onvoldoende tegen misbruik te beveiligen, worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Voordat verkiezingsprogramma definitief wordt vastgesteld, kunnen leden van beide partijen amendementen indienen.

Reacties (29)
06-09-2023, 10:13 door Anoniem
Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers
En wie controleert de fact checkers?
06-09-2023, 10:21 door Anoniem
Mooi dan weten wij meteen waar wij niet op moeten stemmen de komende verkiezingen. De beloftes wegen immer niet op tegen hun wapenfeiten uit de afgelopen decennia.
06-09-2023, 10:37 door Anoniem
Mijn god, dit klinkt als één grote contradictio in terminis. Minder surveillance maar wel digitale euro? Minder contant maar wel meer vrijheid? Maar toch beperken desinformatie (wat is dat dan, voor de 1 is het desinformatie voor de ander is het waarheid.)? Enz. enz enz..... bah.
06-09-2023, 11:13 door Anoniem
"Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie."
Daar GAAN zij helemaal niet over!!! Dat kan een politieke partij in Nederland niet beslissen, dat wordt bepaald in de EU die dat via directives oplegt aan de lidstaten die dat als wet MOETEN implementeren, zonder inspraak van de lokale regering.
Als ze dat niet willen dan moeten we eerst de EU uit.
06-09-2023, 11:16 door majortom
Max 1000 EUR contant? Wat een flauwekul. In het afgelopen jaar al meerdere contante transacties > 1000 EUR gedaan. Moet ik nu dan die auto van 20K afrekenen in 20 transacties van 1K?
06-09-2023, 11:54 door Anoniem
Desinformatie: alle uitingen die de overheid onwelgevallig zijn.
06-09-2023, 12:24 door Bitje-scheef
Volgens de belastingdienst ben je al "verdacht" bij meer dan 350 euro cash in huis. Dus dit dan ook naar 1000 euro ?
06-09-2023, 12:34 door Anoniem
Door Anoniem:
"Nederland neemt geen wetten aan die achterdeurtjes in encryptie inbouwen en komt ook in internationaal verband op voor de vertrouwelijkheid van communicatie en het recht op encryptie."
Daar GAAN zij helemaal niet over!!! Dat kan een politieke partij in Nederland niet beslissen, dat wordt bepaald in de EU die dat via directives oplegt aan de lidstaten die dat als wet MOETEN implementeren, zonder inspraak van de lokale regering.
Als ze dat niet willen dan moeten we eerst de EU uit.

Correctie: De EU (en dan bedoel ik hier de instituties) voert alleen maar uit wat de Raad van Ministers en het Europees Parelement heeft besloten, Dat zijn dus de individuele lidstaten. Trap niet in het praatje "Dat moet van Europe" wat veel politici gebruiken om te verhullen dat de lidstaten er mee ingestemd hebben.

Bron: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/how-eu-policy-decided_nl
06-09-2023, 12:38 door Anoniem
Die contant geld limiet geeft echte criminelen totaal geen problemen.
06-09-2023, 12:53 door kloek8 - Bijgewerkt: 06-09-2023, 12:55
Past netjes binnen het straatje van de CPN, sorry, ik bedoel GroenLinks. Meer controle naar de overheid toe, minder ondernemerschap en meer toezicht op mensen door de overheid maar geen controle op dat toezicht.

Daarnaast zien we gelukkig ook nog een vleugje PvdA terug onder het kopje digitalisering.

Nou was ik al nooit van plan op 1 van deze clubs te stemmen, maar dit bevestigd dat zeker.

<b> Aanvulling </b>
<I>Grote privacyzorgen TikTok blijven, 'zit nog altijd Chinees moederbedrijf achter'</I>
Dit gaan we dan ook krijgen met nederlandse bedrijven.
06-09-2023, 13:33 door Anoniem
Het lijkt me verstandig om op 22 november het zetel aantal van PVDA/Groenlinks te beperken. Tegen een CBDC en Sociaal crediet systeem naar communistisch chinees model daar zeg ik Nee tegen!
06-09-2023, 13:51 door Reinder
Door majortom: Max 1000 EUR contant? Wat een flauwekul. In het afgelopen jaar al meerdere contante transacties > 1000 EUR gedaan. Moet ik nu dan die auto van 20K afrekenen in 20 transacties van 1K?

De bedoeling is dat dat dus verboden wordt, en feitelijk is het dat nu al als het bedrag 20K is, in elk geval als je het bij een bedrijf doet. Als particulier zal je, als je die 20K van de bank wil opnemen of storten in contanten, onder de al bestaande wetgeving de vraag moeten krijgen wat je er mee wil doen en waar het vandaan komt. De transactie zal ook sowieso, ongeacht je antwoorden, aangemeld worden.

20 transacties van 1K om onder dat verbod uit te komen levert ook de nodige issues op. Als je het van een particulier koopt maakt het niet uit of je een stapeltje biljetten met een totale waarde van 20K overhandigt of 20 keer achter elkaar een stapeltje met een waarde van 1K per stapeltje, dat blijft gewoon een contante transactie van 20K. Er is bij kopen van een particulier immers geen factuur of bonnetje of zo, je geeft gewoon geld voor een auto.
Bij een bedrijf ligt het iets anders, omdat de overdracht van die auto niet aan 20 transacties gekoppeld kan worden; er is maar een factuur voor die ene auto, er is dus maar een transactie. Je zou dan 19 "giften" van 1K krijgen, en een transactie van 1K voor een auto die voor 20K in de boeken staat. Het moge duidelijk zijn wat de wetgever, en belangrijker nog: de belastingdienst , hiervan denkt.

Theoretisch zou je misschien de auto uit elkaar kunnen halen in 20 stapels onderdelen die allemaal ongeveer 1K waard zijn, en dan zou je 20 transactie van 1K kunnen doen alleen vrees ik dat er ook regels zjin over het slopen van een auto en de wijze waarop onderdelen in de boeken gezet moeten worden. Uiteindelijk is er dan een chassis waar een uniek nummer op staat die je moet overdragen, en als je dat doet voor 1K blijf je eigenlijk met hetzelfde probleem zitten.

Voor een bedrijf is een legale transactie van 20K dus eigenlijk niet meer mogelijk. Ik heb het programma niet gelezen, dus ik weet niet of ze dit ook willen doen voor transacties tussen particulieren onderling. Ik vraag me af of daar een juridische basis voor is.

Ik wil overigens niet zeggen dat ik het eens ben met die maatregelen hoor, ik ben zelf van mening dat contant geld gewoon geld is, en als beide partijen dat accepteren dan vind ik zelf dat je daarmee alles zou moeten kunnen kopen wat je wil, van een ijsje bij de ijscoman tot een villa van 2 miljoen; geld is gewoon geld immers. De wet is alleen op dit moment al duidelijk; het een mag wel, het ander mag niet.
06-09-2023, 13:57 door Anoniem
Daarnaast pleiten de partijen voor democratisering van soft- en hardware, het recht op end-to-end encryptie en minder surveillance.

GroenLinks-PvdA zijn voorstander van de digitale euro via de Europese Centrale Bank, waarmee betaald en gespaard kan worden,

Tja dat gaat dus niet samen.
06-09-2023, 13:57 door Reinder
Door Anoniem:
Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers
En wie controleert de fact checkers?

Dat hoeft natuurlijk niet, want dat zijn door de overheid aangestelde ambtenaren die er zijn om hun eigen broodheer te controleren, dus die zijn uiteraard allemaal volkomen integer, onkreukbaar, betrouwbaar, politiek neutraal, objectief, feitelijk, eerlijk en ze maken nooit fouten. Dat vinden ze namelijk zelf, en als je daarover een andere mening hebt dan is dat dus desinformatie, want ze hebben zelf anders gezegd en omdat ze volkomen integer, onkreukbaar, betrouwbaar, politiek neutraal, objectief feitelijk en eerlijk zijn en nooit fouten maken is dat dus hoe het is. Er is dus maar een mogelijkheid: als je een andere mening hebt dan is die objectief fout, snap je?
06-09-2023, 14:54 door Anoniem
Door Anoniem: Mijn god, dit klinkt als één grote contradictio in terminis. Minder surveillance maar wel digitale euro? Minder contant maar wel meer vrijheid? Maar toch beperken desinformatie (wat is dat dan, voor de 1 is het desinformatie voor de ander is het waarheid.)? Enz. enz enz..... bah.
Zo pakken ze je

Ze geven toe op dingen die onbelangrijk zijn zodat je instemt met wat ze echt willen. Als de digitale euro er is dan is bijna alle andere surveilance overbodig. Helemaal als contant geld uitgefaseerd wordt. Ze zullen het niet verbieden maar wel onder water zo moeilijk mogelijk maken om contant geld te gebruiken
06-09-2023, 16:19 door Anoniem
Centrale Europese Bank,Desinformatie bestrijding,Minder contant geld.

Wat komt er nog meer in de nabij toekomst:

Centrale Europese cloudbased internet service provider
Centrale Europese Identiteitscard voor toekomstig gebruik internet,services,dienstverlening,overheden

1.Eu cloud provider met hun policy en voorwaarden internet,privacy,encryptie etc

Een grote "gecentraliseerde database" europese cloud internet service provider
dan heb je alle huidige isp nu met hun eigen beheer en privacy en encryptie policies niet
meer echt nodig ze dienen dan de belangen van de grote europese cloud provider,
dus alle huidige isp providers worden onderdeel van de
europese cloud provider dus worden ze een eu isp-client systeem.

2.EU-ID dat is jou digitale identiteitscard,waarmee je alleen nog
toegang krijgt tot europese overheids diensten,services en dienstverlening op het europese cloud internet.

3.Europese ID voor iedereen die gebruik wilt maken
van het europese cloud internet dat is in de maak en die komt nog.
zonder jou EU-ID kun je geen gebruik maken van het europese cloud internet,
het vrije internet is voorbij,en het world wide web (www) is geen vanzelfsprekendheid meer.

Het huidge internet in verandering,en zal worden opgedeeld in zones
het europese cloud internet /europese m.b.v eu-firewall vs al het internet verkeer buiten de eu vs usa /rusland/wereld

Leuker kunnen we het niet maken,wel makkelijker.

EU2023
06-09-2023, 17:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers
En wie controleert de fact checkers?

Andere Fact checkers.

vooral als deze niet onder controle staan van de politici, en/of nederland krijg je een betrouwbaarder systeem. (en ook factchackers moeten laten zien waarom ze zeggen wat ze zeggen... oftewel, bron melding doen)
06-09-2023, 21:41 door Anoniem
Factcheckers bestaan helemaal niet. Het zijn puisterige pubers die in een keldertje op mama's kompjoeter hun gekke linkse meninkjes verkondigen.

En ja dat heeft Marc Zuckerberg van Meta/Facebook moeten toegeven in een rechtzaak:

https://www.allsides.com/news/2021-12-15-0659/facebook-fact-checks-are-opinions-not-facts
06-09-2023, 21:42 door Anoniem
Wat een hoop worden om COMMUNISME te zeggen.
06-09-2023, 22:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers
En wie controleert de fact checkers?

Andere Fact checkers.

The International Fact-Checking Day is held on April 2 because "April 1 is a day for fools. April 2 is a day for facts."

https://en.wikipedia.org/wiki/Fact-checking
07-09-2023, 00:50 door Anoniem
Door majortom: Max 1000 EUR contant? Wat een flauwekul. In het afgelopen jaar al meerdere contante transacties > 1000 EUR gedaan. Moet ik nu dan die auto van 20K afrekenen in 20 transacties van 1K?
Nee, die betaal je gewoon door het geld over te maken. Anonimiteit heb je sowieso niet bij het kopen van een auto aangezien je normaal gesproken het kenteken moet overzetten. Dus de enige reden om het contant te doen is zwart geld. Misschien tijd voor een wet die het contant betalen voor een auto helemaal verbied.
07-09-2023, 08:30 door Anoniem
Door Anoniem:
Desinformatie dient weersproken te worden, onder meer door het inschakelen van fact checkers
En wie controleert de fact checkers?

Het ministerie van waarheid;)
07-09-2023, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem: Wat een hoop worden om COMMUNISME te zeggen.
Je lijkt waterlelie wel! Ik pak 1 punt bij de kop om jouw beschuldiging te weerleggen:
Zo willen GroenLinks-PvdA democratisering van soft- en hardware. "Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. We investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële sociale media, platformdiensten en cloudopslag."
07-09-2023, 18:31 door Anoniem
Eens kijken hoe diep de slaap van het electoraat is. GL/PvdA verdient nul zetels.
08-09-2023, 16:14 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een hoop worden om COMMUNISME te zeggen.
Je lijkt waterlelie wel! Ik pak 1 punt bij de kop om jouw beschuldiging te weerleggen:
Zo willen GroenLinks-PvdA democratisering van soft- en hardware. "Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. We investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële sociale media, platformdiensten en cloudopslag."
"Democratisering" wat een leuk leeg woord! Eerst pakken we mensen hun vrijheid af maar wel met veel "democratisering". KGB-MVD-GLP-VDA.
"Publiek-civiele alternatieven" nog zo leuk eentje.
"Publiek-civiel alternatief voor vrij betalingsverkeer" = bank die vrijwillig surveillance doet voor de overheid. Verboden om meer te betalen dan 1000 euro zonder surveillance.
"Publiek-civiel alternatief voor Gmail = mailen onder staatstoezicht met open source (daaag bronbeveiliging!).
"Publiek-civiel alternatief voor treinkaartje" = track & trace door Translink BV in opdracht van de overheid. Voel je veilig waar je ook bent want Grote Broer Timmermans kijkt altijd met je mee.
Timmermans secretaris GLP-VDA tevens lid politbureau (voorheen regering).
Zijn motto: "Ik bedoel het goed. Jij doet het fout. Dat gaan we samen in orde maken."
Yoy! Yoy!
09-09-2023, 11:35 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat een hoop worden om COMMUNISME te zeggen.
Je lijkt waterlelie wel! Ik pak 1 punt bij de kop om jouw beschuldiging te weerleggen:
Zo willen GroenLinks-PvdA democratisering van soft- en hardware. "Door middel van aanbestedingen en subsidies ondersteunen we de ontwikkeling van betrouwbare opensourcesoftware en -hardware, met broncodes die iedereen kan controleren, aanpassen en verbeteren. We investeren in publiek-civiele alternatieven voor commerciële sociale media, platformdiensten en cloudopslag."
"Democratisering" wat een leuk leeg woord! Eerst pakken we mensen hun vrijheid af maar wel met veel "democratisering". KGB-MVD-GLP-VDA.
"Publiek-civiele alternatieven" nog zo leuk eentje.
"Publiek-civiel alternatief voor vrij betalingsverkeer" = bank die vrijwillig surveillance doet voor de overheid. Verboden om meer te betalen dan 1000 euro zonder surveillance.
"Publiek-civiel alternatief voor Gmail = mailen onder staatstoezicht met open source (daaag bronbeveiliging!).
"Publiek-civiel alternatief voor treinkaartje" = track & trace door Translink BV in opdracht van de overheid. Voel je veilig waar je ook bent want Grote Broer Timmermans kijkt altijd met je mee.
Timmermans secretaris GLP-VDA tevens lid politbureau (voorheen regering).
Zijn motto: "Ik bedoel het goed. Jij doet het fout. Dat gaan we samen in orde maken."
Yoy! Yoy!
Hoog FvD gehalte. Dat zijn die mensen die klagen over gebrek aan vrijheid maar geen enkel probleem met windows hebben terwijl er een vrij alternatief beschikbaar is.
11-09-2023, 10:32 door packetguy
Door Anoniem: Mijn god, dit klinkt als één grote contradictio in terminis. Minder surveillance maar wel digitale euro? Minder contant maar wel meer vrijheid? Maar toch beperken desinformatie (wat is dat dan, voor de 1 is het desinformatie voor de ander is het waarheid.)? Enz. enz enz..... bah.

Eens, slaat kant nog wal.

Des te meer reden om deze partij ook te boycotten tijdens de verkiezingen.
11-09-2023, 14:09 door hanspaint
Het is een combinatie van groen geschilderde communisten en in het groen groen knollen knollenland uit de rails gelopen sociaal democraten onder leiding van een overjarige tuinkabouter.
11-09-2023, 16:33 door Anoniem
Update, de PDF is verplaatst:

https://groenlinkspvda.nl/wp-content/uploads/2023/09/GL-PvdA-VKP-Ongenummerd-2.pdf

Tegengaan van witwassen. Het bestaande register van aandeelhouders en belanghebbenden
van bv en niet beursgenoteerde nv’s (het zogeheten UBO-register) wordt openbaar voor ngo’s en
onderzoeksjournalisten. Zo kunnen ook zij controleren op duistere geldstromen. Het ‘shoppen’ tussen
banken van malafide partijen wordt tegengegaan. Aan de rol van de Zuidas als doorvoerhaven van
internationale criminele geldstromen maken we een einde en we verlagen de wettelijk toegestane limiet
voor contante betalingen van € 10.000 naar € 1.000.

Lijkt me toch verdedigbaar. Maar goed, blijkbaar willen hele volsstammen hier terug naar een anoniem loonzakje op vrijdagmiddag en dan bij de kruidenier lopende rekening betalen. LOL
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.