image

Politie stopt met gewraakt algoritme dat ‘voorspelt’ wie in de toekomst geweld gebruikt

woensdag 13 september 2023, 12:13 door Arnoud Engelfriet, 16 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: De politie stopt ‘per direct’ met het algoritme waarmee ze voorspelt of iemand in de toekomst geweld gaat gebruiken, las ik bij FTM. Dit soort systemen zien we steeds vaker bij de opsporing, is dit nu juridisch toegestaan?

Antwoord: “AI snake oil”, noemt professor Arvind Narayanan van Princeton het. Uitspraken over gedrag of verwachtingen omtrent personen, aangekleed met “Artificial Intelligence” versieringen en zogenaamd perfect werkend. Haarlemmer AIoli, zou ik het haast noemen. Het komt er altijd op neer dat men een niet direct verifieerbare uitspraak doet op basis van een brokje data en een black box model, die dan heel precies klinkt en daarom vaak wordt overgenomen.

Bij een spamfilter dat een verkeerde classificatie maakt, of een AI-biometrie die je niet binnenlaat, krijg je vrij direct feedback dat het niet werkt. Een algoritme dat voorspelt of iemand gaat recidiveren of geweld gebruiken is een heel stuk lastiger – net zoals met alle juridische afwegingen, van het automatisch afwegen van een bezwaar in het bestuursrecht tot een strafvonnis genereren.

Natuurlijk handelde de politie niet blind op de uitkomst van het RTI-G, maar ‘het risicoprofiel dient te worden gezien als aanwijzing dat een strafbaar feit gepleegd gaat worden.’ En daar wordt dan wél op geageerd: een van de mensen die met FTM sprak, kreeg een schriftelijk bevel een half jaar lang op ieder gewenst moment mee te werken aan fouillering en doorzoeking van de auto. Het Hof Den Haag floot de politie terug:

De rechtspraak gaat uit van een concrete aanleiding dan wel feitelijke omstandigheden kort voorafgaand aan dan wel ten tijde van de inzet van de bevoegdheden op basis van deze artikelen. Daarvan is geen sprake als [geïntimeerde] alleen op basis van zijn aanwijzing als veiligheidsrisicosubject aan een fouillering of doorzoeking van zijn auto wordt onderworpen.

Desondanks blijft de vraag gerechtvaardigd: hoe kwam dat systeem dan tot haar conclusies? Op basis van welke gegevens en algoritmes kon men deze uitspraak doen en hoe is dat te rechtvaardigen? Ik zet het even op een rijtje uit het FTM artikel:

  1. Iemands verleden in de politiesystemen, bijvoorbeeld betrokkenheid (dader, getuige, aangever) bij geweldsdelicten, eventuele aangetroffen wapens en de optelsom van andere delicten wegen ook mee.
  2. Hoe groter het aantal registraties van (vermoedelijke) delicten bij de politie, gewogen naar de vermoedelijke samenhang met geweld.
  3. Geslacht en leeftijd; mannen meer dan vrouwen en mensen die jong een eerste delict pleegden meer dan latere plegers.
  4. Etniciteit, wat er in 2017 uitgehaald is omdat het ‘een beperkt maar toch nadelig effect op de interne beeldvorming [gaf] voor een individu.’ Een Antilliaanse achtergrond telde daarbij zwaarder mee dan een Marokkaanse of Somalische.

Afgaande op het meegepubliceerde screenshot gaat het hier om een ‘klassiek’ beslissysteem, namelijk een veredelde Excelsheet die aan elke factor punten geeft en een totaalsom maakt:

Image

Hoogleraar digitale surveillance Marc Schuilenburg is vernietigend: de resultaten zijn ‘uit de lucht gegrepen’, er is geen enkele validatie laat staan een feedbacksysteem om fouten te corrigeren.

Volgens hem is Nederland een ‘voorzorgsmaatschappij’ geworden. ‘In de politiek en de samenleving gaat het om het voorkomen van potentiële risico’s,’ aldus Schuilenburg. ‘Vroeger was er eerst een verdenking en dan pas surveillance. Nu is er eerst surveillance en dan pas een verdenking.’

Het ergerlijke voor mij is vooral dat de uitkomsten van die surveillance worden aangekleed met een sausje van juistheid: kijk maar, het getal rechtsonder is 970 dus dit klopt echt, en ik zie ook vijf donkerrode vlakken dus het is ernstig ook. (Dit staat bekend als “precision bias” in het vakgebied.) Maar garbage in, garbage out: hoe weet je of het klopt?

En nee, het is nu te makkelijk om te zeggen “door gewoon die mensen te fouilleren en te zien of ze wapens hebben”. Even los van wat de wet daar dus over zegt, als je handelt vanuit een foute aanname dan komt daar nooit een goed resultaat uit. Ja, misschien vind je een wapen en misschien zelfs vaker bij Antilliaanse verdachten dan bij Nederlandse boerenzonen. Maar bewijst dat dat je startpunt klopte?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (16)
13-09-2023, 12:30 door Anoniem
Je kunt wel stellen en beweren dat er geen relatie is tussen gebruik van geweld in het verleden, het heden, en de toekomst, maar moet je dan niet gaan bewijzen dat die relatie er ook echt niet is? Dwz als je een willekeurige steekproef van de bevolking zou nemen, krijg je dan dezelfde resultaten mbt "rondlopen met wapens op zak" als bij degenen die daadwerkelijk geweld gepleegd hebben of het slachtoffer van geweld zijn?

Als er iemand op straat is doodgeschoten of -gestoken dan krijg je altijd de verhalen van "het was toch zo'n lieve jongen, hij deed nooit iemand kwaad" maar is dat ook echt wel zo? Of komen de mensen die op straat worden neergeschoten misschien toch uit een bepaalde groep?

Tuurlijk het "deugt" hardstikke om te zeggen dat er niks aan de hand is, en dat er nergens relaties zijn. Maar is dat ook echt zo?
Door Anoniem: Je kunt wel stellen en beweren dat er geen relatie is tussen gebruik van geweld in het verleden, het heden, en de toekomst, maar moet je dan niet gaan bewijzen dat die relatie er ook echt niet is?

In een rechtsstaat moet je bewijzen dat die relatie er wèl is, voordat je van overheidswege op die grond in iemands leven mag ingrijpen. Er moet sprake zijn van een concrete verdenking.

Dwz als je een willekeurige steekproef van de bevolking zou nemen, krijg je dan dezelfde resultaten mbt "rondlopen met wapens op zak" als bij degenen die daadwerkelijk geweld gepleegd hebben of het slachtoffer van geweld zijn?

Als er iemand op straat is doodgeschoten of -gestoken dan krijg je altijd de verhalen van "het was toch zo'n lieve jongen, hij deed nooit iemand kwaad" maar is dat ook echt wel zo? Of komen de mensen die op straat worden neergeschoten misschien toch uit een bepaalde groep?

Tuurlijk het "deugt" hardstikke om te zeggen dat er niks aan de hand is, en dat er nergens relaties zijn. Maar is dat ook echt zo?

Er zijn verschillende soorten "relaties" denkbaar (dat woord moet niet worden misbruikt als een containerbegrip). Je hebt bijvoorbeeld causaliteit (oorzaak-gevolg-relatie) en synchroniteit (gelijktijdigheidsrelatie, als twee verschijnselen zich gelijktijdig voordoen).

Het vaststellen van causaliteit is vaak enorm moeilijk. Klassiek voorbeeld: veel jongeren van etnische groep X vertonen crimineel gedrag. Mogelijk is dat veroorzaakt doordat ze opgroeien in armoede. Mogelijk is die armoede veroorzaakt door discriminatie op de arbeidsmarkt. Die is mogelijk weer veroorzaakt door vooroordelen van etnische groep Z over huidskleur, taalaccent e.d.

Het is dan uitermate onrechtvaardig om een excel-sheetje te maken (zoals Arnoud Engelfriet ook aangeeft), waarin bijvoorbeeld de kenmerken "huidskleur" en "armoede" zijn opgenomen, waardoor mensen met een laag inkomen op straat vaker worden gefouilleerd dan mensen met een hoog inkomen.

Wat moet de politie dan tegen iemand van etnische groep X zeggen? Iets van: "Ja, dat is vandaag al de derde keer dat ik je fouilleer. Als je graag minder gefouilleerd wilt worden, dan zou ik maar snel zorgen dat je meer geld gaat verdienen."

"Oké," denkt die iemand van etnische groep X dan. "Ik wil graag minder gefouilleerd worden, maar dan moet ik eerst heel wat meer verdienen. Laat ik maar een kraak gaan zetten."

Die kraak komt dan weer in de statistieken terecht en leidt dan tot nog weer een zwaardere nadruk op etnische groep X als risicofactor op die excelsheet.

Je krijgt dan dus een vicieuze cirkel. Het systeem dat bedoeld is om risico's alleen in kaart te brengen, draagt dan zelf bij aan het creëren en versterken van risico's.

Dit alleen even als summier en kort-door-de-bocht voorbeeldje, ter illustratie van het probleem.

M.J.
13-09-2023, 14:57 door Anoniem
Ja maar het gaat hier over de politie, niet over de rechter. Deze algorithmes worden niet gebruikt om iemand te veroordelen.
Blijft dat het "vervelend" is als je door het algorithme als verdacht wordt aangemerkt omdat je kenmerken van een groep hebt, maar niet het gedrag van de leden van die groep vertoont.
Afhankelijk van de cohesie in die groep kan het eventueel nog verbetering geven. Als de goede jongen het slechte neefje eens gaat uitleggen dat zijn criminele gedrag afstraalt op de hele groep, en dat ie daar eens een keer moet ophouden omdat er een samenleving ontstaat waarin iedereen vindt dat de groep maar slecht is. Waar niet alleen de goeden maar ook de slechteren van hebben te lijden.

Het punt is, als je de situatie wilt doorbreken dan MOET je wel selectief te werk gaan. Als je om het geweld en de criminalteit op straat tegen te gaan wilt gaan fouilleren op het dragen van wapens dan kun je wel tijd gaan verspillen aan het fouilleren van oma, maar die tijd had je beter kunnen besteden.
Dan denk ik dat selectie met een algorithme nog voordelen heeft boven "selectie door aanvoelen door de agent". Dan ligt discriminatie nog meer op de loer.
13-09-2023, 15:07 door Anoniem
We kunnen het nog altijd vragen aan 3 helderzienden in een zwembadje vol gelei en een houten balletje.

-Minority Report
13-09-2023, 15:14 door Anoniem
AI zou gewoon niet gebruikt mogen worden op de mensen zelf. Niet alleen gaan er valse positieven voorkomen, het is ook gewoon onmenselijk en dystopisch. Verder zorgt het ook voor discriminatie naar mensen die in dit geval bijvoorbeeld in het verleden eens een fout hebben gemaakt. Ook is het mogelijk dat een persoon zich in een foute omgeving bevindt, en daar zelf niet veel aan kan doen.

Ik vindt het persoonlijk allemaal zeer eng, en het maakt menselijk gedrag zeer zwart en wit, terwijl dat juist iets is dat niet zomaar zwart op wit kan zijn.
13-09-2023, 15:31 door spatieman
kratie bier: die zullen stiekem door gaan...
13-09-2023, 15:48 door Anoniem
Door Anoniem: Je kunt wel stellen en beweren dat er geen relatie is tussen gebruik van geweld in het verleden, het heden, en de toekomst, maar moet je dan niet gaan bewijzen dat die relatie er ook echt niet is? Dwz als je een willekeurige steekproef van de bevolking zou nemen, krijg je dan dezelfde resultaten mbt "rondlopen met wapens op zak" als bij degenen die daadwerkelijk geweld gepleegd hebben of het slachtoffer van geweld zijn?

Als er iemand op straat is doodgeschoten of -gestoken dan krijg je altijd de verhalen van "het was toch zo'n lieve jongen, hij deed nooit iemand kwaad" maar is dat ook echt wel zo? Of komen de mensen die op straat worden neergeschoten misschien toch uit een bepaalde groep?

Tuurlijk het "deugt" hardstikke om te zeggen dat er niks aan de hand is, en dat er nergens relaties zijn. Maar is dat ook echt zo?

Gevalletje Psychohistorie

Statistisch is er misschen wel iets af te leiden uit de gegevens van de politie icm de gehele bevolking.
Maar dat vertelt je alleen maar dat er een grotere kans is dat type misdaad a ergens de komende tijd vaker zal plaats vinden (als de sterren goed staan, of de goden je gunstig gezind zijn)

Meer niet.

Het kan niet voorspellen dat een persoon specifiek op plaats a en moment b in de toekomst, misdaad c zal uitvoeren.


Het probleem is namelijk dat het maar een model is. Met een beperkte set gegevens.
Daarmee introducer je ook meteen een bias.
Geef een computer een weredlbeeld van alleen maar criminelen, en elke handeling van iedereen wordt als crimineel gezien. In de trand van: Misdadigers kopen een mes. Dus iedereen die een mes koopt, is een misdadiger.

Wil je de toekomst (exact) voorspellen, dan zul je alle gegevens van iedereen aan dat model moeten toevoegen.
Waardoor het model onwerkbaar wordt. Als je al de tijd en mankracht zou hebben.
Het model wordt dan namelijk net zo complex en gedetailleerd als de werkelijkheid die je probeert te modelleren.
En probeer jij maar eens alles van de werkelijkheid te beschrijven voor iedereen, in realtime. Dat is onmogelijk.
Laat staan dat je dan nog tijd hebt om er aannames op los te laten voor de toekomst.
13-09-2023, 16:40 door Anoniem
Door Anoniem: Je kunt wel stellen en beweren dat er geen relatie is tussen gebruik van geweld in het verleden, het heden, en de toekomst, maar moet je dan niet gaan bewijzen dat die relatie er ook echt niet is?
[...]
Tuurlijk het "deugt" hardstikke om te zeggen dat er niks aan de hand is, en dat er nergens relaties zijn. Maar is dat ook echt zo?
Er wordt helemaal niet gezegd dat er niets aan de hand is en dat er nergens relaties zijn. Er wordt gezegd dat de besproken manier om die relaties op het spoor te komen niet deugt.

Kijk eens naar het eerste punt van de vier boven het plaatje. Daarin kan je lezen dat getuige zijn van een geweldsdelict of er aangifte van doen tot een hogere score leidt. Dat zijn mensen die keurig doen wat je van een verantwoordelijke burger verwacht op dat moment, en dat werkt dus tegen ze. Vind je dat deugen?

En voor je dit weer te zwart/wit opvat: ik zeg niet dat er meteen helemaal niets in die tool zit waar wat voor te zeggen is, er zitten gradaties tussen helemaal goed en helemaal fout. Het gaat erom dat de betrouwbaarheid niet voldoende is om wat ze ermee doen te rechtvaardigen.

Verder kan je in de uitspraak lezen dat als die relaties die je noemt er zijn die niet als aanwijzing gebruikt mogen worden. De memorie van toelichting van de Wet wapens en munitie geeft aan dat de bevoegdheid die hier is toegepast vereist dat er een concrete aanwijzing is voor wapengebruik of dreiging daartoe. Een kansberekening die hoog uitvalt is geen concrete aanwijzing. Een concrete aanwijzing is zoiets als een tip dat er een vuurwapen en een plan voor iets heftigs zijn.
13-09-2023, 19:05 door Anoniem
Door Anoniem:
Kijk eens naar het eerste punt van de vier boven het plaatje. Daarin kan je lezen dat getuige zijn van een geweldsdelict of er aangifte van doen tot een hogere score leidt. Dat zijn mensen die keurig doen wat je van een verantwoordelijke burger verwacht op dat moment, en dat werkt dus tegen ze. Vind je dat deugen?
JA! Want in tegenstelling tot wat de mensen keer op keer schijnen te denken werkt zo'n tool niet op de manier "oh die is getuige geweest van een misdrijf dus dat is een crimineel". Ik denk dat er wel degelijk aanwijzingen zijn dat als jij keer op keer aangifte doet van geweld of getuige bent van geweld, je dit op de een of andere manier zelf aantrekt. Niet bij een keer natuurlijk. Maar ik geloof NIET in die familie die zegt "het is zo'n rustige jongen". Kan zijn dat ze het niet weten, maar er is wat aan de hand.

Verder kan je in de uitspraak lezen dat als die relaties die je noemt er zijn die niet als aanwijzing gebruikt mogen worden. De memorie van toelichting van de Wet wapens en munitie geeft aan dat de bevoegdheid die hier is toegepast vereist dat er een concrete aanwijzing is voor wapengebruik of dreiging daartoe. Een kansberekening die hoog uitvalt is geen concrete aanwijzing. Een concrete aanwijzing is zoiets als een tip dat er een vuurwapen en een plan voor iets heftigs zijn.
Ja maar dat mag best wel eens veranderen. Dit soort regels dateren uit een andere tijd. We leven nu in een jungle, en als we niet om willen komen mogen we best wel eens wat beter op de leeuwen letten!
Ik weet dat er hier een club is die "de rechtstaat" als een onveranderlijk systeem ziet, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat een rechtstaat aangepast moet worden aan de dreigingen die er heersen, ook als dat de rechten van criminelen een beetje schendt.
13-09-2023, 22:45 door Anoniem
1. Als je getuige bent geweest van een geweldsdelict of slachtoffer, krijg je dan een ' punt ' in een politiesysteem?
13-09-2023, 23:28 door Anoniem
Door Anoniem: Ja maar dat mag best wel eens veranderen. Dit soort regels dateren uit een andere tijd. We leven nu in een jungle, en als we niet om willen komen mogen we best wel eens wat beter op de leeuwen letten!
Ik weet dat er hier een club is die "de rechtstaat" als een onveranderlijk systeem ziet, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat een rechtstaat aangepast moet worden aan de dreigingen die er heersen, ook als dat de rechten van criminelen een beetje schendt.

We kunnen de wetgeving aanpassen. twerigaan naar oog om oog.

Jij schiet iemand neer, dan wordt je zelf ook neergeschoten.
Jij rijdt iemand lam. dan wordt jij ook lam gereden.
Jij steelt veel geld. dan wordt geld van jou afgenomen
etc etc.

Geen tussenkomst van rechters of rechbanken. Geen advocaten.
Sta je op de camera, dan speelt de politie of de buurt wel voor eigen rechter.

Het is een lompe manier om de jungle waar je het over hebt, weer netjes sociaal gedrag te laten vertonen. (let wel: vertonen)
Maar we kunnen het een tijdje proberen,

Durf jij het aan?
Gedraag jij je altijd netjes naar je medemens toe?
Overal en altijd?

Zeker weten?
14-09-2023, 08:19 door Anoniem
Door Anoniem: 1. Als je getuige bent geweest van een geweldsdelict of slachtoffer, krijg je dan een ' punt ' in een politiesysteem?
Zou me niets verbazen, om die reden ontwijk ik onze blauwe vrienden kosten wat kost.
Het vertrouwen zijn ze al een tijdje kwijt.....
14-09-2023, 13:49 door Anoniem
Waar het echt intrinsiek mis gaat is dat we nog veel te veel geloven dat wat in een database staat waarheid is.

Dat speurneuzen speuren is prima. Dan kunnen ze weten waar ze moeten speuren. Om daarna bewijs te verzamelen.

Wat beklagenswaardig is, is dat men niet beseft dat wat er op het scherm verschijnt niet waar kan zijn, of onvolledig.
15-09-2023, 08:41 door Bitje-scheef
Door Anoniem: Waar het echt intrinsiek mis gaat is dat we nog veel te veel geloven dat wat in een database staat waarheid is.

Dat speurneuzen speuren is prima. Dan kunnen ze weten waar ze moeten speuren. Om daarna bewijs te verzamelen.

Wat beklagenswaardig is, is dat men niet beseft dat wat er op het scherm verschijnt niet waar kan zijn, of onvolledig.

Dit kun je heel makkelijk aangeven in een waarschijnlijkheidsgetal 0-10. 10 is bevestigd waar, 0 - roddel.
Maar goed daar zijn knappe koppen voor.
18-09-2023, 10:15 door Ilja. _V V
Through the Wormhole - With Morgan Freeman

S8-E4 - is Gun Crime a Virus?

Beschikbaar op Discovery Science.

Een ieder die vrijwillig 0900-8844 na het zien van deze documentaire wil bellen, is bij deze door mij van harte uitgenodigd.

Geen huiswerk, maar bureauwerk, tenmiste betaald.

De Wiskunde is bewezen.

In Your Face!
18-09-2023, 13:51 door Anoniem
Volgens hem is Nederland een ‘voorzorgsmaatschappij’ geworden. ‘In de politiek en de samenleving gaat het om het voorkomen van potentiële risico’s,’ aldus Schuilenburg.

Behalve waar het om de gezondheid gaat natuurlijk.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.