image

'Trage cloudmigratie Dienst Toeslagen hindert oplossen problemen toeslagensysteem'

maandag 25 maart 2024, 10:17 door Redactie, 27 reacties
Laatst bijgewerkt: 25-03-2024, 15:37

De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën loopt ver achter met de migratie naar de cloud wat het oplossen van de 'hardnekkige problemen' met het Toeslagen Verstrekking Systeem hindert, zo stelt het Adviescollege ICT-toetsing op basis van onderzoek. Het Adviescollege adviseert verschillende maatregelen, waaronder het snel bepalen van de geschiktheid van publieke cloudoplossingen.

Met het Toeslagen Verstrekking Systeem (TVS) verwerkt de Dienst Toeslagen de gegevens van meer dan zes miljoen burgers voor het vaststellen, toekennen, uitbetalen, en terugvorderen van toeslagen en voor het houden van toezicht op de uitvoering daarvan. Een belangrijk probleem bij het gebruik van het TVS is het bestaan van handmatige workarounds. Bij gebruikers bestaat al een tijd de behoefte aan verdere automatisering van deze taken, die arbeidsintensief en foutgevoelig zijn. Daarnaast ontstaan bij het doorvoeren van de vierwekelijkse releases van het systeem regelmatig fouten, die vervolgens gerepareerd moeten worden.

TVS draait op het Hosting Platform voor Toeslagen (HPT) dat beheerd wordt op de omgeving van Data Center Services (DCS) van de Belastingdienst. DCS wil afscheid nemen van HPT. In de eerste plaats omdat HPT specifiek is ingericht voor Dienst Toeslagen en DCS uitsluitend generieke voorzieningen wil beheren. Dankzij een recente aanschaf van nieuwe licenties is HPT nog wel tot en met 2027 up-to-date.

"Het is noodzakelijk dat het technische platform waarop de TVS–applicatie draait wordt vervangen, omdat dit medio 2024 niet meer wordt ondersteund. Door in te zetten op een migratie naar een platform dat in de “cloud” draait, komen nieuwe mogelijkheden binnen bereik voor een verbeterde dienstverlening aan burgers", zo staat in het Meerjarig Informatieplan Dienst Toeslagen 2024-2026 (pdf). Volgens het Informatieplan schept de migratie naar de cloud een aantal condities die het voor de Dienst Toeslagen mogelijk maakt de afhankelijkheden van (verouderde) applicaties van de Belastingdienst te verminderen en als organisatie wendbaarder te worden.

Op verzoek van het ministerie van Financiën deed het Adviescollege ICT-toetsing onderzoek naar de migratie van TVS naar een publieke cloud. "Daarmee wordt beoogd de voorspelbaarheid, de productiviteit, de wendbaarheid en de kwaliteit van zowel het IV-voortbrengingsproces als de exploitatie te verbeteren", aldus het Adviescollege. Dat concludeert dat de cloudmigratie met de huidige aanpak nog lang gaat duren en dat het daardoor onzeker is wanneer de hardnekkige problemen met TVS worden opgelost.

Volgens het Adviescollege komt dit door verschillende zaken: Ten eerste stelt de Dienst Toeslagen het in beeld brengen van privacy- en beveiligingsrisico’s, en de mitigatie daarvan, te lang uit. Daarnaast leidt de gekozen aanpak niet snel tot resultaat en is de Dienst Toeslagen nog onvoldoende betrokken. Het Adviescollege adviseert als oplossing om de Dienst Toeslagen nauw te betrekken bij de richting en keuzes die gemaakt worden.

Verder wordt aangeraden om binnen zes maanden de geschiktheid van een publieke cloudoplossing te beoordelen en zo snel als mogelijk naar een cloudomgeving te migreren en daarna pas verder te optimaliseren. Het vierde en laatste advies betreft het oplossen van functionele hardnekkigheden en andere verbeteringen van de dienstverlening aan burgers op het moment dat de onderdelen in de publieke cloud staan door deze nu al in kaart te brengen. De Vries laat in een reactie weten dat de Dienst Toeslagen de adviezen onderschrijft en hiermee aan de slag gaat (pdf).

Reacties (27)
25-03-2024, 10:42 door Anoniem
In een cloud... What could possibly go wrong?
25-03-2024, 11:00 door Anoniem
Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??
25-03-2024, 11:11 door majortom
A lekker weer alle data van 6 miljoen burgers onderbrengen bij (ongetwijfeld een Amerikaanse) cloud provider. Gelukkig kunnen enkel de beheerders van deze omgeving en de Amerikaanse overheid bij deze data. Niets aan de hand. Slaap lekker.
25-03-2024, 12:00 door Anoniem
Grappig dat een club welke door oorzaken binnen en buiten hun eigen schuld niet meer kunnen voldoen aan hun basisbehoeften zaken gaan bouwen die ver buiten hun noodzaak liggen...

Waarom zou je in hemelsnaam een cloud oplossing willen bouwen, voor toekomstige koppelingen met internet en gebruikers?
Ga eerst eens zorgen dat je shit uberhaupt werkt!

Klinkt een beetje als Elon Musk die 5 garages op Mars gaat openen terwijl hier op aarde het 4 maanden duurt voordat je een nieuwe voorruit kunt krijgen, iets wat vrij snel kapot kan gaan.. tis immers glas... en het is een noodzaak ipv veiligheid, zicht en apk en 3 maanden duurt voordat je een nieuwe band/wiel kunt kopen, want spijkers, schroeven en glas is nooit op de weg te vinden natuurlijk...

Herstel, het klinkt meer alsof Elon Musk voor 5 garages die nog niet bestaan, alvast starlink wil implementeren voor de garages op mars die over 4 jaar open gaan.

Dus doe eerst maar eens regelen dat wat je MOET doen werkt, voordat je function creep toepast voordat het uberhaupt draait.
25-03-2024, 12:06 door Anoniem
Ik moet ook nog iets van €2000 betalen (toeslagen terugbetalen van twee jaar) maar heb tot dusver nog geen rekening ontvamgen, ik heb het geld alvast opzij gezet, maar denk dat het nog wel even kan duren, hopelijk hoef ik er geen rente over te betalen, of is dat juist de bedoeling van deze vertraging?
25-03-2024, 12:21 door Anoniem
Door Anoniem: Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??

Inderdaad, dat zijn de juiste vragen. Een aanname die ik doe is dat het applicatie landschap naar cloud technologie gebracht moet worden zodat je flexibel bent waar je dit wilt gaan hosten. Ik hoop inderdaad dat het uiteindelijk een Europese of liefst Nederlandse cloud provider gaat worden.
25-03-2024, 12:33 door Anoniem
Cloud is Azure. Staat gewoon in het rapport.
25-03-2024, 12:45 door Anoniem
Jammer dat opnieuw dezelfde group dreigt te worden vermorzeld en gemageld door de overheid.
De overheid zou hier een resultaatsverpliching moeten voelen om dit binnen een periode, zeg twee jaar, af te ronden. Niet een inspanningsverplichting om dit voor het overlijden van de betrokken kinderen te regelen.
Dit is het zoveelste belachlijke excuus om de zaak te vertragen. Dit duidt voor de zoveelste keer aan gebrek aan de wil om het op te lossen.
25-03-2024, 12:59 door dutchfish
A simpel Simple:

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/simpl

Mijn 2 centen
25-03-2024, 13:05 door Anoniem
Cloud, de cloud bestaat och helemaal niet, je draait gewoon iemand ander zijn computer :-(
25-03-2024, 13:15 door Anoniem
Door Anoniem: Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??

Er staat in de link het advies, met "doelarchitectuur: azure met nog steeds .NET en SQL". Lijkt me dat dat je vraag ongeveer beantwoord?
25-03-2024, 13:33 door Anoniem
Voor de belastingdienst zou bij uitbesteden altijd de vraag moeten stellen:

"Wordt ons land voor het innen van belastingen afhankelijk van een buitenlandse mogendheid?"

Is het antwoord "Ja", dan is dat een NO-GO. Doe je het dan toch, ben je gen soeverein land meer.
25-03-2024, 13:57 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??

Inderdaad, dat zijn de juiste vragen. Een aanname die ik doe is dat het applicatie landschap naar cloud technologie gebracht moet worden zodat je flexibel bent waar je dit wilt gaan hosten. Ik hoop inderdaad dat het uiteindelijk een Europese of liefst Nederlandse cloud provider gaat worden.
Er zijn maar weinig cloud providers die kunnen bieden wat de grote jongs doen (Azure, AWS of eventueel Google) in de vorm van schaalbaarheid of kwaliteit of mogelijkheden.
25-03-2024, 14:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??

Inderdaad, dat zijn de juiste vragen. Een aanname die ik doe is dat het applicatie landschap naar cloud technologie gebracht moet worden zodat je flexibel bent waar je dit wilt gaan hosten. Ik hoop inderdaad dat het uiteindelijk een Europese of liefst Nederlandse cloud provider gaat worden.
Er zijn maar weinig cloud providers die kunnen bieden wat de grote jongs doen (Azure, AWS of eventueel Google) in de vorm van schaalbaarheid of kwaliteit of mogelijkheden.
Dat houdt niet in dat onze gegevens bij een Amerikaanse (lees: in de USA, ook al staat het in Europa) provider neer moeten zetten.
25-03-2024, 14:41 door Anoniem
Door Anoniem: Voor de belastingdienst zou bij uitbesteden altijd de vraag moeten stellen:

"Wordt ons land voor het innen van belastingen afhankelijk van een buitenlandse mogendheid?"

Is het antwoord "Ja", dan is dat een NO-GO. Doe je het dan toch, ben je gen soeverein land meer.

Mocht je het nog niet weten.... Alle processors komt vanuit het buitenland. Alle servers komen vanuit het buitenland, alle OS en applicaties komen vanuit het buitenland.
25-03-2024, 15:03 door Anoniem
Door Anoniem: Cloud, de cloud bestaat toch helemaal niet, je draait gewoon op iemand ander zijn computer :-(
En onder iemand anders zijn jurisdictie!
25-03-2024, 15:05 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voor de belastingdienst zou bij uitbesteden altijd de vraag moeten stellen:

"Wordt ons land voor het innen van belastingen afhankelijk van een buitenlandse mogendheid?"

Is het antwoord "Ja", dan is dat een NO-GO. Doe je het dan toch, ben je gen soeverein land meer.

Mocht je het nog niet weten.... Alle processors komt vanuit het buitenland. Alle servers komen vanuit het buitenland, alle OS en applicaties komen vanuit het buitenland.

En dan straks ook nog beheerd door (FISA 702 en CLOUD-act) spionnen uit het buitenland.
25-03-2024, 15:54 door Anoniem
"Als organisatie wendbaarder", "hogere productiviteit"... het klinkt op papier allemaal mooi, maar iedereen die een cloud migratie mee heeft gemaakt weet dat dit jaren en jaren kan gaan duren. Het ziet er naar uit dat een "lift en shift" methode gaat worden gehanteerd, en daarmee pluk je absoluut niet de vruchten van de cloud. Nieuwe werkmethoden, huidge on-prem functionaliteit cloud-native maken voor optimale wendbaarheid en optimaal gebruik van alle cloudmogelijkheden, integratie met de huidige systemen (want een big bang gaat nooit gebeuren)... het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat ze in 2027 - 2028 eens een keer na kunnen denken over het publiceren van de eerste resultaten waar management wellicht nu al mee denkt te kunnen pronken.
25-03-2024, 16:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voor de belastingdienst zou bij uitbesteden altijd de vraag moeten stellen:

"Wordt ons land voor het innen van belastingen afhankelijk van een buitenlandse mogendheid?"

Is het antwoord "Ja", dan is dat een NO-GO. Doe je het dan toch, ben je gen soeverein land meer.

Mocht je het nog niet weten.... Alle processors komt vanuit het buitenland. Alle servers komen vanuit het buitenland, alle OS en applicaties komen vanuit het buitenland.


Importeren is het probleem niet, eenmaal geleverd blijven dat soort spullen hun werk doen. Als die processor is voorzien van backdoors voor buitenlandse diensten en een remote killswitch heeft, zoals in de USA cloud aan de hand is dat idd ook een NO-GO.

En voor alle software geld dat het erg goed zou zijn om eens serieus werk te maken van opensource. Proprietary software komt veel te vaak met een killswitch.
25-03-2024, 19:06 door Anoniem
Mocht je het nog niet weten.... Alle processors komt vanuit het buitenland. Alle servers komen vanuit het buitenland, alle OS en applicaties komen vanuit het buitenland.
Inderdaad en daarom wordt het hoogtijd dat dit verandert en de EU helemaal op eigen benen gaat staan.

Maar wie weet bij Boeing zijn de “ondeskundigen” op gestapt en hoop dat dit ook bij die techbedrijven gebeuren
zodat er weer fatsoenlijk wordt geprogrammeerd en geld minder belangrijk wordt.
25-03-2024, 19:56 door Anoniem
Belastingdienst naar azure... + in US de
Cloud-act, wanneer krijgt het AP de melding dat de volledige NL bevolking belasting gegevens gepubliceerd is?

Immers onder de cloudact moet een US bedrijf de data leveren zonder daar melding van te mogen maken.
25-03-2024, 23:31 door Anoniem
In hoeverre is Nederland nog een soevereine natie?
In hoeverre wordt al niet bijkans alles voor ons bepaald?

Door de EU in een "corpocratie",
waarvan een heleboel Nederlandse corporaties al overgenomen zijn
of verdwenen naar elders.
26-03-2024, 08:55 door Anoniem
Ah ja ... migreer maar naar de cloud dan verdwijnen alle issue's "like magic" .... zet het systeem in een ander datacenter en het systeem gaat miraculeus anders werken ?

Of bedoeld men bouw een nieuw modern systeem dat schaalbaar is en wel meer opties geeft aan burgers (dat je dan een cloud omgeving kiest kan natuurlijk).... maar ja uit een dergelijk bericht kun je te makkelijk herleiden dat het huidige systeem hopeloos verouderd is.

Grote zorg: in ambtenaren land gaat niets in 1x goed dus dat probleem ettert maar voort.
26-03-2024, 08:58 door karma4
Door Anoniem:
Door Anoniem: Wat verstaat men hier onder de "cloud" ? SaaS oplossing ? Azure ? AWS ? Servers onderbrengen bij 3e partij? Cloud is zo rekbaar. Er is immers geen magische wolk. ALles zal nog steeds op hardware ( lees servers ) blijven draaien en hiervoor zal nog steeds betaald moeten worden. Dus mijn vraag is ook , krijgen we inzicht over een paar jaar wat dan de cloud-kosten zijn voor de burger ??

Inderdaad, dat zijn de juiste vragen. Een aanname die ik doe is dat het applicatie landschap naar cloud technologie gebracht moet worden zodat je flexibel bent waar je dit wilt gaan hosten. Ik hoop inderdaad dat het uiteindelijk een Europese of liefst Nederlandse cloud provider gaat worden.

Europees ja, in Middenmeer. Op dit moment is er in management land meer 1 cloud waar ze het over hebben: Azure.
De interen cloud datacenters is benoemd dat de betreffende Servers outdated raken.
Daar is eerder met erven - schenken ellende mee geweest, Het ging om Oracle appliances.

Lees het rapport:
- TVS draait op het Hosting Platform voor Toeslagen (HPT) dat beheerd wordt op de omgeving van Data Center Services (DCS) van de Belastingdienst. DCS wil afscheid nemen van HPT.
- In 2021 is de nieuwe cloudomgeving (Microsoft Azure) door het programma Möbius klaargezet. Dienst Toeslagen heeft in 2021 opdracht gegeven aan
Er spreekt paniek uit bij toeslagen met een geloof dat de cloud alles oplost.
26-03-2024, 10:38 door Anoniem
Door Anoniem: "Als organisatie wendbaarder", "hogere productiviteit"... het klinkt op papier allemaal mooi, maar iedereen die een cloud migratie mee heeft gemaakt weet dat dit jaren en jaren kan gaan duren. Het ziet er naar uit dat een "lift en shift" methode gaat worden gehanteerd, en daarmee pluk je absoluut niet de vruchten van de cloud. Nieuwe werkmethoden, huidge on-prem functionaliteit cloud-native maken voor optimale wendbaarheid en optimaal gebruik van alle cloudmogelijkheden, integratie met de huidige systemen (want een big bang gaat nooit gebeuren)... het zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat ze in 2027 - 2028 eens een keer na kunnen denken over het publiceren van de eerste resultaten waar management wellicht nu al mee denkt te kunnen pronken.
Omdat lift en shift vaak veel sneller uit te voeren is, dan iets opnieuw bouwen?
Je ook heel snel bepaalde issues kunt oplossen, zoals verouderde/ ondercapaciteit draaiende hardware.

Door Anoniem:
En voor alle software geld dat het erg goed zou zijn om eens serieus werk te maken van opensource. Proprietary software komt veel te vaak met een killswitch.
OS klinkt zo leuk, maar is vaak helemaal niet geschikt of het beste voor dit soort systemen. Ondersteuning is veel belangrijker.


Door Anoniem: Ah ja ... migreer maar naar de cloud dan verdwijnen alle issue's "like magic" .... zet het systeem in een ander datacenter en het systeem gaat miraculeus anders werken ?

Of bedoeld men bouw een nieuw modern systeem dat schaalbaar is en wel meer opties geeft aan burgers (dat je dan een cloud omgeving kiest kan natuurlijk).... maar ja uit een dergelijk bericht kun je te makkelijk herleiden dat het huidige systeem hopeloos verouderd is.

Grote zorg: in ambtenaren land gaat niets in 1x goed dus dat probleem ettert maar voort.
Welk enterprise bedrijf heeft dit niet?
Je bouwt niet even een nieuw systeem, dat is extreem complex, en het is vaak niet 1 systeem maar een complex netwerk van componenten, waarbij het meest complexe de logica in deze applicates is.
26-03-2024, 13:27 door Anoniem
Hoezo is Colud een oplossing voor problemen? Gaan ze 6 miljoen burger gegevens in de cloud plaatsen das vragen om ongelukken dat iedereen zo al. Met die gekker Trump en hun "Cloud Act" komen ze zo aan onze gegevens. Domme overheid echt waar dit is , hoe vaak moet je fouten maken ? Doen ze dit express?
26-03-2024, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Voor de belastingdienst zou bij uitbesteden altijd de vraag moeten stellen:

"Wordt ons land voor het innen van belastingen afhankelijk van een buitenlandse mogendheid?"

Is het antwoord "Ja", dan is dat een NO-GO. Doe je het dan toch, ben je gen soeverein land meer.

Mocht je het nog niet weten.... Alle processors komt vanuit het buitenland. Alle servers komen vanuit het buitenland, alle OS en applicaties komen vanuit het buitenland.
Alle chips worden met ASML machines gemaakt
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.