image

RvS: justitie heeft illegaal telefoon vreemdeling ontgrendeld en doorzocht

woensdag 3 april 2024, 11:05 door Redactie, 7 reacties
Laatst bijgewerkt: 03-04-2024, 14:12

Justitie heeft zonder een toereikende wettelijke grondslag een telefoon ontgrendeld en doorzocht van een vreemdeling die was vastgezet. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld. Als de regering wil dat telefoons van vreemdelingen die in bewaring zitten zonder hun toestemming kunnen worden doorzocht of uitgelezen, dan zal de wettelijke grondslag hiervoor nader moeten worden uitgewerkt.

De zaak gaat over een Mongoolse vrouw die in vreemdelingenbewaring was gesteld. Een ambtenaar van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) heeft zonder haar toestemming haar telefoon ontgrendeld en doorzocht. Dit deed hij door het toestel voor het gezicht van de vrouw te houden. De medewerker heeft vervolgens handmatig de telefoon doorzocht op zoek naar foto’s van identiteitsdocumenten om informatie te krijgen over haar identiteit.

Volgens de vrouw is dat onrechtmatig en een ernstige inbreuk op haar recht van privéleven en op haar recht op bescherming van persoonsgegevens. Demissionair staatssecretaris Van der Burg stelde dat de ambtenaar op basis van de Vreemdelingenwet 2000 bevoegd is om de telefoon zonder toestemming te onderzoeken. Bij het opstellen van de betreffend wetsbepaling in 2012 is via de memorie van toelichting duidelijk gemaakt dat ook telefoons doorzocht mogen worden.

"Maar in mobiele telefoons staan tegenwoordig veel meer persoonsgegevens dan toen de wettelijke bepaling in 2012 werd ingevoerd", zo stelt de Raad van State. "Het gaat daarbij vandaag de dag niet alleen meer om telefoonnummers en berichten van contactpersonen, maar om een vergaande inkijk in iemands privéleven, zoals browsergeschiedenis, locatie- en routegegevens, foto’s en video’s, financiële gegevens en ook medische gegevens."

Geen wettelijke grondslag

De Raad van State (RvS) stelt dat het artikel van de Vreemdelingenwet 2000 daarom niet volstaat als wettelijke grondslag voor het zonder toestemming onderzoeken van telefoons, louter en alleen omdat de wetgever daar bij de totstandkoming melding van heeft gemaakt in de memorie van toelichting. Tevens stelt de RvS dat het wetsartikel onvoldoende bescherming biedt tegen willekeurig optreden, omdat dit niet voorschrijft in welke omstandigheden onder welke voorwaarden een mobiele telefoon mag worden onderzocht.

"Omdat de toepassing van deze bepaling daarmee onvoldoende voorspelbaar is, voldoet de bepaling niet aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid die de Algemene verordening gegevensbescherming en de rechtspraak van het EHRM stellen aan een grondslag voor vergaande gegevensverwerking", zo laat de Raad van State verder weten.

Volgens de RvS is het ontgrendelen van de mobiele telefoon via gezichtsherkenning zonder toestemming van de vreemdeling uitgevoerd, terwijl hiervoor geen toereikende wettelijke grondslag is. De Raad van State merkt dit aan als ernstige inbreuken op haar recht op privéleven en op haar recht op bescherming van persoonsgegevens, en daarmee ook als een ernstig gebrek in de toepassing van de maatregel. Mocht de regering vinden dat telefoons van vreemdelingen die in bewaring zijn gezet toch zonder hun toestemming doorzocht moeten kunnen worden, dan zal de huidige grondslag verder moeten worden uitgewerkt.

Reacties (7)
03-04-2024, 13:04 door Anoniem
Biometrisch unlocken is dan ook gewoon dom als je niet wilt dat iemand zomaar toegang tot je telefoon krijgt.
03-04-2024, 16:26 door Anoniem
En nu? Data kun je niet terug geven. Er zal wel een schijntje aan 'vergoeding' aangeboden worden. Zoals gebruikelijk minimaal een factor 100 te klein.
03-04-2024, 18:37 door Anoniem
Door Anoniem: En nu? Data kun je niet terug geven.
De telefoon is alleen handmatig doorzocht op foto's van identiteitsdocumenten. De RvS constateert dat het ook voorkomt dat mobiele telefoons met software worden uitgelezen, maar dat is in dit geval niet gebeurd.
Er zal wel een schijntje aan 'vergoeding' aangeboden worden. Zoals gebruikelijk minimaal een factor 100 te klein.
Als je in plaats van aannames te doen de link naar het vonnis volgt en kijkt wat er werkelijk gebeurd is kan je lezen dat de vreemdeling een schadevergoeding van €3800 krijgt en de staatssecretaris de proceskosten van €4812,50 moet betalen.

Die links staan niet voor niets in het artikel, weet je? Die staan er zodat je ze kan volgen en dit soort informatie makkelijk kan vinden. Ik zou iedereen willen aanraden om die mogelijkheid te gebruiken in plaats van van alles aan te gaan nemen.
03-04-2024, 21:18 door johanw
Er staat dat ze haar identiteit probeerden vast te stellen, dat klinkt als een asielzoeker die haar papieren opzettelijk kwijtgemaakt heeft zodat we niet weten waarheen ze uitgezet moet worden. Standaard truc van mensensmokkelaars en asieladvocaten.
03-04-2024, 22:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En nu? Data kun je niet terug geven.
De telefoon is alleen handmatig doorzocht op foto's van identiteitsdocumenten. De RvS constateert dat het ook voorkomt dat mobiele telefoons met software worden uitgelezen, maar dat is in dit geval niet gebeurd.
Er zal wel een schijntje aan 'vergoeding' aangeboden worden. Zoals gebruikelijk minimaal een factor 100 te klein.
Als je in plaats van aannames te doen de link naar het vonnis volgt en kijkt wat er werkelijk gebeurd is kan je lezen dat de vreemdeling een schadevergoeding van €3800 krijgt en de staatssecretaris de proceskosten van €4812,50 moet betalen.

Die links staan niet voor niets in het artikel, weet je? Die staan er zodat je ze kan volgen en dit soort informatie makkelijk kan vinden. Ik zou iedereen willen aanraden om die mogelijkheid te gebruiken in plaats van van alles aan te gaan nemen.

Eens. Maar: Als er in de processtukken staat dat het om een mongoolse vrouw in vreemdelingenbewaring gaat, dan weet nog steeds niet alles.
04-04-2024, 09:46 door Anoniem
Als je in plaats van aannames te doen de link naar het vonnis volgt en kijkt wat er werkelijk gebeurd is kan je lezen dat de vreemdeling een schadevergoeding van €3800 krijgt en de staatssecretaris de proceskosten van €4812,50 moet betalen.

€3800 is vermoedelijk ooit opgezet toen het gemiddelde salaris een paar tientjes in de week was. Ik vraag me af of het zelfs al genoeg is om de advocaatskosten te dekken (of dat die in de proceskosten zitten). Voor mij zou het niet eens genoeg zijn om een maand aan verloren tijd te dekken, mijn netto salaris is al hoger om van de werkelijke waarde niet te spreken. Om van de emotionele schade nog niet eens te spreken, dat een vreemde - en dan nog wel een man in haar intieme gedachten loopt te graaien zonder enige vorm van instemming. En alsof dat nog niet genoeg is, direct onder je post staat alvast de eerste die er van uit gaat dat ze wel dingen opzettelijk kwijt gemaakt heeft en er zullen meer volgen. Kunnen we even stilstaan en ons voorstellen hoe het zou voelen als je een reis vol gevaren en ontberingen hebt gemaakt van het ene eind van de wereld naar het andere om vervolgens van alles over je heen te krijgen? En dan is er nog een factor, schadevergoedingen zijn zowat het enige middel (naast slechte publiciteit) om legaal een boodschap door te geven aan de overheid dat bepaalde dingen behoorlijk pijnlijk zijn. Een totaalbedrag van minder dan 10000 euro op een rijksbegroting van 433600000000 euro maakt niet echt indruk, en je weet meteen hoeveel je leed gevoelsmatig waard is.
06-04-2024, 12:18 door Anoniem
De ambtenaar is natuurlijk ontslagen vanwege plichtsverzuim.. Immers ambtenaren moeten nog nauwkeuriger de wet volgen dan burgers ivm controlerende functie en afgezant zijn van de staat.

En hier weer een voorbeeld dat biometriche informatie misbruikt wordt.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.