Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-04-2006, 18:07 door Anoniem

Door Anoniem Door Anoniem Door Anoniem Ondanks al die system calls, hoeveel security fixes zijn er voor iis uitgekomen? Precies 0. Pardon, 0? http://search.microsoft.com/results.aspx?q=security+fix+iis&l=1&mkt=en-US&FORM=QBME1 En nu voor IIS 6. 0, ja :) Voor IIS 6 heb je onder andere "Microsoft Windows WebDAV XML Message Handler Denial of Service" en "Microsoft IIS Inappropriate Cookie Handling Error". Ook wil het niet bestaan van fixes niet zeggen dat er geen (veiligheids) fouten bestaan of bekend zijn voor een bepaald produkt, noch dat een ander op het systeem residerend produkt er geen invloed op kan uitoeffenen. Je valt dus altijd terug op de systeemarchitectuur, die liever geen gelijkenissen met chaos vertoont.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha