Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-04-2006, 14:24 door Virtal

Door SirDice Door Virtal Hint: het saillante, waar het uiteindelijk om gaat, volgt in de opvolgende alinea: Minder is Meer in security land. Minder software geinstalleerd betekend minder patches, minder complexiteit en een sneller en overzichtelijker systeem, doelend op een minimale Linux, BSD of Unix-type installatie met alleen de werkelijk gebruikte processen (modules) aanwezig. Dat geldt dus net zo goed voor Windows.. Als je een bepaalde service niet gebruikt.. UIT zetten.. Wat niet aanstaat kan nooit misbruikt worden.. Nee, dat is mijns inziens onjuist. Met die reden duidde ik specifiek op de aanwezigheid van zaken. Wat in deze voor Linux, BSD en Unix-type systemen geldt, geldt dit niet voor Windows waar alles op het systeem blijft resideren ongeacht wel of niet de bedoeling is dat er gebruik van wordt gemaakt. In die zin is Windows bij wijze van spreken een privéterrein waar een ladder en gereedschap op rondslingert, waar je bij fysieke beveiliging op let.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha