Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-04-2006, 15:29 door Dabien

Een beetje een onzin stelling. Spyware is een algemeen probleem, dat zich ook onafhankelijk van browsers manifesteert. Zoals al eerder werd aangehaald, komt spyware/adware/malware erg vaak met de "gratis" software mee. Ik zou dan ook eerder de stelling willen poneren dat spyware een user-probleem is. Mensen die maar dom op OK klikken zijn een groter security risico dan IE. Uit mijn eigen ervaring kan ik wel zeggen dat ik een abrupt einde heb gemaakt aan regelmatige spyware-besmettingen door simpelweg over te stappen naar firefox. Scans met Spybot S&D brachten daarvoor elke weer veel rotzooi aan het licht, daarna was het afgelopen. Daarbij dient wel vermeld te worden dat IE in die tijd nog geen pop-up blocker had en geen enkele restrictie zette op het gebruik van de gewraakte AxtiveX toepassingen. Die laatste ontbraken in FF, waardoor je direct een stuk veiliger was op internet. Daarnaast speelt ook de Ad-Blocker extensie van FF een grote rol in dit geheel. Natuurlijk kan ik als laatste ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha