Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-05-2006, 01:21 door Anoniem

Door Anoniem Het grootste gevaar van beveiliging zit hem in het (schijn)vertrouwen die de beveiligingsmethode biedt of door de gebruiker wordt aangenomen. Vaak acht men zich hierdoor onaantastbaar en daar zit het grote probleem. Geen enkel systeem zal ooit volledig veilig zijn. Immers mensen zullen ermee moeten kunnen omgaan en mensen maken altijd fouten. Waakzaamheid is prioriteit! Vertrouwen is berouwen! Tot op heden (enkele honderden jaren) is het overheden ALTIJD gelukt de energietarieven te beheren en te controleren (altijd NADEEL voor de eindgebruiker), de 'huidige' wereld economie is hierop gebaseerd. Alternatieve bronnen zijn ruimschoots beschikbaar, echter is het voor commerciele instanties moeilijk aan deze (water) bronnen een 'prijskaartje' te hangen. De 'volgende' stap is het vercommercialiseren van DRINKwater waarmee er automatisch toegevoegde waarde komt op waterstof als brandstof. POETIN

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha