Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-10-2006, 22:03 door Anoniem

Vergeet je niet iets Ojah vergeten de xor eax,eax ,xor edx,edx,xor ecx,ecx en xor ebx ebx Wat staat er in eax op het moment dat de syscall gedaan wordt? Hier staat : 0x8048214 <main > ebp 0x8048215 <main +3> esp ,ebp 0x804821a <main +6> sub 0x8,esp 0x804821d <main +9> and 0xfffffff0,esp 0x8048222 <main +14> eax esp 0x8048224 <main +16> mov 0x8049410,0xffffffc(ebp) 0x804832b <main+23>mov 0xfffffffc(ebp),ecx 0x804832e <main+26>call *eax 0x8048322 <main+28> leave 0x8048330 <main+29>ret Aan de eerste drie regels te zien is dat toch goed? Wat staat er in 0x8049094? Wat zou daar moeten staan (je verwacht misschien 'Hello world')? Jah vanwege objdump b9 9c 90 04 08 mov 0x804909c,ecx weer gaf. En heb nog gekeken met (gdb) x 0x804909c <msg> : "hello" <Address 0x804901 out of bounds>. Thx voor de tip trouwens van boek kijk van de week ff bij de boek handel.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha