Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-10-2006, 23:09 door gorn

Constant dit komt rechtstreeks uit Tabaksblat. C. Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: • verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; • opmerkingen over bedreigingen en risico’s voor de vennootschap en de wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; • naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten, vereisten van externe toezichthouders, etc. Mischien toch eens beter lezen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha