Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-10-2006, 06:56 door Constant

Door gorn Constant dit komt rechtstreeks uit Tabaksblat. C. Met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (inclusief de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: • verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; • opmerkingen over bedreigingen en risico’s voor de vennootschap en de wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; • naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenanten, vereisten van externe toezichthouders, etc. Mischien toch eens beter lezen. Ik schreef toch heel duidelijk dat het een corporate framework betrof en geen beveiligingsNORMEN. Tabaksblat bevat geen normen, maar "principles" zoals de commissie destijds al zei. Beter lezen dus, begin met uzelf. Lees ook eens uw eigen quote door, ik zie geen normen maar doelstellingen. Dat is een wezenlijk verschil dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha