Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-11-2006, 09:27 door Martin de Gier

Ik ben het peter eens maar ben het met de onderstaande stelling niet eens quote: In de jaren zeventig en tachtig had de gemiddelde IT-afdeling meer te vertellen dan de directie. Ieks! Dat nooit meer. Dan maar liever een netwerk dat af en toe niet werkt. Ik zou eerder het beschikbare budget eens onder loep nemen. Zonder geld geen degelijke bescherming en/of cursus voor de beheerder om op de hoogte te komen met welke middelen de problem terug te dringen. Een advies in die richting was dan ook beter geweest

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha