Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-12-2006, 19:50 door Anoniem

Door Anoniem En wat gaat er gebeuren met de mensen die deze duo betaalden? Zij houden immers deze handel draaiend! Ik kan me zo voorstellen dat zij zich 'liever' laten veroordelen voor de 'starfbare' feiten dan zelf je doodvonnis te tekenen... De telecomwereld wast zijn handen in onschuld, 60% van de telefoonkosten die door deze dialers werd gegenereert is voor de grotere telco's van deze wereld. Dus, zal men (de telco's) altijd verklaren dat de fraude mogelijk was door verwijtbaar handelen van het 'slachtoffer'.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha