Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-09-2007, 15:22 door Skizmo

watte? Conscia mens recti, famae mendacia ridet. - "Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht." Ad impossibile nemo tenetur -"Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen"

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha